*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2401132
  • จำนวนผู้โหวต : 684
  • ส่ง msg :
  • โหวต 684 คน
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1778 , 20:07:04 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                 

              ทหารในสามจังหวัด ชีวิตบนเส้นด้าย

                 จากบทความปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่ตอนที่ ๑ ถึง ๔ ตามที่ได้นำเสนอมาแล้วนั้น ในฉบับนี้เป็นตอนที่ ๕ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอกย้ำว่า บทความนี้ เป็นเพียงการชี้ให้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหา  ยังมิได้เสนอแนวทางออกปัญหาฯแต่อย่างใด  เพราะเนื่องจากปัญหาสามจังหวัดฯนั้น มีหลายประเด็นจนไม่อาจที่จะนำเสนอเพียง ๒ หน้ากระดาษ และมิควรอย่างยิ่งที่จะตัดทอนประเด็นปัญหาฯที่สำคัญ เพื่อสะดวกเข้าว่า เพราะมันเกี่ยวข้องกับการสภาพปัญหา ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่สามจังหวัดฯ จำนวนมากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งแม้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาในชั้นเรียน แต่ก็เป็นบุคคลระดับปัญญาชนในท้องถิ่น ที่อยู่และอาศัยจริงในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ผู้เขียนจะนำเสนอต่อไปหลังจากนำเสนอปัญหาจบ ๕ ตอนในฉบับนี้ 

กลไกหลักคือทีมงามระดับตำบล

              ฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอในประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งผู้เขียนจะเสนอเฉพาะประเด็นกว้างๆ แบบไม่ลงลึกรายละเอียดเพราะอาจกระทบหน่วยงานราชการ ที่สะท้อนมาว่า ทุกวันนี้ แค่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงก็ยากที่จะทำใจแล้ว สื่อยังจะมาตำนิตีหัวเข้าบ้านอีก ผู้เขียนจึงขอนำเสนอประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการภาครัฐพอหอมปากหอมคอ  ๕ ประเด็นปัญหาหลักๆดังนี้

 

เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน

        ๑. ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะการบริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติเร่งด่วนต่างๆ เช่น ปัญหาอุทกภัย กว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณ ลงมือทำก็ต้องรอจนข้ามปี ปัญหาโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรคชิคุนกุนย่า โรคไข้หวัด ๒๐๐๙ และไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา และปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำกว่าจะลงมือแก้ไข เกษตรกรก็ขาดทุนกันย่อยยับเป็นหนี้กันระนาว ทั้งนี้มีสาเหตุย่อย จากปัญหาตั้งต้นดังนี้
             - ปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การกระจุกตัวของงบประมาณที่ส่วนกลาง การถอยหลังกลับไปรวมอำนาจที่ส่วนกลางและภูมิภาค และขั้นตอนกระบวนบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อน เยิ่นเย่อ ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ 
             - ปัญหาเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัย ตรงนี้มีผลต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ส่วนราชการเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ทันสมัย ประกอบกับต้องใช้งบประมาณสูง การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียังไม่ครอบคลุม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการจึงยังไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปทุกวินาที เป็นอุปสรรคใหญ่ต่อประสิทธิภาพความแม่ยำในการบริหารจัดการ
             - ปัญหาการขาดกำลังคนที่มีคุณภาพ เพราะอยู่ในพื้นที่สีแดง เสี่ยงอันตราย คนที่เก่งมีคุณภาพ ไม่สนใจจะมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดฯ และคนเก่งคนมีคุณภาพมักถูกดึงไปกระจุกอยู่ส่วนกลาง โดยการแก้ปัญหาการขาดอัตรากำลังที่ผ่านมา มักเน้นไปทางปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงไม่ได้แก้ปัญหาในการบริหารจัดการในภาครัฐ แต่เป็นการเพิ่มปัญหาหรือภาระของภาครัฐมากกว่า จึงอยากที่จะเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

การบริการเชิงรุก

           ๒. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตรงนี้สถานการณ์ของปัญหาคงไม่ต้องขยาย วลี จากไอติมแท่งเหลือเพียงไม้ คงพออุปมานได้กระจ่างชัด กล่าวกันว่า มีสาเหตุจากปัญหาย่อยคือ

               - ปัญหาการมีส่วนร่วมจากประชาชน ระเบียบราชการไม่เอื้อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง ยังผลให้ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะการมีส่วนร่วมในการวางแผน การกำหนดนโยบาย จนถึงการร่วมตรวจสอบประเมินผล จึงทำให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง อย่างที่ควรจะเป็น เช่น การจัดการศึกษา การสาธารณสุข ตำรวจ เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะมีการกำหนดให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนก็เป็นเป็ดง่อยทุกทีไป
               - ปัญหาค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม ตรงนี้เป็นปัญหาของระบบราชการทั่วประเทศ ยังผลไปสู่ปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในตำแหน่งหน้าที่หน้าที่ ซึ่งในสามจังหวัดฯยิ่งทวีความรุนแรง เพราะภาคประชาชนอ่อนแอ และกลไกในการตรวจสอบของรัฐ ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
                - ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม ตรงนี้สำคัญที่สุด สังคมป่วยหนัก ศีลธรรมตกต่ำในจิตใจ ทัศนคติความเชื่อแบบตะวันตก แบบวัตถุนิยม ได้เปลี่ยนวิธีคิดของคนในสังคม ทำให้มีทัศนคติ “คอรัปชั่นก็ไม่ผิด ถ้าทำให้เศรษฐกิจดี” หรือ “ กินตามน้ำ” สังคมรับได้

การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

          ๓. ปัญหาความเป็นเอกภาพ ตรงนี้เป็นทีทราบกันดีในพื้นที่ว่า นักการเมืองระดับชาติราชการส่วนกลางจนถึงระดับพื้นที่ ต่างช่วงชิง มวลชน ผลงานและงบประมาณ กันอย่างเปิดเผย ขาดเอกภาพในการบูรณาการตั้งแต่นโยบายยันภารกิจ ทำให้เกิดความขัดแย้ง สิ้นเปลืองงบประมาณและสังคมชุมชนแตกแยกไปด้วย

         ๔. ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบเกินไป ประกอบกับนักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นยังไม่มีคุณภาพทำให้เกิดปัญหาในมาตรฐานการบริการประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

        ๕. ปัญหาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังขาดทัศนคติที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชน ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเพราะมีภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อที่ต่างกัน ปัญหาดังกล่าวจะนำไปสู่ความรู้สึกอคติเกลียดชัง เลือกปฏิบัติ ขาดความยุติธรรมในสังคม ทำให้ยากที่การบริการภาครัฐจะสามารถครองใจประชาชน

"รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต"

           บทความทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน ๕ นี้ อาจจะไม่ดุเดือดเลือดทั่วจอ เหมือนตอน ๑ ถึงตอน ๔ ไม่โดนใจผู้อ่านที่ชอบเสพข้อมูลชนิดตีแสกหน้า ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ผู้เขียนก็รู้สึกเต็มกลืนปัญหาซะเต็มประดา  เสียงสะท้อนจากผู้อ่านว่ามีแต่อ้างปัญหาๆ ไม่เห็นเสนอแนวทางบ้าง ทั้งที่พยามชี้แจงถึงลำดับการนำเสนอบทความตลอด เอาเป็นว่าฉบับหน้าเรามาเริ่มนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่นำเสนอมาทั้งหมดดีกว่าครับ ฉบับนี้ ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ พอดิบพอดี และหากผู้ใดมีข้อคิดเห็นหรือแนวทางการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ นำเสนอมาได้ครับที่ areebe@hotmail.com แล้วเจอกันฉบับหน้าครับ

บทความชั่วโมงท้องถิ่น หนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ ฉบับ 1-15/11/52

 

 


                

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 23.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 12
ขอให้ทำครับ คุณ Surrealism ที่ละเปราะๆ ไม่เกิน 12 ปี ก็ผ่านไปได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Surrealism วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 22.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chumpon
จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้ (อัลเบิร์ต ไอสไตน์) ........... S u r Real i s m นำเสนออย่างเดียว เที่ยวอ่าน blog ของชาวบ้าน นานๆจะทิ้ง"หลักฐาน"ไว้ให้ใคร และไม่สนใจในเรื่องของปริมาณ ........... Just one man, Just one nobody

พออ่านรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็ยิ่งเห็นความกว้างของปัญหาย่อยในปัญหาใหญ่ ที่เยอะแยะมากมายเหลือเกินครับ ซึ่งการแก้ไข หรือเยียวยานั้นท่าทางจะใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ อาจจะเดินช้า... แต่ ซักวันคงถึงปลายทาง........ครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 21.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับท่านนายเม็ดฝุ่น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 21.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 8
คนที่นี่ก็รู้แกวบักจี๋วอยู่ครับ ท่านภาณุมาศ_ทักษณา เพียงแต่คนที่นี่นับถือผู้นำ ผู้นำนี่แหละคือปัญหา ส่วนใหญ่บิ๊กจิ่วมีบุญคุณด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 7
ขอบคุณครับคุร พิราบเงา

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 21.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

นี่คือสิ่งที่ชวลิต ยงใจยุทธ ชอบอ้างว่า "ต้องรับฟังความต้องการของประชาชน"

แต่ถึงที่สุดแล้ว มันก็พูดเอาสนุกปาก เพราะพวกมันไม่เคยฟังใคร

มันพยายามยัดเยียดสิ่งที่พวกมันคิดให้ชาวบ้านด้วยการอ้างว่าชาวบ้านในภาคใต้ต้องสู้เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรม (กีที่พวกมันสร้างขึ้นทั้งนั้น)

ชวลิตกำลังอาศัยบ่าของพี่น้องภาคใต้เป็นขั้นบันไดไต่ขึ้นไปบนหอคอยงาช้าง - ผมแจกแจงไว้แล้ว ว่าง ๆ เชิญนะครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พิราบเงา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

แวะมาให้กำลังใจครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุณสำหรับน้ำใจสำหรับเพื่อนครับ คุณพญาสุขุม

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Thaihippy วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Thaihippy

..น่าสนใจยิ่ง..

ปัญหากระพือมาจากเรื่อง โจรกระจอก กับ อุ้มฆ่า..

นายเม็ดฝุ่น เองครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณที่ให้เกียรติคุณพันธกานท์

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak


ขอเป็นเพื่อนบ้าน
และให้หนึ่งโหวตครับ
ชอบ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พญาสุขุม วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sangrak


ขอบคุณเรื่องที่น่ารู้ครับ
จะได้ช่วยกันแก้ในวันหน้า

วันนี้กินกาแฟไปก่อน

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 04/11/2009 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาอ่านครับท่าน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน