• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 425
  • จำนวนผู้ชม : 416609
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1775 , 16:08:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

"หนังสือเปรียบเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ ความคิด วิทยาการทุกด้านทุกอย่าง ซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่าน

และพากเพียรพยายามบันทึกรักษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษร หนังสือแพร่ไปที่ใด ความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่น

 หนังสือเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์ประมาณค่ามิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ของมนุษย์...หนังสือเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพัฒนาทั้งทางกาย ทั้งอาชีพ ทั้งการค้นคว้า และในที่สุดความพอใจ..."

(พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จ​พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.)

แบบประเมินการอ่านร้อยแก้ว

ประกอบด้วยการพิจารณา 

๑.อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี 

๒.อ่านแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง

๓.การใช้น้ำเสียงในการอ่าน 

๔.การออกเสียงชัดเจน อ่านถูกตามบทอ่าน 

๕.การปรับปรุงการอ่าน  

 ...........................

การอ่าน คือการแปลความหมายจากตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้

ความคิด และมีความเข้าใจในเรื่องราว

ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดออกมา

แล้วจึงนำความรู้ ความคิด หรือสิ่งที่ได้อ่านไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

จุดประสงค์ของการอ่าน

๑.อ่านเพื่อความรู้

๒.อ่านเพื่อให้เกิดความคิด

๓.อ่านเพื่อความบันเทิง

๔.อ่านเพื่อสนองความต้องการอื่นๆ

ลักษณะการอ่าน

แบ่งเป็น การอ่านออกเสียงและอ่านในใจ 

การอ่านออกเสียงจะให้ความซาบซึ้งในเสียงของคำ และสำนวนภาษามากกว่าการอ่านในใจ

การอ่านออกเสียงมีความจำเป็น เช่น การอ่านข่าว แถลงการณ์ และบทความทางวิทยุโทรทัศน์

 การอ่านรายงาน การอ่านบันทึก  อ่านแจ้งความ หรือคำตัดสินของศาลให้ผู้เกี่ยวข้อทราบ

การอ่านออกเสียง มี ๒ ชนิด  อ่านอย่างภาษาพูด  และอ่านทำนองเสนาะ

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

เป็นการออกเสียงธรรมดาหรืออ่านอย่างพูด มีหลักการดังนี้

๒. ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี

๒.ออกเสียงให้ชัดเจน

๓.ออกเสียงไม่เร็วหรือช้าเกินไป

๔.ออกเสียงให้ถูกจังหวะวรรคตอน

๕.วางท่าทางให้ถูกต้อง

๖.การถือบทอ่าน บทอ่านต้องไม่บังหน้าผู้อ่าน

๗.มีสมาธิในการอ่าน

การอ่านบทสนทนา

การอ่านออกเสียงที่เป็นบทสนทนา นอกจากคำนึงวรรคตอนแล้วยังต้องคำนึงถึง

น้ำเสียง อารมณ์ ความรู้สึก และเจตนาของผู้พูด

ที่แฝงอยู่ในบทสนทนานั้นด้วยการอ่านออกเสียงควรทำเสียงสูงเสียงต่ำ

หนักเบา  เน้นหรือทอดเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อความสนทนา

 เช่น 

๑.เสียงอ่อนโยน

๒.เสียงแจ่มใส 

๓.เสียงกร้าว

๔.เสียงอ่อนเบา

๕.เสียงสูงเสียงต่ำ

ที่มา. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน.ลักษณะการอ่าน.กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. ๒๕๕๒. หน้า ๑๒๘

แต่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย การอ่าน ก.ว่าตามตัวหนังสือ,ถ้าอออกเสียงด้วยเรียกอ่านออกเสียง,

ถ้าไม่ออกเสียงเรียกว่าอ่านในใจ;สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า

อ่านริมฝีปาก อ่านใจ; ตีความ เช่นอ่านรหัส อ่านลายแทง; คิด นับ

............................................................

เกณฑ์ประเมินการอ่านฟังเสียง

๑.การอ่านออกเสียงพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์

๒.การออกเสียง ร.และ ล.

๓.การออกเสียงคำควบกล้ำ  กร กล คร คล ปร ปล เป็นต้น

๔.ความชัดเจนในการออกเสียง

๕.การอ่านตามหลักการอ่าน ตามหลักคำสมาส 

๖.ความถูกต้องตามบทอ่าน ไม่อ่านผิดจากบทที่อ่าน

๗.การแบ่งวรรคตอน การแบ่งพยางค์ การแบ่งคำ

๘.ลีลาการอ่าน(ความช้าเร็ว ความราบรื่น)

๙.คุณภาพ/เปล่งเสียง

๑๐.บุคลิกภาพ ท่าทาง

ที่มา. WWW.tanachat.com

.............................................................

สำนวนไทย ที่มา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

สำนวนเกิดจาก ธรรมชาติ  จากการกระทำ   เช่น

ก้นกระดก ว. ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ

กระต่ายตื่นตูม น. ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

กระต่ายสามขา ว. ยืนกรานไม่ยอมรับ

กระต่ายหมายจันทร์ น. ผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่า

กัดหางตัวเอง ว. พูดวนไปวนมา

กำแพงมีหูประตูมีช่อง น. การที่จะพูดอะไร ทำอะไรให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนรู้ได้

กินเกลือกะปิ ว. อดทนต่อความยากลำบากยากแค้น

กินแกลบกินรำ ว.โง่

กินข้าวต้มกระโจมกลาง  ก. ทำอะไรด้วยใจร้อนไม่พิจารณาให้รอบคอบ

กินตามน้ำ ก. รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง

กินที่ลับไขที่แจ้ง ก.เปิดเผยเรื่องที่ทำกันในที่ลับ

กินน้ำตา ก. ร้องไห้, เศร้าโศก

กินน้ำตาต่างข้าว ก. ร้องไห้เศร้าโศกจนไม่เป็นอันกิน

กินน้ำใต้ศอก ก. จำต้องยอมเป็นรองเขา

กินน้ำพริกถ้วยเก่า ก. อยู่กับเมียคนเดิม

กินน้ำไม่เผื่อแล้ง ก. มีอะไรใช้หมดทันทีไม่คิดถึงวันหน้า

กินบนเรือนขี้บนหลังคา ก.เนรคุณ

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ก.เก็บเล็กผสมน้อย , ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้าง นี่บ้าง

                    จนสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมา

เกลือจิ้มเกลือ ว.ไม่ยอมเสียเปรียบกัน , แก้เผ็ดให้สาสม น. คนเค็มต่อคนเค็มมาพบกัน

 

 

ที่มา. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน

.........................................................

ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ฉบับวันที่ ๑๖ มิุนายน ๒๕๖๔

พบการเลือกใช้สำนวนในการเขียนบทความ เสน่ห์สำนวนไทย ขออนุญาต

นำมาเป็นตัวอย่าง...ครับ

กราบขอบพระคุณ อ.ล้อม   เพ็งแก้ว และอ.จตุพร  บุญประเสริฐ

 

ขอขอบพระคุณ OKnation    

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2021 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]