• drdan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : kriengsak@kriengsak.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 552
  • จำนวนผู้ชม : 577227
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1866 คน
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ขอคิดอย่างสร้างสรรค์ กับ ความรู้ ความคิด ไมตรีจิต ความดี ของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by drdan , ผู้อ่าน : 741 , 11:43:28 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน 
                ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กในระบบเศรษฐกิจโลก และกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประเทศต้องเผชิญความผันผวนและผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายของประเทศคู่ค้า
 
                นโยบายเศรษฐกิจที่มาจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาประเทศไปได้อย่างมีเสถียรภาพในขณะที่เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอย่างมากต่อรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
 
                ผมขอยกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นอุปสรรคและจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต กล่าวคือ ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น มีแนวโน้มที่จะถูกกีดกันโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Bariers) มากขึ้น
 
                กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการขยายตัวของการเชื่อมโยงมาตรฐานทางสังคมเข้ากับประเด็นทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้ประเทศตนสามารถส่งออกได้มาก แต่กีดกันประเทศอื่นไม่ให้ขายสินค้าและบริการในประเทศตนได้
 
                ประเทศไทยต้องพึ่งพาประเทศอื่นผ่านการค้าระหว่างประเทศ หากไม่พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ จะทำให้ประเทศไทยส่งออกได้ยากขึ้น เรื่องนี้เป็นบทบาทของผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัว และเป็นบทบาทของภาครัฐที่จะต้องมีนโยบายเพื่อดูแลผู้ประกอบการในประเทศและผลประโยชน์ของชาติ
 
                ผมได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการบรรยายเรื่อง “ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จากกระแสโลกาภิวัตน์” ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญผมไปบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง “ผ่าวิกฤติ..กลยุทธ์รับมือส่งออกไทยปี 2008” เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย. 2550 เกี่ยวกับหลักคิดในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าโดยมาตรการที่มิใช่ภาษี ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญ ดังนี้
 
                ไม่ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ
 
                ผู้นำที่ไม่ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ จะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างมากกว่าปล่อยประเทศให้เป็นไปตามยถากรรม หรือรอให้เห็นว่าเกิดปัญหาแล้วจึงแสดงความพยายามแก้ไขปัญหา ทั้งที่ความจริงแล้วสามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้น
 
                ดังกรณีของผู้เลี้ยงกุ้งที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือ กรณีที่สมาคมกุ้งแห่งรัฐหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้ทบทวนมาตรการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ต่อกุ้งของไทย โดยให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยใช้แรงงานเด็ก จะเห็นได้ว่า มีสัญญาณให้เห็นแล้วว่าสหรัฐฯ พยายามกีดกันกุ้งไทย เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการไทยถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และถูกเรียกเก็บเงินค้ำประกัน (ซี-บอนด์) จากรัฐบาลสหรัฐฯ
 
                ในกรณีนี้ ผู้นำที่ชาญฉลาดจะพยายามวางกติการ่วมกับประเทศอื่นนอกรอบ แต่ให้เป็นไปตามกติกาโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบมากขึ้น แต่การดำเนินยุทธศาสตร์เช่นนี้ ผู้นำในประเทศไทยมักไม่ชอบดำเนินการ แต่มักยินยอมให้ประเทศอื่นวางกติกาแล้วมาบังคับให้เราทำตาม ซึ่งทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบ ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ และตามแก้ปัญหาเมื่อเกือบจะสายแล้ว
 
                หากเราได้ผู้นำประเทศที่ดี มีความสามารถเล่นตามกติกาโลก ถกเถียงกับประเทศอื่นบนเวทีโลกได้อย่างองอาจ พูดจารู้เรื่อง ฉลาดพอจะเข้าใจเกมการเมืองระหว่างประเทศ และมีมารยาทบนเวทีโลก เพื่อวางกติกาที่เหมาะสม จะทำให้ประเทศไม่เสียเปรียบและนักธุรกิจไม่ต้องรับผลกระทบ เพราะได้ประเมินอย่างรอบคอบและชี้ชวนให้ประเทศอื่นไปในทิศทางที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
 
                มองไปข้างหน้า
 
                สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานสินค้า ได้เรียกร้องให้เราต้องมองไปข้างหน้า เพื่อจัดการประเทศให้อยู่สภาพที่ได้เปรียบ การพัฒนามาตรฐานของสินค้าเป็นสิ่งที่พอจะคาดการณ์ได้ รัฐบาลจึงต้องกำหนดนโยบายเชิงรุกบนฐานของการคาดการณ์มาตรฐานล่วงหน้าอย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการคาดการณ์มาตรฐานของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แล้วพยายามพัฒนามาตรฐานไปในทิศทางของประเทศเหล่านี้
                อย่างไรก็ตาม หากมีการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วพัฒนามาตรฐานสินค้าล่วงหน้าเร็วเกินไป อาจจะทำให้มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ดังนั้นเราจะต้องพยายามเจรจาให้ทุกประเทศพัฒนามาตรฐานสินค้าในอัตราที่เราสามารถทำได้และต้องการจะทำ เพื่อให้ทุกประเทศพัฒนามาตรฐานสินค้าไปพร้อมกัน
 
                นอกจากนี้ การผลิตสินค้าในอนาคตจะมีลักษณะเป็นสายการผลิตข้ามประเทศ สินค้าแต่ละชิ้นจะมีส่วนประกอบจากหลายประเทศ เช่น สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยอาจจะมีชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ดังนั้นหากสินค้าจากประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าด้วยมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า เราจะต้องกดดันให้ประเทศอื่น ๆ พัฒนามาตรฐานสินค้าไปในระดับเดียวกันด้วย
 
                เสียดายที่ประเทศไทยยังขาดแคลนนักการเมืองที่มองอนาคต เพราะส่วนใหญ่ชอบมองระยะสั้น เน้นเฉพาะการเล่นการเมืองภายในท้องถิ่น โดยไม่มองว่าโลกได้ก้าวไปไกลแล้ว ผมเห็นว่าถึงเวลาที่เราต้องมองไปข้างหน้าโดยใช้สมอง โดยเลือกนักการเมืองที่ทำงานเป็น บริหารประเทศเป็น มีวิสัยทัศน์เข้ามาทำหน้าที่ ไม่ใช่นักการเมืองที่ดูถูกประชาชนโดยนโยบายที่เอื้อประโยชน์ระยะสั้นให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

* ที่มาของภาพ -  http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=1&language=en-US&family=creative&p=leader%20economic&lic=rm&src=quick
#
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
drdan วันที่ : 25/02/2008 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kriengsak
Prof.Kriengsak Chareonwongsak

เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามและเงิน วันที่ : 23/02/2008 เวลา : 07.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/whitaker

เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ แต่ถ้ารัฐบาลขาดความต่อเนื่องในการบริหาร ก็มีแต่นโยบายที่ไม่ได้ปฏิบัติ
ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ ค่าเงินบาท ที่แข็งค่าเร็วมากจนใครก็ปรับตัวไม่ทัน และลูกค้าชอบเอาราคาถูกของจีนเวียดนามมาบังคับผู้ผลิตไทย ทั้งที่คุณภาพและฝีมือต่างกันมาก จนเราทำแล้วขาดทุน โดยเฉพาะเจอค่าเงินที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าเรา
สรุปแล้วคือลูกค้าจะเอาทั้งถูก ดี เร็ว และตามใจตัวเอง...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

“คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" 30.03.2552

จุดประกายความคิด พร้อมเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่แตกต่าง แต่ทำได้ ในรายการวิทยุ “คิดต่างกับ Dr.Dan Can Do" ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 06.00 – 06.45 น.ทาง FM 102 Working Station คลื่นคนทำงาน ดำเนินรายการโด

View All
<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  [ Add to my favorite ] [ X ]