*/
  • kwant
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2009-07-05
  • จำนวนเรื่อง : 67
  • จำนวนผู้ชม : 160319
  • จำนวนผู้โหวต : 130
  • ส่ง msg :
  • โหวต 130 คน
<< มีนาคม 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2554
Posted by kwant , ผู้อ่าน : 1009 , 17:30:46 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน kwant โหวตเรื่องนี้

นิด้าโพล ชี้  คนไทย 62% อ่อนหัด
ไม่สามารถรับมือภัยพิบัติรุนแรงเหมือนชาวซามูไร   ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นของคนไทยกับการรับมือภัยธรรมชาติที่รุนแรง” ระหว่างวันที่ 17- 18  มีนาคม 2554 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,205 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

1. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความพร้อมของรัฐบาลไทยในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว  สึนามิ  น้ำท่วม 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความพร้อมของรัฐบาลไทย

ในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ร้อยละ

น้อยที่สุด

11.37

ค่อนข้างน้อย

18.92

ปานกลาง

48.13

ค่อนข้างมาก

11.54

มากที่สุด

5.98

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

4.07

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.13  เชื่อมั่นในระดับปานกลางว่ารัฐบาลไทยจะรับมือได้หากเกิดปัญหาภัยพิบัติ รองลงมาเชื่อมั่นค่อยข้างน้อย และน้อยที่สุด ร้อยละ 18.92 และ 11.37 ตามลำดับ


 2 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศไทย 

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ร้อยละ

น้อยที่สุด

7.72

ค่อนข้างน้อย

15.02

ปานกลาง

45.39

ค่อนข้างมาก

21.74

มากที่สุด

5.56

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

4.56

 

 จากการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พบว่า ส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก ร้อยละ 45.39 และ 21.74 ตามลำดับ แต่ยังมีประชาชนบ้างส่วนที่เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.02 และ 7.72 ตามลำดับ

  

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อความสามารถในการรับมือของคนไทย หากประเทศไทยเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว-สึนามิ เช่นเดียวกับญี่ปุ่น 

ความคิดเห็นต่อ ความสามารถของคนไทย ในการรับมือภัยพิบัติที่รุนแรงเหมือนญี่ปุ่น

ร้อยละ

ไม่สามารถรับมือได้

62.40

สามารถรับมือได้

32.70

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

4.9

 

เหตุผลที่คิดว่าคนไทยไม่สามารถรับมือได้ หากเกิดภัยพิบัติรุนแรงเหมือนญี่ปุ่น

ร้อยละ

ขาดประสบการณ์

31.12

คนไทยขาดวินัย

19.5

คนไทยไม่ค่อยพึ่งตัวเอง

5.48

คนไทยเห็นแก่ตัว

5.15

อื่นๆ เช่น ขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.16

รวม

62.40

 

เหตุผลที่คิดว่าคนไทยสามารถรับมือได้ หากเกิดภัยพิบัติรุนแรงเหมือนญี่ปุ่น

ร้อยละ

คนไทยเคยมีประสบการณ์

32.70

  

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 เห็นว่า หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น คนไทยจะไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยเหตุผลที่ถูกระบุอันดับหนึ่งถึงร้อยละ 31.12 คือ คนไทยขาดประสบการณ์ รองลงมาร้อยละ 19.5 ระบุว่าคนไทยขาดวินัย ตามด้วยเหตุผลที่ว่าคนไทยไม่ค่อยพึ่งตัวเอง และคนไทยเห็นแก่ตัวใกล้เคียงกัน ร้อยละ 5.48 และ 5.15 ตามลำดับ  ส่วนที่เหลือร้อยละ 32.7 คิดว่าคนไทยจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ โดยทั้งหมดเห็นว่าคนไทยเคยผ่านประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้มาแล้ว

 

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

ร้อยละ

ไม่ควร

72.70

ควร

16.18

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

11.12

 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.7 ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยระบุเป็นห่วงด้านความปลอดภัย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนยังเห็นว่า ประเทศไทยขาดผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการควบคุมดูแล

อีกร้อยละ 16.18  เห็นว่าควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยระบุเหตุผลว่าพลังงานไฟฟ้าไม่พอใช้ ตลอดจนคนไทยไม่ประหยัด

 

 รายละเอียดรายงานผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ download ได้จาก http://nidapoll.nida.ac.th  

หรือเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่ สำนักงานศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”  โทร. 02 727 3308   โทรสาร 02 727 3308   Email: nida_poll@nida.ac.th  และที่   www.twitter.com/nidapollfc / www.facebook.com/nidapoll

 

บทวิเคราะห์และความคิดเห็นจากนักวิชาการต่อผลการสำรวจ

รศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และอาจารย์ ประจำหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า):

กล่าวถึงผลสำรวจในครั้งนี้ว่า “ผลการสำรวจสะท้อนว่าคนไทยไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล เพราะขาดการเตรียมพร้อมทั้งนโยบายและการดำเนินการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขาดประสบการณ์และไม่ใส่ใจเตรียมความพร้อมเท่าที่ควร ตัวอย่าง กรณีทุ่นเตือนภัยยังปล่อยให้เสีย ไม่ทำงาน ขนาดรถยนต์เรายังต้องคอยตรวจเช็คเป็นประจำเลย”

ส่วนผลสำรวจที่แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าคนไทยไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้หากเกิดภัยพิบัติเหมือนที่เกิดกับญี่ปุ่น รศ.ดร.ธวัชชัย กล่าวว่า “ถ้าพูดกันตรงๆ คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความคิดในการพึ่งตนเอง มักรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งที่เงินจากภาษีมีนิดเดียว ต่างจากคนญี่ปุ่นที่สอนให้พึ่งตนเองก่อน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมองเห็นจุดอ่อนของคนไทยข้อนี้ เห็นได้จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อแรก ทรงสอนให้คนไทยรู้จักพึ่งพาตนเองก่อน นอกจากนี้คนไทยยังขาดการปลูกฝังสร้างวินัยตั้งแต่เด็กเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่น เราคงไม่เห็นคนไทยเข้าคิวต่อแถวในสถานการณ์คับขันอย่างที่เห็นในญี่ปุ่น”

ท้ายที่สุดรศ.ดร.ธวัชชัย ได้กล่าวถึงผลสำรวจความคิดเห็นในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กล่าวคือ  “คนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ น่าจะเป็นผลมาจากกลัวการทุจริตคอรัปชั่น คนไทยไม่กลัวเทคโนโลยี แต่กลัวเรื่องการผิดสเป็ค การฮั้วประมูล เช่น แทนที่จะได้ระบบที่ปลอดภัยทันสมัยอย่างที่ฝรั่งเศสหรือประเทศแถบยุโรปใช้กัน อาจได้ระบบที่ด้อยและเสี่ยงเช่นเดียวกับจีนหรือเกาหลีเหนือ   สรุปคือประเทศอื่นเขากลัวภัยพิบัติธรรมชาติ แต่ประเทศไทยเรากลัวภัยจากนักการเมืองมากกว่า ตราบใดที่นักการเมืองยังแย่งชิงผลประโยชน์และทรัพยากรอย่างที่ผ่านๆมา แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน