• rabbitzilla
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rabbitzilla@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-04-15
  • จำนวนเรื่อง : 35
  • จำนวนผู้ชม : 115535
  • ส่ง msg :
  • โหวต 25 คน
Lifelong Learning
สิ่งใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ ไม่มีที่จะจดจึงต้องเอามาฝากไว้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/lifelong-learning
วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2550
Posted by rabbitzilla , ผู้อ่าน : 3567 , 11:10:39 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
ภาพข้างบนหรือที่คล้ายๆกันเป็นสิ่งที่พบเห็นบ่อยมากในหลักสูตรบริหารธุรกิจ แต่บางทีอาจารย์ก็ลืมบอกว่า เอาไปใช้ทำอะไร

ความรู้ (knowledge) ไม่ใช่สิ่งเดียวกับข้อมูล (data) หรือสารสนเทศ (information) ถึงแม้ว่าทั้งหมดอาจมีความสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในบางกรณี  Davenport และ Prusak (1998) เน้นว่า การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าวนับเป็นเรื่องสำคัญ  ความสับสนเกี่ยวกับความหมายของความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ ส่งผลให้มีการลงทุนในระบบสารสนเทศจำนวนมากอย่างสูญเปล่า (ถึงแม้ว่าในตำราหลายเล่มจะบอกว่า KM นั้นได้รวม information ไว้ในขอบเขตด้วย)

ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศไม่ใช่แนวคิดที่สามารถใช้ทดแทนกันได้  ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการค้นหาว่าสิ่งใดเป็นที่ต้องการ สิ่งใดที่มีอยู่ สิ่งใดที่ทำได้และทำไม่ได้

นักวิชาการบางท่านอาจให้ความหมายของสิ่งที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปอย่างเช่นปัญญา (wisdom) และความเข้าใจลึกซึ้ง (insight)  แต่ Prusak และ Davenport เห็นว่าในทางปฏิบัติทั้งสองสิ่งสามารถนำมารวมกับความรู้ได้ ไม่มีความจำเป็นในปัจจุบันที่การจัดการความรู้จะต้องแยกคำว่า “ปัญญา” ออกจาก ”ความรู้”

 
ข้อมูล (data)
คือกลุ่มของข้อเท็จจริงที่ไม่ต่อเนื่อง (discrete) เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลที่พบบ่อยในองค์กรธุรกิจคือ บันทึกของธุรกรรมต่างๆ เช่น การขาย การรับส่งสินค้า  ข้อมูลไม่ได้รับการแปลความหมาย ไม่มีการหาความสัมพันธ์และไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ (purpose) จึงไม่ทราบความสำคัญและการใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลก็จะถูกเก็บในระบบสารสนเทศขององค์กรและในรูปแบบของเอกสาร  การจัดการข้อมูลมักจะถูกประเมินในรูปของ ต้นทุน (cost) ความเร็ว (speed) และความจุ (capacity)

ในส่วนของสารสนเทศ (information) นั้น Peter Drucker เคยกล่าวไว้ว่า สารสนเทศนั้นก็คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง (relevance) และวัตถุประสงค์ (purpose) ในขณะที่ Davenport และ Prusak  ให้ความเห็นว่าเป็นข่าวสาร (message) ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ และมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร  เนื่องจากสารสนเทศเป็นข่าวสารจึงต้องคำนึงถึงการเคลื่อนย้ายของมันในองค์กรด้วย  การประเมินการจัดการสารสนเทศจะอยู่ในรูปของการเชื่อมต่อ (connectivity) และธุรกรรม (transaction)

สิ่งที่แตกต่างจากข้อมูลอย่างชัดเจนคือ สารสนเทศมีความหมาย (meaning) ข้อมูลจะกลายเป็นข่าวสารเมื่อมีผู้ให้ความหมาย การให้ความหมายหรือมูลค่าเพิ่มของข้อมูลทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น

Contextualize ให้บริบท เช่น ข้อมูลถูกรวมรวมขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด ในสถานการณ์ใด
Categorize การแบ่งแยกประเภท การหาองค์ประกอบที่สำคัญ
Calculate – การวิเคราะห์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
Correct – การทำให้ถูกต้อง การแก้ไข
Condense – การสรุป การอธิบาย

คำว่าสารสนเทศในทางวิศวกรรม IT อาจจะแตกต่างออกไป เราเรียนเรื่อง entropy ของ data เราได้รู้ว่า ข้อมูลที่มีความซ้ำซากมาก ก็จะมี information น้อย และสามารถถูกบีบอัดได้มาก  เช่น AAAAABB อาจจะบอกแค่ว่า 5A2B ก็พอซึ่งจริงๆแล้วจะบีบมากกว่านี้ก็ได้   

ในชีวิตประจำวันเราได้ยินได้พบข้อมูลที่มีจำนวนมาก แต่มีปริมาณสารสนเทศน้อย ตัวอย่าง เช่น คำพิพิพากษากรณีพรรคไทยรักไทยที่กินเวลาร่วม 5 ชั่วโมง แต่สรุปจริงๆเหลือนิดเดียว

ที่นี้ก็มาถึงคำว่า ความรู้ (Knowledge) ซึ่งน่าจะเป็นคำที่มีปัญหาที่สุดแล้วเพราะมีผู้ให้ความหมายไว้เยอะมาก เราลองเริ่มจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (อ้างถึงในสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2550)       

ความรู้ คือ ส่วนผสมที่เลื่อนไหลของประสบการณ์ที่ได้รับการวางกรอบ (framed experience) เป็นคุณค่าต่างๆ ข้อมูลในเชิงบริบท และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ชำนาญการ ซึ่งได้นำเสนอกรอบหรือโครงร่างอันหนึ่งขึ้นมา เพื่อการประเมิน การรวบรวมประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆ ให้กำเนิดและถูกประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผู้รู้ทั้งหลาย ในองค์การต่างๆบ่อยครั้งที่ความรู้ได้รับการฝังตรึงไม่เพียง อยู่ในเอกสารต่าง ๆ หรือในคลังความรู้เท่านั้น แต่ยังอยู่ในงานประจำ กระบวนการ การปฏิบัติ และบรรทัดฐานขององค์การด้วย (Davenport และ Prusak , 1998)

ยาวจัง ยาวกว่านี้ก็มีนะครับ แต่พบชอบอันนี้ที่สุด Nonaka และ Takeuchi (1995) บอกว่า

Knowledge is justified true belief.  

ความรู้คือความเชื่อ (belief) อย่างหนึ่ง เป็นความเชื่อที่มีต่อความเป็นจริง (true belief) ไม่ใช่ตัวความเป็นจริง  และความเชื่อนั้นมีเหตุผลอันควร (justified) หรือมีหลักฐานอย่างยุติธรรม  

เช่นในกรณีเดียวกัน ในคำพิพากษาอดีตพรรคไทยรักไทย ก็จะมีคำว่า เชื่อว่า (Belief) อยู่ซัก 50 ครั้งเห็นจะได้ นั่นถือว่าจัดอยู่ในระดับชั้นของความรู้นะครับ เพราะใช้หลักฐาน ใช้ประสบการณ์ ใช้บริบท ใช้ค่านิยม ใช้ความเชื่อ

แต่ความรู้ของใครก็เป็นของคนนั้นนะครับ ผมไม่จำเป็นต้องรับเอาความรู้ของศาล เพราะค่านิยม ความเชื่อ อาจจะต่างกัน เช่น การให้กฎหมายเทียมๆมีผลย้อนหลัง แบบนี้รับไม่ได้จริงๆ

หมายเหตุ - ผมต้องออกตัวก่อนว่า คำแปลภาษาอังกฤษมีจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ตามราชบัณฑิตเพราะยังไม่มีเวลาไปตรวจสอบครับ

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เจเจค่ะ วันที่ : 08/06/2007 เวลา : 18.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jj
Completely support 137 


เจเจของบันทึกไว้ ทั้ง2ตอนนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
downrai วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 19.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary

ตอนที่ตรวจสอบเอกสารในวิทยานิพนธ์ ก็เจอปัญหาเรื่อง ความรู้ เหมือนกันคับ เพราะเรื่องนี้มีผู้รู้เยอะเหลือเกิน ก็ตีความกันไป

ตอนเรียนวิชาบริหาร เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าความรู้มันสัมผัสได้ จับต้อง และจัดการได้

พอหันมาในชีวิตประจำวัน ก็รู้สึกว่าการที่ฉันได้ผ่านกระบวนการคิด การจัดการ ทำให้ฉันสามารถนำความรู้ที่อยู่ในกระดาษมาปรับแต่ง ประยุกต์ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลย...

สวัสดีครับ....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ku_khuan วันที่ : 02/06/2007 เวลา : 12.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khuan
<<"วันนึงชั้นก็ตื่นขึ้นมา!...แล้วพบว่า....ตัวเองเป็นแค่ถ่านไฟฉายก้อนนึง">>


ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2007 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

[ Add to my favorite ] [ X ]