• สิงหาคุณ
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : sing_2547@hotmail.com
 • วันที่สร้าง : 2009-02-24
 • จำนวนเรื่อง : 402
 • จำนวนผู้ชม : 329470
 • ส่ง msg :
 • โหวต 189 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1472 , 22:48:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แผนที่ความคิดโรงเรียนคุณธรรม

 

ได้รับโอกาสแสนดีไปอบรมเพื่อเป็นวิทยกรแกนนำ

...โรงเรียนคุณธรรม.. ณ กทม.

วันแรกอบรมรมเพื่อกำหนดปัญหา..

อบรมเพื่อกำหนดจริยธรรม

กำหนดค้นหาคุณธรรม

กำหนดโครงการพัฒนาคุณธรรม

วันที่สองมีนักเรียนวัยใสจากโรงเรียนวัดพิกุลเงิน กทม.

นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม

นักเรียนเลือกประธานกลุ่ม

นักเรียนเลือกเลขากลุ่ม

 เพื่อให้ครูเมื่อวานนี้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบ้าง

ผ่านฉลุย

นักเรียรนกำหนดปัญหาได้

นักเรียนกำหนดรู้เรื่องจริยธรรม

กำหนดคุณธรรม

และทำแผนที่ความคิด..โครงการคุณธรรม

พร้อมนำเสนอโครงการ..เรียบร้อย

งานเข้า..ละซิ กิจกรรมต่อไปต้องนำวิธีการ

ทั้งสองวันที่อบรมแอบรมครูแกนนำที่สถานศึกษา อีก 40 คน

อบรมนักเรียนที่สถานศึกษาของตนเองอีก100คน..สนุกกันละคราวนี้

เริ่มต้นที่ประมาณการงปม.  ส่งทางมุลนิธิสถิรคุณ

เพื่อดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งเดือนให้แล้วเสร็จ

 .....

โรงเรียนคุณธรรม

วิสัยทัศน์  “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความสัมพันธ์                                                                           และการเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย                                                                              เพื่อให้มีความรู้และคุณธรรม ปลูกฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม                                                                                    จริยธรรมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน                                                                    สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสุขและความเจริญ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็ก                                                  ให้ครูรักเมตตาและห่วงใยเด็ก และให้เด็กรักและเคารพนับถือครู
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรี และอุดมการณ์ของครู                                                                 เพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      ความซื่อสัตย์สุจริต และการอุทิศตนเพื่อประโยชน์        
  ต่อส่วนรวม
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร                                                                               เพื่อการสร้างภาคีเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชน                                                                       โดยเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 5. ดำเนินการและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการสร้างเสริมคุณธรรม                                                                           จริยธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                                                                        ความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน
 2. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการ                                                                           มีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และ                                                                                                   ใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้                                                                             ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง และ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ                                                                          กิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ
 3. เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ในการส่งเสริม                                                                              และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์                                                                          ในโรงเรียน ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 4. เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม                                                                       ให้เป็นต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม
 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  กับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดไว้ ตระหนักในบทบาทหน้าที่                                                             ความสำคัญของอาชีพครูและการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
 6. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

เป้าหมายผลผลิต

 1. มีโรงเรียนคุณธรรมกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
 2. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                                                                 ความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน
 3. นักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมกลุ่มเป้าหมายแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค์                                                               ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สม่ำเสมอ
 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายลดลง
 5. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
 6. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วน                                                    ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครอง                                                                          ผู้บริหารเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น
 7. มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้                                                    ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย                                                              ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พร้อมกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 8. เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมในภูมิภาคต่างๆ
 9. มีโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

 ที่มา :http://moralschools.org/สืบค้นเข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

สิงหาคุณ

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2016 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]