• สิงหาคุณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : sing_2547@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-02-24
  • จำนวนเรื่อง : 404
  • จำนวนผู้ชม : 353998
  • ส่ง msg :
  • โหวต 189 คน
เรียนรู้กับครูสิงหา
ครูสิงหาณุกูล สื่อสารเพื่อการศึกษา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusingha
วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 725 , 21:06:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

โครงงานคุณธรรม  “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “ วัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อปลูกฝัง ความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ โดยขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็น....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 585 , 21:03:50 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  โครงงานคุณธรรม  “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “ วัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อปลูกฝัง ความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ โดยขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 534 , 21:00:56 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงงานคุณธรรม  “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “ วัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อปลูกฝัง ความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ  4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็นผู้นำ ร่วมคิด ร่วมลงมือ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 572 , 20:55:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงงานคุณธรรม  “ศาสตร์พระราชา ต้นกล้ายุวประชาธิปไตย “ วัถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฏ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อขับเคลื่อนสภานักเรียน ส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ โดยขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง 4.เพื่อพัฒนาสภานักเรียนเป็นผู้....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 625 , 14:57:20 น.  
หมวด : กล้อง/ถ่ายภาพ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  (ผู้นาสวด) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา สวดทานองสรภัญญะ สวดพร้อมกัน ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน ศึกษาสาเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 536 , 14:24:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน   ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรม”โครงการจิตอาสาประดิษบ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพืธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทย....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2559
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 985 , 12:26:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

รองประธานคณะกรรมการนักเรียนพร้อมแฟ้มสคริปต์ เพื่อทำหน้าที่พิธีกร  ถ่ายภาพรูปคู่กับพ่อเพลงแม่เพลงขับเสภาเห่เรือ.. อันเชิญรูปหล่อพระสุนทรโวหารกวีเอกของโลก เพื่อมอบแด่ผู้อำนวยการทำพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 ต่อไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมการเพื่อเชิดหนังตะลุงบนเวที ขบวนเห่เรือ ฝ่านกลางหอประชุม  คณะครู และนักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด ..... พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2558
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 860 , 23:17:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงนา   เพลงพื้นบ้านของชาวชุมพร ใช้ร้องเล่นเมื่อจับกลุ่มเดินไปนา และร้องระหว่างเกี่ยวข้าว ลักษณะคำประพันธ์เป็นกลอนสุภาพ แต่วรรคหนึ่งอาจมี ๙ - ๑๑ คำแล้วแต่เนื้อความที่ร้อง และใช้สัมผัสท้ายวรรคเป็นเสียงเดียวกันที่เรียกว่า กลอนอา กลอนอี การร้องเพลงนา ต้องมีคู่ขับร้องด้วยคนหนึ่ง ผู้ร้องนำต้นบทเรียกว่า แม่เพลง คู่ขับร้องเรียกว่า ท้ายไฟ และเมื่อร้องจบบทหนึ่งอาจเปลี่ยนกันเป็นแม่เพลง หรือท้ายไฟก็ได้....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 5596 , 23:15:28 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ ชีวิตของผู้คนในภาคเหนือ หรือชาวล้านนา ผูกพันอยู่กับเสียงเพลงตลอดเวลา ตั้งแต่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว จนถึงวัยชรา เพลงพื้นบ้านภาคเหนือเป็นบทร้องมุขปาฐะ คิดคำร้องขึ้นด้วยปฏิภาณไหวพริบ ขับร้อง ได้ฟัง และจดจำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือที่ยังเป็นที่รู้จัก และมีการร้องเล่นกันอยู่บางแห่งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะกล่าวถึงในที่นี้มี ๓ ประเภท คือ เพลงสำหรับเด็ก   ได้แก่ เ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 834 , 23:13:39 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน ภาคอีสานเป็นแหล่งรวมกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันถึง ๓ กลุ่ม จึงมีเพลงพื้นบ้านแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑.    เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว ๒.    เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมเขมร-ส่วย (กูย) ๓.    เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช เพลงพื้นบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว กลุ่มชนกลุ่มนี้ ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 745 , 23:11:51 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พลงฉ่อย เพลงวง เพลงฉ่า หรือเพลงเป๋   เพลงฉ่อยเป็นเพลงที่เล่นกันทั่วไปทุกจังหวัดในภาคกลาง โดยนิยมเล่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันนักขัตฤกษ์อื่นๆ ภายหลังมีการตั้งวงเป็นอาชีพ รับจ้างแสดงทั่วไป คณะลำตัดหวังเต๊ะนิยมนำเพลงฉ่อยมาร้องแทรก กับการเล่นเพลงลำตัดเสมอๆ เพลงฉ่อยเป็นเพลงโต้ตอบระหว่างชายหญิง มีเอกลักษณ์ตรงที่ลูกคู่จะร้องรับว่า "เอ่ชา เอ๊ชา ชา ฉาด ชา"บางคณะต่อด้วย  "หน่อยแม่" ไม่ต้องมีดนตรีประก....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1280 , 23:09:59 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงเหย่อย เพลงเหย่อยเป็นเพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี นิยมเล่นในงานเทศกาล และงานมงคลต่างๆ มักมีกลองยาวมาตีเรียกชาวบ้านก่อน กลองยาวกับ เพลงเหย่อยจึงเป็นของคู่กัน แบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จำนวนฝ่ายละ ๘ - ๑๐ คน มีผ้าคล้องคอคนละผืน ฝ่ายชายเริ่มรำออกไปก่อน สองมือถือผ้าออกไปด้วย จะค่อยๆ รำเข้าไปหาฝ่ายหญิง ซึ่งอยู่ในแถวตรงข้าม แล้วส่งผ้าหรือคล้องผ้า ให้ ฝ่ายหญิงที่ได้รับผ้าก็ต้องออกมารำคู่ พลางร้อ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 844 , 23:08:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงพวงมาลัย เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงร้องโต้ตอบระหว่างชายและหญิง นิยมเล่นกันแถบภาคกลาง ทั่วไปแทบทุกจังหวัด ในงานเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานโกนจุก งานบวชนาค งานมงคลต่างๆ โดยเลือกสถานที่เล่นเพลง เป็นลานกว้างๆ ยืนล้อมเป็นวงกลม แบ่งเป็นฝ่ายชายครึ่งวงฝ่ายหญิงครึ่งวง มีพ่อเพลง แม่เพลงผลัดกันร้อง ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกคู่ปรบมือเป็นจังหวะ และร้องรับฝ่ายของตน การร้องเล่นเพลงพวงมาลัย ถ้านำมาเล่นในวันสง....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 648 , 23:05:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เพลงอีแซว เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เล่นในงานเทศกาลสงกรานต์ หรืองานบุญกุศล เดิมเป็นเพลงร้องโต้ตอบกันสั้นๆ แบบกลอนหัวเดียว ต่อมา ได้ยืมกลอนเพลงฉ่อยไปร้องให้ยาวมากขึ้น ร้องด้วยจังหวะเร็วๆ เดินจังหวะด้วยฉิ่ง กรับ พ่อเพลงแม่เพลงแต่ละฝ่ายมีลูกคู่ ๔ - ๕ คน ร้องโต้ตอบเชิงเกี้ยวพาราสีแฝงคำสองแง่สองง่าม เพื่อสร้างความครึกครื้นให้แก่ผู้ฟัง ส่วนผู้ร้องต้องมีความสามารถในการเลือกถ้อยคำมาร้อยเ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 4350 , 23:03:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงระบำบ้านไร่ เพลงระบำมีอยู่ ๓ แบบ คือ เพลง ระบำบ้านไร่ เพลงระบำบ้านนา และเพลงระบำ เพลงระบำบ้านไร่ เล่นในงานเทศกาลสงกรานต์ และงานนักขัตฤกษ์ต่างๆ เป็นเพลงร้อง โต้ตอบระหว่างชายหญิง เนื้อเพลงเกี่ยวเนื่องกับการเกี้ยวพาราสี นิยมเล่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยชายและหญิงจะยืนล้อมวง ปรบมือเป็นจังหวะ และผลัดกันเป็นต้นเพลง ส่วนที่เหลือจะเป็....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 615 , 23:00:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เพลงพิษฐาน เพลงพิษฐานนิยมเล่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเล่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสุโขทัย เมื่อหนุ่มสาวทำบุญตักบาตรที่วัดแล้ว ก็จะพากันเก็บดอกไม้เข้าไปไหว้พระในโบสถ์ หญิงและชายนั่งคนละข้าง มือถือพานดอกไม้ เพลงขึ้นต้นด้วยคำว่า "พิษฐาน" มาจากคำว่า อธิษฐาน เพื่อขอพรพระ ฝ่ายชายเริ่มว่าเพลงก่อน ฝ่ายหญิงร้องแก้ เมื่อฝ่ายใดร้อง ลูกคู่ฝ่ายนั้นร้องรับ ไม่....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 701 , 22:58:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  เพลงเต้นกำ เพลงเต้นกำมีอยู่ทั่วไปแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา นิยมเล่นในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ส่วนมากจะร้องเล่นระหว่างช่วงหยุดพัก เมื่อเกี่ยวข้าวไปถึงอีกคันนาหนึ่ง หรือมักเล่นตอนเย็นหลังเลิกเกี่ยวข้าวแล้ว ผู้เล่นจะยืนล้อมเป็นวงกลม หรืออาจยืนเป็นแถวหน้ากระดาน หันหน้าเข้าหากัน มือซ้ายถือรวงข้าว มือขวาถือเคียว พ่อเพลงแม่เพลงอาจมีหลายคนช่วยกันร้องแก้ หรือร้อ....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 836 , 22:52:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพลงพื้นบ้านภาคกลางที่แพร่หลายได้ยินทั่วๆ ไป และมีพ่อเพลงแม่เพลงที่ยังจดจำร้องกันได้ ๘ เพลง คือ ๑.    เพลงเรือ ๒.    เพลงเต้นกำ ๓.    เพลงพิษฐาน ๔.    เพลงระบำบ้านไร่ ๕.    เพลงอีแซว ๖.    เพลงพวงมาลัย ๗.    เพลงเหย่อย ๘.    เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเรือเป็นเพลงที่ร้องเล่นในฤดูน้ำหลาก นิยมเล่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และลพบุรี ช่วงเทศกาลกฐิน ผ้าป่า หรืองานนมัสการ งานบุญปร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1265 , 21:52:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภูมิปัญญาทางภาษา ตอน สำนวน ภาษิต คำพังเพย  สำนวน ภาษิต คำพังเพย มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมักจะใช้ควบคู่กันไป มิได้แยกออกจากัน         สำนวน  คือถ้อยคำ ที่คมคาย สละสลวย กะทัดรัด เข้าใจง่าย อาจจะเป็นการกล่าวเปรียบเทียบ หรือแฝงความหมายโดยนัย  เช่น ข้าวเหลือ เกลืออิ่ม หมายถึง บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลา ภาษิต คือ คำกล่าวที่มีคติสอนใจ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ กล่าวสืบทอดต่อๆกันมา ถ้อยคำสั้นๆ ง่าย....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 848 , 21:27:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภูมิปัญญาทางภาษา ตอนนิทาน  หนูกับกบ หนูกับกบกำลังทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงเป็นเจ้าของบึงอันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ทั้งสองต่อสู้ฟาดฟันกันกลางทุ่งโล่ง “นี่แน่ะ ! ข้าไม่ยอมให้บึงนี้ตกเป็นของเจ้าหรอก” เจ้ากบพูด “ข้าก็ไม่ยอมแพ้เจ้าเหมือนกัน !” หนูตะโกนโต้ตอบ หนูกับกบมุทะลุต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยไม่สนใจสิ่งใด เมื่อนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมา ก็โผลงมาโฉบเอาสัตว์ทั้งสองตัว ไปกินเป็นอา....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 668 , 21:23:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภูมิปัญญาทางภาษา  ตอน  ตำนาน  แต่ก่อนนั้นแมวไม่เคยกินหนูเลย เพราะแมวกับหนูเป็นเพื่อนรักกัน ดังคำสัญญาที่ต่างฝ่ายต่างให้ไว้ต่อกันว่า “เพื่อนจะไม่ยอมทิ้งกันในยามยาก” อยู่มาวันหนึ่งแมวอยากจะกินนก จึงชวนหนูออกไปจับนกที่กลางทุ่ง “ หนู วันนี้เราไปเที่ยวที่กลางทุ่งกันดีมั๊ย ข้าจะไปหานกกิน แล้วแกก็ไปหาข้าวกิน กลางทุ่งนามีข้าวเต็มไปหมด” ซึ่งหนูเห็นดีด้วยเพราะเป็นหน้าเกี่ยวข้าว จึง....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2923 , 15:51:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

มโนทัศน์ ภูมิปัญญาทางภาษา                                   ความหมายของภูมิปัญญา                                     ภูมิปัญญาทางภาษา                                ประเภทภูมิปัญญาทางภาษา            สำนวน       ภาษิต            คำพังเพย      ตำนาน      นิทานพื้นบ้าน                          เพลงสำหรับเด็ก     ปริศนาคำทาย   ความเชื่อต่างๆ    ... ความหมายของภูมิปัญญา         หมายถึง ความ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1967 , 20:07:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ( Local Wisdom            เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๐ : ๑๑-๑๒)ได้ให้ความหมายของคำว่าภูมิปัญญาว่าหมายถึงความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ที่ได้พัฒนาการสืบสานกัน ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป....

อ่านต่อ

Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2165 , 18:37:22 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

“ข้าวหลาม” เป็นอาหารหวานที่ทุกคนรู้จักดี มีขายทั่วทุกมุมของประเทศ ทุกภาค ทุกจังหวัด สำหรับจังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง ฯ ถือเป็นแหล่งหนึ่งที่มีการทำข้าวหลาม เป็นสินค้าพื้นเมืองที่หากินได้ง่าย และเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี มีหลายร้านให้เลือกตามความชอบในรสชาติข้าวหลามบ้านกุ่ม มีมามากกว่า 50 ปีแล้ว และมีมาก่อนข้ามหลามที่อื่น ที่ผู้อื่นคิ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2558
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 854 , 11:05:11 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ขุนสะท้อนพ่อบ้าน             เมืองตาลโตนดเลิศล้ำ       ถิ่นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา แหล่งการเกษตรล้ำค่า    ศูนย์การศึกษา     ศาสนา   ภาษาถิ่นประทับใจ   ตำบลไร่สะท้อนก่อนตั้งเป็นชุมชน มีสภาพเป็นป่าเขาลำเนาไพร ต่อมาได้มีผู้คนอพยพเข้ามาบุกเบิกถางฟันป่า เพื่อเพาะปลูกทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง                 จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ได้ทรงประกาศเลิกทาส จึงได้รวมต....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1106 , 12:34:19 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

เช้านี้ลูกๆทั้งสามคนเดินทางออกจากบ้านด้วยหัวใจเบิกบาน คนโตบอกว่าครึ่งวัน ภาคเช้าจะไม่เข้าเรียน อีกสองคนระดับประถม คุณแม่จัดการส่งลูกๆลงที่วัดมหาธาตุวรวิหาร   จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมพิธิไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๗ และกำชับว่าพ่อแม่มารับเท่านั้นไม่ให้ไปกับครูประจำชั้น เพื่อเข้าเรียนภาคบ่าย  ครูเดินทางจากกรุงเทพฯเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆพร้อมครูอาจารย์ ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2824 , 12:26:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  ได้รับหนังสือจากวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้ร่วมอบรมมารยาทไทย ผมเดินทางด้วยตนเอง... โดยสารรถตู้จากเพชรบุรี ถึงกทม. จาก กทม.ถึงหน้าโรงแรม ....แอมบาสเดอร์ซิตี จอมเทียน พัทยา แต่ขากลับโดยสารรถตู้โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  อำเภอเมืองเพชรบุรี การอบรมมีการทดสอบก่อน-หลัง ด้วยตามกระบวนการ.. , เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด       อบรมเสร็จมรรยาทไทยหมดปัญหา รู้หน้าที่ซื่อสัตย์เพิ่มปัญญา เพิ่มคุ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2557
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1831 , 15:13:48 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

  ซื้อโอ่งมังกร มา 5 ใบ สำหรับหมักวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือน อาทิ  อาหารคาวหวานที่เหลือแล้ ว ไม่ว่าจะเป็น เปลือกกุ้ง กระดองปูม้า หัวปลาทู อีกทั้งเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการรับประทาน เปลือกเงาะ ส้ม กล้วยสุก ขนุน ฯลฯ ได้น้ำหมักเอาไว้รด ต้นมะม่วง รดต้นมะยงชิด  แม้กระทั่งรดเพลี้ยแป้งที่เกิดในกอไผ่รวก ผสมน้ำ 1ต่อ 5 รดต้นพริกขี้นก ทำให้ผลิดอกออกผล มากมาย ขณะนี้กำลังศึกษาทดลองการเจริญเติบโตของเสารส โดยใ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 2161 , 12:57:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน

  การเผาถ่านเตาดิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบเห็นในวัยเด็กๆกระทั่งปัจจุบัน เมื่อช่วงพายุมรสุมพัดผ่านเพชรบุรี ต้นสะเดา ในไร่ในสวน โค่นล้ม จึงนำมาเป็นประโยชน์ ในครัวเรือน สำหรับหุงต้ม เป็นการประหยัดงดเว้นจาการใช้ LPG ... การเกิดถ่าน...เมื่อไม้ฟืนได้รับความร้อนจนกระทั่งมีอุณหภูมิสูง จะลุกไหม้จนเกิดก๊าซ  ถ้าเป็นการเผาไหม้ในอากาศเปิดที่โล่งแจ้ง  การเผาไหม้ของไม้ฟืนจะดำเนินไปจนถึงที่สุด     จนกระทั่งเหลื....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 973 , 20:06:12 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หล่อเทียน หล่อหลอมน้ำใจ..  ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนกำหนดพิธีหล่อเทียนำนำพรรษา สำหรับถวายวัด 6 วัด ดังนี้   วัดเขาวัง  ..วัดข่อย...วัด สระบัว...วัดพระนอน ...วัดโคก ...วัดชมพูพน ทุกวัดอยู่ใน อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ผู้เขียน ได้รับมอบหมายนำนักเรียนระดับชั้นม.2 นำเทียน จำนำพรรษาวัดเขาวัง  ซึ่งเป็นวัดที่อยู่เชิงเขาวัง(พระนครคีรี) เริ่มต้นนักเรียน ครู อาจารย์ บุ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2555
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 13820 , 20:24:04 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

"ครูครับผมสมัครถือพานไหว้ครูครับ.." ครูคะหนูสมัครถือพานคู่กับหัวหน้าค่ะ "และหนูจะตั้งใจทำพานไหว้ครูอย่างสุดความสามารถที่หนู่มีอยู่ให้สวยงามที่สุดครับ......"หนูสนับสนุนประชาธิปไตย หนูเลือกหัวหน้าให้เป็นตัวแทน หนูยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น หนูมีตัวแทนห้องทำดีแทนหนู วันนี้เริ่มทำพานไหว้ครู หนูคัดหนูเลือกหนูสมัครใจมา  หาเพื่อนหาหมู่หากลุ่มสามัคคี หนูตั้งใจทำดีเพื่อครูคนดีของหนู  ห....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2554
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 5623 , 19:59:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ชาว โอเค และผู้อ่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการการโต้วาทีระดับชาติ TOK โรงเรียนมาตรฐานสากลเสียงโทรศัพท์ดัง... ลูกสาวคนกลาง รับโทรศัพท์หยิบมายื่นให้พ่อ..ของพ่อจ๊ะ..ขอบใจมากลูก…สืบเนื่องจากวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 นักเรียนม.ต้น.และม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทองการโต้วาที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2553
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 994 , 17:51:20 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มายังวัดยางจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2516 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ในครั้งนั้นพระเทพวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดยาง เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2553
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 937 , 20:42:19 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

*****เสียงลือเสียงเล่าอ้าง               ฉลามใด พี่เอยหูอร่อยวานบอกใคร                 ทั่วหล้าฉลามเสือว่ายน้ำไกล               ลืมคลื่นหัวค้อนต่างจากฉลามกบ         อย่าได้พบเจอ*****เมื่อวันเสาร์ 17 ก.ค.53  เวลาประมาณ03.30 น เดินทอดน่องสำรวจสินค้าย่านตลาดเช้า พบฉลามแห่งท้องทะเลไทย ขนาดพอเหมาะที่จะต้มยำน้ำแดง ใหม่ๆ สดๆ ครับหันไปข้างๆพบ ปลาเก๋า  ปลากะพง ปลาจะละเม็ดฯลฯซีฟู๊ดยามเช้า แบบเก๋าๆ ผู้คนมักมาพู....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2553
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 877 , 21:46:16 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนักเรียนเดินเฉียงมาเป็นหมู่เคารพสักการะมาเป็นคู่เหมือนเพื่อนอยู่ร่วมโลกา วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ โดยทั่วไปเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน กับนักเรียน นักเรียนกับครูผู้สอน นักเรียนกับสถานศึกษา หากสัมพันธภาพดีการปรับตัวก็ดีด้วย  จึงมีกิจกรรมนันทนาการ ช่วยสร้างความผ่อนคลาย  อย่างไรก็ดี..ก่อนนักเรียนจะกลับบ้านมีการประชุมผู้ปกครอง ครูประจำชั้นทำการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองห้อง....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2553
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 4613 , 15:14:24 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

1พบเห็นมะตูมข้างโบสถ์วัดหนึ่งคราวเมื่อไปงานบวชพระรอบโบสถ์จัดพื้นที่อย่างคุ้มค่ามีต้นมะตูมเป็นแถวเป็นแนว2ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน3อากาศร้อนอย่างนี้หากได้ดื่มน้ำมะตูมหลายคนคงชื่นใจดับร้อนได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ"มะตูม" มีชื่อภาษาอังกฤษว่า เบนกอลควีนซ์ (Bengal Quince) เบอัล (Bael) เบอัลฟรุ๊ท (Bael fruit)และอีเลฟเฟน แอปเปิ้ล (Elephant’s Apple) ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า อีเกิ้ล มาร์มีลอส(Aegle ma....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 690 , 20:32:19 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โคนันทวิศาล กับ การบวช  มักได้ยินได้ฟังกวีกล่าวว่า  “ความรักเหมือนโคถึก…...”หรือ “โคแก่กินหญ้าอ่อน” มักเปรียบเทียบแบบชิงชังเหลือเกิน          วันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากผู้อ่านผู้ชมครับ''''''โคเทียมเกวียนกับงานบวชนาค ......“พ่อผมอายุครบ20ปีบริบูรณ์  ผมอยากบวช เป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาธรรมวินัยนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฎิบัติต่อไปในการออกมาครองเรือนในภายภาคหน้าได้”``ก่อนบวชลูกต้องไปอยู่วัดเพื่อเตรียมฝึกหัด....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1199 , 21:35:21 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เพียงบอกว่าจะมีเทศมหาชาตินักเรียนก็เตรียม ต้นกล้วยเตรียมปัจจัยไทยธรรมทุกคนเต็มใจเริ่มด้วยแจ้งความประสงค์กับเจ้าอาวาส กำหนดวันเวลาที่แน่นอนเจ้าอาวาสวัดข่อย จังหวัดเพชรบุรี ตอบตกลง ทางวัดจัดอาหารคาวหวาน เครื่องดื่มและเตรียมภัตราหารเพล พร้อมทั้งต้อนรับญาติโยมผู้ใจบุญอาสนะ ธรรมาสน์ พร้อม พระนักเทศน์ขึ้นธรรมาสน์พร้อม กันสองธรรมาสน์นักเรียนใจฟัง ตั้งใจจดบันทึกด้วยใจจดจ่อ    มหาเวสสันดรชาดก เป็นเรื่องใหญ่ ใ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 600 , 22:37:53 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลังจากเลิกเรียน ไปดูทางวัดเตรียมจัดงานลอยกระทง สายตาเหลือบเห็น..ต้นไม้สูงประมาณ 8-9 เมตร"หลวงพี่ครับลูกอะไรครับหล่นโคนต้นข้างศาลาบำเพ็ญกุศล""ลูกสมอนะโยม กินกับน้ำพริกอร่อยนะโยม"กินเปล่าก็ชุ่มคอดี แก้เจ็บคอ ละลายเสมหะดีนะปลูกเป็น สิบๆปี เพิ่งออกลูกปีนี้แหละโยม ดกทุกต้น หนึ่ง สอง สาม ...... สิบต้น   ด้านซ้ายมือของโสถ์  ก็สามต้นแล้วผมมีภาพมาให้ชมครับ"โบราณบอกไว้ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยาครับ" ผมได้สัมผัสร....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 14394 , 23:54:42 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ครูมาดูบ้านทรงไทยหรือครับ...ผมนัดช่างไว้ว่าจะพูดคุยขั้นตอนบ้านทรงไทยครับนี่..ผมปลูกไว้สามหลังแล้วหลังนี้เป็นหลังที่สี่ผมมาหาช่างเค้าปรุง ช่างเค้าประณีตดีมากชอบใจขออนุญาตถ่ายภาพบ้านของครูที่ช่างปรุงเสร็จแล้วนะครับถ่ายเลย นำไปสอนให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ได้เข้าใจกันบ้างผมจึงเก็บภาพบ้านมาให้ผู้ชมดังนี้ครับ แหม.. โชคดีครับเพราะ ...อีก สองสามวันช่างก็จะเคลื่อนย้ายทรงไทยหลังที่ปรุงนี้ไปประกอบที่อำเภอบ้านแหลม ซ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 1601 , 00:12:30 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เสียงปีชวา กลอง กรับ ฉาบ โหม่ง..... เสียงดังลอยตามลมมาจากวัดใกล้บ้านมีการแก้บนหลวงปู่กล่อม และหลวงปู่เปลื้อง..เป็นรูปหล่อสัมฤทธิ์ตั้งในมณฑปวัดใครเดือดเนื้อร้อนใจ ก็มานั่งกราบไหว้บนบานศาลกล่าวบนให้เรียนจบ บนให้สอบเข้าเรียนได้ บนให้ขายที่ดินได้คล่องได้เร็ว บนให้สอบเข้าทำงานได้บ้างบนตัวบวช บ้างบวชเณร 7 วัน  บวชชี แล้วใคจะสะดวกแบบใด เป็นไลฟ์สไตล์ ไม่จำกัดบ้างบนวิ่งรอบสนาม บน.....ละครชาตรี บนลิเกหนังตะลุง....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
Posted by สิงหาคุณ , ผู้อ่าน : 726 , 08:51:41 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น..ยาแก้โรคสุนัขบ้าแบบไทยๆ   ลมร้อนมาแล้ว.. โรคต่างๆที่มากับฤดูร้อนบ้านเราที่ทางสาธารณะสุข...หรือหอกระจายข่าวหมู่บ้าน.....สื่ออื่นๆก็ประกาศเตือน...เพื่อเฝ้าระวังนะครับ..   สมัยในวัยเด็ก...เรื่องวัคซีน..ค่อนข้างหายาก..จึงได้พึ่งพาแพทย์แผนไทย.. พ่อแม่ ..พี่น้องในท้องถิ่น   มักเอ่ยถึง ยาแก้หมาบ้า ตำราแผนโบราณวัดยางเขาย้อยพระครูโสภณพัชรธรรม ( หลวงพ่อเย็น ) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุ....

อ่านต่อ


/1
<< กันยายน 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]