• kroonut
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sawai15@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-03-25
  • จำนวนเรื่อง : 8
  • จำนวนผู้ชม : 22828
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
kroonut
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/kroonut
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2551
Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 2029 , 15:14:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางสาวพจมาน   ศักดิ์อนันต์ปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   เรื่อง  ศาสนา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 3660 , 15:12:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางบังเอิญ  ไพบูลย์ปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   พัฒนาความสามารถการอ่านและเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เปรียบเทียบความสามารถการอ่านและเขียนคำภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 1716 , 15:11:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางอัจฉรา    ชาญธนูปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการใช้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศ....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 2255 , 15:09:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางทิพพา   มานะกิจปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   พัฒนาความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6     เปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลัง....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 3172 , 15:08:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางวรันธร   ศรีสมพงษ์ปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการอ่านจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   พัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4    เปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ก่อนและหลังเรียนด้วยช....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 945 , 15:03:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นายชัยพร   จันทร์ตะลิปีที่ศึกษา     2548 - 2550บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี    โดยใช้เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย    อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุร....

อ่านต่อ

Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 3488 , 14:56:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา       นางลาวัลย์  วรวงศ์ปีที่ศึกษา     2549 บทคัดย่อ                 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้   4  MAT การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   พัฒนาความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์แล....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2551
Posted by kroonut , ผู้อ่าน : 1523 , 12:48:58 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ผู้ศึกษา        นางวิไลลักษณ์   หันชะโดปีที่ศึกษา     2549  บทคัดย่อ                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำและหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลและการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมพหุปัญญา และเพื่อ....

อ่านต่อ


/1
<< ธันวาคม 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]