*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2401142
  • จำนวนผู้โหวต : 684
  • ส่ง msg :
  • โหวต 684 คน
<< มีนาคม 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2553
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1230 , 20:26:18 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

                    

 

                   ท่ามกลางภาวะตรึงเครียดทางการเมือง ของกลุ่มการเมืองที่กำลังต่อต้านรัฐบาล หลังจากคดีอายัดทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่กลุ่มหวังไว้ ฉบับนี้ ผู้เขียนยังคงนำเสนอทางออกปัญหาสามจังหวัดฯโดยในฉบับนี้ ขึ้นหัวเรื่องว่าปฏิรูปสามจังหวัดฯ ขนาน ๔ เพราะเป็นบทความต่อเนื่องถึง ๙ บทความ ในฉบับมากล่าวนำเสนอถึง ทางออกปัญหาด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ ซึ่งผู้เขียนก็ขอออกตัวว่า อาจกระทบหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  ลำพังแค่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง ก็ลำบากและยากที่จะทำใจแล้ว ยังจะมีหน้ากระแนะกระแหนมาแดกดันให้สุขภาพจิตเสียอีก
                  แต่เพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อสังคมส่วนรวมที่กำลังเข้าขั้นโคม่า ผู้เขียนคิดว่าการกลืนเลือดอาจจะทำให้เรารอดพ้นวิกฤติไปได้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอทางออกปัญหาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามประเด็นประเด็นปัญหาหลัก ๕ ประเด็นดัง่ที่เคยนำเสนอ ดังนี้

 


                ๑. ทางออกปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐ  โดยผู้เขียนของนำเสนอให้แก้ไขหลักการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้มีภาคประชาชนเข้าประเมินโดยตรงแทนที่จะมีการประเมินเฉพาะตามสายการบังคับบัญชาในตำแหน่งระดับหัวหน้าส่วนระดับ ๗ ขึ้นไป ที่มักจะขาดความรับผิด หลงลืมหลักการสำคัญไปว่า ข้าราชการ คือผู้รับใช้ประชาชน ทำให้เป้าหมายในการทำงานพุ่งเป้าเพื่อ สนองนโยบายของบรรดาผู้บังคับบัญชา ที่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองในเล้าของนายทุน อีกทีหนึ่ง ทำให้ปัญหาเดิมๆไม่ได้รับการแก้ไข ใช้คำพูดยกย่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร แทนที่จะเป็นเวรกรรมในองค์กร ที่ข้าราชการพนักงานต้องก้มหน้าก้มตายยอมทนกับความ อยุติธรรมในระบบเดิมๆ ซึ่งประชาชนคือผู้รับกรรมในที่สุด ส่วนทางออกจากสาเหตุปัญหาย่อยต่างๆที่ควรแก้ไขนั้น พอจะแยกประเด็นได้ดังนี้
           - ทางออกปัญหาการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการ เพื่อลดการ
กระจุกตัวของงบประมาณและอำนาจที่ส่วนกลางหรือภูมิภาค โดตให้คงไว้เท่าที่จำเป็น  และยกเลิกขั้นตอนกระบวนบริหารจัดการและภารกิจที่ซ้ำซ้อน โดยหันมาส่งเสริมการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง 
           - ทางออกปัญหาเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัย ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็น เพียงแค่วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดรูปแบบโครงข่ายที่สามารถใช้ได้จริง, การพัฒนาบุคคลากรให้พร้อม และจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีในการบริหารจัดการให้เพียงพอ เพื่อเป้าหมายในการบริหารจัดการและบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป อีกทั้งต้องมีการพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
          - ทางออกปัญหาการขาดกำลังคนที่มีคุณภาพ การจูงใจ คนที่เก่ง คนมีคุณภาพ  ให้มาทำงานในพื้นที่
เสี่ยงภัยอย่างหวังผลนั้น นอกจากจะเป็นสวัสดิการต้านการเงินที่ควรแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ควรจะแตกต่างให้เห็นเด่นชัด เพราะในสภาพข้อจำกัด ปัญหาที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีจิตสาธารณะและมีประสิทธิภาพมากกว่าพื้นที่ปกติเท่าตัว การคัดสรรบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพในตำแหน่งที่สำคัญๆอาจไม่จำเป็นต้องยึดคนในพื้นที่  แต่อาจมีสัดส่วนพิเศษของคนในพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ หรือ ในส่วนที่ไม่ต้องใช้วิทยาการทักษะที่สูงมากนัก
             ๒. ทางออกปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตรงนี้แม้จะยาก แต่ถ้าหากดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค่อยเป็นค่อยไปสถานการณ์ของปัญหาคงทุเลาลง โดย สามารถดำเนินการดังนี้
            - เพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชน โดยการปรับปรุงระเบียบราชการให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง  ในการตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 
            - เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่ปัจจุบันยังไม่เหมาะสม อย่างที่บอกตรงนี้เป็นปัญหาของระบบราชการทั่วประเทศ  ภาระหน้าที่รับผิดชอบไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทน ยังผลไปสู่ปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในตำแหน่งหน้าที่หน้าที่ ในที่สุด
            - ยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นนโยบายหลักในการบริหารจัดการ อย่างจริงจัง   ซึ่งในหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ข้อ  อันได้แก่ 1.หลักนิติธรรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4.หลักการมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ และ 6. หลักความคุ้มค่า  ถือว่าครอบจักรวาล แต่ผิดที่ไม่มีการยึดถือปฏิบัติอย่างแท้จริง
           - จัดตั้งองค์กรตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม   ปัจจุบันหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตในวงราชการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพ เพราะขาดเอกภาพ ขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ โดยในปัจจุบันมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน , ปปท. หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, ปปช. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ปปง. หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้ตรวจการรัฐสภาฯ แม้จะมีมากขนาดนี้ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบเอาผิดภาคเอกชนและแม้แต่หน่วยงานมีสีก็ไม่พ้นข้อครหา เรื่อง”ทุตจริตคอรัปชั่นในวงราชการ”
             ดังนั้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ จึงสมควรที่กำหนดให้มีองค์กรที่มีเอกภาพ ศักยภาพ บุคลกรและมีงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และควรเพิ่มอำนาจสืบสวน สอบสวนครอบคลุมตั้งแต่นักการเมืองทุกระดับ, ข้าราชการ, พนักงานลูกจ้าง องค์กรปกครองท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน, ตลอดจนหน่วยงานในเครื่องแบบโดยเท่าเทียม โดยอาจจะแยกย่อยเป็นระดับกอง เป็นสำนักในหน่วยงาน ตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงระดับจังหวัด คงไม่ต้องบอกว่าผู้ใด ถึงจะทำเรื่องใหญ่แบบนี้ได้
           ๓. ทางออกปัญหาทัศนคติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการประชาชน ตรงนี้ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาปรับเปลี่ยนด้านความรู้ ความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง,ด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนศาสนาความเชื่อที่แตกต่างกัน เพื่อลดความรู้สึกอคติเกลียดชัง เลือกปฏิบัติ สามารถสร้างความเท่าเทียมกันทุกมิติในสังคม ยังผลให้การบริการของภาครัฐสามารถครองใจประชาชนได้ไม่ยากเย็น


            จะมีบ้างไหม ที่นักการเมืองในขณะที่ยังครองตำแหน่ง ยังมีอำนาจ จะคิดผลักดันหรือบัญญัติกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทุจริตคอรัปชั่น เพราะแค่โยนหินถามทางเรื่องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดิน กับกฎหมายมรดก ที่สามารถสร้างรายได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยรวม ก็ทำเก้าอี้ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคลอนแคลนไปหลายเดือนเชียว แต่ยังไงผู้เขียน ก็ยังหวังเล็กๆว่า ในอนาคต สภาฯผู้แทน คนดีน่าจะมีมากกว่าคนชั่ว หากเราสามารถผ่านวิกฤติ “แดงป่วนกรุงฯ” ไปได้  
                  ท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ติดตามมาถึง ๙ บทความ เพราะเรื่องความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนใต้นั้น คงยากที่จะนั่งอ่านให้เสียเวลา ถ้าใครคนนั้นรู้สึกว่า เรื่องปัญหาสามจังหวัดฯเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัว และกลับกัน ก็คงไม่ต่าง หากคนในสามจังหวัดฯที่จะเห็นเรื่อง ”แดงป่วนกรุงฯ” เป็นเรื่องไกลตัว ธุระไม่ไช่ อาจจะต้องประสบพบโลงศพก่อน ถึงจะหลั่งน้ำตาก็เป็ได้ ฉบับหน้า ปฏิรูปสามจังหวัดฯขนาน ๕ คงจะเป็นบทความท้ายสุด ที่จะเน้นย้ำเกี่ยวกับปัญหาในสามจังหวัดฯ บทความชั่วโมงท้องถิ่น เบตงทูเดย์ คงจะได้เลี้ยวกลับมาเขียนบทความ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป แต่รับรองได้เลยว่า ผู้เขียนจะไม่เห็นเรื่องวิกฤติประเทศชาติเป็นเรื่องไกลตัวอย่างแน่นอน   ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านและครอบครัว...

เอ็นที่แนะนำที่ควรอ่านประกอบ

 

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/07/28/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/08/11/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 3

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/09/07/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 4

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/10/13/entry-1

ทางออกปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ตอน 5

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/04/entry-1

             ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ตอน ๑     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2009/11/24/entry-1

ปฏิรูปสามจังหวัดฯ ตอน ๒     

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/02/07/entry-2

 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ศณีรา วันที่ : 10/03/2010 เวลา : 01.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 15
ขอบคุณที่แวะมาทักทายครับ คุณเคียงดิน

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
เคียงดิน วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ในวันก่อนนะคะ

วันนี้มีเรื่องราวดีดีอีกเช่นกันค่ะ

http://www.oknation.net/blog/keangdin/2010/03/09/entry-1

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 21.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 12
ถ้างั้นขจัดคนมีอำนาจดีกว่า ถาวรดีครับ คุณmalkung

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 21.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 11
ดีครับ ภูพานลานดาว

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
malkung วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 20.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/makung

มาขจัดเด็กฝาก(ที่ไม่ตั้งใจทำงานแก้ปัญหา) ของคนมีอำนาจ....เลยดีมั้ย?
สงสัยคงยาก....

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ภูพานลานดาว วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 20.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phupanlanjai

ถ้าใครคนนั้นรู้สึกว่า เรื่องปัญหาสามจังหวัดฯเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัว และกลับกัน ก็คงไม่ต่าง หากคนในสามจังหวัดฯที่จะเห็นเรื่อง ”แดงป่วนกรุงฯ” เป็นเรื่องไกลตัว ธุระไม่ไช่ อาจจะต้องประสบพบโลงศพ ถึงจะหลั่งน้ำตา

ยกมือ เห็นด้วย ทั้งหมด คิดเอาเองว่าคราวหน้าพบท่านพี่คงต้องขอความรู้ มากกว่านี้

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณที่เห็นด้วย และที่แวะมาเยี่ยมเยือนครับ ลุงต้าลี่

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลุงต้าลี่ วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/loongdali

เห็นด้วยกับแนวคิดและหลักการทั้ง 3 ข้อเลยครับ ถ้านำหลักการดังกล่าวมาปฏิรูปบริหารจัดการบ้านเมือง ไม่เฉพาะแต่ภาคใต้ เชื่อว่าประเทศไทยไปไกลกว่านี้เยอะ เลยครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 08.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 4
ครับจ่าจินต์..

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
สวัสตอนสายครับ ท่านพันธกานท์

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 08.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2
ยินดีครับคุณ bon09

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศณีรา วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 08.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณ อ.ย่อง ที่เข้ามาเจิมครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
จ่าจินต์ วันที่ : 09/03/2010 เวลา : 00.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jawee
@..จ่าจินต์...ตำรวจบ้าบุญ..เล่ม 2...คลอดแล้วครับ..พิมพ์จำนวนจำกัด..@


มาจองก่อนนอน..
พรุ่งนี้จะมาอ่านใหม่ครับท่านปลัด..

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พันธกานท์ วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panthakant
สวนอักษร : ธารคำท่ามกลางยุคสมัยฯ  "พันธกานท์ ตฤณราษฎร์" 

มาอ่านสาระดีๆครับท่าน

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
bon09 วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 21.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krasean

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ปราณชลี วันที่ : 08/03/2010 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/narapong-sak
  นัยน์ตา...มีตีน   ในตีน...มีแก่นชีวิต   

ขยันจริงๆ งานเขียนดีวันดีคืน !!
เมื่อสามารถผสานถ้อยอักษรากับประสบการณ์ตรง
เป็น 'แผนที่' ที่กำหนดทางออกให้สังคม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน