• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 423
  • จำนวนผู้ชม : 409463
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1072 , 19:01:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  กระต่าย  ๑ น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือกระต่ายป่า ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว อาศัยในโพรงดิน . กระต่ายตื่นตูม   (สำ) น. ใช้เปรียบกับคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันได้สำรวจให้ถ่องแท้ก่อน กระต่ายสามขา  (สำ)  ว. ยืนกรานไม่ยอมรับ, กระต่ายขาเดียวก็ว่า . กระต่ายหมายจันทร์ (สำ)  น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1220 , 20:46:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เงา    น.  ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น; รูปที่ปรากฏในของใสหรือเป็นมัน เช่นน้ำหรือกระจก ; (แสง)  อาณาเขตหลังวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ไปกระทบวัตถุนั้นแล้วแสงเคลื่อนที่ ไปไม่ถึงทั้งหมดหรือไปถึงได้บ้าง .         ว. เป็นมัน เช่นขึ้นเงา. เงาตามตัว  (สำ)  น. ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเลย ; สิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามกัน เช่น น้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นๆ ก็ขึ้นราคาเ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1731 , 14:09:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนพ้องน้องพี่คณะศึกษาดูงานสพม.๑๐ และผู้อำนวยการผู้กำกับพิเศษ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม  น้อง  น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง. , ลูกของอาหรือของน้า, เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง  เช่นน้องเขียว   ; ออกทีหลัง , มาทีหลัง, เช่น หมากทะลายน้อง มะพร้าวทะลายน้อง คู่กับทะลายพี่ ; ลักษณะนามใช้นับอายุไม้จำพวกไม้ไผ่ เช่น ไม้น้องเดียว คือไม้ที่มีอายุ ๒ ปี ไม้สองน้อง คือไม้ที่มีอายุ ๓....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1312 , 21:19:57 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  เทพ ๑, เทพ- [ เทบ, เทบพะ-] น. เทวดา. (ป., ส.เทว). เทพเจ้า น. เทวดาผู้เป็นใหญ่. เทพชุมนุม  [เทบ-] น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง (จารึกวัดโพธิ์); ชื่อภาพเขียนรูปเทวดานั่งประนมมือเรียงกันเป็นแถว  ตั้งแต่5 ตนขึ้นไป ตามฝาผนังในพระอุโบสถหรือหอพระจะมีหน้าเดียวหรือ สี่หน้าอย่างหน้าพรหมก็ได้ เทพนิยาย น. เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวาดา. เทพบดี [เทบบอดี] น.เจ้าแห่งเทวาดา ,พระอินทร์.(ส.) เทพดา [เทบพะ-] น....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1056 , 20:59:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ยศ  [ยด] น. ความยกย่องนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, ฐานันดรที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ                    พระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสูงต่ำตามลำดับกันไป;                     เครื่องหมายพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีฐานนัดร                    มีสูงมีต่ำตามลำดับกันไป, เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล.                ว. ที่แสดงฐานะหรือชั้น เช่นพัดยศ. ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1449 , 07:45:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จริย- [จะริยะ-]  น. ความประพฤติ, กิริยาที่ควรประพฤติ, ใช้ในคำสมาส เช่น จริยศึกษา. (ป.) จริยธรรม  น.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฏศีลธรรม. จริยววัตร,จริยาวัตร น.หน้าที่ที่พึงประพฤติปฏิบัติ; ความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาท. จริยศาสตร์ น. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์                     แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์อย่างไหนถูกไม่ถูก     ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 748 , 06:44:21 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เดินไปรอบๆโรงเรียนบางมูลนากฯ พบอาคารชั้นเดียว เป็นที่ตั้งของชมรมผู้ปกครองจิตอาสา คุณธรรมของผู้ปกครองสูงส่งเพราะผู้ปกครองจัดสรรกันเดินทางมาโรงเรียนกันเป็นกลุ่มย่อยๆมาทุกวัน เพื่อ... ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูได้ด้วยการเดิน ช่วยสำรวจในบริเวณห้องน้ำ ตามซอกมุมตึกต่างๆ หลังจากนั้น ก็มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันพร้อมบันทึกการประชุมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มอบกับฝ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1302 , 06:27:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

      คุณธรรม [คุนนะ-] น. สภาพคุณงามความดี. โครงการ น. แผนหรือเค้าโครงตามที่กะกำหนดไว้. ต้นแบบ น. แบบดั้งเดิมแบบที่มีมาแต่แรก, แบบที่ทำขึ้นไว้แต่แรก,สิ่งที่สร้างเป็นแบบฉบับ ใช้เป็นต้นเค้าสำหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกัน. ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณพิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ. นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์. ๒๕๔๖  ปลายเดือนสิงหาคม ผมมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนคุณธร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 3017 , 06:58:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

. จงเขียนสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด            หมู่บ้านหัวปาย/ตั้งอยู่ในหุบเขา/ ในอำเภอปาย /จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ หมู่บ้านนี้/ทุรกันดาร/ ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ/ไม่มีทั้งไฟฟ้า/ และน้ำประปา/ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งเดียว/ของชาวบ้าน/ที่นี่คือ/ แผงพลังงานแสงอาทิตย์/ซึ่งจะเก็บไฟฟ้า/ไว้ใช้เฉพาะกลางคืน/ส่วนน้ำนั้น/หาได้จากแม่น้ำ/ในหมู่บ้าน / หมู่บ้านนี....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2928 , 06:47:16 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีโอกาสไปทบทวน การเขียนการจับใจความให้รร.วัดดอนกอก ผลสัมฤทธิ์เป็นที่พอใจของชุมชน ขอแนะนำ.. เกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบ  ที่สทศ.กำหนด   เรื่อง การเขียนสรุปใจความสําคัญ (๑๐ คะแนน) ๑. เนื้อหา (๘ คะแนน) เกณฑ์ที่ ๑.๑คําสําคัญ/ประเด็น               รายละเอียดเกณฑ์                 สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (๖ คะแนน) เกณฑ์ที่๑.๒ รู้กลวิธีสรุปความ                   รายล....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1191 , 20:02:57 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รถไฟ. น.   รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว ขับเคลื่อนดดยมีหัวรถจักรลากให้แล่นไปตามรางเหล็ก. รถไฟฟ้า   (กฏ) น. รถที่ขับเคลื่อนกันเป็นขบวนยาวโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแล่นไปตามราง หลังจากร่วมพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๑๕ แล้ว มีโอกาสเดินทางเข้าสู่เวทีรับฟังความคิดเห็น....... ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพราะ ได้รับหนังสือ สนข. ซึ่งก่อนหน้านั้น เคยเดินทางไปรับฟังความคิดเห็น ท....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 968 , 19:53:18 น.  
หมวด : งานอดิเรก

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร พระครูวัชรธรรม  เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ  อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถาน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน งานพระราชทานเพลิงศพ นางสายหยุด  ทับสี วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนีั้น ร.ด. จิตอาสา....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 951 , 22:13:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  แฝก , แผกหอม   น.  ชื่อไม่ล้มลุกชนิด  Vetiveria  Zizanioides  (L .) Nash  ในวงศ์ Graminee                              ใบใข้มุงหลังคา  รากใช้ทำยาได้.     นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 จำนวน 75 คน  วิ่งลงจากรถบัส ของค่ายรามราชนิเวศน์ เดินทางถึงวัดประดิษฐ์   นศท.เหล่านี้สมัครใจ ไปช่วยชุมชน บ้านหม้อ ปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ำเพชรบุรี  ช่วงอำเภอเมืองเพชรบุรี มีประชาชนมาร่วมงานพร้อมทั้งทำพิธีเปิด ฝน....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 976 , 06:30:29 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กล่อง [กฺล่อง] น. ภาชนะใส่สิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยมมีฝาปิด,                          สิ่งที่ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผื่นผ้าขนาดเล็ก มีลิ้นชักเข้าออกได้ สำหรับบรรจุไม้ขีดไฟ เรียกว่ากล่องไม้ขีดไฟ, กลักไม้ขีดไฟ ก็เรียก. กล่องเสียง  น.อวัยวะสำคัญในการเปล่งเสียงพูด ตั้งอยู่บริเวณส่วนบน ของหลอดลม. กลอน ๑ [กฺลอน] น.  ไม้ขัดประตูหน้าต่าง, ดาล,เครื่องสลักประตูหน้าต่าง;                             ไม้ที่พาดบน....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1428 , 20:28:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  กว่าจะมาหยอดในแบบพิมพ์  พวกเราก็รู้ว่า ต้องเคี่ยว ต้องต้มในกะทะใบบัว ต้มครั้งละ สามกะทะ นานเป็นชั่วโมง พวกเรายืนรับไออุ่นจากเตาเคี่ยวตาล  เจ้าของเตาตาลบอกว่าระวังเพราะร้อนเป็น ร้อยองศา บน ปากกะทะมีตะบวยเอาไว้สำหรับตักฟอง บนผิวหน้าออกทิ้ง แล้ววก็ใช้ตะบวย ตักดูความเข้มข้น ว่าพอสมควรที่จะนำไป เข้าเครื่องกวนด้วยเครื่องที่มีมอเตอร์ หลังจากความเข้มข้นเหนียว หนึบได้ที่ ก็ใช้ตะบวยตักมาใส่อี....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1217 , 22:02:15 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สำนวน น.ถ้อยคำที่เรียบเรียง,โวหาร, บางทีก็ใช้ว่าสำนวนโวหาร เช่นสารคดีเรื่องนี้ สำนวนโวหารดี  ความเรียงเรื่องนี้โวหารลุ่มๆดอนๆ ; คดี  เช่น ปิดสำนวน; ถ้อยคำหรือข้อความที่สืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำ   รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง. ;ถ้อยคำที่แสดงออกมาเป็นพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่งๆ เช่นสำนวนฝรั่ง สำนวนบาลี,ชั้นเชิงท่วงทำนองในการแต่งหนังสือ หรือพู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1141 , 11:21:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

...ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน     ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1308 , 05:57:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

   นิทาน  น.  เรื่องที่เล่ากันมา  เช่น นิทานชาดก  นิทานอีสป  (ป.).) .....มีโอกาสพาพี่พี่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวาทศิลป์  พีพี่ตอบตกลงจะไปช่วยน้องน้องอ่านหนังสือนิทานคุณธรรม คัดเลือกให้พี่พี่อ่านให้น้องน้องฟังก่อนหนึ่งรอบโดยพี่พี่ยืนอ่านประสานเสียงกันหน้าห้องเรียน หลังจากนั้นพี่ก็นำน้องไปอ่านตัวต่อตัวบันทึกเรื่องราวที่น้องควรปรับปรุงแก้ไข ก่อนกลับให้พี่พูดแสดงความคิดเห็นข้อต้นพ....

อ่านต่อ


/1
<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]