*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2401124
  • จำนวนผู้โหวต : 684
  • ส่ง msg :
  • โหวต 684 คน
<< พฤศจิกายน 2009 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2552
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1483 , 21:41:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                    จนท.ซับน้ำตาชาวใต้

                    สืบเนื่องจากบทความชั่วโมงท้องถิ่น ตอน “ ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน ๑-๕ ” ในหนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ โดยเป็นการนำเสนอประเด็นปัญหาฯจากบทสรุปของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง และประสบการณ์การทำงานในพื้นที่กว่า ๑๒ ปี  เพื่อเป็นกระจกบานเล็กๆบานหนึ่ง สำหรับสะท้อนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้หันมามองพี่น้องร่วมชาติในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในมุมมองที่หลายๆคนมักจะบอกว่ารู้ มักบอกว่าเข้าใจ แต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยุทธวิธีให้สอดคล้องตามโจทย์และเงื่อนไข หรือปลดพันธะกรณีขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมา เพราะมักมีแนวคิดที่จะปล่อยให้เป็นภาระของรัฐ หรือหน้าที่ของนักการเมืองแต่ฝ่ายเดียว ทั้งที่มีประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรง และทางอ้อม ต่อเนื่อง ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด 

 

พอสว. หนึ่งในองค์กรฯที่ประชาชนได้ประโยชน์

 
                   เสียงสะท้อนจากสามจังหวัดฯ แม้จะแผ่วเบาประการใด แต่มันก็เป็นสิทธิของคนไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับรู้เหมือนๆกัน เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐไทย เป็น “ รัฐเดี่ยว ” ไม่สามารถแบ่งแยกได้  เสมือนหนึ่ง ร่างกายมนุษย์ที่ประกอบเป็นหนึ่งชีวิต หนึ่งใจเดียวกัน ร่างกายที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี้ถูกกระทำ  เป็นเรื่องสัจธรรมที่เจ้าของร่างจักต้องมีปฏิกิริยา รับรู้ถึงสัมผัส สะท้อนเป็นอารมณ์ความรู้สึกออกมา ไม่ทางกาย ก็วาจา ไม่วาจาก็ทางใจ  ดังนั้นการป้องกัน การบำรุงรักษาให้ร่างกายและจิตใจ ให้แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของเซลทุกส่วนของร่างกาย เฉกเช่นการป้องกัน รักษาให้ประเทศชาติเข้มแข็ง มั่นคง ล้วนเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศ   

                    จากการโหวตในหัวข้อ “ท่านคิดว่าปัญหาใดในสามจังหวัดฯที่สมควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุด” ของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในเว็บhttp://www.oknation.net/blog/localbetong โดยมีผลการโหวตเรียงลำดับได้ดังนี้ (๑)  ปัญหาการเมืองการปกครอง ๑๑๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑,  (๒) ปัญหาการศึกษา ๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖, (๓) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖, (๔) ปัญหาคุณภาพชีวิต ๒๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๒ (๔) ปัญหาเศรษฐกิจ ๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ และปัญหาอื่นๆ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ จากผู้โหวตจำนวน ๒๔๑ คน

ภาพที่ชินตา แต่ขมขื่นใจสิ้นดี..


                        ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอยึดเป็นลำดับการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดฯ โดยฉบับนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเมืองการปกครอง ในลำดับที่ ๑  โดยเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฯด้านการเมืองการปกครอง ได้พอสังเขป ดังนี้

นายอำเภอเบตง รับฟังการร้องเรียนของประชาชน


                        ๑. ปัญหาประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกันของคนไทยทั้งในกับนอกสามจังหวัดฯ จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและชาติที่ไม่สอดคล้องกัน เพราะรับรู้กันมาคนละแบบ ไม่ว่าในหรือนอกประเทศ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ นำไปสู่ความขัดแย้ง ต่อต้าน และอคติซึ่งกันและกัน รัฐควรเป็นผู้นำในการดำเนินการชำระประวัติศาสตร์ตามหลักการวิชาการที่เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ โดยสามารถนำผลที่ได้เป็นมาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนเหมือนกันทั่วประเทศ    

                      

มอบถุงยังชีพ จากเหล่าสภากาชาด


                        ๒.ปัญหากระบวนการยุติธรรม ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ตำรวจ อัยการ ศาล และเรือนจำ ให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคประชาชน ในด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเที่ยงธรรม ต้องกู้ศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา โดยเฉพาะคดีที่ประชาชนยังค้างคาใจ

 

ธงฟ้าพบประชาชน ยาพาราฯเฉพาะกิจ 


                        ๓. ปัญหาการปกครอง ระบบบริหารราชการในปัจจุบัน ผู้ปกครองไม่มีพันธะต้องรับผิดโดยตรงต่อประชาชน ความดีความชอบ การโยกย้าย การคงอยู่ของข้าราชการขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลาง และนักการเมืองระดับชาติ ซึ่งยึดหลักอุปถัมภ์ เป็นต้นเหตุสำคัญที่ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในปัจจุบัน ส่วนแนวทางแก้ไข ผู้เขียนเห็นว่าควรนำรูปแบบระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบบประเทศฝรั่งเศส ที่ประเทศเราเอามาใช้กว่าร้อยปี แต่ไม่ปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยเหมือนฝรั่งเศส ของเขามีสภาประชาชนระดับจังหวัดฯ และระดับภาค โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี และมีผู้ว่าฯหรือ ผู้ปกครองระดับภาค (ศอบต.) ที่ส่วนกลางส่งมาเพียงกำกับดูแล ซึ่งสภาประชาชนมีประธานสภาฯ เป็นฝ่ายบริหารฯ บริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับราชการทุกกระทรวงทบวงกรมในพื้นที่ ยกเว้นด้านการทหาร ซึ่งของไทยที่ใกล้เคียงคือ กรุงเทพมหานคร และก็เป็นระบบการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ 

 

รอยยิ้มพิมพ์ใจ ภาพที่จะรักษาได้อีกนานเท่าไหร่


                       ๔. ด้านผู้นำศาสนา เนื่องจากระบบการปกครองของเรานำปรัชญาการเมืองของตะวันตกมาใช้ ซึ่งได้แยกศาสนาออกจากการปกครอง แทนที่จะใช้ปรัชญาการเมืองแบบตะวันออกซึ่งไม่แยกศาสนาออกจากการปกครองจึงทำให้เกิดนักการเมืองฉ้อฉล คอร์รัปชั่นโดยไม่อายฟ้าดิน ยิ่งในชุมชนสังคมอิสลาม สถาบันหลักทางการเมืองการปกครองนั้น หาใช่มีเพียงแต่ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการไม่ ยังมีสถาบันผู้นำทางศาสนาเป็นเสาหลักของชุมชนทุกที่ไป  ทุกวันนี้เราแยกศาสนาออกจากการเมืองโดยมิให้ผู้นำศาสนาเข้ามายุ่งการเมือง  แต่นักการเมืองกับเข้าไปยุ่งในวงการศาสนา จนทำให้วงการศาสนาตกต่ำ เป็นเครื่องมือของนักการเมือง หรือนักเลือกตั้ง  ฉะนั้นหากจะแก้ไขปัญหาระบบการปกครองควรให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ หรือไม่ก็หามาตรการปิดกั้นนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงในวงการศาสนา โดยเฉพาะการจัดทำระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยนักการเมือง


                        ฉบับนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ พยายามลดให้พอดิบพอดี ๒ หน้า เอ ๔ แต่ก็เลยจนได้ แนวทางการแก้ปัญหาสามจังหวัดฯ เปรียบดั่งยาขมกองมหึมา สูตรผีบอกผีหลอกต้องวิเคราะห์ สิ่งสำคัญ ต้องทานต่อเนื่อง ๘ - ๑๒ ปี มีอยู่ ๕ ขนาน ต้องทานสลับการผ่าตัด บางฝ่ายอาจต้องอดรน ทนทรมานกับพิษบาดแผล ดั่งสุภาษิต ว่า “พึ่งเสียเลือดเพื่อรักษาอวัยวะ พึ่งเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ดีกว่าเสียชีวิต เพื่อรักษาหลักการที่ไม่เป็นธรรม”   (อ่านต่อขนานที่ ๒ ฉบับหน้า)


บทความ ชั่วโมงท้องถิ่น หนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ ฉบับ 1-15/1/53

ขอบคุณ ภาพจาก คมเบตง

เอ็นที่แนะนำที่ควรอ่านประกอบ

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 5

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/04/entry-1
                   


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ศณีรา วันที่ : 02/12/2009 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 42
SukJai

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
Cat@ วันที่ : 02/12/2009 เวลา : 04.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

ตอนนี้ทั่งใต้ และเหนือ

ให้กำลังใจ ชาวไทย ให้ความสุขสงบ

เป็นของประชาชน

........................

เชิญนะค่ะ

ว่างไม่ว่าง

แก้เซ้ง ...

มาคุยกับแม่แคทนะค่ะ

ตอน ...

ข้าวมันปีกไก่่ ไหหลำจำแลง ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 42 (0)
SukJai วันที่ : 01/12/2009 เวลา : 11.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ImSukJai
-- SukJai --

มาส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยค่ะ อยากให้สงบสุขเร็วๆ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
Cat@ วันที่ : 30/11/2009 เวลา : 03.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

............

เชิญจีะ
แม่แคทไม่มาแล้วจะ เหงานะค่ะ

วันเสาร์นี้

พวกจำอวด ต้อง หนี
เพราะเรา แม่ลูก คูจริงมาแล้วค่ะ

ตอน รำศรีนวล ชุดประยุกต์ 2009 ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
ศณีรา วันที่ : 28/11/2009 เวลา : 22.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 39
ครับแม่แคท

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
Cat@ วันที่ : 28/11/2009 เวลา : 04.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha


ส่งใจไป ให้กำลังใจ

...

เชิญจ๊ะ

จอมอวด

ตัวจริงมาแล้ว

ตอน

ปลอกนิ้วDer Fingerhut

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ศณีรา วันที่ : 27/11/2009 เวลา : 21.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 37
อย่างที่บอกคุณมายาสา มันต้องแก้จากเปราะแรกก่อน การแก้ไขอื่นๆจะตามมา....

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
มายาสา วันที่ : 27/11/2009 เวลา : 10.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mayasa

1. ญาติคนหนึ่งของผม สมัยเรียนพยายามท่องคำศัพท์ภาษามาลายู ซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับทางใต้มาอ่าน เพราะเกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กที่นั่น พอลงกลับไปทำงานนานกว่าสิบปี กลับไม่ได้รู้อะไรเพิ่มที่เกี่ยวกับคนที่นั่นเลย
2. ศาสนาของผู้คนชายแดนใต้ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งแรกๆ ที่รัฐปฏิเสธมาตลอด นับแต่ต้นรัตนโกสินทร์ หรือกว่านั้น ถ้ากลับไปอ่านเรื่องราวในอดีตซัก 7-80 ปี ที่ผ่านมาพบว่าแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกับปัจจุบัน
3. ผมมีพรรคพวกคนหนึ่ง(เป็นมุสลิม) ไปอบรมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปัญหาสามจังหวัดชายแดนกับทางราชการ กลับมาเขากลายเป็นคนของรัฐ มีวิธีคิดแบบรัฐทุกอย่าง
4. ความยุติธรรมและความโปร่งใส ระดับบน จ้องที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดกันอยู่ตลอดเวลา ระดับล่างลงมาอย่าง อปท. ก็ไม่น้อยหน้ากว่ากัน แต่คราวนี้กลับเป็นการกระทำโดยคนในท้องถิ่นเอง
5. การยอมความมีอยู่จริงของนครรัฐปัตตานี ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชนชาติชาวสามจังหวัด ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลย ถ้าเทียบกับความรับรู้ประวัติศาสตร์ชนชาติมาลายู
...ความจริงใจของรัฐเอง เป็นตัวเริ่มต้นในการแก้ปัญหาทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ร่วมกับท้องถิ่นหาหลักฐาน จากทุกฝ่ายประกอบกันเข้าแล้วเขียนประวัติศาสตร์กันใหม่ (บางทีเราอาจต้องเปลี่ยนวรรคแรกของเพลงชาติไทยด้วย) แน่ล่ะครับ ทุกฝ่ายต้องยอมรับความผิดพลาดในอดีต โดยเฉพาะฝ่ายรัฐเอง และให้ผู้คนรับรู้ร่วมกันในระดับชั้นเรียน เมื่อมุมมองของรัฐและผู้คนต่อชาวสามจังหวัดเปลี่ยนไปไม่ยากที่จะรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของชีวิต ปัญหา ตลอดจนความต้องการของชาวสามจังหวัด...
...แต่ก็นั่นแหละครับ ถ้าดูตามสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐคงไม่อาจเข้าใจและเปลี่ยนความคิดเป็นแบบนั้นได้...

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 23.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 35
ต้องศรัทธาในแนวทางบวก จึงจะโอกาสสำเร็จครับคุณ cozy

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
cozy วันที่ : 26/11/2009 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kakalot
I agreed that what really matters is what you like, not what you are like... Books, records, films -- these things matter. Call me shallow but it's the fuckin' truth - High Fidelity

ต้องใช้เวลาและความอดทนมากครับสำหรับเรื่องนี้

แต่ผมเชื่อว่าสักวันจะดีขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 21.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 33
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ คุณพันธกานท์

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 17.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ตอบคุณศณีรา ขอบคุณที่ให้คำตอบครับ ผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละ ไม่มีปัญหาจะไปแก้ปัญหาอะไรกับเขาหรอกนะครับ
อย่างน้อยก็รู้อย่างหนึ่งละว่า ไม่มีการปิดกั้นเด็กเรื่องการเรียนภาษาไทย ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

สงสัยต้องรวบรวมตอบซักเอ็นทรี่ละ บทความสายล่อฟ้าแบบนี้..

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 16.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 29
ปัญหาก็คือเรื่องที่จะให้การศึกษาก่อนลงพื้นที่นั้นแหละครับต้องคลีนจริงๆ คุณมายาสา ส่วนปัญหาที่เกิดในพื้นที่นี้มากกว่าที่อื่นนั้น ส่วนตัวผมคิดว่า 1.คือเรื่องภาษา ภาษาที่อื่นๆถึงไม่เหมือนก็ใกล้เคียง 2.ศาสนาครับ เมื่อมีวิธีคิด ศูนย์รวมที่แตกต่าง จึงขาดตัวเอมที่สำคัญ คือ ศาสนา แต่เมื่อดูที่อินโดนีเซีย ศาสนาไม่สำคัญ เพราะใช้ภาษา และพัธุ์เดียวกันครับ 3.คุณภาพชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านก็สำคัญครับ ที่อื่นๆ พันธุ์เดียวกัน แต่คุณภาพแย่กว่าที่อยู่ในประเทศไทย ความภูมิใจในความเป็นไทยมันกลบชาติพันธุ์จนมิด แต่ที่สามจังหวัดฯเมื่อก่อนเราดีกว่าปัญหาจึงเล็กกว่านี้ แต่เดี่ยวนี้เราแย่กว่าเขาเห็นๆ จึงมีการเปรียบเทียบทุกระดับ และรู้สึกถึงความอยุติธรรมและโปร่งใส 4.เรื่องการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากข้าราชการส่วนใหญ่มาจากที่อื่นๆและมีการย้ายคนไทยที่อื่นๆมาอยู่หลายยุคหลายสมัย โดยให้ที่ทำกิน ในขณะที่คนในพื้นที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อสิทธิทำกิน
ยังไงก็ต้องแก้ครับ อย่าไปเรียนจากจีนแผ่นดินใหญ่เลย ที่เหมือนระเบิดภูเขาไฟ โดยใช้วีธีกลืนชาติ เอาคนฮั่นไปยึดเศรษฐกิจ ยึดทรัพยากรของคน ธิเบต และอุยเกอ ฯลฯ ผมเชื่อในวันหน้าจีนจะต้องแยกเป้นหลายรัฐ เพราะนโยบายไม่ชอบธรรมแบบนี้ ส่วนบ้านเรายากหน่อย เพราะโอกาสที่พม่า ลาวและเขมรจะดีกว่าเรา จนคนไทยหันไปยากจะเป็นพันธุ์เดียวกับเขา คงยากครับ

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
มายาสา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mayasa

ผมคิดว่า ทุกปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้โดยด่วนที่สุดครับ แต่ที่ต้องเริ่มก่อนแก้ปัญหา คือต้องให้การศึกษาแก่ผู้ที่มีส่วนในการแก้ปัญหาเสียก่อน (กรณีเป็นผู้เข้าไป) ให้ความรู้เกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ปัญหา ปรับทัศนะคติและตระหนักก่อนว่า สามจังหวัดชายแดนใต้ ต่างจากชายแดนส่วนอื่นๆ ของไทย และที่สำคัญ รัฐควรเลิกคิดว่าตนเป็น"นาย" เสียที
และผมฏ็คิด(อีกที) ว่าทุกปัญหา จะไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ววัน

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ขออภัยถ้าการตอบอาจไม่เป็นที่ต้องใจ แต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม ที่มาจากประสบการณ์และชีวิตจริงครับ มุมมองแบบตรงไปตรงมา ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

คำถามที่เกิดจากข้อ 4. จริงหรือไม่ครับที่ในอดีตมีข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามห้ามเด็กชายหญิงเรียนหนังสือไทย (หากผมเข้าใจผิดกราบขออภัยด้วย) เพราะเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้วัยรุ่นมุสลิมเสียเปรียบวัยรุ่นไทยในเรื่องของการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ จนกลายเป็นปมด้อยของเด็ก และกลายเป็นเหยื่อของผู้นำศาสนาบางคนที่ปลุกเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมา / ขอจบแค่นี้ละครับ ขอบคุณครับ
ตอบ....อย่างที่ตอบในข้อแรก ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามเรียนภาษาไทย แต่กลัวการกลืนชาติพันธุ์มาลายูถิ่นจากนโยบายของรัฐมากกว่า จึงมีการตอบโต้ในลักษณะทีใครทีมัน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียนได้ไม่ดี ไม่เชื่อลองให้เด็กไทยไปเรียนในโรงเรียนพม่า หรือมาเลย์ซิ ถ้าไม่ได้ภาษา การสื่อสารไม่ดี ต่อให้หัวดีแค่ไหนก็เหมือนเข็นภูเขาลงครกละครับ ตัวอย่างคือผมนี่แหละ ภาษามาลายูฟังได้นิดหน่อยแต่พูดสื่อสารไม่ได้ เคยไปเรียนตาดีกาปีหนึ่ง งงเป็นไก่ตายบาด(ภาษาใต้) จากที่เรียนประถมในโรงเรียนของรัฐเลขตัวเดียวครับ แต่เรียนตาดีกา กลายเป็นที่ท้านสุดในห้อง เพราะสื่อสารไม่ได้ โง่ที่สุดในห้อง จนต้องยอมแพ้กับมัน

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

3. ปัญหาการปกครอง ตอนนี้ผมเข้าใจว่าในภาคใต้ก็ยังคงมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิก อบต.อะไรต่าง ๆ เหมือนภูมิภาคอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทยอยู่แล้ว การปกครองท้องถิ้นแบบฝรั่งเศสนั้นอาจเหมาะสมกับที่นั่นเนื่องจากไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และศาสนาเหมือนของเรา / ข้อนี้ไม่มีคำถามครับ
ตอบ...ทุกวันนี้กำนัน กับผู้ใหญ่บ้านกลับไปเป็นตัวแทนของส่วนกลางเรียบร้อย เป็น จนท.ของรัฐถึง 60 ปี เป็นลูน้องนายอำเภอผู้ว่าฯ รับผิดชอบโดยตรงต่อส่วนกลางครับ เรื่องนี้ไม่ต้องบอกใครที่ไหนก็รู้ ส่วน อบต.นี้ก็ทำแต่เรื่องส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับ มันเป็นปัญหาปลายเหตุ ที่ส่วนใหญ่มาจากความยุติธรรมครับ และในการแก้ปัญหาใหญ่ๆ จะเอาไม่ซีกไปงัดไม้ซุงได้อย่างไร ส่วนอัตราส่วนประชากรมุสลิมในฝรั่งเศษมากกว่าเราหลายเท่า ของเขามีมากว่าร้อยละ 10 ประวัติศาสตร์ใช่จะไม่มี สมัยออดโต้มัน สมัยอานานิคม ล้วนยาวนานกว่าของเราอีก แต่เขามีกระบวนการจัดการที่เยี่ยมกว่าครับ และประชาชนเขาเจริญเท่าๆกันทั้งประเทศ

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

2.คือ ต้องการให้มีชาวบ้านเข้าไปมีอำนาจในองค์กรยุูติธรรมตั้งแต่ต้นธารคือ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา อย่างนั้นใช่ไหมครับ หากเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้เท่าเทียมกันนะครับ เพียงแต่ว่าเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามอาจเสียเปรียบเนื่องจากข้อกำหนดทางศาสนาห้ามไม่ให้เรียนภาษาไทยมิใช่หรือ (หากผมเข้าใจเรื่องนี้ผิดขออภัยนะครับ)
ตอบ..เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วครับ ศาสนาอิสลามส่งเสริมการศึกษาแต่แต่เกิดจนถึงหลุมศพ ....ที่อัฟกัน..เด็กเรียนกันถึง 5 ภาษา ภาษาไทยไม่ใช่อุปสรรคครับ แต่เพราะเราเข้าไม่ถึง และมีความไม่เชื่อใจไงครับ จึงมีบางส่วนที่ห้ามเด็กเรียนภาษาไทย เป็นลักณะตอบโต้นโยบายกลืนชาติพันธุ์มาลายูมากกว่าครับ เมื่อคุณห้ามใช้ภาษามาลายูในโรงเรียนหรือสถานที่ใด เขาก็ห้ามใช้ภาษาไทยเมื่อนั้น ไม่เฉพาะคนมาลายูเท่านั้น คนจีนก็โดนในสมัยชาตินิยมครับ ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะความหลากหลายคือเอกลักษณ์ของอาเซียน แต่ก็ต้องเป็นหน้าที่เราที่จะต้องสร้างความเชื่อใจเพื่อแก้ปัญหาครับ ส่วนกระบวนการยุติธรรม ทนายความคือการแก้ปัญหาภาคประชาชนครับ เขาแก้กันเอง แล้วก็โดนอุ้มหรือข่มขู่บ้าง ยังแก้ไขปัญหาไม่จบเลย ผมเสนอให้ส่วนราชการเราแก้ไขครับ ถ้าเรามีภาคประชาชนเข้าไปร่วม มองในแง่ดี เขาจะเป็นเกราะป้องกันเราด้วยซ้ำ หากเราทำถูก แต่ถูกคนไปบิดเบือน และที่สำคัญความศรัทธาครับ กฏอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีความศรัทธา ยึดธรรมเนียบเป็นครึ่งปียังทำมาแล้วเลย นับประชาอะไร กับในพื้นที่ที่แตกต่างกันหลายมิติ

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 15.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 13
คาราวะท่านภาณุมาศ_ทักษณา เมื่อถามมาก็ขอตอบในทัศนะส่วนตัวนะครับ
1. ปัญหาประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน เท่าที่ผมศึกษามาดูเหมือนว่าจะมีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่จะรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดโดยชูประเด็นนครปัตตานีเป็นเรื่องหลักเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคล้อย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ที่ค่อนข้างจะไร้เดียงสา
ตอบ... ไม่ใช่พยายามหรอกครับ มันมีการเยนการสอนมานานแล้ว ประเทศในโลกมุสลิมต่างก็มีประวัติศาสตร์นครปาตานี บันทึกไว้ รวมไปถึงจีน อินเดีย และตะวันตก ซึ่งเมื่อคนเหล่านี้ไปศึกษา ก็นำกลับมาขยายความตามที่ได้รับรู้มา ซึ่งการสรุปว่าเขาไร้เดียงสานั้น คงได้ไม่หมด เพราะอาจเป็นพวกเราก็ได้ได้ที่ไร้เดียงสา เสพข้อมูลเดิมๆที่ถูกจัดให้เชื่อ ประเด็นตรงนั้นไม่สำคัญเท่าการแก้ไข โดยการชำระให้ชัดเจน เพราะโลกวันนี้มันไปไกล มันถึงกันหมด เหมือนสื่อสองสีในบ้านเรา ของจริงของปลอมต่อสู้กันโดยมีประชาชนเป็นตัวเล่น ทำให้ประชาชนสับสน ตกลงอันไหนจริงอันไหนเท็จกันแน่ ถ้าปล่อยไปยิ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรครับ สู้เผชิญความจริง แก้ปัญหา ดีกว่าหนีปัญหาครับ เปิดให้สว่าง แล้วความจริงใจ เชื่อใจจะเกิดขึ้น ไปกลัวอะไรกับความจริง ยิ่งปิดมันยิ่งอยากดูครับ

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 14.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 10
ขอบคุณครับคุณbon09

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 14.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 11
โครงสร้างใหญ่ยังคงเดิม ยังไม่ใช่ปฏิวัติหรอกครับ ท่านหนุมานชาญสมร

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ศณีรา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 14.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณครับพี่tengpong

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

คำถามที่เกิดจากข้อ 4. จริงหรือไม่ครับที่ในอดีตมีข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามห้ามเด็กชายหญิงเรียนหนังสือไทย (หากผมเข้าใจผิดกราบขออภัยด้วย) เพราะเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้วัยรุ่นมุสลิมเสียเปรียบวัยรุ่นไทยในเรื่องของการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ จนกลายเป็นปมด้อยของเด็ก และกลายเป็นเหยื่อของผู้นำศาสนาบางคนที่ปลุกเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมา / ขอจบแค่นี้ละครับ ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

4. เรื่องผู้นำศาสนา ข้อนี้ผมไม่อยากออกความเห็นอะไรครับ เพราะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมาก เพราะผมเหมือนคนไม่มีศาสนา - ฮา คือนับถือพุทธ แต่ไม่เคยนับถือพระสงฆ์เพราะปัจจุบันมีชั่วมากกว่าดี - ฮา / แต่เห็นด้วยเรื่องที่จะให้ผู้นำศาสนาเป็นเสาหลักในสังคมนั้น เหมือนในภาคใต้

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

3. ปัญหาการปกครอง ตอนนี้ผมเข้าใจว่าในภาคใต้ก็ยังคงมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิก อบต.อะไรต่าง ๆ เหมือนภูมิภาคอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทยอยู่แล้ว การปกครองท้องถิ้นแบบฝรั่งเศสนั้นอาจเหมาะสมกับที่นั่นเนื่องจากไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และศาสนาเหมือนของเรา / ข้อนี้ไม่มีคำถามครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

3. ปัญหาการปกครอง ตอนนี้ผมเข้าใจว่าในภาคใต้ก็ยังคงมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิก อบต.อะไรต่าง ๆ เหมือนภูมิภาคอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทยอยู่แล้ว การปกครองท้องถิ้นแบบฝรั่งเศสนั้นอาจเหมาะสมกับที่นั่นเนื่องจากไม่มีข้อขัดแย้งในเรื่องของประวัติศาสตร์และศาสนาเหมือนของเรา / ข้อนี้ไม่มีคำถามครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

คำถามที่เกิดจากข้อ 2.คือ ต้องการให้มีชาวบ้านเข้าไปมีอำนาจในองค์กรยุูติธรรมตั้งแต่ต้นธารคือ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา อย่างนั้นใช่ไหมครับ หากเป็นเช่นนั้นผมเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งเหล่านั้นได้เท่าเทียมกันนะครับ เพียงแต่ว่าเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามอาจเสียเปรียบเนื่องจากข้อกำหนดทางศาสนาห้ามไม่ให้เรียนภาษาไทยมิใช่หรือ (หากผมเข้าใจเรื่องนี้ผิดขออภัยนะครับ)

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

2. ปัญหากระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันตัวแทนภาคประชาชนที่กฎหมายให้การรองรับคือ ทนายความ มิใช่หรือ นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ก็มี ตำรวจบ้าน หรือ อาสาสมัคร ที่คัดเลือกจากประชาชนท้องถิ่้นเพื่อช่วยงานตำรวจอยู่แล้วมิใช่หรือ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

คำถามที่เกิดจากข้อ 1. คือ ทุกพื้นที่มีประวัติศาสตร์ของตัว เองทั้งนั้น หากสืบสาวให้ยาวไกลออกไป ภาคอีสาน 17 จังหวัดส่วนหนึ่งมีเชื่อสายมาจากลาว ส่วนหนึ่งมาจากเขมร หรือในภาคตะวันตกของไทยสืบไปสืบมาอาจมีเชื่้อสายพม่า แต่ผมไม่เห็นคนเหล่านั้นฟูมฟายอะไรกับประวัติศาสตร์จนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องดินแดนคืนแต่อย่างใด

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

1. ปัญหาประวัติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน เท่าที่ผมศึกษามาดูเหมือนว่าจะมีความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่จะรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของสามจังหวัดโดยชูประเด็นนครปัตตานีเป็นเรื่องหลักเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคล้อย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ที่ค่อนข้างจะไร้เดียงสา

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

เรียน คุณศณีรา ผมกริ่งเกรงใจอยู่เหมือนกันว่า การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ อาจได้รับ "ก้อนอิฐ" มากกว่า "ดอกไม้"แต่ขอเรียนให้ทราบว่า ผมขอแสดงความคิดเห็นด้วยใจบริสุทธิ์ ในฐานะที่ศึกษาและติดตามปัญหาภาคใต้มาพอสมควร(ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลในการเขียนนวนิยายเรื่องแรกในชีวิต - ที่ผ่านมาเคยเขียนแต่เรื่องสั้น) โดยจะขอตอบเป็นคำถามกลับทีละข้อนะครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
หนุมานชาญสมร วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wintawan
บนเส้นทางการเดินทาง มีเรื่องให้ค้นห มีความงามให้จดจำ มีมิตรภาพที่ล่องลอยอยู่รายทาง

ปฏิรูปหรือต้องปฏิวัติดีครับท่าน

http://www.oknation.net/blog/wintawan/2009/11/24/entry-1/comment#read

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
bon09 วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 09.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณที่นำบทความจาก หนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ มาให้คนกรุงเทพได้อ่าน อยากจะใหบทความนี้มีโอกาสเข้าไปถึงผู้บริหารที่มีอำนาจ ( รัฐบาลชาวใต้) อยากให้นักวิชาการอิสระที่มีความน่าเชื่อถือพยายามนำข้อมูลแบบนี้ออกมาวิเคระห์ผ่านสื่อมวลชนบ่อยๆ ( ทำให้เกิดกระแสยิ่งดี) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้
ส่วนตัวคิดว่า เหตุการณ์จะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ต้องใช้เวลา กำลังใจ และความอดทน(เพราะปัญหาเกิดมานาน)

ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกๆคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกๆท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
tengpong วันที่ : 25/11/2009 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tengpong

ผมเชื่อโพล ที่ว่าการเมืองเป็นตัวปัญหา
หยุดการเมืองเจ้าปัญหาก่อน แล้วอย่างอื่นจะค่อยๆดีขึ้น

ระลึกถึงเสมอครับท่านปลัด

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ดีครับ คุณแป๋ม..

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 23.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 5
สบายครับจ่าจินต์ พ่อลูกดก

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
Ch.Minivet วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 23.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ChMinivet
Ch.Minivet @ OK NATURE Save Nature Save Life 

แหม! อ่านมาก็เรื่อยๆ มาชอบก็อีตอนคำคมใกล้ๆจบเนี่ยล่ะค่ะ อิอิ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 22.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@

ขอให้กลับมาเหมือนเดิม..
สบายดีนะครับผม..

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 22.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณสำหรับความหวังดีครับ คุณปรัชญาชนบท

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 22.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ ครูไทยใจเกินร้อย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ปรัชญาชนบท วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/j-direk

ขอสันติภาพจงบังเกิดแก่พี่น้องสามจังหวัดใต้ธรรมะสวัสดี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 24/11/2009 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ทุกปัญหามีทางออกที่เหมาะสมเสมอครับ
ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนใต้ผู้เสียสละทุกท่านและตลอดจนผู้อ่านทุกท่าน(รวมท่านปลัดคนดี)มีความสุขในการทำความดีถวายในหลวงและตอบแทนคุณแผ่นดินตลอดไปครับและเกิดสันติสุขตลอดไปครับ
เคารพรักนับถือ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน