• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 430
  • จำนวนผู้ชม : 425881
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 793 , 20:55:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงงานคุณธรรม

 “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “

วัถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ โดยขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง

4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็นผู้นำ ร่วมคิด ร่วมลงมือทำและแสดงออกอย่างมีระบบ

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนสมาชิกสภานักเรียน 120 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ศาสตร์พระราชา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ คำสอน

"ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี 

คือด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดี ต่อส่วนรวม

เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด"

พระบรมราโชวาท พระราชทาน แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล

ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน 27 พฤษภาคม 2513

ผลที่ได้รับ จากโครงการ

สภานักเรียน ระดมความคิดเห็น  เชิงประชาธิปไตย 

หลังจาก

 ศึกษาแหล่งเรียนรู้  ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สภานักเรียนบันทึก ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

ปัญหาที่พบ

1 ปัญหาการสูญพันธุ์ของหอยมือเสือ

2.ปัญหาปลานวลจันทร์ มีก้างมาก 240ชิ้น

3.การอาศัยของสิ่งมีชีวิตมี่พื้นที่ระดับความเค็มมากๆ 

4.ปัญหา เกลือสมุทร ราคาถูก หนึ่งเกวียน มีปริมาณ 1,600 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 4,000 บาท

5.ปัญหา ปลาทูน้อยลง

6. ปัญหาน้ำทะเลเสีย

7.ปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำหรือสิ่งมีชีวิตชายทะเล

เช่น ปลากะพงดำ  ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด

8. ปะการังถูกทำลาย สัตว์น้ำลดลง 

9. สัตว์น้ำและปลายสวยงาม ใกล้จะสูญพันธ์

10. ปัญหาชาวประมง เดินทางไกลในการออกไปจับสัตว์น้ำ

ต้นทุนสูง รายได้ลดลง กำไรต่ำ

11.หอยแมลงภู่ตายในช่วงน้ำจืด

หลังจากนั้นสภานักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ดังนี้

วิธีแก้ปัญหา

1. จัดทำศูนย์เพาะเลี้ยงหอยมือเสือ

2. ถอดก้าง ปลานวลจันทร์ และแปรรูปลานวลจันทร์

3. จัดหาสัตว์สายพันธุ์ที่อาศัยในน้ำเค็มมากๆ(70 ppt)ได้เช่น อาทีเมีย(ไรแดง)

4.ดำเนินแปรรูปเกลือ 

5. ดำเนินการศึกษาวิจัย เพราะเลี้ยงปลาทูเป็นประเทศแรก

6.บำบัดน้ำเสีย ด้วย การเลี้ยงอาทีเมีย สาหร่ายพวงองุ่น  สาหร่ายผักกาด เลี้ยงกุ้งคู่กับสาหร่าย

7.ดำเนินการเพาะสัตว์น้ำ ชนิดต่างๆ การอนุรักษ์  มีการผสมเทียมปลา 

8. ดำเนินการจัดทำปะการังเทียม เพื่ออนุบาล กุ้ง หอย ปู ปลา  การเลี้ยงปลาในกระชัง

9. ดำเนินการเพาะสัตว์น้ำและปลายสวยงาม

10. ดำเนินจัดทำศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงในบ่อ

11. ดำเนินเลี้ยงหอยแมลงภู่ในฟาร์มทะเล

 

สภานักเรียนก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้ดังนี้

1 เพิ่มปริมาณหอยมือเสือมากขึ้น

2.เพิ่มมูลค่าปลาจากกิโลกรัมละ70บาท เป็นตัวละ 120 บาท

3. มีผลิตผล ผลิตภัณฑ์อาทีเมีย เพื่อจำหน่ายเป็นอาหารให้สัตว์น้ำ ต่างๆ

4. ได้ผลิตภัณฑ์น้ำทะเลผง 6 กิโลกรัม  ราคา 60 บาทผสมน้ำเปล่าได้ 600 ลิตร   มีเกลือสปา มีการพัฒนาอาชีพ

5. เพื่อปริมาณปลาทูให้พี่น้องประชาชนได้บริโภค

6.น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี นำไปทำเกลือสมุทรที่มีคุณภาพ Zero Wast Farm  สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

7. เพิ่มปริมาณ ปลากะพงดำ  ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ดให้กับประชากร เป็นการยกระดับอาชีพประชาชน

8. เพิ่มพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งอาหาร   ทำให้กุ้ง หอย ปู ปลา มีปริมาณเพิ่มขึ้น

9.เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและปลาสวยงาม มากขึ้น

10. เพื่อปริมาณอาหารประเภทโปรตีน และลดระยะการเดินทาง ลดต้นทุน มีรายได้เพิ่มขึ้น สัตว์น้ำได้รับการอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง

11. เพิ่มปริมาณหอยแมลงภู่ ทำให้ไม่สูญพันธุ์

คำทีเขียนบันทึก อาจจะเป็นคำไทยแท้ หรือคำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น เขมร บาลี สันสกฤต จีน ชวา  อังกฤษ ฯลฯ

อาทิ

กล้า ๑ [กฺล้า]  น.ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้

สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่นว่า กล้า เช่น กล้าพริก  กล้ามะเขือ

กล้า ๒ [กฺล้า] ก. ไม่กลัว ,ไม่ครั่นคร้าม. 

                   ว. แข็ง เช่น เหล็กกล้า ,แรง เช่น เวทนากล้า

โครงการ  [โคฺรง] น. แผนหรือเค้าโครงตามที่กะกำหนดไว้ 

ทะเล น. ห้วงน้ำเค็มที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่ามหาสมุทร

        ว. ที่อยู่หรือเกิดในทะเล เช่น สาหร่ายทะเล  ปลิงทะเล แมงดาทะเล

นาถ [ นาด, นาถะ] น. ที่พึ่ง, ผู้เป็นที่พึ่ง. (ป.,ส.)

ประชาธิปไตย [ปฺระทิปะไตย, ปฺระชาทิบปะไต] น.ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นส่วนใหญ่ ,

                                                             การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ .(ส.ปฺรชา + อธิปเตยฺย)

ปริมาณ [ปะริมาน] น. กำหนดความมากน้อยของจำนวน

 

พระ [พฺระ] น.  คำที่ใช้แทนภิกษุสงฆ์  ;  ใช้ประกอบหน้าคำอื่น แสดงความยกย่อง

๑. เทพเจ้าหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่  เช่นพระอิศวร

๒.พระเจ้าแผ่นดินหรือของที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์

ฟาร์ม น. อาณาบริเวณที่ใช้ทำการเกษตรกรรม  มีเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

เช่น ทำฟาร์มปลูกสาหร่าย เลี้ยงปลา (อ. farm).

ยุว-, ยุวา,ยุวาน น. ชายหนุ่ม.

                     ว.หนุ่ม ,รุ่น  (ป.; ส.ยุวนฺ , ยุวานก).

อนุรักษ์ [อะนุรักสะ- อะนุรัก] ก. รักษาให้คงเดิม (ส.) 

นอกจากได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้ว ยังได้เรียนรู้การอ่านที่ถูกต้อง การเขียนที่ถูกต้อง (อักขรวิธี)

ได้เรียนรู้การเรียงลำดับพยัญชนะ  การเรียงลำดับสระ อีกด้วย

 

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.๒๕๔๖.

 

 สิงหาคุณ

220561
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤษภาคม 2018 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]