*/
  • kwant
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-07-05
  • จำนวนเรื่อง : 67
  • จำนวนผู้ชม : 160417
  • จำนวนผู้โหวต : 130
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
<< กรกฎาคม 2010 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2553
Posted by kwant , ผู้อ่าน : 2256 , 13:56:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระเทศน์เน้นๆ  ชาติปรองดอง...

ใช้ธรรมะสร้างพลังชาติ

 “ เมื่อเราจะสร้างชาติสร้างพลังสังคม  ต้องใช้เกลียวหลากสีปรองดองสมานฉันท์” เป็นการชี้ทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักโมคขธรรมพระพุทธเจ้า ที่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เทศนาธรรมรับวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา กล่าวกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ประชาชนไทย ในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์" เป็นครั้งที่ 78  เมื่อวันที่ 25 ก.ค.53  เชิญพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจสดับพระธรรมนั้นอีกสักครา

(ผู้ดำเนินรายการ) สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณ จิตต์อิสระ วันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราจะได้ช่วยกันน้อมนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเปรยเหมือนวันแห่งพระสงฆ์ ก็คือวัน อาสาฬหบูชา ซึ่งวันนี้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้ว เรายังกราบสนทนาธรรมกับ พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 ผู้ดำเนินรายการ กราบสนมัสการครับ สวัสดีท่านนายกรัฐมนตรี ครับ คำถามแรกที่อยากจะกราบเรียนถาม พระอาจารย์ นะครับ ก็คือว่า ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เป็นวันที่มีพระสงฆ์ เกิดขึ้น เป็นพระองค์แรก แต่ผมอยากจะกราบเรียนถามถึงหลักธรรมะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาไปสู่อริยะบุคคลขึ้น จนเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมา ครับ

พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ฯ วันอาสาฬหบูชา แปลว่า บูชาในเดือน 8 ก็คือย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ 2 เดือน หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่า "ปฐมเทศนา" ธรรมะที่แสดงนั้น เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" ก็คือธรรมจักรนั่นเอง และก็หัวข้อสำคัญที่ทำให้คนเป็นอริยะบุคคลนั้น ที่ถามก็คือ หลักใหญ่ก็คือเรื่องอริยะสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐคือเป็นพระอริยะ ก็ตามหลักที่ทราบกันก็คือ ทุกข์ คือ ปัญหา สมุทัย เหตุของปัญหา นิโรช ความดับปัญหาหรือดับความทุกข์ มรรค ข้อปฏิบัติ ตัวข้อปฏิบัติหรือมรรคนี่แหละที่เราเรียกว่าทางสายกลาง หลักใหญ่ใจความของธรรมจักรก็คือแสดงเรื่องทางสายกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งออกมาเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นเรารำลึกนึกถึงในการนี้ก็เพราะว่า มีการเทศน์ตรงนี้จบแล้ว ผู้ฟังคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้เป็นพระสังฆรัตนะคือเป็นอริยะเจ้าชั้นโสดาบัน และก็ที่สำคัญก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศธรรม เพราะว่าเทศน์แล้วมีผู้บรรลุธรรม พระพุทธเจ้าจึงได้เทศน์ต่อและทำให้กงล้อแห่งพระธรรมหรือธรรมจักรหมุนเรื่อยมาจน 2500 กว่าปี จนถึงประเทศไทย ให้เราได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจนทุกวันนี้

 

ผู้ดำเนินรายการ เมื่อสักครู่เราคงจะได้เห็นภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้อาราธนาศีล อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า ศีลกับความสำคัญของการเป็นนักการเมือง การเป็นผู้นำเป็นเทศนั้นมีความสำคัญอย่างไรครับ

พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ฯ ในหลักทศพิธราชธรรรม ว่าด้วยธรรมะของผู้ปกครอง ในพระราชาก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้ปกครองพอใจ ณ ศัพท์เฉพาะราชาก็หมายความว่าผู้ใช้อำนาจในการปกครองจะต้องมีทศพิธราชธรรมหรือธรรมะของผู้ปกครอง 10 ประการ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามในสมัยโบราณ มีกฎหมายที่ใช้ในบ้านเมืองเรียกว่าคัมภีร์ พระธรรมศาสตร์ ที่นี้ในคัมภีร์ พระธรรมศาสตร์ กำหนดไว้ว่า ผู้ปกครองจะต้องมีธรรมะของผู้ปกครอง ปกครอง 10 ประการ และก็มีศีลห้าเป็นปกติ และก็มีศีลแปดในวันอุโบสถ ที่นี้ อันนี้เรียกว่าราชธรรม เพื่อกำกับราชอำนาจ ฉะนั้นในการกำหนดรัฐธรรมนูญ ถ้ามีการถ่ายโอนพระราชอำนาจมาให้ได้ใช้แล้วนี้ ก็จะต้องมีการถ่ายโอนราชธรรม 10 ประการนี้มาให้ฝ่ายการเมืองก็ดี ฝ่ายข้าราชการก็ตามที่ใช้พระราชอำนาจในพระนามาภิไธยได้ถือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ พระธรรมศาสตร์จึงกำหนดให้มีธรรมะของผู้ปกครอง ที่นี้ในชีวิตประจำต้องมีศีลห้าดังที่กล่าวแล้ว แล้วทำไมไปอยู่ในธรรมของผู้ปกครอง 10 ประการ เรียกว่าราชธรรมก็เพราะว่า ศีลห้าจะมีความหมาย 2 ประการ ท่านนายกรัฐมนตรีเจริญพร เมื่อที่เราเป็นส่วนตัวเป็นคนดีนี้ ก็เป็นคนดีส่วนตัวท่านเรียก อัตตะ คีตะ สมบัติ มีความพร้อมส่วนตัว เป็นคนเก่งคนดีในส่วน แต่เมื่อทำงานเพื่อสังคม เพื่อรับใช้ประชาชน จะต้องมีชุดธรรมะที่เรียกว่าปาละหิตะปฏิบัติ ทำหน้าที่ ทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น สมมุติว่าเรา ในทศพิธราชธรรมจะมีคำว่าทาน ปกติคนก็บอกว่าเราก็ใส่บาตรอยู่แล้วนะ ถวายทาน เป็นคนไหม เป็นชาวพุทธที่ดีไหม แต่ว่าการใส่บัตรเป็นความดีส่วนตน ก็คือชำระความตระหนี่ รักษาศีล ควบคุมความโลภ ความโกรธ อะไรก็ตาม อันนี้เราเป็นคนส่วนตัว แต่เมื่อเราเป็นผู้ปกครอง เป็นพระราชการ เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ หรืออะไรก็ตาม การที่เราให้ทานไม่ได้เพียงแต่กำจัดความตระหนี่ เป็นการให้เพื่อผูกใจคนอื่น ให้เพื่อสงเคราะห์ ให้เพื่อช่วยเหลือ คนเรามีเป็นศีลก็เหมือนกัน ถ้าเรามีศีลเป็นความดีส่วนตัวก็ใช่ แต่การที่บุคคลระดับนายกรัฐมนตรี ระดับรัฐมนตรี หรือผู้ปกครองบ้านเมืองมีศีลห้านี่ สร้างความอุ่นใจแก่บ้านเมืองแล้ว ว่าจะใช้อำนาจอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม

ผู้ดำเนินรายการ พูดง่าย ๆ ธรรมะนี่เป็นหลักสำคัญที่จะแสดงความมั่นคงของการเมืองและบ้านเมืองด้วย

พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ฯ เป็นตัวประคับประคองการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปถูกต้องโดยชอบธรรม นึกถึงพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" การที่พระองค์เป็นผู้ปกครองก็คือเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่น และก็ต้องมีธรรมะกำกับเท่านั้นเอง

 ผู้ดำเนินรายการ ก็เป็นไปได้ว่าต่อไปอาจจะมีการผลักดันให้การรักษาศีลเป็นวาระแห่งชาติ

 พระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ฯ ที่จริงควรจะเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกัน สำหรับพุทธศาสนิกชน และศาสนาอื่นก็จะมีหลักธรรมคำสอน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดีทั้งสิ้น

ผู้ดำเนินรายการ ถามพระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณว่าทำอย่างไรถึงจะสามารถที่จะอาจจะเป็นปฏิรูประบบของการสร้างศีลให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นหรือไปจนถึงระบบศาสนาเองจะต้องเป็นกลไกสำคัญในการที่จะประคับประคองและกำกับการทำงานของผู้ที่มีอำนาจ มีบทบาททางสังคมเป็นรูปธรรมได้อย่างไร ครับ...

 

 ....... เข้าใจนะครับว่าโดยธรรมชาตินี้มันจะมีทั้งเรื่องธุรกิจ กับจะมีทั้งความจำเป็นเฉพาะของฝ่ายรัฐว่าอยากจะต้องใช้สื่ออย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องของอำนาจกับเงินตรามาเป็นตัวชี้นำการใช้สื่อคงจะไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกันพื้นที่เพื่อที่จะให้มีสื่อสำหรับส่วนรวม สำหรับสังคม และช่องทางที่จะทำให้คนเข้าถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางศาสนา ก็คงจะต้องมาคิดกันจริงจังมากขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ที่ท่านชี้มาเพียงประเด็นเดียวเรื่องปัญหาของวันหยุดราชการ กับวันพระนะครับ หรือเรื่องของการที่ว่าสถานที่หรืออะไรต่าง ๆ ที่เป็นข้อจำกัดในปัจจุบัน ความจริงถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ยุคนี้ควรจะเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำ เพราะว่ามีเทคโนโลยี มีอะไรต่าง ๆ มากมาย ที่จะทำให้คนรับข้อมูลข่าวสาร ตรงนี้ก็จะเป็นการบ้านสำคัญสำหรับหลายหน่วยงานที่จะต้องรับตรงนี้ไปดูว่า จะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ให้มันเกิดความสอดคล้องต้องกันกับยุคสมัยมากขึ้นหรือยัง

 

ผู้ดำเนินรายการ ถามท่านสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับการให้พรไปด้วยก็คือ 2 เรื่องก็คือเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกัน การอโหสิกรรม จะมีอานิงส์ขนาดไหน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือปรองดองกันได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรครับ

 พระธรรมโกศาจารย์ เชือกหนึ่งซึ่งมันจะมีเกลียวตั้งหลายเกลียว เพราะฉะนั้นความจริงมันจะมีองค์ประกอบหลายด้าน เมื่อมีองค์ประกอบหลายด้าน เมื่อเราจะสร้างชาติสร้างสังคม จะต้องใช้หลาย ๆ คนมาช่วยกันสร้าง ไม่ใช่ผูกขาดอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีใจกว้างพอที่จะเอามาร่วมกันสร้างชาติไทย ปรอดดองสมานฉันท์มันจึงเกิดขึ้น เมื่อเอาเกลียวเชือกต่าง ๆ มารวมกัน เอาเกลียวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหน สีไหนก็ตาม เอามารวมกันแล้วสร้างชาติ ทีนี้เมื่อเราจะสร้างชาติอย่างนี้ ถามว่าความอดทนอดกลั้นสำคัญ อย่างน้อยก็คือการมองเห็นความสำคัญของกันและกัน และที่สำคัญก็คือคำว่าให้อภัยนั้นเอง ให้อภัยก็คือบางทีเราไม่ต้องไปถามว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาจากใคร เพราะมันจะสาวไปเรื่อย ๆ ในที่สุดก็จะไม่จบ ในลักษณะนี้พุทธศาสนาท่านจะสอนว่า ให้อภัยกันและถอยกันคนละก้าว เราเรียกกันว่า ที่บอกว่าแพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร นี้ แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร ไม่ได้หมายความว่าพระต้องแพ้ตลอด แต่หมายถึงว่าเรายอมแพ้ให้ใครเราเป็นพระในใจของคน ๆ นั้น เรายอมนี่แหละเท่ากับเราชนะ ถ้าเป็นคนไทยด้วยกัน เอามาปรองดองสมานฉันท์อย่างที่ว่านี้ มันจะเกิดพลังของชาติ จะด้วยวิธีใดก็ตามทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน เรียกว่าปีหน้าชาวพุทธทั่วโลกจะมาฉลองวิสาขะอีก เป็นปีที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพราะฉะนั้นเราก็ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว เป็นพุทธบูชาไปพร้อมกัน ด้วยการที่หันหน้าเข้าหากัน ปรองดองกัน และก็ถอยกันไปถึงจุดที่เรียกว่าทำอย่างไรที่จะพัฒนาประเทศชาติ เพราะประเทศของเรานั้นดีอยู่แล้ว ทรัพยากรอะไรดีหมด มีความพร้อมหมด คนก็เก่งด้วย แต่ทำอย่างไรจะเอาคนเก่ง ทรัพยากรที่ดีนั้นมารวมกัน ซึ่งตรงนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวง และก็ทำตรงนี้ได้ประเทศชาติของเราก็จะไปได้ดี

ผู้ดำเนินรายการ เอาละครับนี่คือเนื้อหาสาระของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ในวันนี้นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากการเชื่อมั่นและช่วยเหลือ และเชิญชวน และเชื่อมโยงนะครับ ความเชื่อมโยง ความช่วยเหลือคือการสามัคคีกันนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในสังคมไทยนะครับ และในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันรักษาศีล ปฏิบัติภาวนานะครับ เจริญสติ และพัฒนาปัญญาไปสู่ปัญญาของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยครับ วันนี้กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาววัดประยุรวงศาวาสวรวิหารครับ กราบขอบพระคุณครับ ลาท่านนายกฯ ด้วยครับ

ที่มา : http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=47066อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
kwant วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 14.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kwant

กราบนมัสการ พระอาจารย์ chaiyassu
ช่างเป็นมงคลของบล็อคดิฉันโดยแท้ที่พระคุณเจ้าได้เมตตา
มาเยือน เหมือนได้รับพรและแสงสว่างในวันเข้าพรรษา
ขอกราบนมัสการเจ้าค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chaiyassu วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 14.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bunruang

เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับความเห็นของพระเดชพระคุณ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
kwant วันที่ : 27/07/2010 เวลา : 14.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kwant

"ธรรม ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรร"
..พุทธวจน..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน