*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2401127
  • จำนวนผู้โหวต : 684
  • ส่ง msg :
  • โหวต 684 คน
<< กุมภาพันธ์ 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1395 , 23:36:49 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

"สนุกกับการเรียนรู้ธรรมชาติ

                  สืบเนื่องจากฉบับที่แล้วที่ผู้เขียนได้นำเสนอบทความ “ ปฏิรูปสามจังหวัด ขนานที่ ๑ “ โดยเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองฯ เพราะมีความเร่งด่วนเป็นลำดับที่ ๑ ฉบับนี้กว่าจะคลอดออกมาก็ปาไปค่อนเดือน เพราะเหตุผลหลายประการ อันนี้ผู้เขียนขอสงวนที่จะบอกกล่าว แต่ด้วยปณิธานของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เบตงทูเดย์ที่อาสาจะเป็นสื่อทางเลือกเพื่อสะท้อนและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นสามจังหวัดฯอันเป็นที่รักในตอน “ ปฏิรูปสามจังหวัดขนานที่ ๒ “  ซึ่งเป็นเรื่องการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วนลำดับที่ ๒ อันได้แก่ปัญหาทางการศึกษา ที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดชะตาชีวิตของผู้คนในสังคม ทุกระดับชั้น ไม่เป็นรองจากปัญหาระบบการเมืองการการปกครอง เพราะปัญหา ๒ ด้านนี้ ถือเป็นตัวแปรสำคัญ ต่อความเป็นไป หรือคงอยู่ของสังคมโดยรวม แต่ผู้เขียนขอบอกก่อนว่า หากผู้อ่านที่ไม่ได้อ่าน ทางออกปัญหาฯ ๕ ตอน กับ ปฎิรูปสามจังหวัดฯ  ตอน ๑ ได้โปรดกรุณาหาอ่านย้อนรอยให้ครบถ้วน ก่อนที่จะอ่านบทความนี้

สนุกกับการเรียนรู้พิธีกรรม

            ปัญหาด้านการศึกษานั้น จากที่ได้สรุปไว้มี ๘ ประการ อันได้แก่ ๑.ความสนใจด้านการศึกษาของผู้คนในพื้นที่ต่ำ, ๒. หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม, ๓. ครูอาจารย์ ขาดจิตวิญญาณ ในการถ่ายทอดความรู้, ๔. อุปกรณ์ สื่อทางการศึกษา ขาดแคลน และไม่ทันสมัย, ๕. บุคลกรทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ย้ายบ่อย ขาดอุดมการณ์, ๖. ปัญหาภาษาที่แตกต่าง, ๗. เด็กเรียนหนัก ๘.ประชาชนไม่เชื่อถือระบบการศึกษาของรัฐ 

สนุกแบบได้ปัญญาในท้องถิ่น"

               จากสถิติของอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในระบบของสามจังหวัดชายแดนใต้ ตามความเป็นจริง น้อยกว่าในพื้นที่อื่นๆในประเทศแน่นอน ทั้งนี้มีสาเหตุจากทั้ง ๘ ข้อที่กล่าวข้างต้น, ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปัญหาการจากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อรัฐ ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รัฐได้พยายามแก้ไขจนกระทั้งถึงยุคปัจจุบัน นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ถือว่าว่ามาถูกทาง แม้ในทางปฏิบัติจะติดคัดปัญหาคุณภาพทางการศึกษา หรือมีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เป็นไปตามที่หวัง แต่ก็ถือคำโบราณว่า “หากหัวกระดิก หางก็จะต้องส่ายตาม” ผู้เขียนเชื่อว่าในระยะยาวต้องเกิดผลในทางบวกเป็นแน่แท้ ส่วนปัญหาทั้ง ๘ ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะ ปัญหาหลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และปัญหาภาษาที่แตกต่างนั้น ดูจะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงไปอีกนาน เพราะตราบใดที่ความแตกต่างทางด้านภาษาเชื้อชาติ วัฒนธรรมและศาสนา เป็นอุปสรรคในการยอมรับซึ่งศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกัน ระหว่างประชาชนชาวไทยพุทธ กับไทยมาลายูมุสลิม โดยเฉพาะเมื่อปรากฏว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับบริหารตั้งแต่อดีตกาล จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ล้วนเป็นไทยพุทธ ที่แม้จะเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ก็ถือเป็นชนส่วนน้อยในพื้นที่  

 

"เรียนรู้เพื่อจะอยู่


                    อันว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ โดยที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อประชาชนนั้น หรือไม่มีภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องที่ทำยาก เกือบจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่ได้ข้ามวลีความเป็น”ประเทศกำลังพัฒนา” บวกกับเจตคติไม่เป็นบวกกับชุมชนพื้นที่ เทียบได้กับมะเร็งโรคร้ายต่อการพัฒนาสังคมมายาวนานโดยเฉพาะปัญหาการพัฒนาด้านการศึกษา จะเป็นสาเหตุไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆในสังคม จนบานปลายทั้งระบบ ยากที่จะเยียวยาในเวลาอันสั้นได้

เรียนรู้เพื่อจะสู้


                     ดังนั้นเมื่อต้นเหตุปัญหาสามจังหวัดฯอยู่ที่ปัญหาด้านการศึกษา ก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาด้านการศึกษา ในข้างต้น โดยเริ่มต้นจากการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านการศึกษา การศึกษาในสามจังหวัดฯรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเหมือนในพื้นที่อื่นๆ แต่คงไว้ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีปัญญา มีทักษะและความสามารถในการหาเลี้ยงชีพได้  ซึ่งในการที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายนั้น รัฐบาลจะต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการโดยใกล้ชิด  เริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับทุกมิติในพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์โลก

เรียนรู้เพื่อเชิดชู


                    จะเร็วไปไหม ถ้ารัฐจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนในการบริหารจัดการด้านการศึกษาเหมือนในสหรัฐอเมริกา ที่แบ่งเขตการศึกษาเป็นเขตๆ แล้วประชาชนเลือกตั้งบอร์ดเข้ามาบริหารจัดการ ตามนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงไว้  โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่บริหารจัดการด้านการศึกษาเหมือนนานาประเทศ ซึ่งองค์กรปกครองถิ่นขนาดใหญ่ คงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับวลีว่า “ ท้องถิ่นไม่พร้อม ” เพราะผู้บริหารท้องถิ่นเขาไม่ใช่เข้ามาสอน หรือเข้ามาออกแบบหลักสูตรเอง แต่เขาเพียงเข้ามากำหนดโยบาย อำนวยการ และบริการจัดการด้านการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานของเขาได้รับบริการด้านการศึกษาที่ดีที่สุด มีคุณภาพทางการศึกษาเทียบได้มาตรฐานสากล โดยยังคงรักษาวิถีชิวิตหรืออัตลักษณ์ของเขาอย่างเหมาะสม หากเป็นเช่นนี้ คงไม่มีประชาชนที่ไหนจะปฏิเสธการยอมรับได้  

 

พ่อหลวงของชาวไทย"

5 ธันวาฯ 52 ณ โรงเรยนบ้านอัยเยอร์เวง


                  จากหน้าประวัติศาสตร์ ”นโยบายกลืนชาติ กลืนวัฒนธรรม” ตามกระแสลัทธิชาตินิยมของมหาอำนาจของโลกในอดีต ซึ่งรัฐบาลไทยก็ไม่เว้น ต่างก็เห็นว่า วิธีการดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ของบ้านเมืองในขณะนั้น แต่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ตามหลักทฤษฎีคลื่นลูกที่สาม ของ  Alvin Toffler นโยบายของรัฐบาลใดที่ขาดความยุติธรรม ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มักจะเกิดการรวมตัวและต่อต้านจากประชาชน และการเข้ามาแทรกแซงจากองค์กรจากนอกประเทศ 

"หากเลือกได้ หนูอยากเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม..เหมือนกัน"


                   ดังนั้นหากรัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษา  เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป โดยเปิดใจยอมรับ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” พร้อมกับเปิดโอกาสภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ปัญหาการศึกษาที่เป็นต้นเหตุ ของปัจจัย ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ คงจะพอเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์กันเสียที...

บทความชั่วโมงท้องถิ่น เบตงทูเดย์ 16-31/1//2553

 

 

เอ็นที่แนะนำที่ควรอ่านประกอบ

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 5

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/04/entry-1

             ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ตอน ๑     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/24/entry-1


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
ศณีรา วันที่ : 10/02/2010 เวลา : 00.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 19
ขอบคุณมากครับคุณเจริญขวัญ สำหรับมุมมองคนในอเมริกา อยากให้คุณช่วยเพิ่มปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาที่เด็กนักเรียน การพกอาวุธมาเรียน การขายตัวหรือขายยาเสพติดในรร แกงค์มาเฟียในโรงเรียน เด็กอเมริกันผิวดำ ไม่สนใจเรียนหนังสือ เรียนไม่จบเป็นเปอร์เซนนต์ที่สูง เพราะเท่าที่อ่านในพื้นที่อื่นๆของไทยก้มีปัญหานี้เหมือนกัน คงไม่เฉพาะอเมริกาครับ เพราะมีปัญหาจากสังคมเมืองที่ครอบครัวมีปัญหา แต่อยากทราบว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอเมริกามีข้อดีมากกว่าแบบเก่าๆของไทยอย่างไร ในบริบทที่ไม่เกี่ยวกับพื้นฐานปัญหาครอบครัว เพราะที่ภาคใต้ปัญหานี้ยังไม่รุนแรงแรงเหมือนเมืองใหญ่ๆ แล้วอเมริกามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร แต่ที่แตกต่างผมว่าเรื่องการศึกษาทางศาสนาทางใต้เราน่าจะมากกว่าแน่ครับ ส่วนเรื่องบริบททางการเมืองศาสนา วัฒนธรรม ที่ละเอียดอ่อน ผมบอกแล้วไง มาจากพื้นฐานทางการศึกษา อยากให้ช่วยลงเรื่องที่ดีๆในมุมของอเมริกาเยอะๆครับ เราจะได้ลดช่องว่างระหว่างกันให้น้อยลง ขอคุณล่วงหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
ศณีรา วันที่ : 10/02/2010 เวลา : 00.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 18
ขอบคุณครับคุณไอลี่

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 21.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

สวัสดีค่ะ

อ่านโดยละเอียดแล้ว เห็นว่า มีการตั้งคำถามในบางย่อหน้า เลยอยากตอบ แหะๆ

............


จะเร็วไปไหม ถ้ารัฐจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนในการบริหารจัดการด้านการศึกษาเหมือนในสหรัฐอเมริกา ที่แบ่งเขตการศึกษาเป็นเขตๆ แล้วประชาชนเลือกตั้งบอร์ดเข้ามาบริหารจัดการ ตามนโยบายที่ได้ประกาศหาเสียงไว้ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่บริหารจัดการด้านการศึกษาเหมือนนานาประเทศ

................

ถ้าถามดิฉัน ผู้ซึ่งอาศัยอยู่อเมริกา ว่าดีไหม ดิฉันก็ว่าดีนนะคะ ที่จะจัดระบบบกาารศึกษาใในอเมริกา ที่พูดแบบบนี้ไม่ใช่เพราะเห็นฝรั่งดีกว่าหรือขี้ฝรั่งหอมมกว่า เรื่องบางเรื่อง การจัดการของต่างชาาติก็สู้การจัดการแบบไทยๆ ไม่ได้ แต่บางเรื่อง ก็ดีกว่าระบบแบบไทยค่ะ เช่น เรื่องการศึกษานี่แหละ

แต่กระนั้น ถึงระบบการจัดการศึกษาอเมริกาจะดีกว่า แต่กลับกลายเป็นว่า เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐก็มีปัญหามากมายเช่นกัน เช่น การพกอาวุธมาเรียน การขายตัวหรือขายยาเสพติดในรร สิ่งเหล่านี้ มีให้เห็นเยอะค่ะ ใน รร ที่อเมริกานี่ มีแกงค์มาเฟียในโรงเรียน เด็กอเมริกันผิวดำ ไม่สนใจเรียนหนังสือ เรียนไม่จบเป็นเปอร์เซนนต์ที่สูงมาก เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คนส่วนมากไม่รู้้

เลยคิดว่า ถ้าถามว่า พร้อมไหม หากจะนำระบบการศึกษาแบบนั้นมาใช้้กับภาคใต้ของเรา (ขอใช้คำว่า ของเรา พ่อแม่ดิฉันเป็นคนใต้เหมือนกัน) ดิฉันว่า สามสี่จังหวัดชายแดนของเรายังมีปัญหาเชืงโครงสร้างที่อ่อนไหวง่ายต่อตัวแปรหลายอย่าง ทั้งเชิงการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม จึงคิดว่า ยังไม่น่าจะพร้อมนะคะ

ปล หากพิมพ์ผิดพลาด ต้องขออภัย ไม่มีแป้นภาษาไทยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ไอลี่ วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

เอ็นทรี่นี้ดีจังค่ะ

ให้กำลังใจแด่คนใต้และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ไอลี่ วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 14.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ilyy
เรื่องเล่าของฉันสีน้ำ

เอ็นทรี่นี้ดีจังค่ะ

ให้กำลังใจแด่คนใต้และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 14
คลื่นลูกที่สามครับ คุณมุสิกะตะวัน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 13
ขอบคุณครับ คุณครูไทยใจเกินร้อย

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 08.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ต้องพัฒนาศักยภาพของชุมชนผสานกับโลกสมัยใหม่ครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 09/02/2010 เวลา : 02.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านปลัดและทุกท่านที่ร่วมทำความดีถวายในหลวงและตอบแทนคุณแผ่นดินครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 15.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 10
สวัสดีครับคุณfeng_shui

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 15.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณครับลุงวอ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
feng_shui วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 13.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

เรียนรู้กันตั้งแต่ราก และพื้นฐาน

ดีค่ะ

สวัสดียามบ่าย

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลุงวอ วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 10.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

เอาใจช่วยคนทำดีเต็มที่ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 4
ถ้าคนส่วนใหญ่มีมุมมองแบบ ท่านนายยั้งคิด สามจังหวัดฯก็คงมีความหวังครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 10.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
แค่กำลังใจ ก็มากมายในยามนี้ครับ คุณดอกซ่อนกลิ่น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2
สวัสดีครับแม่แคท ช่วงที่ผ่านมา ชีพจรลงเท้าครับ เลยไม่ได้แวะไปเยือน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศณีรา วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 10.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
สวัสดีครับจ่าจินต์

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
นายยั้งคิด วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 08.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79


เห็นการทำงานของคุณศณีราและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่มีปัญหาอย่างหนักดังที่เล่ามาทั้งหมดหลายตอนแล้วเช่นนี้ ทำให้เห็นความหวังว่าสันติสุขจะกลับคืนมาได้ แม้จะช้าหรือเร็วก็ตาม ขอเอาใจช่วยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ดอกซ่อนกลิ่น วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 07.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Bauchompu
Life is too short, be happy and have fun every minutes.

แวะมาทักทายสวัสดียามเช้าค่ะ

คงเป็นได้เพียงกำลังใจ ที่มีแก่การทำงานของทุกหน่วยงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ


ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Cat@ วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 05.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

มาให้กำลังใจ กับ ภาคใต้

..

เชิญนะค่ะ

แม่แคทมาแล้ว

เรียน ครบปี
เลย จึงมาอวดหน่อย

ตอน

* ชม วีดีโอมวยจีน ยี่สิบสี่ท่าปักกิ่งฟอร์ม ( Cat@ )

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 08/02/2010 เวลา : 02.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


มาสวัสดียามดึกครับผม..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน