• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 426
  • จำนวนผู้ชม : 417506
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2554
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 6189 , 19:59:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงหาคุณ โหวตเรื่องนี้เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาล
ให้ชาว โอเค และผู้อ่านทุกท่าน
สุขภาพแข็งแรง มีความสุข
คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ


การโต้วาทีระดับชาติ TOK โรงเรียนมาตรฐานสากล

เสียงโทรศัพท์ดัง... ลูกสาวคนกลาง รับโทรศัพท์

หยิบมายื่นให้พ่อ..ของพ่อจ๊ะ..ขอบใจมากลูก…

สืบเนื่องจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นักเรียนม.ต้น.และม.ปลาย

ได้รับรางวัลเหรียญทองการโต้วาที 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1

 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันโต้วาที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60

วันที่ 27-29 ธันวาคม 2553 พระนครศรีอยุธยา

ญัตติการแข่งขันโต้วาทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60

แข่งขันวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนประตูชัย 

ญัตติ “สายวิชาชีพนั้นสำคัญ สายสามัญดีกว่า”

 ญัตติ “มีสตังค์ดีกว่า หน้าตาดี”

ญัตติ “ดนตรี ดีกว่า กีฬา” 

 ญัตติ “เพลงไหนที่ว่าแน่ ยังแพ้เพลงลูกทุ่ง”

ญัตติ “ท่องเที่ยวทัศนา ดีกว่าท่องอินเตอร์เน็ท” 

ญัตติ “เกิดเป็นหญิงยุ่งยาก เกิดเป็นชายยากว่า”

ญัตติ “ของเทียม เยี่ยมกว่าของแท้” 

 ญัตติ “อ่านจากหนังสือ หรือจะสู้ e-book”

ญัตติ “ปัญญาดีกว่าทรัพย์”

 ญัตติ “การพูดที่ว่าแน่ ก็ยังแพ้การเขียน”

ญัตติ “เที่ยวเมืองไทย ดีกว่าไปต่างแดน” 

ญัตติ “เพื่อนกับแฟน แทนกันไม่ได้”

ญัตติ “เพื่อนกับแฟน แทนกันไม่ได้” 

motion at a meeting , late that important vocation , ordinary late better ,

motion at a meeting , there is the money better , a face is good ,

 motion at a meeting , music , better , sport

, motion at a meeting , which music that sure , still defeated the folk song ,

motion at a meeting , travel see , better stump pipe ,

 motion at a meeting , be born complicated woman , be born difficult man that ,

 , motion at a meeting , fake , visit more the genuine thing ,

 motion at a meeting , read from a book , or , fight , e-book ,

, motion at a meeting , the intellect better assets ,

motion at a meeting , speaking that sure , as a result , still defeated writing ,

 motion at a meeting , tour Thailand , better go to exotic ,

motion at a meeting , a friend and the lover , replace can't ,

 motion at a meeting , a friend and the lover , replace can't ,

แข่งขันวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนประตูชัย 

ญัตติ “อยู่ในห้องแอร์ แพ้ลมโชย” 

 ญัตติ “นมไหนที่ว่าแน่ นมแม่ยังแน่กว่า”

ญัตติ “สื่อความด้วยจดหมาย ดีกว่าใช้โทรศัพท์” 

ญัตติ “อยู่ชนบท รันทดกว่าเมืองกรุง”

ญัตติ “ปลูกต้นไม้ สุขใจกว่าเลี้ยงสัตว์”

ญัตติ “เมาเหล้า ไม่เท่าเมารัก”

ญัตติ “บอกเลิกยากนัก บอกรักยากกว่า”

ญัตติ “ภาษาใดที่ว่าแน่ ยังแพ้ภาษาไทย”

ญัตติ “คนไทยเข้าใจยาก” “เก่าดีกว่าใหม่”

ญัตติ “เรียนจากครู หรือจะสู้ประสบการณ์”

motion at a meeting , stay in air-conditioner room , be defeated blows softly

 , motion at a meeting , which milk that sure , mother milk still sure more ,

motion at a meeting , mass the with letter media , better use a telephone ,

 motion at a meeting , stay the countryside , sorrowful more the capital ,

 motion at a meeting , grow the tree , be delighted more domesticate animals ,

 motion at a meeting , drunk , do not equal be drunk love ,

motion at a meeting , cancel difficult extremely , tell love difficult more ,

motion at a meeting , which language that sure , still defeated Thai ,

 motion at a meeting , a Thai is hard to understand , old new better ,

 motion at a meeting , study from a teacher , or , will fight the experience ,


การโต้วาที

1 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1.1  นักเรียนระดับชั้น ม.1 -3

 1.2  นักเรียนระดับชั้น ม. 4-6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 2.1  แข่งขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน

 2.2  จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

 1) ระดับชั้น ม. 1-3 จำนวน 1 ทีม 

 2 ) ระดับชั้น ม. 4 -6 จำนวน 1  ทีม

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

 3.1 เนื้อหาสาระที่ใช้กำหนดญัตติการแข่งขัน ให้คณะกรรมการเป็นผู้เตรียม

3.2    ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รายงานตัวพร้อมจับฉลากคู่แข่งขัน

3.3 คู่แข่งขันทุกทีมจับฉลากญัตติการแข่งขัน 

 3.4    เตรียมการแข่งขันก่อนขึ้นเวที ประมาณ 5  นาที 

และดำเนินการแข่งขันตามญัตติ

ที่จับฉลากได้

 3.5    แต่ละทีมใช้เวลาเกิน หักนาที

  3.6 เวลา กำหนดให้แต่ละทีมบริหารเวลา ภายในเวลา 12  นาที

 1)หัวหน้าทีมพูดในช่วงเวลา 3 นาที

 2) ผู้สนับสนุน 3 นาที

 3) หัวหน้าทีมพูดสรุป 3 นาที

 3.7  อุปกรณ์ที่จัดให้

   - ป้ายฝ่ายเสนอ/ฝ่ายค้าน กระดาษ A4

 3.8  อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง  -  ปากกา 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 

 4.1  การแปรญัตติ 5  คะแนน

 4.2  วิธีการพูดโน้มน้าว 15  คะแนน

 4.3  เสนอเหตุผลข้อเท็จจริงอ้างอิงได้เหมาะสมถูกต้อง 20   คะแนน

 4.4  พูดตามประเด็น 20  คะแนน

 4.5 ลีลาน้ำเสียง ท่าทาง 15 คะแนน

 4.6 มารยาทในการพูด 5  คะแนน

 4.7 หักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจน  15  คะแนน

 4.8 ตรงตามเวลาที่กำหนด 5  คะแนน

5. เกณฑ์การตัดสิน

 ร้อยละ 80 – 100   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 ร้อยละ 70 – 79    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

  ร้อยละ 60 – 69    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

6. คณะกรรมการการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 – 5 คน 

 คุณสมบัติของคณะกรรมการ

  - เป็นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - เป็นครูที่ทำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภาษาไทย

  ข้อควรคำนึง 

 - กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน

  - กรรมการที่มาจากครูผู้สอนควรแต่งตั้งให้ตัดสินในระดับชั้นที่ทำการสอน

  - กรรมการควรมีที่มาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย

  - กรรมการควรให้ข้อเสนอแนะเติมเต็มให้กับทีมที่ชนะในลำดับที่ 1-3

 สถานที่ทำการแข่งขัน

  ควรใช้สถานที่ทำการแข่งขันที่มีเวที เช่น ห้องประชุม

7. การเข้าแข่งขันระดับชาติ

 7.1 ทีมที่ได้คะแนนลำดับที่ 1-3 จากการแข่งขันระดับภาคจะได้เป็น

 ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ

 7.2 ในกรณีที่มีผู้ชนะลำดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า 3 คน

ให้พิจารณาลำดับตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน

 เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ 1 เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ 2 ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ 2 มากกว่า

ถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ 2 เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป

กรณีคะแนนเท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 


....หลังจากโต้วาทีเสร็จเรียบร้อย “ คณาวุฒิ กล่าวว่า ครูครับ

..การที่ผมได้ไปฝึกอบรมการพูดพิธีกร

 ก็ดีนะครับทำให้มั่นใจขึ้น”

หลังจากนั้น ผลการแข่งขันก็รายงานผ่านออนไลน์http://datal.ay60.net/results/

ผมเองเข้าออนไลน์ไม่ได้ นั่งหน้าจอถึงสองทุ่มกว่า. .สักครู่

 คณาวุฒิ โทร.มาแจ้งข่าวดี ว่า….

ทีมน้องม.ต้น ประกอบด้วย น.ส.ศกลวรรณ ศรไชย น.ส.รจิตา พวงระย้า

นายจักรกฤษ นพพระเสาร์ ม3 .ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


ส่วน ทีมโต้วาที ม.ปลาย ประกอบด้วย
 นายคณาวฺฒิ กล่ำทอง น.ส.นฤมล ม่วงไหมทอง น.ส.พิชญา พริ้มพราย ม.6

 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ได้ 93 คะแนน

ได้เดินทางไปแข่งขันต่อระดับชาติ

และแล้ว... ความฝันที่เป็นจริง เพราะช่วงการฝึกซ้อมผมเสริมแรงใจเสมอว่า...

... เราต้องไประดับชาติให้ได้นะนักเรียน....

เนื่องจากเราไประดับภาค สองครั้งสองครา ครั้งที่ 58 สุพรรณบุรี

และครั้งที่ 59  ลพบุรี ก็ได้เหรียญทองที่ไม่ได้สิทธิ..

..จึงยังไประดับชาติไม่ได้....ฝากความหวังที่เราทุกคนนะ...

วันนี้นักเรียน..ทำสำเร็จในเบื้องต้นแล้วครับ

ต้องฝึกซ้อมกันต่อไปเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ...

ผมคิดว่าโรงเรียนมาตรฐานสากล หากเพิ่มทักษะการพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย

 หรือ การโต้วาทีหรือที่เรียกว่า Debate เพิ่มอีก หนึ่งหรือสองรายการ

ก็คงไม่เสียหายอะไร เป็นการดีซะอีกที่ช่วยส่งเสริมเรื่องการพูด การทูตไปในที

ยุคสมัยนี้ก็เน้นการสื่อสารกับนานาประเทศอยู่แล้ว

ผมคิดว่าเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กับนักเรียนที่มีศักยภาพ

ได้นำความรู้ ภูมิปัญญาแสดงออกมาอย่างเต็มความสามารถ

เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

เกิดความสุขเล็กๆภายในใจของเยาวชนทุกดวง


ขอบคุณผู้ร่วมเป็นกำลังใจ

คุณครูอัจฉรา ทองดี  คุณครูสกุลการ  สังข์ทอง

น.ส.ณัฐชยา  ปิ่นทอง  น.ส. สุวภัทร  ขำทวี  น.ส. ประหรึ่งมณี วัฒนกุล  น.ส.กฤษฎี ศิริเรือง 

ขอบคุณคุณครูสยุมพร  เจียวเลี่ยน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนร่วมในส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน

ขอบคุณนายไพบูลย์   ดีประเสริฐ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น

สิงหาคุณ

 

 

 

 

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 03/01/2011 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม


๐ ในวาระดิถีขึ้นปีเถาะ

สรรพเคราะห์ทั้งหลาย จงถ่ายถอน

เมื่ออรุณเบิกหล้าฟ้าอมร

สบสุข ในสัญจรทุกท่านเทอญ

.............................

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 03/01/2011 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราทนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ คุณสิงหาคุณ และครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัย ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และตลอดไปครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
กอบธรรม วันที่ : 03/01/2011 เวลา : 11.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anakkumlangbai
ก่อนเกิดใครเป็นเรา? ...เมื่อเกิดแล้วเราเป็นใคร? ...ใครที่ว่าไม่นานก็ฝังบ้าง เผาบ้าง ..ไม่เชื่อให้ญาติคอยสังเกตุไว้ได้เลย.

สวัสดีปีใหม่ครับ

ปลื้มใจกับอนาคตชาติครับ.

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อาเน๊าะบุหลัน วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 23.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bulan
http://www.oknation.net/blog/hati¨‘°ºO--ลูกพระจันทร์บรรเลง--Oº°‘¨   ดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้   


สวัสดีปีใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 21.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 02/01/2011 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapatหวัดดีปีใหม่2554 ค่ะ ครูสิงหาคุณ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]