• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 407
  • จำนวนผู้ชม : 364696
  • ส่ง msg :
  • โหวต 189 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2110 , 06:58:36 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

.

จงเขียนสรุปใจความสำคัญของบทอ่านต่อไปนี้ เขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด

           หมู่บ้านหัวปาย/ตั้งอยู่ในหุบเขา/ ในอำเภอปาย /จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ หมู่บ้านนี้/ทุรกันดาร/

ไม่มีสาธารณูปโภคใดๆ/ไม่มีทั้งไฟฟ้า/ และน้ำประปา/ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งเดียว/ของชาวบ้าน/ที่นี่คือ/

แผงพลังงานแสงอาทิตย์/ซึ่งจะเก็บไฟฟ้า/ไว้ใช้เฉพาะกลางคืน/ส่วนน้ำนั้น/หาได้จากแม่น้ำ/ในหมู่บ้าน /

หมู่บ้านนี้/มีชาวบ้านอาศัยอยู่/ประมาณ ๑๕๐ คน/ ในจำนวนนี้/เป็นเด็กรวมทั้งสิ้น ๔๘ คน/ ปะกู  จะตีก๋อย

 ผู้นำชุมชน /เล่าให้ฟังว่า/ มีเด็กที่อายุเกิน ๗ ปี/ ประมาณ ๑๕ คน / ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน/ในโรงเรียน/

        การเดินทาง/จากหมู่บ้านไปโรงเรียน/ในหุบเขา/ โดยใช้รถเครื่องนั้น/ใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมง/

 เพราะถนนหนทาง  / มีความสูงชัน/และมีโค้งมาก/  การรับส่งเด็กไปโรงเรียน/เป็นเรื่องยากลำบาก

/สำหรับหลายครอบครัว /เนื่องจากระยะทาง  / ที่ห่างไกล/และต้องเสียค่าน้ำมันรถ /ปะกู /

ใช้เงินประมาณ ๒๐๐ บาทต่อสัปดาห์/ เป็นค่าน้ำมัน/ในการรับส่งลูกสาว/ไปโรงเรียน /

        “เด็กทุกคนที่นี่/อยากไปโรงเรียนทั้งนั้นแหละครับ/” ปะกูกล่าว /  “แต่การเดินทางลำบาก/

หลายคนเลยไปโรงเรียนไม่ได้/ ถ้าโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน/คงดีมาก/ เด็กจะได้มีโอกาส/เรียนหนังสือทุกคน/”

เฉลย

หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา /  ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ / ในหมู่บ้านนี้มีเด็กหลายคนที่ไม่ได้รับการศึกษา

/เพราะความลำบากในการเดินทางและระยะทางที่ไกล /พวกเขาจึงอยากให้โรงเรียนอยู่ใกล้กว่านี้

 /เด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือ/

ที่มา http://www.niets.or.th

.................................................

มีโอกาสได้ไเดินทางไปทบทวน การเขียนสรุปใจความสำคัญ

ให้กับโรงเรียนวัดดอนกอก

ทำให้ผลสัมฤทธิ์ เป็นที่พอใจของผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ส่งผลให้นักเรียนนำผลการสอบ O- NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

ยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อาทิ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

และร.ร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทั้งสองโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็น

...โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง..

นับว่าเป็นการช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง ในอนาคต

พร้อมทั้งเป็นการสร้างพลเมืองดีให้กับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไปอีกด้วย

 

ภาพบรรยากาศ ในงานคนดีศรีดอนกอกที่ทางโรงเรียนจัดทำบุญก่อนปิดภาคเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่สอบได้คะแนนคณิคศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ๑ คน

และยกย่องนักเรียนที่สอบโควต้า โครงการวิทย์-คณิต เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาได้แล้ว

และยกย่องครูผู้สอนรายวิชาต่างๆที่ทุ่มเท ตั้งใจเต็มที่เต็มเวลา เต็มความสามารถ

การทำบุญทำาน มีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมงานตั้งแต่เช้า ตอนพลบค่ำมีการแสดงของนักเรียน

เป็นการส่งเสริมการแสดงออก ลก้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอ เป็นการเสริมศิริมงคลให้กับนักเรียนที่จะจบการศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

......

รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 

การทราบหลักการและและเกณฑ์ ย่อมทำให้นักเรียนมั่นใจและประสบผลสำเร็จ

ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้เสมอ..

ดังนั้นจึงขอแนะนำ...

เกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบ  ที่สทศ.กำหนด   เรื่อง การเขียนสรุปใจความสําคัญ (๑๐ คะแนน)

๑. เนื้อหา (๘ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๑.๑คําสําคัญ/ประเด็น

              รายละเอียดเกณฑ์

                สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น  (๖ คะแนน)

เกณฑ์ที่๑.๒ รู้กลวิธีสรุปความ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                  สรุปใจความสําคัญโดยไม่มีการยกตัวอย่าง ไม่มีการ อธิบายความเพิ่มเติม/

               ไม่เขียนเนื้อความซ้ํา ไม่ระบุ ข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความในเครื่องหมาย คําพูด

               หรือข้อความที่เป็นคําพูดแต่ไม่ได้อยู่ใน เครื่องหมายคําพูด เช่น มีคําลงท้าย คะ ครับ

               คําสรรพนามบุรุษที่ ๑ ทั้งนี้ไม่รวมชื่อเฉพาะหรือคําที่ ต้องการเน้นที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูด

               และไม่มีข้อความ ที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่าน   (๒ คะแนน)

๒.ภาษา

เกณฑ์ที่ ๒.๑การสะกดคํา การใช้ เครื่องหมายไม้ยมก และการ ใช้อักษรย่อ

                  รายละเอียดเกณฑ์

                สะกดคํา  ใช้เครื่องหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้อักษร ย่อ ยกเว้นน พ.ศ. และ ค.ศ.(๑ คะแนน)

เกณฑ์ที่ ๒.๒ ประโยค

                  รายละเอียดเกณฑ์

                เขียนประโยคที่สมบูรณ์ สื่อความได้ เรียงลําดับคํา/วาง ส่วนขยายในประโยคถูกต้อง(๑ คะแนน)

 

หมายเหตุ ๑. ถ้าเขียนเกิน ๓ บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที่ ๓ เท่านั้น ๒. ถ้าไม่เขียนด้วยตัวบรรจงทําให้อ่านไม่ออกทั้งหมด ให้ ๐ คะแนน ทั้งข้อ แต่ถ้าอ่านไม่ออกบางส่วน ไม่ตรวจ ข้อความที่อ่านไม่ออก

ที่มา http://www.niets.or.th

วันนี้ขอนำเสนอ  ตัวอย่าง   เรื่องโทษของการเห็นแก่กิน  เพื่อจับใจความสำคัญ

          ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรมทัตครองกรุงพาราณาสี ณ ชนบทแห่งหนึ่ง

ชาวนาครอบครัวหนึ่ง ได้เลี้ยงโคไว้สองตัวพี่น้องชื่อ มหาโลหิต กับจุฬโลหิตและเลี้ยงสุกรชื่อมุณิกะ

(ใจความสำคัญ)....ชาวนาครอบครัวหนึ่งเลี้ยงโคไว้สองตัวกับสุกรอีกหนึ่งตัว.......

แต่เช้าตรู่ทุกๆวันชาวนาจะนำโคทั้งสองไปไถนา บรรทุกน้ำ บรรทุกฟืน

กว่าจะได้กลับบ้านพักผ่อนก็ตะวันตกดินไปแล้ว ไม่ว่างานใดๆที่เป็นงานหนักตรากตรำ

ชาวนาได้อาศัยแรงโคทั้งสองนี้เสมอ กล่าวได้ว่าโคทั้งสองเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวทีเดียว

(ใจความสำคัญ)...ทุกๆวัน...จะนำโคทั้งสองไปทำงานหนักตลอดทั้งวัน....

อยู่มาวันหนึ่งชาวนาได้จัดพิธีหมั้นลูกสาวของตนให้กับชายหนุ่มคนหนึ่ง

หลังจากพิธีหมั้นผ่านไปแล้ว แกก็คิดตระเตรียมงานสำหรับวันงานที่จะมาถึงในไม่ช้า

(ใจความสำคัญ)...ต่อมาได้หมั้นลูกสาวกับชายหนุ่มและเตรียมฉลองวันแต่งงาน...

ทุกๆวันลูกสาวชาวนาจะนำข้าว ถั่ว รำและอาหารอย่างดีจำนวนมากไปเลี้ยงหมูมุณิกะ

เมื่ออากาศร้อนจะอาบน้ำให้ ขัดถูร่างกายให้มันแม้พื้นสกปรกก็ลงมือขัดถู

ตกกลางคืนสุมไฟไล่ยุงให้ ส่วนโคทั้งสองไม่ได้รับการการเอาอกเอาใจเช่นนี้เลย

 (ใจความสำคัญ)... ลูกสาวชาวนาจะให้อาหารและดูแลหมูเป็นอย่างดี ส่วนโคทั้งสองไม่ได้รับการดูแล....

โคจุฬโลหิต ผู้น้องเห็นการกระทำของชาวนาและบุตรสาวชาวนา

อดน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้ จึงรำพันกับผู้พี่ว่า ” ดูซิพี่เราทั้งสองทำงานหนักสารพัดอย่าง

ไม่ว่างเว้น แต่ได้กินแต่ฟางแห้งๆ ส่วนเจ้าหมูวันทั้งวันเอาแต่นอน ไม่เคยทำอะไรสักอย่าง ได้กินอย่างดี”

(ใจความสำคัญ)..โคผู้น้องน้อยใจจึงรำพันกับโค ผู้พี่...

โคมหาโลหิตเตือนสติน้องว่า “น้องรักเจ้าอย่าได้อิจฉามุณิกะเลย

ที่มันกินอย่างนี้ไม่ได้กินเพื่ออยู่แต่กินเพื่อตาย คอยดูซิอีกไม่กี่วัน เขาก็จับมันแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน

(ใจความสำคัญ)...โคผู้พี่เตือนสติไม่ให้อิจฉาหมูเพราะหมูจะถูกจับแกง...

ต่อมาอีกไม่นาน ชาวนาก็ช่วยกันจับสุกรฆ่าเพื่อแกงเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานแต่งงาน

หมู มุณิกะแผดเสียงขอชีวิตอย่างน่าสงสาร แต่ก็ไม่มีใครเห็นใจ

(ใจความสำคัญ)...เขาฆ่าหมูเป็นอาหารเลี้ยงแขก...

โคจุฬโลหิตจึงกล่าวกับโคมหาโลหิตว่า “พี่จ๊ะ ฉันเห็นโทษของการกินมากๆของมุณิกะแล้ว

ทำให้รู้สึกว่า หญ้าแก่ๆ ฟางแห้งๆของเราเป็นอาหารที่ประเสริฐสุดจริงๆ กินแล้วอายุยืน”

กว่าอาหารอร่อยๆของเจ้ามุณิกะตั้งร้อยเท่าพันเท่า

แล้วเจ้าโคสองพี่น้องก็สนทนากันด้วยความเบิกบานใจ

(ใจความสำคัญ)...โคผู้น้องเห็นความจริงเกี่ยวกับโทษของการกินดีๆที่ทำให้ชีวิตสั้น

และคุณประโยชน์ของอาหารธรรมดาที่ทำให้อายุยืน....

ที่มา: เสนีย์  วิลาวรรณ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน พัฒนาทักษะเล่ม  ๑.กรุงเทพฯ.ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๔๖.

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2017 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    [ Add to my favorite ] [ X ]