*/
 • ครูแดง
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : arunruth.thaikul@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2007-10-02
 • จำนวนเรื่อง : 131
 • จำนวนผู้ชม : 297261
 • จำนวนผู้โหวต : 239
 • ส่ง msg :
 • โหวต 239 คน
<< สิงหาคม 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555
Posted by ครูแดง , ผู้อ่าน : 5193 , 06:44:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน เพียงลำพัง , ลูกแม่ลำดวน และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้หลักธรรมของผู้ครองเรือน

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง พระองค์นั้น

คฤหัสถ์คือผู้ครองเรือน มีกิจการงานในทางโลกต้องกระทำ พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะแนวทางแห่งการปฏิบัติเอาไว้ สำหรับ อุบาสกอุบาสิกา ฉะนั้นพระพุทธองค์ผู้เป็นแสงสว่างของโลกมิใช่ทรงแสดงแต่ เรื่องพระธรรมฝ่ายพระสงฆ์เท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงหลักธรรมของผู้ที่ยังครองเรือนอยู่ด้วย ผู้ที่ยังครองเรือน ก็มีหลักธรรมตามฐานะของตน พระภิกษุก็มีข้อปฏิบัติของท่านแยกกันชัดเจน แต่ทุกทางล้วนเป็นแนวทางอันประเสริฐ เพราะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ พระองค์จะไม่ทรงตรัสอย่างเด็ดขาด พระองค์เป็นผู้เลิศในเรื่องของพระปัญญาอันยิ่งไม่มีสอง พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนสมบูรณ์ด้วยสัพพัญญุตญาณ คือญาณปัญญาอันยิ่งทรงรู้แจ้งโลก ด้วยพระบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวนาน 20อสงไขย 100,000กัปป์ ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ

ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนา นับได้ว่าท่านมีบุญมากแล้ว แม้เราทั้งหลายในขณะนี้จะไม่ได้เห็น พระองค์ตอนทรงมีพระชนม์อยู่ก็ตาม แต่เรายังมีพระธรรมคำสอนที่ยังสมบูรณ์คือมีทั้งพระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม มีเจดีย์ วัด มีพระพุทธรูปที่ยังงดงาม บรรพบุรุษของเราได้รักษาเอาไว้ให้ชาติไทยของเรา ขอให้ท่านรีบคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ ศึกษาพระธรรมกันเถิด ทำบุญ เจริญกุศลเท่าที่ท่านจะสามารถกระทำได้ เพื่อประโยชน์อันสมบูรณ์ของท่านเอง ขออนุโมทนา

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา

มารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ และเป็นพระอรหันต์ของบุตร ผู้อนุเคราะห์เอ็นดูบุตร

หมวดธรรมของคฤหัสถ์

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
 2. อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
 3. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 4. มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากพูดเท็จ
 5. สรุเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มน้ำเมาและเมรัย

 คุณสมบัติของอุบาสก 5 ประการ

 1. ประกอบด้วยศรัทธา
 2. มีศีลบริสุทธิ์
 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม
 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา
 5. บำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา

ฆราวาสธรรม4

 1. สัจจะ คือ ความจริง ความตรง ใน กาย วาจา ใจ
 2. ทมะ  คือ การพิจารณาตนเอง ปรับปรุงตน ทั้ง กาย วาจา ใจ
 3. ขันติ  คือ ความอดทน
 4. จาคะ คือ การเสียสละ

 อบายมุข6 พุทธบริษัทไม่ควรเสพปากเเห่งความเสื่อม

 1. นักเลงสุรา
 2. เที่ยวกลางคืน
 3. เที่ยวดูการเล่น
 4. เล่นการพนัน
 5. คบมิตรชั่ว
 6. เกียจคร้าน

ทิศ6คือบุคคล 6ประเภท บุคคลที่ควรบูชา เคารพนอบน้อม

 1. ทิศเบื้องหน้าคือ มารดา บิดา
 2. ทิศเบื้องขวาคือ ครู อาจารย์
 3. ทิศเบื้องหลังคือ บุตร ภรรยา
 4. ทิศเบื้องซ้ายคือ มิตร
 5. ทิศเบื้องล่างคือ บริวาร
 6. ทิศเบื้องบนคือ สมณะ

มิตรเทียม4 ประเภท

 1. มิตรปอกลอก
 2. มิตรดีแต่พูด
 3. มิตรหัวประจบ
 4. มิตรชักชวนให้เสียหาย

มิตรแท้ 4 ประเภท

 1. มิตรอุปการะ
 2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
 3. มิตรแนะนำประโยชน์
 4. มิตรอนุเคราะห์

ความสุขของผู้ครองเรือนที่เป็นได้ยาก

 1. ขอให้มีทรัพย์
 2. ขอให้มียศ
 3. ขอให้อายุยืน
 4. ขอให้ตายไปอยู่บนสวรรค์

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวแนะแนวทางให้เพื่อให้เป็นดังที่ต้องการ4ประการ

 1. ให้ถึงพร้อมด้วยการบริจาค
 2. ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
 3. ให้ถึงพร้อมด้วยศีล
 4. ให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน4อย่าง

 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจที่สมควร
 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์
 3. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี
 4. สมชีวิตา การเลี้ยงชีพตามสมควรแก่ฐานะ

สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ภายหน้า 4อย่าง

 1. สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เช่นเชื่อเรื่องผลของกรรม
 2. สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล คือการรักษา กาย วาจา ใจให้สงบเรียบร้อย
 3. จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน
 4. ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ การพิจารณาใคร่ควรในการกระทำทางกาย วาจา ใจ

ตระกูลอันมั่นคงจะตั้งมั่นอยู่ไม่นานเพราะสถาน4

 1. ไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว
 2. ไม่บรูณะพัสดุที่คร่ำคร่า
 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ
 4. ตั้งสตรีหรือบุรษที่ทุศีลให้เป็นแม่เรือน พ่อเรือน

ประโยชน์เกิดแต่การถือบริโภคทรัพย์ 5 อย่าง

 1. เลี้ยงตน มารดา บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ให้เป็นสุข
 2. เลี้ยงเพื่อนให้เป็นสุข
 3. บำบัดอันตรายที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ต่างๆ
 4. บริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ
 5. ทำพลี 5 อย่าง
 • ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ
 • อติถิพลี ต้อนรับแขก
 • ปุพเพเปตพลี ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
 • ราชพลี ถวายให้หลวง เช่น เสียภาษี
 • เทวตาพลี ทำบุญอุทิศให้เทวดา

มิจฉาวณิชชา คือการค้าขายไม่ชอบธรรม 5 อย่าง อุบาสกไม่ควรประกอบ

 1. ค้าขายเครื่องประหาร
 2. ค้าขายมนุษย์
 3. ค้าขายสัตว์เป็นเพื่อฆ่าเป็นอาหาร
 4. ค้าขายน้ำเมา
 5. ค้าขายยาพิษ

แหล่งข้อมูล

นวโกวาท ฉบับประชาชน โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
                                     

                                                             

ขอ้มูลทั้งหมดนี้..นำมาจาก กูเกิ้ล.....ขอบคุณและอนุโมทนากับเจ้าของข้อมูลค่ะ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 10/08/2012 เวลา : 10.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด

ธรรมะรักษาค่ะ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
BlueHill วันที่ : 10/08/2012 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอบคุณมาก ๆ ครับครูแดง
นับว่าเป็นความเหมือนที่แตกต่างอย่างครูแดงว่าไว้ครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 20 BlueHill
ตอบคำถามตามความเข้าใจนะคะ

มิตรอุปการะหรือมิตรมีอุปการะ ๔
ประกอบด้วย
๑. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
๒. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
๓. เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักได้
๔. เมื่อมีธุระ ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก
................................................
มิตรอนุเคราะห์ คงเป็น "ว่าด้วยการอนุเคราะห์มิตร"..เป็นพุทธวัจนะคำสอนของพระพุทธเจ้า..
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งและ ชนเหล่าใดจะเป็นมิตร อมาตย์ ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม จะพึงสำคัญถ้อยคำว่าเป็นสิ่งที่ตนควร เชื่อฟังชนเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงให้สมาทาน ให้ตั้งมั่น ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้อริยสัจ ๔ ตามความเป็นจริง อริยสัจ ๔ เป็นไฉน? คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ... ชนเหล่านั้น เธอทั้งหลายพึงให้สมาทาน ให้ตั้งมั่น ให้ประดิษฐานอยู่ในการตรัสรู้อริยสัจ ๔ เหล่านี้แลตามความเป็นจริง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
.......................................................................
แตกต่างกันอย่างไรครับ ....คงแตกต่างที่เป้าหมายค่ะ
มิตรมีอุปการะ หมายถึง มิตรแท้..ที่มีลักษณะ ๔ ประการดังกล่าว..ข้างต้น(เป็นคุณสมบัติคนธรรมดา/ที่เป็นมิตรแท้)
.....................................................................
ส่วน"มิตรอนุเคราะห์ หรือ ว่าด้วยการอนุเคราะห์มิตร"...
เป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธองค์...ที่มุ่งเน้น..ไปในเรื่องการให้พระธรรมคำสั่งสอน..เรื่อง "อริยสัจ ๔"อะค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 20.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 17 กำหนัน
-สวัสดีค่ะคุณกำหนัน
...................................................
ความคิดเห็นที่ 18 อินทรีย์ภูเขา
-ขอบคุณค่ะคุณอินทรีย์ภูเขา...
..........................................................
ความคิดเห็นที่ 19 สุรศักดิ์
-ค่ะคุณสุรศักดิ์..ครูแดงก็เข้าใจเช่นนั้นค่ะ..ให้ทบทวนๆ
..........................................................
ความคิดเห็นที่ 21 ซันญ่า
-สวัสดีค่ะคุณซันญ่า..
-ธรรมะของครูแดงยังเป็นแบบ "เตาะแตะตามรอย..พ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะ..."
..........................................................
ความคิดเห็นที่ 22 รินรู้ดี
-ค่ะคุณริน พี่แดงดีใจที่เรื่องที่นำมาฝากช่วยให้เราคิดดีค่ะ
...................................................
ความคิดเห็นที่ 23 สตังค์
-๕๕๕๕ หนูส้ม ก็มา
.........................................................
ความคิดเห็นที่ 24 คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว
-ด้วยความยินดียิ่งค่ะ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
คนปทุมรักสุขภาพและครอบครัว วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 19.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa

สวัสดียามค่ำครับครูแดง ขอบคุณมากสำหรับธรรมะดีๆ ที่มอบให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
สตังค์ วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 17.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/stang
ถึงแม้ความจริงจะเป็นอักษรที่ไม่รื่นสายตาในบางครั้ง แต่มันดีกว่า เพราะมันคือ ความจริง

ขอบคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
รินรู้ดี วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 16.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinrudeeธรรมะสวัสดีค่ะ คุณครูพี่แดงขอบพระคุณพี่แดงมากค่ะ ที่เขียนถึงเรื่องนี้

ผู้ครองเรือนใหญ่มุ่งไปที่การเร่งหาทรัพย์ วัตถุ

จนลืมนึกธรรมะที่ควรปฏิบัติและควรมี


ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ซันญ่า วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ความคิดเห็นที่ 18
อินทรีย์ภูเขา

คาราวะธรรม ...กราบ กราบ กราบ อ่าน คอมเมนต์ ที่ท่าน แปะไว้ แล้ว ยิ่งต้องไปค้นอ่า พุทธวะจะนะ ให้มากๆ และก็ เข้าใจ ธรรมะ จาก พระโอษฐ์ มากขึ้น ........
สาธุ ค่ะ ครูแดง มาน้อม กราบ กราบ กราบ พระรัตนะตรัย รับ ความดี ให้เป็นที่พึ่งอาหาร ของใจ อิ่มใจค่ะ
.
.

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
BlueHill วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอเรียนถามครูดังนี้ครับ มิตรอุปการะ และมิตรอนุเคราะห์ แตกต่างกันอย่างไรครับ
มิตรอุปการะั หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรสหาย หรือเปล่าครับ ส่วยมิตรอนุเคราะห์ แปลความแล้วก็ใกล้เคียงกันมากครับกัีบมิตรอุปการะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่  "ไม่น่าเชื่อ...ตำนานพระกรรมฐานพระราหุล สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้!!"  โดยเชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ

ดีมากครับ ถึงเวลาที่เราควรจะมาทบทวนตนเอง
ว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง ในการเป็นผู้ครองเรือน ??

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
อินทรีย์ภูเขา วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 09.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nun2504
ธรรมทั้งหลาย ล้วนไม่เที่ยง


การที่จะเป็นฆรวาสชั้นเลิศ ตามคำของพระศาสดา ดูพระสูตรนี้ครับ

ฆราวาสชั้นเลิศ
คหบดี ! ในบรรดากามโภคีเหล่านั้น กามโภคี
ผู้ใด แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดด้วย,
ครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดแล้ว
ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำด้วย, แบ่งปันโภคทรัพย์
บำเพ็ญบุญด้วย, ไม่กำหนัด ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติ
เห็นโทษ มีปัญญา เป็นเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์
เหล่านั้นอยู่ด้วย;
คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ
ทั้งสี่ คือ :-
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่ง ในข้อที่เขา
แสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัด,
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สอง ในข้อที่เขา
ทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำ,
ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สาม ในข้อที่เขา
แบ่งปันโภคทรัพย์ บำเพ็ญบุญ,

ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ ในข้อที่เขา ไม่กำหนัด
ไม่มัวเมา ไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็น
เครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้น.
คหบดี ! กามโภคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยฐานะ
ทั้งสี่เหล่านี้.
คหบดี ! กามโภคีจำพวกนี้ เป็นกามโภคีชั้นเลิศ
ชั้นประเสริฐ ชั้นหัวหน้า ชั้นสูงสุด ชั้นบวรกว่ากามโภคี
ทั้งหลาย, เปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โค นมส้มเกิดจาก
นมสด เนยข้นเกิดจากนมส้ม เนยใสเกิดจากเนยข้น
หัวเนยใสเกิดจากเนยใส; หัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดา
รสอันเกิดจากโคทั้งหลาย เหล่านั้น, ข้อนี้ฉันใด; กามโภคี
จำพวกนี้ ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามโภคีทั้งหลาย
เหล่านั้น ฉันนั้น แล.
ทสก. อํ. ๒๔/๑๙๔/๙๑.

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
กำหนัน วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับคุณครู..ธรรมะสวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 11 ทางแก้ว

ธรรมะสวัสดีค่ะ...

..................................................
ความคิดเห็นที่ 13 นรอง

สวัสดีค่ะ "บุญรักษา พระคุ้มครองนะคะ"

.....................................................
ความคิดเห็นที่ 14 ป้ารุ
สวัสดีค่ะป้ารุ...พี่แดงก้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ...
-ปกติถ้าจิตพี่แดงรวม..จะไม่ฟุ้งค่ะ...จะสงบอยู่ในสมาธิ...และจะไม่ให้จิตเข้าภวังค์ด้วยค่ะ..หลวงพ่อสอนไว้..ท่านบอกว่า"ถ้าจิตเข้าพวังค์ จิตจะไม่สร้างพลังจิตและเผลอๆใช้พลังอีกถ้าเราไม่เข้าใจ..
-แต่มาระยะนี้..จะมีเรื่องแปลกๆเช่นนี้เกิดขึ้นค่ะ...ก็ตามดู ตามรู้ค่ะ...
-แต่ก่อนสิ่งเหล่านี้จะมาก็ต่อเมื่อพี่แดงตั้งอธิษฐานจิตไว้ค่ะ...เช่น...ตอนจะพิมพ์พระครั้งแรกก้อธิษฐานถามว่า ทำได้ไหม ผิดไหม อย่างไร..ลูกไม่รู้...พอจิตนิ่งเข้าสู่สมาธิ..จะมีเหมือนเสียงครูบาอาจารย์บอกว่า/เป็นภาษาอีสานด้วยนะคะบอกว่า.."ก็ช่วยๆกันไป..ทำดีทำได้เรื่อยๆ"..ก็เท่านี้ค่ะ..พี่ก็สบายใจ..ไม่ถามใครอีก..ทุกอย่างก็ดีมากๆด้วย...
-พอหลวงตาม้ามาที่ห้องพระกราบขอคำแนะนำ..ท่านก็บอกว่า.."บารมีโยมมาถึงแล้ว...ทำไปเถอะทำแล้วดี"พี่ก็วางและทำไปเรื่อยๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
BlueHill วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ธรรมะสวัสดี ครับครูแดง

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ป้ารุ วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paaru

ดีจังเลยค่ะ อย่างนี้แสดงว่าจิตวิ่งไปจับที่สิ่งดี ๆใช่มั้ยคะ
คือ ไม่ฟุ้งไปเรื่องอื่น ๆเช่นเรื่องความวุ่นวายในการงาน ความสับสนของผู้คน หรืออะไรในทำนองนั้น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
นรอง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nrong

สวัสดีค่ะพี่ครูแดง...ขอรับธรรมไปปฏิบัติค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 9 ลาดพร้าวซอยสิบสอง

-สวัสดีค่ะคุณอุ๋ม ลูกคนดีที่ ๑

"บุญรักษา พระคุ้มครอง"นะคะ

..........................................................
ความคิดเห็นที่ 10 คนดีมีวินัย

สวัสดีค่ะคุณนารถ..

"ธรรมดี มอบให้คนดีดี"ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

การรู้การวางตนของตน


ความคิดเห็นที่ 10 (0)
คนดีมีวินัย วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 08.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nard
ธรรมชาติของชีวิต..คือ..ชีวิตธรรมดา

สวัสดีครับ ครูแดง มารับธรรม แต่เช้าครับ สาธุครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลาดพร้าวซอยสิบสอง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 07.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thairesearch2539

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณครูแดงขา มาอ่านเรื่องอันเป็นมงคลในยามเช้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 07.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 5 ปวิภา..

-เป็น..ปรากฏการทางธรรมที่เกิดขึ้นในห้วงจิตรวม...๓ วัน ติดต่อกัน..ในช่วงนี้ค่ะ...ก็ตามดู ตามรู้ ตามปกติค่ะ...

"บุญรักษา พระคุ้มครอง"นะคะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 07.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 3 iamcraft

-สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

"ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"เสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 07.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

ความคิดเห็นที่ 2 ชบาตานี

-สวัสดีค่ะ อนุโมทนา สาธุๆๆ กับจิตดีๆนะคะ
"บุญรักษา พระคุ้มครอง"ค่ะ..
-เมื่อใดธรรมะจัดสรร เราคงได้พบกันนะคะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ปวิภา วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 07.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

...ขอบพระคุณค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 06.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

"พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา"

......มารดาบิดาท่านว่าเป็นพรหม เป็นบูรพาจารย์ และเป็นพระอรหันต์ของบุตร ผู้อนุเคราะห์เอ็นดูบุตร....

..................................................................

-สิ่งนี้กระมัง...ที่ท่านให้ตระหนัก..เป็นพิเศษ...เพื่อนำมาเผลแพร่......ในห้วงที่ใกล้จะถึงวันแม่

-จิตเรา..ว่าเช่นนั้นนะ..

-ถ้าพ่อ แม่ยังอยู่....ดูแลท่านให้ดีที่สุดนะคะ....

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
iamcraft วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/amcraft

สวัสดีค่ะ

เป็นข้อมูลที่ชาวพุทธควรรู้และปฏิบัติ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชบาตานี วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

อรุณสวัสดิ์ค่ะครูขา
มารับ "ธรรม" ดีๆ ที่มีประโยชน์ที่ชาวพุทธควรทราบ และพึงต้องปฏิบัติค่ะ
คุณครูสบายดีนะคะ ขอบคุณมากมายที่ไปเยี่ยมบล็อคของชบาอยู่บ่อยครั้งค่ะ
"ธรรมรักษา" ค่ะครูขา

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูแดง วันที่ : 09/08/2012 เวลา : 06.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krudang

-สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะ...

-ระยะนี้ครูแดงมีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นขณะจิตรวมเป็นสมาธิ...คือจะมีคำ..หรือข้อความ ๑ ข้อความเกิดขึ้นขณะ จิตเป็นสมาธิ แล้วก็วาง...
-เช่น วันหนึ่งคำว่า"มนุษย์เมีย"เกิดขึ้นมา วนอยู่ ๒ รอบ แล้วก็วาง...คำนี้ "หลวงปู่เณรนิรนามท่านทักครูแดงในครั้งแรกที่ได้เข้าไปกราบ...ก็มองท่านนิ่งๆ ท่านก็ยิ้มๆ...แต่จิตเรากระหวัดถึงคำว่า"มนุษย์"ของท่านพุทธทาส...
-วันนี้ขึ้นคำว่า"ธรรมะของผู้ครองเรือน"ก็เลยเข้ากูเกิ้ล...คัดลอกเรื่องทั้งหมดมาลงไว้...
-หากเจ้าของเรื่องมาพบ..ขอได้รับการขอขมา..และกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสเดียวกันด้วยนะคะ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน