*/
  • kruhnoi
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-25
  • จำนวนเรื่อง : 111
  • จำนวนผู้ชม : 701309
  • จำนวนผู้โหวต : 305
  • ส่ง msg :
  • โหวต 305 คน
<< มกราคม 2009 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2552
Posted by kruhnoi , ผู้อ่าน : 5871 , 22:51:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันนี้มีสิ่งที่อยากบอกให้โลกรู้ค่ะ....ที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

  ได้รับเกียรติสูงสุดค่ะ

  โดยนักเรียนของเราเด็กชายษมภูมิ  สุขอนันต์ ชั้น ม.3/5

ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น 1 ใน 24 คนจากทั่วประเทศ

จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2552

เด็กชายษมภูมิ  สุขอนันต์

เด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี 2552

ภาค 4 จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติ

          เด็กชายษมภูมิ  สุขอนันต์  อายุ 14 ปี  นับถือศาสนาพุทธ  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เป็นบุตรนายประไพ  สุขอนันต์ และนางประชิต  สุขอนันต์  มารดาประกอบอาชีพรับราชการ  ปัจจุบัน  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43  หมู่ 1 ตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  76130

ความดีเด่น

        1.ลักษณะนิสัย  ความประพฤติ  และคุณธรรม

          เป็นบุคคลที่มีนิสัยสุภาพ  เรียบร้อย  มีวินัยในตนเอง  มีความขยันอดทน  มีความกตัญญูต่อบิดามารดา  จนได้รับประกาศเกียรติคุณลูกกตัญญู  ในปี พ.ศ. 2547  มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคน  มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่ยังเล็กจนเติบใหญ่  ดังจะเห็นได้จากการได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีความประพฤติดี (รางวัลกุหลาบแดง)  ตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล  มีความเสียสละ  รู้จักประหยัด  อดออม  เป็นผู้ที่ไม่เรียกร้องทรัพย์สินสิ่งของมีค่าใดๆ จากพ่อแม่แม้แต่รางวัลที่ได้จากการแข่งขันกีฬาซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินก็จะมอบให้พ่อกับแม่เก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว  และเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา  ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย  อยู่อย่างสมถะ  ยินยอมที่จะสวมใส่เสื้อผ้าชุดเก่า  และสิ่งของที่ผู้อื่นใช้แล้ว  เป็นผู้มีความเลื่มใสในพระพุทธศาสนา  ได้ผ่านการบวชเป็นสามเณรมาแล้วถึง 2 ครั้ง  ครั้งแรกบวชตามประเพณี  และครั้งที่ 2 บวชเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณยาย  อีกทั้งเป็นผู้มีเหตุผลเชิงจริยธรรม คือ มีความตั้งใจในการทำสิ่งใดตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง  โดยเห็นแก่ประโยขน์ส่วนรวมมาก่อนเสมอ  รู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยขน์  ไม่มีพฤติกรรมมั่วสุมอบายมุข  ตรงกันข้ามกลับฝึกฝนเล่นดนตรี  กีฬา  และแนะนำให้เพื่อนเลิกสูบบุหรี่และยาบ้า  ทำให้เป็นที่รัก  และยอมรับของเพื่อนๆและครูอาจารย์ตลอดมา

        2.ความรู้ความสามารถ

          เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย  ด้านการเรียน  มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.12  มีความเด่นชัดในด้านภาษา  และสังคม  โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์  ส่งผลให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันการใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ด้านกีฬา  เป็นผู้ที่มีความสามารถเล่นกีฬากรีฑาได้หลายประเภท  เช่น  วิ่งมาราธอน  ฟุตบอล และเทนนิส  โดยเฉพาะกีฬาเทนนิส  ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมเยาวชนแห่งชาติ  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับทวิภาคีและระดับโลก  ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทชายเดี่ยว  ชายคู่ และคู่ผสม  จากลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคว้าอันดับ 7 จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนิเซีย  และคว้าอันดับ 9 จากการแข่งขัน “World Junior Tennis Competition 2008”  ที่ประเทศจีน  อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีและขับร้องเพลง  ได้เป็นนักดุริยางค์และร่วมวงโยธวาทิตของโรงเรียน  โดยเล่นเครื่องดนตรีกลองสะแนและกลองชุด  จนสามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ตั้งวงดนตรีของตนเองได้  ออกรับงานแสดงให้กับหน่วยงานราชการ  งานกุศลทั่วไป  และงานรณรงค์ต่าง ๆ เช่น งานรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

        3.ผลงานการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

          เป็นผู้ที่มีความเสียสละ  และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ  โรงเรียน และวงศ์ตระกูล  จากการที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาเทนนิสเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  ไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  สามารถนำทีมคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศหลายรางวัล อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในโอกาสดังกล่าวด้วย  เป็นผู้ที่ทำนุบำรุงศาสนา   ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอน  สืบทอดกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ  เป็นผู้ที่อุทิศตนสมัครใจช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบิดามารดา ครูอาจารย์ ได้สมัครเป็นสารวัตรนักเรียน  เป็นแกนนำในการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน  โดยเฉพาะการชักจูง  แนะนำเพื่อนให้เลิกบุหรี่และยาบ้า  และชักชวนให้เพื่อนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา  หาความรู้จาการเข้าห้องสมุด  ห้องอินเตอร์เน็ต  ทบทวนบทเรียน และฝึกซ้อมดนตรี  เป็นต้น

          เด็กชายษมภูมิ  สุขอนันต์  จึงสมควรได้รับการยกย่องเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี 2552 มอบโล่ในงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552  วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552

ขอให้เป็นแบบอย่างกับเด็ก ๆ ทุกคนสืบไป

ประมวลภาพกิจกรรมในวันนี้ค่ะ

 

ท่านผู้ใจดีมีอุปการะคุณแจกของขวัญแก่เด็กๆทุกคนค่ะ

น้องษมภูมิก้มลงกราบคุณแม่  แสดงความเคารพอย่างสูงสุด

(ขาโผล่มายาวกว่าใครๆ..อิอิ)

ลูกกอดแม่ร้องไห้กันทุกคนเลยค่ะ...

ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯสร้างบรรยากาศซึ้งๆ

แม่ก็กอดลูกร้องไห้..ซึ้งใจ...รักลูกนะจ้ะ..ผมรักแม่ครับ..

ครูประจำชั้น ม.3/5(คนนี้คุ้นๆกันไหมคะ)

ร่วมแสดงความยินดีกับน้องษมภูมิและคุณแม่

ครูโชติมาภรณ์ ศรีวรนารถ ครูหัวหน้าระดับม.3  ผู้สนับสนุน 

ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคน

อ้าว..ภาพสลับ..กำลังลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องประชุม

งานนี้คุณแหวน ฐิติมาพาลูกสาวมารับโล่เด็กดีเด่นด้วยค่ะ 

(เลยขอถ่ายรูปคู่ซะหน่อย..)

น้องษมภูมิกับครูโชติมาภรณ์ไม่ยอม...มาถ่ายมั่ง...

ภาพนี้รวมเด็กดีเด่นทุกคนที่ได้รับโล่ในวันนี้ค่ะ..ภูมิใจจัง

ช่วงบ่ายนำเที่ยวชมพระที่นั่งอนันตสมาคม..สวยงามเกินห้ามใจ..

แต่ถ่ายรูปภายในไม่ได้..ชมแค่ด้านนอกนะคะ..

จบข่าววันเด็กที่สุดปลื้มค่ะ...สวัสดีค่ะ

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
เพชรพรหมาฯ วันที่ : 11/02/2009 เวลา : 22.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payoungsak

ไม่แสดงความคิดเห็น เพราะไม่มีความคิดเห็น แต่มาสวัสดีครับ พบกันทักทายกันบ้างนะครับ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
dekkid วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 22.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reading

ยินดีกับนักเรียน และชื่นชมคุณครูทุกคนค่ะ โดยเฉพาะครูหน่อยที่นำเรื่องดีๆมาให้อ่าน

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
plejang วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plejang
::  Plejang  ::  + + ... ข อ ใ ห้ รั ก จ ง เ จ ริ ญ ....+ + ::

สวัสดีค่ะ...

สบายดีมั้ยค่ะ.....

แวะมาทักทายแล้วบอกว่า miracle part II มาแย้ว....ไปชมกัน..งิงิ

http://www.oknation.net/blog/plejang/2009/01/22/entry-1/

ขอให้มีความสุขนะคะ ....ขอบคุณค่ะ

เปิ้ลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
market วันที่ : 22/01/2009 เวลา : 10.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

น่าภูมิใจแทนพ่อ-แม่ และคุณครูจริงๆนะคะ

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
Cat@ วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 23.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ö.ö

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
น้องจ๋า วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 18.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nongjar
อย่าแวะทักนะ....เดี๋ยวจะหลงรัก..น้องจ๋า

ตื้นตันใจค่ะครูหน่อย

ว่างๆไปดูนู๊ด ไม่เกรงใจลมหนาว บ้างนะคะ

http://www.oknation.net/blog/nongjar/2009/01/21/entry-1

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
veerin วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 12.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/veerin

อ่านแล้วรู้สึกชื่นชมกับเด็กดี เด็กเก่ง
น่าสนับสนุนค่ะครูหน่อย
และน้องเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องจริงๆค่ะ ^_^

สวัสดีวันครูย้อนหลังด้วยนะคะ..

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
gorngamon วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 09.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/gorngamon
มีทางต้องเดิน..และมีทางต้องไป

น่าชื่นชมชื่นใจจริงๆนะคะครูหน่อย

หนึ่งโหวตให้กับ*โลกต้องรับรู้ค่ะ*

ขอเชิญไปชมดอกกุหลาบสวยๆสวนเจ้าสบายค่ะ

http://www.oknation.net/blog/gorngamon/2009/01/21/entry-1

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
ลูกแม่ลำดวน วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/FriendlygirL
         Leave Well Enough Alone        

น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะครูหน่อย

มาทักทายและสวัสดีค่ะครูหน่อย

ดูแลสุขภาพนะคะ สวัสดีค่ะ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
ณัฐรดา วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadrda
ถ้า "เรา" ไม่พึงมี  "ของเรา" จักมีมาแต่ไหน

มาร่วมยินดีด้วยค่ะ
http://www.oknation.net/blog/nadrda2

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
Cat@ วันที่ : 21/01/2009 เวลา : 02.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

สวัสดีค่ะคุณครู

ไม่มีสิ่งใด สุขใจเท่าลูกเป็นเด้กดี
แถมเรียนเก่ง ได้รับรางวัล

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 22.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ดีใจกับคุณครู โรงเรียน และครอบครัวคนดีครับ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ยินดีกับทุกคน
ขอให้เด็กดีรักษาความดีนี้ตลอดไป

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
workingwomen วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 21.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/arada

สวัสดีค่ะ คุณครู

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันนะค่ะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะ

ด้วยรักและห่วงใย

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
อุกเงียว วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 12.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/armsofevil
สั่งซื้อ ARMS of EVIL ทาง armsofevil@hotmail.com

หนังสือออกแระนะ ที่

http://www.author.co.th/ProductDetail.php?p_id=200109032305

แต่เด๋วจะทำโฆษณามาลงอีกที ตอนนี้เบลอมากคับ


ความคิดเห็นที่ 52 (0)
waree วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 08.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wayo


สวัสดีค่ะคุณครู...เอากิจกรรมด้านพระพุทธศาสนามาฝากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 20/01/2009 เวลา : 01.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear

แวะมาทักทายค่ะ นอนดักจังนะคะคุณครู

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 23.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thungkuaschool
เดิน-วิ่ง ไผ่โทนมินิฮาร์ฟมาราธอน # ๑๕ เสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖..


ขอแสดงความยินดีกับน้องภูมิและครอบครัว..ครับ..และขอสดุดีคุณด้วยครับ...

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
kruhnoi วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะ..

ช่วงนี้งานเข้าค่ะ..(อีกแล้ว..เป็นระยะๆ..อิอิ)

ไปเข้าค่ายEPด้วยค่ะ..แล้วจะเล่าให้อ่านนะคะ..

ไม่ถึงกับดองบล๊อคนะคะ..

เจอกันเมื่องานแผ่วลงนะคะ..อย่างอนๆ

รักและห่วงใย...ครูหน่อยค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
เจ้าหมีน้อย วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yakogoro

ผมอยู่ชั้น ม.2/1 รร.โกศลภัทรวิทย์ ผมจะเป็นเด็กดีครับ
ขอบคุณครับที่ไปชมบล็อกของผม

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
วิตามินบี วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
新年快樂 xin nian kuai le
ปีใหม่มีความสุข
恭喜發財 gong xi fa cai
ร่ำรวย มั่งมี
身體健康 shen ti jian kang
ร่างกายแข็งแรง

จาก อาหมวยบี เอาอั่งเปามาแจกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
chaleeta วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chaleeta

สวัสดีค่ะ

มาชื่นชมเด็กเก่งค่ะ

^_^

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
อุกเงียว วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 12.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/armsofevil
สั่งซื้อ ARMS of EVIL ทาง armsofevil@hotmail.com

มาสวัสดีหลังจากวันครูครับ

ช่วงเมื่อกี๊ป่วย นึกว่าจะสิ้นชีพเสียแล้ว

คุณครูสบายดีนะครับ


ความคิดเห็นที่ 44 (0)
มะอึก วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panakom

ดอยเปเปอร์แห่งนี้มีชื่อแปลก (เพราะเป็นภาษาต่างประเทศ)

อยู่ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ผู้รู้บอกว่า ได้นามจากฝรั่งมิชชั่นนารีที่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในช่วงเกือบศตวรรษก่อน ให้แก่ชนท้องถิ่น ปะกากะญอ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนชนบทห่างไกลแห่งนี้มานานหลายร้อยปี

หนทางที่วกไล่ไปตามไหล่เขาทบไปทบมาเหมือนแถบกระดาษที่พับซ้อน บางช่วงสูงชันและแคบ

บางช่วงเป็นการเคลื่อนที่ไต่ระดับไปบนสันเขาที่ ซ้ายก็เหว ขวาก็เหว..

แต่เมื่อไปถึงหน่วยต้นน้ำดอยเปเปอร์ได้แล้ว ก็นับว่าคุ้ม

จะได้กางเต้นท์ นอนชมดาวที่สุกสว่าง สัมผัสอากาศเย็นที่ชวนให้หายใจเต็มปอด และยามเช้าก็ได้เห็นทะเลหมอกและความสวยงามของธรรมชาติเต็มตา...
.
22-25 มกราคมนี้ เท่านั้นครับ
.

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

ขอแสดงความยินดีด้วยคนนะคะ

นี่หล่ะค่ะคือครู ดีใจและภูมิใจกับเด็ก

นี่หล่ะค่ะที่เค้าเรียกว่า .. ครู ใช่เลย

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
เคี่ยว โคมคำ วันที่ : 19/01/2009 เวลา : 00.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kaveethas
ศิลปศาสตร์ทางถ้อยคำทำให้รู้จักกวีนิพนธ์ - กวีนิพนธ์ทำให้รู้จักโลกใหม่ที่บอดใบ้ในสามัญสำนึก

ชื่นชมเยาวชนคนของชาติ
ไฟใฝ่ฝันมิเคยขาด สาดแสงแสงฉาย
ความดีงามประเทศไทยไม่เคยตาย
คนเก่าไปใหม่ก็เกิดเลิศล้ำคิด

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
mindsoul วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

ดีใจด้วยครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 18/01/2009 เวลา : 14.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

อย่าหายไปนานซิครับ

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ลมอีสาน วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lomisarn

สวัสดีครับคุณครู

ขอให้คุณครูมี
สุขภาพแข็งแรงนะครับ
เป็นที่พึ่งของเด็กๆ
ตลอดไปครับ

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 17/01/2009 เวลา : 06.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

เพชรบุรี ทีเจ้าคณะจังหวัด พระญาติๆคุณพ่อ เคยมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดในอดีต
สร้างคนดีๆมากมาย แวะไปบ้านผมทางนี้ครับคุณครูไปรสนียาคาร อนุสรณ์สถาน ประวัติศาสตร์การไปรษณีย์ ของสยามประเทศ
ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานพระปกเกล้า ฝั่งพระนคร
ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี พระบิดาไปรษณีย์ไทย คนไปรษณีย์ ระลึกถึง
องค์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือพระบิดาการไปรษณีย์ไทย หรือชาวบ้านเรียกกัน
ว่าสมเด็จวังบูรพา พระองค์เป็นพระราชอนุชาร่วมพระชนกพระชนนีเดียวกับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวnakornrajsimaPermalink

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
auguzzy วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

แวะมาสวัสดีคุณครูในวันครูครับ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
jack-fruit วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 19.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jack-fruit

ครูเก่ง...เด็กเก่ง...

ยอมรับ....ยอมรับ...

555

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน


สวัสดีค่ะคุณครู

ก้อนหินนำดอกกุหลาบ

มาสวัสดีวันครูค่ะครูหน่อย

ปล.คิดถึงเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
tutu วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tutu
...tutu...

สวัสดีวันครูค่ะ

ขอให้ครูมีความสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไป

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
Cat@ วันที่ : 16/01/2009 เวลา : 03.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


พาน้องหมีมาหา
...

อนาคตของชาติ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
Je@b วันที่ : 15/01/2009 เวลา : 19.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

สวัสดีค่ะ คุณครู

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
MeeMee วันที่ : 15/01/2009 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/memoria
recall for Memory Episode II

มีครูหน่อยเป็นครูที่แสนดี น่ารัก ใจดี...เด็ก ๆ ก็ยิ่งโชคดีมากขึ้น

ขอชมน้องษมภูมิ ด้วยค่ะ เก่งมาก น่ารักมาก อยากมีลูกชายเก่ง ๆ แบบนี้มั่งอ่ะ

อิอิ

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
โรสลิต้า วันที่ : 15/01/2009 เวลา : 06.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maneeapsara
มณีแห่งขุนเขา อัปสราแห่งอักษร

แวะมาเยี่ยมครูหน่อยแต่เช้าเลยค่ะ ไม่รู้ครูหน่อยตื่นหรือยังคะ เมื่อคืนไม่ได้แวะมาค่ะ เพราะคอมมีปัญหานิดหนึ่ง วันนี้เอาโน๊คบุ๊คมาเล่นค่ะ เลยท่องบล็อกหน่อยค่ะ

อากาศที่เมืองไทยหายหนาวหรือยังคะ เห็นข่าวปลาที่สระในจังหวัดนครพนมตาย ท่าจะหนาวจริง ๆ เลยนะคะ

ปีใหม่ที่ผ่านมายีนส์มอบเงินก้อนหนึ่งให้พี่สาวไปซื้อเสื้อกันหนาวให้ญาติพี่น้องคนแก่คนเฒ่าที่บ้านนอกค่ะ เห็นคนแก่เขาใส่กันไม่ยอมถอดเลยนะคะ เพราะหนาวมาก ๆ ยีนส์กับแฟนคนอยู่ไกลก็พลอยสุขใจที่เห็นคนที่ได้รับน้ำใจจากเรา ชอบในสิ่งที่เราให้ค่ะ

ครูหน่อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ยีนส์ขอให้ครูและครอบครัวมีความสุขมาก ๆ คิดถึงเสมอนะคะ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
auguzzy วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 18.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ขอให้เติบใหญ่เป็นคนดีนะครับเยาวชนไทย

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
chedtha วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chedtha
http://www.oknation.net/blog/chedtha3 (ภาพที่สวยงามในความทรงจำ)


สวัสดีครับ ครูหน่อย

ชื่นชมเด็กดีอย่าง เด็กชายษมภูมิ
ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนหรอกนะครับ
น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกๆคนได้ด้วยครับ

+1 โหวตให้กับเรื่องราวดีๆที่ครูหน่อยนำมาแบ่งปันกันครับ


ขอเชิญไปชมความยิ่งใหญ่ อลังการ ของ BMW World, Munich, Germany

http://www.oknation.net/blog/chedtha/2009/01/12/entry-3


ความคิดเห็นที่ 27 (0)
สิงหา_สัตยนนท์ วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pinitsatayanon
จุ๊ๆ ข้าพเจ้ากำลังร่ายบทกวี

พี่สาวที่คิดถึงครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
skinhead วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skinhead
          ส     กิ     น     เ     ฮ     ด         

เด็กสมัยนี้ความสามารถรอบตัวเลยนะครับ...

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
วิตามินบี วันที่ : 14/01/2009 เวลา : 01.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/babymind
VitaMin B @ OK Nature  Save Nature Save Life  


เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน

เยาวชนก็คืออนาคตของชาติค่ะครูหน่อย

ดีใจก็น้อง ๆ ด้วยนะคะ

น่าภูมิใจจังเลยค่ะ

ปล.คิดถึงครูหน้อยจังเลยค่ะ

ก้อนหินไม่ได้เข้ามาบ้านนี้หลายวัน

แหะ ๆ ๆ

อากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
kikuno วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 10.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konbini

มาปรบมือให้ทั้งน้อง
และคุณครูที่นำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะ
อ่านแล้วก็ยิ้มไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
หัวใจเดียวกัน วันที่ : 13/01/2009 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/our-heart
 

7 กุมภาพันธ์ 52 นี้ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรี และบทกวีเพื่อสันติสุข-หัวใจเดียวกัน ” ณ อ.เแก่งคอย จ.สระบุรี พบกับวงดนตรีมากมาย นำโดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรท์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเปิดตัว “สำนักหัวใจเดียวกัน” เพื่อร่วมถักทอหัวใจงดงามของคนธรรมดาสามัญที่อยากร่วมสร้างสรรค์โลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.oknation.net/blog/our-heart/2009/01/09/entry-2/comment
ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
tutu วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tutu
...tutu...

โอ้ววววว

คราวนี้หายไป 3 เม้นท์เลย


1. ครูหน่อย
2. ของตู่
3. ครูหน่อย อีกรอบบบ


มันเกิดอะไรขึ้น........................????


ปล. bone collector ผิ ด จุฟๆ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
kruhnoi วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 19.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


อาจารย์ปู่คนบ้านใหม่คะ...เชื่อค่ะที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องษมภูมิเป็นลูกศิษย์...น้องษมภูมิก็เป็นหลานศิษย์จริงๆเลยค่ะ...(อนาคตจะมีเหลนศิษย์มาเรียนค่ะ..อิอิ)

น้องยีนส์..แมวเฒ่า..ครูเปีย..ting..tutu..
Je@b...rainy..ครูเก๋..ซำมัแจะ..cat@..
สิริปตี...เจ้าอารมณ์..เก้าเคียงดิน..
อุกเงียว..ขอบคุณนะคะที่แวะมายินดีกับน้องษมภูมิ...และขอบคุณทุกท่านที่กำลังมาเยี่ยมชมค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
แมวเฒ่า วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 18.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oldtigger
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

แวะมายิ้มให้เฉยๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
คนบ้านใหม่ วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 18.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krunoppol
ครูบ้านทุ่งชายทะเล

ครูหน่อยรู้หรือเปล่า..ลูกศิษย์ครูนะ..เป็นหลานศิษย์ผมนะ..เพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่..เป็นลูกศิษย์ผมเอง..

ไม่เชื่ออาจารย์ปู่ก็ลองไปสืบถามดูก็แล้วกัน

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
โรสลิต้า วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 17.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maneeapsara
มณีแห่งขุนเขา อัปสราแห่งอักษร

ครูหน่อยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ครูหน่อยมาก ๆ เลยค่ะ ช่างเป็นเด็กที่น่ารักและสมกับที่ได้รับรางวัลนี้จริงๆ เลยค่ะ

บรรยากาศช่างอบอุ่นยิ่งนัก เห็นแต่ละคนร้องไห้ แอบซึ้งใจไปด้วย

ครูหน่อยน่ารักจังเลยค่ะ อยากกลับไปเป็นเด็กและเรียนหนังสือกับครูหน่อยจังเลยค่ะ

รับยีนส์เป็นศิษย์ด้วยคนนะคะ รับรองไม่ดื้อไม่สนค่ะ

คิดถึงครูหน่อยเสมอค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
อุกเงียว วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 14.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/armsofevil
สั่งซื้อ ARMS of EVIL ทาง armsofevil@hotmail.com

ลงเพลงได้แล้วครับ ขอบพระคุณมากครับ

วันนี้เลยเอาเพลงที่แต่งเองมาฝาก


ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เคียงดิน วันที่ : 12/01/2009 เวลา : 11.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

เด็กดีได้ส่วนหนึ่งเพราะครูนะคะ เปนกำลังใจแก่กันค่ะครู

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เจ้าอารมณ์ วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 23.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimeiei
http://www.jaoarom.com

พ่อแม่ภาคภูมิใจ

ครูปลื้มใจ

เด็กดีใจ

มีความสุขกันถ้วนหน้า

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
สิริปตี วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 22.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/siripatee
You are what you eat.You are what you write.


ยินดีกับน้องษมภูมิด้วยนะคะ
เด็กฉลาดชาติเจริญจริงๆ ค่ะ

คุณครูก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องมีรางวัลใดๆ มาเปรียบเปรยค่ะ
สุขสันต์วันครู 16 มกราคม ล่วงหน้าด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Cat@ วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

น้ำตาตก ..ซึ้งมากเลย

หัวอกแม่ เนาะ

โหวตให้

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
แมวเฒ่า วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 19.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oldtigger
@#@# อ ย า ก ม า ก ทุ ก ข์ ม า ก #@#@

ถ้าบ้านอยู่แถวโรงเรียนที่ครูหน่อยสอน
จะรีบส่งลูกไปเรียนกะครูหน่อยเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ซำมะแจะ วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 15.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keepitup

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tutu วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 14.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tutu
...tutu...

ว้ายยยยครูสอนน้องด้วยยยยเหร้ออออออ

อนาคตของชาติเลยนะเนียะ

ตื่นเต้นแทน ฮ่าๆ!!

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ครูเก๋ วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 12.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/clear
www.facebook.com/callmeclear


ความคิดเห็นที่ 7 (0)
kruhnoi วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 12.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kruhnoi
You're my destiny !!!.        (kruhnoi ครูหน่อย)...


ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะ..

ครูปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ของน้องษมภูมิที่สอนและอบรมน้องให้เป็นเด็กดีเด่นได้ระดับประเทศประจำปีนี้ค่ะ..

ปล. ตอบน้องtutuค่ะ..ครูสอนน้องษมภูมิด้วยค่ะ..สังเกตว่ายิ้มหน้าบานไปด้วย...ภูมิใจๆ ค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
nillapong วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 12.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rainy
 R a n y

ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะ

เห็นแล้วปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่

【☀ Ra☂ ny ☀ 】

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เปียแก้ว วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 10.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krupia

ยินดีกับทุกคนค่ะ..เด็กชายษมภูมิ..คุณแม่..คุณครูประจำชั้น..หัวหน้าระดับม.3..(คุ้นหน้าจังเลย)...รู้สึกยังไงบ้างคะได้กระทบไหล่นักร้อง..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Je@b วันที่ : 11/01/2009 เวลา : 07.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira

ภาพประทับใจเลยนะคะ
ลูกชายกอดแม่อ่ะค่ะ ... ดีจังค่ะ คุณครู

ปล. (จากบ้านหลังโน้น)
"การห่างๆกันบ้าง..ยิ่งทำให้คิดถึงกันมากขึ้นนะคะ..."
สำหรับกับคุณครู ... จริงเลยค่ะ ... คิดถึงนะคะ :)

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
tutu วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 23.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tutu
...tutu...

เก่งค่ะ ครูสอนน้องเค้าด้วยป่าว??? ถึงเก่งขนาดนี้..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ting วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 23.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งด้วยนะคะ
น่าชื่นใจจริงๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ting วันที่ : 10/01/2009 เวลา : 23.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Germany
จงเตือนตนด้วยตนเอง สักแต่ว่าตัวตนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป เหมือนต้นไม้ออกดอกออกผล ล่วงหล่นไปเมล็ดเกิดใหม่ก็มาจากต้นไม้เดิม


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน