*/
  • kwunk-log-cabin
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-09-11
  • จำนวนเรื่อง : 102
  • จำนวนผู้ชม : 28723
  • จำนวนผู้โหวต : 13
  • ส่ง msg :
  • โหวต 13 คน
<< เมษายน 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


การขอสถานะความช่วยเหลือห้ามจำหน่าย
การเลือกเมนูและการดำเนินการ
0 คน
การสำรองวัตถุและข้อมูล
1 คน
การสำรองวัตถุและข้อมูลสำหรับภาวะฉุกเฉิน
0 คน

  โหวต 1 คน
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562
Posted by kwunk-log-cabin , ผู้อ่าน : 155 , 07:04:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

[๑][919] Atha kho bhikkhave sakko devanamindo deve tavatimse
anunayamano tayam velayam ima gathayo abhasi
         yassa saddha tathagate            acala supatitthita
         silanca yassa kalyanam            ariyakantam pasamsitam
         sanghe pasado yassatthi         ujubhutanca dassanam
         adaliddoti tam ahu              amogham tassa jivitam
         tasma saddhanca silanca         pasadam dhammadassanam
         anuyunjetha medhavi                 saram buddhanasasananti.
[๑][๙๑๙] อถ โข ภิกฺขเว สกฺโก เทวานมินฺโท เทเว ตาวตึเส
อนุนยมาโน ตายํ เวลายํ อิมา คาถาโย อภาสิ
         ยสฺส สทฺธา ตถาคเต            อจลา สุปติฏฺฐิตา
         สีลญฺจ ยสฺส กลฺยาณํ            อริยกนฺตํ ปสํสิตํ
         สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ         อุชุภูตญฺจ ทสฺสนํ
         อทฬิทฺโทติ ตํ อาหุ              อโมฆํ ตสฺส ชีวิตํ
         ตสฺมา สทฺธญฺจ สีลญฺจ         ปสาทํ ธมฺมทสฺสนํ
         อนุยุญฺเชถ เมธาวี                 สรํ พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ
[๑][๙๑๙] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ลำดับนั้นแล ท้าวสักกะจอมเทพเมื่อ จะทรงพลอยยินดีกะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า
บุคคลใด มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะเจ้า พอใจสรรเสริญ มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลาย เรียกบุคคลนั้นว่า เป็นคนไม่ขัดสน ชีวิต ของบุคคลนั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะ เหตุนั้น บุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึง คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึง ประกอบเนือง ๆ ซึ่งศรัทธา ศีล ความ เลื่อมใส และความเห็นธรรมเถิด.

 คำอาณัติสัญญา ถึงวากยะ เสียงคำพากย์ อักขระมคธ[๑] แลเสียงพากย์อักขระสยาม บอกตามสมมุติแล้ว ว่าชื่อ อันซึ่งเป็นคาถาของพระอินทร์[๑] มีมาใน ทฬิททสูตร[๑] ฉะนั้น.

อนุทินจดคำผิด ลำนำ ที่ ๓๓

สมมุติ อินทระบัณฑิต
 

ในบทแห่งพระอักษรสยาม ฉบับ ๙๑ เล่ม


 
ว่า กุมา
 
        ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระบาทจักเป็น บ้า มีความเจริญถูกขจัดแล้ว มีสรีระเกลือกกลั้วด้วย ธุลี ถ้าเขาฆ่าจันทกุมา ลมปราณของข้าพระบาทก็ จะแตกทำลาย ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระ- บาทจักเป็นบ้า มีความเจริญถูกขจัดแล้ว มีสรีระ เกลือกกลั้วด้วยธุลี ถ้าเขาฆ่าสุริยกุมาร ลมปราณของ ข้าพระบาทก็จะแตกทำลาย.

        บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ภูนหตา แปลว่า มีความเจริญถูกขจัด แล้ว. บทว่า ปํสุนาว ปริกิณฺณา ความว่า ข้าพระบาท มีสรีระเหมือน เกลือกกลั้วด้วยฝุ่น จักเป็นบ้าเที่ยวไป.

        พระนางโคตมีเทวี เมื่อคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ มิได้รับพระดำรัสอย่างไร จากสำนักพระราชา จึงทรงกล่าวแก่พระสุณิสาทั้งหลายว่า ชรอยลูกเราโกรธ เจ้าแล้วจึงจักไปเสียกระมัง เหตุไรเจ้าไม่ยังเขาให้กลับมา ทรงสวมกอดชายา ทั้ง ๔ ของพระกุมารเข้าแล้ว ก็ทรงกล่าวคร่ำครวญว่า สะใภ้เราเหล่านี้ คือ นางฆัฏฏิกา นางอุปริกขี นางโปกขรณี และนางคายิกา ล้วนกล่าววาจาเป็นที่ รักแก่กันและกัน เพราะเหตุไร จึงไม่ฟ้อนรำขับร้อง ให้จันทกุมาร และสุริยกุมารรื่นรมย์เล่า ใครอื่นที่จะ เสมอด้วยนางทั้ง ๔ นั้นไม่มี.

        บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กินฺนุมา น รมาเปยฺยุํ ความว่า เพราะเหตุไร สะใภ้ทั้ง ๔ มีนางฆัฏฏิกาเป็นต้นนี้ จึงไม่พูดคำพึงใจแก่กัน และกัน ฟ้อนรำขับร้อง ให้ราชโอรสทั้งสอง ของเราเพลิดเพลิน ไม่ให้เบื่อ

        ๑. อรรถกถาว่า โคปรักขี.


หมวดหมู่ คำผิดที่ตรวจพบ :
ด้วย พระสุตตันตปิฎก ๖๔-๑๘๖-๓
 

พระอนุยนต์อักษร สยาม


 
ความว่า
 
   ร่างคำอธิบาย ที่ ๓๓ 

   อนุยนต์ ศัพท์ ว่า กุมาร 

   ได้แก่

   ชื่อบอก สำหรับเรียก เด็กชาย แปลว่า เด็กเพศชาย นั้น วัยละอ่อน วัยเยาว์ ยังไม่พอจะรู้เดียงสาจบสิ้นทุกอย่าง, ยังไม่ได้ปกครองตน ว่าเป็นกุมาร ผู้ยังอยู่ในวัยบอกหนังสือ เป็นต้น, กุมาร เป็นคำใช้เรียกอย่างไพเราะ เรียกเด็กชายในสกุล หรือตระกูลนั้น ๆ เอง ตั้งแต่เกิดมา ว่า ทารก ใด มีลึงค์ ว่านั้น คือ กุมาร ส่วนทารก ใด มีโยนีลึงค์ เรียกว่า กุมารี
 

คำพิจารณา การตรวจ อ่านตรวจ ครั้งที่ ๑ โดย : นาย อินทร์ บัณฑิตอินทร์ (ก ไก่)


คอมเมนต์ถูกปิด
เข้าสู่ระบบ   |   สมัครสมาชิก