• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 430
  • จำนวนผู้ชม : 424674
  • ส่ง msg :
  • โหวต 190 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 243 , 15:26:09 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

 

ดร.ยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทัพยากรธรรมชาติฯ

เผยว่าหลังจากอุทยานฯประกาศปิดปรับปรุงเส้นทางขึ้นเขาตั้งแต่บ้านกร่างแค้มป์

ถึงเขาพระเนินทุ่งเป็นระยะเวลาสามปี และปิดการท่องเที่ยวบ้านกร่างแค้มป์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ป่าแก่งกระจานเกิดการฟื้นตัวคืนสภาพความสมบูรณ์

เป็นอย่างมาก การเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1พ.ย.64 จะเป็นการต้อนรับลมหนาว

สัมผัสกับทะเลหมอกที่เขาพะเนินทุ่งทุ่ง

หลังจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

ขององค์การยูเนสโก แห่งที่ 6 ของประเทศไทย

และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่ 3 ของประเทศไทย

       เขาพะเนินทุ่ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาน 50 กิโลเมตร

ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและป่าดิบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักแรมอากาศสดชื่นเย็นสบาย

โดยเฉพาะช่วงเช้าสามารถชมทะเลหมอก สวยงามได้บริเวณจุดชมวิวของยอดเขาพะเนินทุ่ง

 

ที่มา: หนังสือพิพม์เพชรภูมิ ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

...................

แหล่งมรดกโลก (อังกฤษWorld Heritage Site)

คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโก 

เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์

หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา

สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ

ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2562) มีมรดกโลกทั้งหมด 1,121 แห่ง

ใน 167 ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 869 แห่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติ 213 แห่ง และอีก 39 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท

 โดยอิตาลีและจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนแหล่งมรดกโลกมากที่สุด คือ 55 แห่ง

รองลงมาคือสเปน (48 แห่ง) เยอรมนี (46 แห่ง) และฝรั่งเศส (45 แห่ง)

แม้ว่ายูเนสโกจะอ้างอิงถึงมรดกโลกแต่ละแห่งด้วยหมายเลข

แต่การขึ้นทะเบียนในหลายครั้งก็จะผนวกเอามรดกโลก

ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่มีพื้นที่มากขึ้น

ดังนั้นจึงมีหมายเลขมรดกโลกเกิน 1,200

แม้ว่าจะมีจำนวนมรดกโลกน้อยกว่าก็ตาม

มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของ

ดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์

ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

ในส่วนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยนั้น

มีสถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6 แห่ง

ประกอบด้วยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3 แห่ง และทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

ที่มา : วิกิพิเดีย. แหล่งมรดกโลก วันที่สืบค้น วันที่ 1ธันวาคม 2564

.....

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง

และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์

เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี และมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติ

ที่สำคัญหลายแห่ง

เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม

มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมา : เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จแปรพระราชฐานที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และเสด็จที่เขื่อนแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ได้รับสั่งให้นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2522

ได้มีกระแสพระราชดำรัสว่า “เรื่องป่าต้นน้ำ ลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี

ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่า ทำไร่

ในป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง

แม้จะได้มีการให้สัมปทานป่าแปลงนี้ไปบ้างแล้ว

ก็ขอให้ เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลการทำไม้ อย่าให้เป็นการทำลายป่าเกิดขึ้น”

จากพระราชดำรัส ดังกล่าวประกอบกับนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้

โดยการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้

ได้มีคำสั่งที่ 452/2523 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2523

ให้นายสามารถ ม่วงไหมทอง นักวิชาการป่าไม้ 4

ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ลำธารแม่น้ำเพชรบุรีเหนือเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือรายงานการสำรวจ ด่วนที่สุด ที่ กส 0708/จช. 67

ลงวันที่ 15 เมษายน 2523 รายงานว่า บริเวณป่าดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำลำธาร

ของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี เป็นภูเขาสลับซับซ้อน

สภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม ประกอบด้วยน้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทะเลสาบ

พันธุ์ไม้มีค่านานาชนิด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ

เช่น เลียงผา วัวแดง กระทิง นก ปลาต่างๆ และช้างป่า

ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาความรู้ด้านต่างๆ

ทั้งเป็นการรักษาสภาพป่าให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติถาวรสืบไป

ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ซึ่งได้มีมติการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523

เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินบริเวณพื้นที่ป่ายางน้ำกลัดเหนือ

และป่ายางน้ำกลัดใต้

ในท้องที่ตำบลน้ำกลัดเหนือ กิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย

และตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ครอบคลุมเนื้อที่ 1,548,750 ไร่ หรือ 2,478 ตารางกิโลเมตร

ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 92

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2524

นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 28 ของประเทศไทย

ต่อมาคณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 ตุลาคม 2525 ถึงนายชวน หลีกภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอให้อนุรักษ์ป่าห้วยแร่ห้วยไคร้ ตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย กรมป่าไม้

จึงให้ นายสามารถ ม่วงไหมทอง

ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

และนายรุ่งโรจน์ อังกุรทิพากร เจ้าพนักงานป่าไม้ 2

สำรวจหาข้อมูลเบื้องต้น ปรากฏว่า ในบริเวณดังกล่าว

มีสภาพป่าสมบูรณ์ดี มีทิวทัศน์สวยงาม มีธรรมชาติที่สวยงาม

เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ลานหิน และมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กส 0713(กจ) /78

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2526

เห็นควรให้ขยายเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานออกไปครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว

กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ต่อมาได้มีมติการประชุมครั้งที่ 1/2527 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2527

ให้ขยายเขตอุทยานแห่งชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ

และป่ายางน้ำกลัดใต้ ในท้องที่ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง

ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

และตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ครอบคลุมเนื้อที่ 273,125 ไร่ หรือ 437.00 ตารางกิโลเมตร

โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 194

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2527 รวมเนื้อที่ 1,821,875 ไร่ หรือ 2,915 ตารางกิโลเมตร

ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุด และจังหวัดเพชรบุรี

ได้ขอเพิกถอนพื้นที่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เพรียง เนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน

และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง เนื้อที่ 158 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา

ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ

และป่ายางน้ำกลัดใต้ บางส่วนในท้องที่ตำบลห้วยแม่เพรียง

และตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 187.16 ไร่

หรือ 0.30 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 115 ตอนที่ 64 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2541

ทำให้ในปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

คงเหลือพื้นที่ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร

ที่มา http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.

       อุทยานแก่งกระจาน.สืบค้นเมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2564
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2021 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]