*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2401121
  • จำนวนผู้โหวต : 684
  • ส่ง msg :
  • โหวต 684 คน
<< กรกฎาคม 2009 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2552
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 4976 , 01:49:07 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ 

              สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วที่นำเรื่องนโยบายการศึกษา มาเป็นแกนในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอนำผลงานส่วนหนึ่งของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากสถาบัน มหาวิทยาลัยแม้โจ้ ศูนย์สัญจรเบตง ซึ่งได้ทำการระดมสมองจากการเอาประสบการณ์ ข้อเท็จจริง ในชีวิตประจำวัน เพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุของความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ และแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่สู่สังคม ซึ่งพอจะสามารถแยกประเด็นปัญหาหลักๆได้ถึง 5  ด้าน

 

              อันได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเมืองการปกครอง และด้านการบริหารราชการภาครัฐ   ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า เป็นประโยชน์กับส่วนรวม โดยเฉพาะสังคมโดยรวมของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้นำมานำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย แผนงานโครงการ สำหรับการแก้ไขปัญหาปัญหาความไม่สงบในภาคใต้หรือสำหรับเตรียมตนก่อนที่จะมาอยู่อศัยทำกินหรือทำงานต่อไป

 


             ปัญหาที่สรุปได้ 5 ด้าน มีดังนี้

        ปัญหาด้านการศึกษา

        1.1 ความสนใจในการศึกษาต่ำ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น มีความรู้จริงเฉลี่ยอยู่ระดับ ป.4 - ป.6 แม้จะมีวุฒิการศึกษา จากการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ มัธยม 6 ก็ตาม มีผลให้ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน มีข้อจำกัดในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐให้สัมฤทธิผลได้

         1.2 อัตราการศึกษาต่อในระบบต่ำ  เด็กส่วนใหญ่ ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อในระบบการศึกษาของรัฐ ร้อยละ 70 ผู้ปกครองจะนิยมส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ที่เรียกว่า โรงเรียน “ปอเนาะ”  ที่มีมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา ที่ด้อยกว่าโรงเรียนในระบบ  เด็กจึงไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับเด็กในระบบได้ อีกทั้งการศึกษาในทางศาสนาส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ มีนักเรียนนักศึกษาเพียงร้อยละ 5 ที่สามารถสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อศาสนายังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน วุฒิการศึกษาที่ได้มา ก.พ. ก็ไม่รับรอง ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้  และ ที่น่ากังวลและเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาล คือ มีบางส่วนที่ไปรับแนวคิด แนวทางการศึกษาที่เป็นภัยกับประเทศ ทั้งนี้ในอดีต ประชาชนบางแห่ง ก็ถูกปิดกั้นในการเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐ ผูกขาดเฉพาะลูกหลานผู้นำ ลูกกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือลูกผู้นำศาสนา เพื่อรักษาสถานะทางสังคมของกลุ่มผู้นำ ในประการท้ายสุดที่สร้างทัศนคติในแง่ลบของการศึกษาในระบบ คือ เด็กเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนในระบบในหัวเมืองใหญ่ๆ กลับไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตตามหลักศาสนา เสียคนเป็นจำนวนไม่น้อย ผู้ปกครองเสียทั้งเงิน เสียทั้งบุตรหลาน และที่เรียนจบมา ก็ไม่มีงานรองรับ ทัศนคติด้านการศึกษาในระบบจึงต่ำลงโดยปริยาย

          1.3 หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต  ในระบบโรงเรียนของรัฐ ในหลักสูตรจะมีกิจกรรม กีฬาสี เดินขบวนพาเหรด เนตรนารี ชุดกีฬา กิจกรรมการแสดง หรือกิจกรรมใดๆที่มีรากเหง้าจากศาสนาอื่น เช่น การทำกระทง ,มารยาทการไหว้, การกราบแบบไทยๆ ซึ่งแม้เด็กๆจะไม่ต่อต้าน แต่ผู้ปกครองไม่พึงพอใจ  ยิ่งครูอาจารย์ที่ไม่เข้าใจ หรือมีอคติอยู่เป็นทุนยิ่งทำให้สถานการณ์ที่แย่ลง โดยเฉพาะการแสดงอากับกิริยาเชิงลบต่อเด็ก กรณีการคลุมฮิญาบของเด็กหญิง การใส่กางเกงขายาวของเด็กชาย หรือการงดรับประทานอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมปรุงแม้ไม่มีหมูเป็นส่วนประกอบ

         1.4 ครูอาจารย์ ขาดจิตวิญญาณ ในการปลูกฝังวินัย โดยสภาพปัจจุบันการปลูกฝังวินัย จากครูอาจารย์ในระบบยากจะหาได้ เพราะครูอาจารย์ส่วนใหญ่ สรุปความว่าเด็กติดมาจากบ้าน และผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ วางเฉยกับเรื่องดังกล่าว ทำให้เด็กไม่ได้รับการปลูกฝังวินัยในตนเอง ทำให้เด็กเติบโตแบบไม่มีวินัย สังคมจึงขาดวินัย ยากที่จะแก้ไขได้ 
 
        1.5 อุปกรณ์ สื่อทางการศึกษา ขาดแคลน และไม่ทันสมัย  เด็กในโรงเรียนเขตสามจังหวัดฯอยู่ในระดับล้าหลัง เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่อื่นๆ ครูในโรงเรียนชนบทต้องตกในภาวะจำกัด ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ยิ่งบางแห่งถูกลอบวางเพลิง ถูกทำลาย ทำให้ยากที่จะสามารถสร้างคุณภาพจากการศึกษาได้

        1.6 บุคลกรทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ มาสอบบรรจุเพื่อเป็นทางผ่านในการรับเข้าราชการ ทั้งนี้อันเนื่องจากคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ที่มีมายาวนาน ตลอดจนระบบอุปถัมภ์ที่ผูกโงกับระบบแนวคิด “ชาตินิยม” มายาวนาน และระบบราชการที่เรื่องการย้ายไปพร้อมตำแหน่ง ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ มีแต่ครูที่ขาดประสบการณ์ กับประเภทขาดประสิทธิภาพ เช้าชามเย็นชาม  ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีการปรับให้โอกาสคนในพื้นที่มากขึ้น แต่ก็ขาดคุณภาพ ทำให้ประสบปัญหาซ้ำซ้อน ทับถมอยู่เช่นเดิม 


         1.7 ภาษาที่แตกต่าง ปัญหาเรื่องการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพราะเมื่อเด็กๆไม่สามารถสื่อสาร หรือเข้าใจในภาษาไทย เพราะพื้นฐานในชุมชนครอบครัว และการศึกษาปฐมวัยที่ใช้ภาษท้องถิ่นเป็นหลัก ทำให้เด็กๆไม่สามารถเข้าใจการเรียนการสอนได้ เมื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียนระดับประถม ในขณะที่ครูก็ไม่เข้าใจและไม่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่น กว่าจะสื่อสารได้เข้าใจ แรงจูงใจในการเรียนการสอน ทั้ง 2 ฝ่าย ก็หมดพอดี

         1.8 เด็กเรียนหนักเกินวัย เด็กๆในสามจังหวัดฯแตกต่างจากเด็กในส่วนอื่นๆของประเทศ เพราะในสัปดาห์หนึ่งๆ เด็กต้องเรียนหนังสือวันละ 10 ชั่วโมง โดยช่วงเช้าเด็กจะไปโรงเรียนในระบบ ตกเย็นไปเรียนอัลกุรอ่าน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  วันเสาร์วันอาทิตย์เรียนตาดีกา เวลาอยู่กับพ่อแม่แทบไม่มี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันครอบครัวลดลง การเรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพการเกษตรตามวิถีถูกจำกัด การเรียนรู้งานบ้านงานเรือนของเด็กหญิงถูกจำกัด โตมาแบบไร้ทักษะ ไร้คุณภาพ เวลาเล่นกิจกรรมตามวัยก็ลดลง เป็นวิบากกรรมของชีวิตวัยเด็กของคนในสามจังหวัดฯ

         1.9 ประชาชน ไม่เชื่อถือระบบการศึกษาของรัฐ  จากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับความ
ต้องการของผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานยึดมั่นในวิถีแบบศาสนาอิสลามโดยมุ่งความสุขสงบในโลกหน้า ทำให้โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสอนศาสนา คือ คำตอบ ทั้งที่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานที่ดีพอ  และมีบางแห่งนำไปสู่การปลูกฝังแนวคิดที่เป็นภัยต่ออธิปไตยของรัฐ 

                
         ฉบับนี้ขอนำเสนอปัญหาด้านการศึกษา ยังมีอีกปัญหาอีก 4 ด้าน ที่สำคัญและรุนแรงไม่แพ้กัน ฉบับหน้าจะทยอยนำเสนอ ตามแบบฉบับของ ศณีรา ในบทความ   ชั่วโมงท้องถิ่น ของเบตงทูเดย์
          

หมายเหตุ เป็นบทความชั่วโมงท้องถิ่น หนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ ฉบับ 16-31/7/52

เอ็นทรี่แนะนำ

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

โรงเรียนของหนู

ปู พงษ์สิทธิ์


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
โกษาปาน วันที่ : 15/07/2010 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/warhorse
จักป้องปัดภัยแผ่นดิน ตราบสิ้นชีวินจะมลาย

เห็นว่าปัญหาการศึกษาสำคัญและเป็นเงื่อนไขในทุกพื้นที่ของไทยเลยครับเหมือนกันเลยต่างกันที่เหตุนั้น โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ส่วนไหนของประเทศ ครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/10/2009 เวลา : 02.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 10
คาราวะ คุณดอกไม้แห่งศรัทธา ขออภัยที่บทความอาจจะไม่ตรงใจ ซึ่งเป็นความเห็นต่างที่ยอมรับได้ ข้อมูลที่ได้ นำมาจากนักศึกษาในชั้นเรียนระดับ ป.ตรีและอนุฯ มีโอกาส เป็นอาจารย์สอนพิเศษระดับ ป.ตรี อยู่ 3 สถาบันฯ กว่า 3 ปีประสบการณ์การทำงานราชการ 12 ปี เกิดและโตที่นี่ มีมารดาเป้นมาลายู และบิดาเป็นไทยอิสลาม พอจะมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงหรือเขือข่ายในสามจังหวัดฯ มีคุ่ชีวิตที่จบจากอิสลามวิทยาลัย มอ.ปัตตานี คงจะเพียงพอที่จะเข้าใจวิถีคนที่นี่
ด้วยจิตคาราวะ 5 บทแรกคือปัญหาและสาเหตุ 5 บทหลังคือแนวทางแก้ไข ซึ่งจะนำทยอยต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ดอกไม้แห่งศรัทธา วันที่ : 24/10/2009 เวลา : 19.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/fanoname

อยากทราบว่าเอาข้อมูล ปัญหาชายแดนใต้มาจากไหน
ศึกษาอย่างละเอียดดีแล้วหรอป่าว เข้าใจวิถีชีวิตอิสลามมากน้อยแค่ไหน ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก การที่จะหาทางออก ไม่ควรใส่ความรู้สึกของผู้เขียนลงไป
อย่างเช่น
โตมาแบบไร้คุณภาพ เวลาเล่นก็น้อยลง ช่างอนาถจริงชีวิตเด็กสามจังหวัดฯ นี่หรอการเขียน ของคนปัญญาชน
น่าจะมีทางออก ว่าควรจะทำยังไงมากกว่า
ขอความสันติแด่เพื่อนต่างศาสนิกน่าจะมีทางออก ว่าควรจะทำยังไงมากกว่า
ขอความสันติแด่เพื่อนต่างศาสนิก จากเยาวชนสามจังหวัด

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ศณีรา วันที่ : 14/10/2009 เวลา : 23.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 8
ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ คุณภาณุมาศ_ทักษณา

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 14/10/2009 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ยิ่งอ่าน ยิ่งดู ก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง

โลกที่มีแต่ความสงบสุข

เสียดายนะครับ ใครหนอที่ทำลายสิ่งเหล่านั้น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ศณีรา วันที่ : 15/09/2009 เวลา : 01.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

มีอีกหลายตอนครับคุณอ๊อฟ... ว่างๆก็แวะมาทักทายกันครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
turtlerun วันที่ : 08/09/2009 เวลา : 19.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/turtlerun

อ่านจบทั้งสามตอนแล้วก็ให้นึกถึงแนวทางการช่วยเหลือพื้นที่สามจังหวัดของไนหลวงขึ้นมาโดยพลันครับ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ด้วยนี่คงเป็นหนทางเดียวกระมังครับที่น่าจะเป็นการช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆให้ดีขึ้น แต่หากผลกลับไม่เคยได้ยินนโยบายเช่นนี้ออกมาจาก รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของใครเลยครับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 29/07/2009 เวลา : 05.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


ปัญหาภาคใต้
จ่ายิ่งอ่อนไหว
ง่ายครับท่านเอ๋ย..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 07.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

อรุณสวัสจ่าจินต์ยอดตำรวจไทย : ไม่ค่อยได้เข้าไปทักทายนัก เหตุเพราะวันเวลายังมีเท่าเดิม แต่เราใช้ซะคุ้มจนเหลือน้อยเหลือเกินครับ..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศณีรา วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 07.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

อรุณสวัสครับคุณซันญ่า : ยินดีครับ หุ้นส่วนความเป็นไทย.

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 05.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


แค่ปัญหาการศึกษาข้อเดียว..
โอรัฐบาลจ๋า..ปัญหาภาคใต้
.สามจังหวัดจ่าได้ยินมายาวนานแล้วนะครับ..ช่วยที...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ซันญ่า วันที่ : 28/07/2009 เวลา : 02.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

“เผาโรงเรียนทำไม ? เผาโรงเรียนแล้วได้อะไร ? เมื่อไหร่จะเลิกเผาเสียที ? ”

*
*

*****************

*
*
ในชีวิตที่เหลือต่อ จาก นี้ เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่พลเมืองดี

ให้เสมอต้นเสมอปลาย

จะร่วมนำความรู้ที่มี เอาไปฝาก คนไทยในแผ่นดิน

จะไม่ขอรับเงินตรา....เพราะประเทศไทยให้สายเลือด

ความเป็นหุ้นส่วน ของประเทศไทยมาทั้งตัว

..................ขอบคุณบทความนี้ ที่สุดค่ะ

ตั้งใจมาก เราต้องร่วมมือกัน ทุกฝ่าย

อย่าท้อถอยเลย

.

อเมริกา

๑๒.๐๒น.

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน