• watcha
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : t6889k@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-22
  • จำนวนเรื่อง : 104
  • จำนวนผู้ชม : 217193
  • ส่ง msg :
  • โหวต 283 คน
ฉันชื่อวัชชาเป็นผู้หญิงธรรมดา
ทำในสิ่งที่มีสิทธิ์คิดในสิ่งที่มีค่ารอในสิ่งที่มีมาไขว่คว้าในสิ่งที่มีจริง//วัชชา//
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/learnlivelove
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2550
Posted by watcha , ผู้อ่าน : 5372 , 11:49:18 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน


          ในปีมหามงคลปีนี้ พสกนิกรชาวไทยมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และใน
ปี 2550 นี้ พระองค์ท่านพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 80  พรรษา เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญตราบนานเท่านาน และทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย
         

          ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ...ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระประมุขของชาติไทยสมควรอย่างยิ่งที่จักแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ ของพ่อหลวงของแผ่นดินเราจักต้องประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท และ
พระราชดำรัสขององค์พระประมุข ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย ในวโรกาสสำคัญต่างๆ ของชาติไทย

…….“ คำสอนของพ่อ...แด่ลูกอันเป็นที่รักของพ่อ ” เป็นหนังสือเล่มโปรดเล่มหนึ่ง  ที่ข้าพเจ้าได้รับเป็นของขวัญวันเกิดจากพ่อของฉันเมื่อปี 2549

......  หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญที่พ่อขอมอบให้แก่ลูกผู้เป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของพ่อ คำสอนต่างๆ ที่พ่อได้จารึกลงในหนังสือเล่มนี้ในส่วนสำคัญพ่อได้อัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย   เดชมหาราช  พ่อของแผ่นดิน ผู้เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลาย จารึกลงในหนังสือ  บันทึกเล่มนี้

          ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์แก่ทุกท่านทั้งหลาย อยากให้อ่านกันทุกคน  และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ

พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช

" คนดี "

ในบ้านเมืองนั้น  มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดี  ได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

 

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512

.

•°•.★* คำสอนของพ่อ....เรื่องคนดี.•.★*

 ลูก......อันเป็นที่รักของพ่อ .....      ◡‿◡✿

          คำสอนของพ่อข้อแรก ที่พ่อขอมอบให้แก่ลูกของพ่อ เริ่มต้นพ่อขอกล่าวเรื่อง คนดี โดยพ่อขอบอกแก่ลูกว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราโชวาท ตอนหนึ่งว่า ในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ พระบรมราโชวาทนี้พระองค์ท่านทรงพระราชทานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 พระองค์ท่านตรัสพระราชทานแก่พสกนิกรของท่านว่า ในบ้านเมืองทุกแห่งทุกที่ทุกประเทศนั้น จักมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกัน เราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด เพราะคนแต่ละคนมีความคิด การพูด การกระทำ ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ลูกจึงอย่าหวังเลยว่าทุกคนที่ลูกคบหาด้วยนั้นจะต้องเป็นคนดีทุกคน    อยู่ที่ว่า.....ลูกจักเลือกคบคนชนิดใด ถ้าลูกคบคนดี ลูกก็เป็นคนดี ถ้าลูกคบคนชั่วลูกก็จักเป็นคนชั่ว           ดังภาษิตที่ว่า" คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วจะพาตัวให้อับจน จะคบคนควรคิดไว้ให้จงดี"   พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่า การทำให้บ้านเมืองมีความสุขเรียบร้อยนั้นอยู่ที่ประชาชนทั้งหลายร่วมกันส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้   พระบรมราโฃวาทข้อนี้ พระองค์ท่านทรงมุ่งหมายให้ประชาชนชาวไทยสนับสนุนคนดี ยกย่องคนดี และส่งเสริมคนดี คือ บุคคลที่คิดดี พูดี ทำดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวโดยสนับสนุนให้คนดีมาทำหน้าที่ปกครองประเทศชาติ เพื่อให้ควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้

           ลูกของพ่อก็เช่นกัน...ถ้าลูกต้องการประสบความสำเร็จในการศึกษา ในหน้าที่การงาน เพื่อความสุขของลูกและครอบครัว รวมทั้งบริวาร ลูกจักต้องเป็นคนดี คบคนดี และสมควรจักต้องได้รับการส่งเสริมจากคนดีด้วยกัน ลูกอย่าคบคนชั่ว เพราะคนชั่วนั้นเมื่อสนับสนุนใครแล้วจักนำความฉิบหายมาให้แก่คนนั้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย

          พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาตรัสว่า ขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว แม้น้อยนิดก็ไม่ควรทำ เพราะความชั่วทั้งหลาย เมื่อกระทำแล้วย่อมส่งผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน นี่คือคำสอนของพ่อข้อแรกที่มอบให้แก่ลูก      อันความดีนั้น แม้เพียงเล็กน้อยก็ควรทำ เปรียบเสมือนตักน้ำใส่ตุ่ม ขยันหมั่นเพียรน้ำก็จักเต็มฉันใด บุญก็เช่นกัน เมื่อขยันบำเพ็ญบุญ บุญก็จักเพิ่มพูน และเต็มบริบูรณ์ ฉันนั้น

.•°•.★*  บันทึก คำสอนของพ่อ .•°•.★* 

ลูกรัก... การทำความดีนั้น พระท่านว่าต้องทำสม่ำเสมอ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้จักเป็นความดีอันน้อยนิด แต่ก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาจึงจักส่งผล อย่าเป็นเช่นเวลาขณะที่เราต้มน้ำ เมื่อตั้งกา น้ำยังไม่เดือดเราก็ยกลง ทำเช่นนี้แล้วเมื่อไรน้ำจักเดือดเล่า คนเราก็เหมือนกัน ทำบุญต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจักเกิดผลบุญนั้น ทำความดีก็ต้องทำสม่ำเสมอ ความดีจึงจักบังเกิดแก่ตัวของลูกเอง

ลูกรัก...ความสุขของมนุษย์โดยทั่วไป มี 4 สุข คือ
1) สุขจากการมีทรัพย์

2) สุขจากการใช้ทรัพย์

3) สุขจากการไม่เป็นหนี้

4) สุขจากการงานที่ไม่เป็นโทษ

 ลูกรัก....เมื่อลูกทำงานสิ่งใด ผลงานที่ได้...อย่าให้โตเกินขนาด ถ้าโตเกินขนาด...มันก็จักล่มเร็ว ถ้าโตตามลำดับ...มันจักอยู่ได้นาน จงทำงานให้ได้ผลตามลำดับ จักประสบผลสำเร็จยั่งยืนและยาวนาน

 ลูกรัก...ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มุมมองของเรา คือ...ถ้าเรามองว่าเขาเป็นมิตร  เขาก็เป็นมิตร ถ้าเรามองว่าเป็นศัตรู เขาก็จะเป็นศัตรู ทุกอย่างมันล้วนอยู่ที่เรามอง

 ลูกรัก...สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่ำต้อยและตกต่ำ คือ มีความโลภเป็นที่ตั้ง ขาดสติ ลืมตัว ทำให้เกิดความประมาท มีความอวดดื้อถือดี คบคนพาลเป็นมิตร มีความฉลาดแต่ไม่เฉลียว 

.

.

◡‿◡✿

ที่มาหนังสือ คำสอนของพ่อ

วัชชา

 /1
"The final countdown"

เพลงThe final countdown คิดว่าขาร็อคคงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้เป็นแน่ วันก่อนมีเพื่อนส่งเพลงนี้มาให้ฟังพร้อมทั้งรอลุ้นอะไรบางอย่างด้วยกันทั้งคู่ .... ...."ตอนนี้กำลัง countdown กับอนาคตของตนเองที่อ

View All
<< พฤศจิกายน 2007 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]