*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 802
  • จำนวนผู้ชม : 2389839
  • จำนวนผู้โหวต : 681
  • ส่ง msg :
  • โหวต 681 คน
<< มกราคม 2011 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2554
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 2100 , 22:54:29 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 นายทวีศักดิ์   ศรีทองกิติกูล (ลูกแม่โดม)

 ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

                 ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในชนบท โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีสถิติการศึกษาไม่สูงนัก สังเกตได้จากระดับการศึกษาของผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนหัวคะแนน หรือผู้นำธรรมชาติ ที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิด ค่านิยมและทัศนคติของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และเป็นกลไกที่สำคัญ ที่จะก้าวนำให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีเหตุ มีผล มีวิจารณญาณที่ดีในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความต้องการต่างๆของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในท้องถิ่น อันเป็นหัวใจของระบอบการปกครองประชาธิปไตยฯ  และมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ   ซึ่งการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมและทัศนคติของประชาชนให้ในแนวทางที่ดีขึ้น อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องเลือกกลไกที่มีความพร้อม ทั้งด้านทักษะความรู้ งบประมาณ อำนาจหน้าที่ และความครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายที่เหมาะสม คือ “อบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล”  แต่ต้องยกระดับทักษะในการสื่อสาร โดยการส่งเสริมทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการสื่อสารต่อสาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คือ “การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมและทัศนคติ”ให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

นายอำพล ยุติโกมินทร์ (ขวา) 

เลขาธิการสมาพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย


                วิทยาลัยชุมชนยะลา จึงจัดทำโครงการอบรมสัมมนาใน หลักสูตร “อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในด้านการสื่อสารต่อสาธารณะ” โดยเป็นโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักการพูด และหลักการเขียนเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะชน  เพื่อที่ผู้เข้ารับการอบรมฯจักได้นำความรู้ และทักษะที่ผ่านการอบรม ไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ ความชำนาญในตำแหน่ง หน้าที่ สามารถสื่อสารต่อสาธารณะชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการพัฒนาผู้นำชุมชน เป็นเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนให้ดีขึ้นไป

บรรยากาศแบบนี้จะเกิดที่นี่

ที่รับลงทะเบียน

                  โดยโครงการฯดังกล่าว นายทวีศักดิ์ ศีกิติกูล ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย และนายอำพล  ยุติโกมินทร์ เลขาธิการสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย จะมารับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ จากบุคคลากรองค์กรปกครองที่ทำงานอยู่จริง ในสามจังหวัดชายแดนใต้ กับ สี่อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยตนเอง เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า เป้นพื้นที่ที่ทำงานได้ยากยิ่งนัก ข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น ต้องสังเวยกับสถานการณ์ไปจำนวนมาก ทำให้ระบบการบริหารจัดการการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้อยลงไปมาก ไม่สามารถจูงใจให้ข้าราชการทำงานได้นานเหมือนในพื้นที่อื่นๆ มีพลต่อประสิทธิภาพการบริการที่ดี ที่ประชาชนควรจะได้รับ ทั้งนี้สาเหตุที่สำคัญคือ การทำงานที่ยากกว่าที่อื่น แต่ผลตอบแทนเท่ากัน ตัวชี้วัดในการเจริญเติบโตเท่ากัน  งานนี้เชื่อว่า ตัวแทนสมาพันธ์ปลัด อบต. คงจะอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะเป้นตัวแทนคณะกรรมการ ก.อบต. ระดับประเทศ ที่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ต่างๆที่บุคลากรเพิ่งไดรับ

อาจารย์ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์  หรือพี่ย่อง

บล็อกเกอร์ปราณชลี แห่งโอเคเนชั่น

เจ้าสำนักหัวใจเดียวกัน

               ส่วนวิทยากรอีกสองคนนั้น คือ อาจารย์อุสมาน ลูกหยี นักพัฒนาบุคลิกภาพดาวรุ่ง ที่ทำงานด้วยสังคมและจิตวิญญาณ เป็นผู้นำด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชน ตั้งแต่เป็นนักศึกษารามคำแหง มางานนี้ด้วยหัวใจจริงๆ และอีท่านคืออาจารย์ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์  หรือพี่ย่อง เจ้าของสำนักหัวใจเดียวกัน นักเขียนมือดีของวงการ ที่ขึ้นลงตะเวนทำโครงการเพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารในพื้นที่ สามจังหวัดตลอด ๖ ปีที่ผ่านมา มีผลงานที่ยอมรับมากมาย แต่ก้ยอมลงมาช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานนนี้เพราะ เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนประชาสังคมที่ดี ในสามจังหวัด เพื่อรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

อาจารย์อุสมาน ลูกหยี อีกบล็อกเบอร์ดังแห่งโอเคเนชั่น

แห่งสภาโจ๊กและผู้บริหารบริษัทแคดวิชชั่น

             สำหรับเป้าในการอบรมในครั้ง คาดว่าจะมีผู้เข้าทั้งสิ้น ประมาณ ๒๔๐ คน ที่ไม่ตั้งสูงมาก เพราะคาดว่ามีบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อย ที่หันไปขึ้นเหนือเพื่อเข้าอบรมฯโครงการที่มีอยู่เป็นจำ ได้เที่ยวเหนือ ในหน้าหนาว ที่กำลังเป็นที่นิยม  อีกทั้งต้องยอมรับว่า การรวมตัวในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อทำสิ่งดีๆทำนองนี้ นั้นยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา ตรงนี้บรรดาคนที่ทำงานเพื่อสังคมคงจะทราบดี

             ดังนั้น ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน ( ๒๕ ชั้น) อ.เบตง จ.ยะลา จึงถือเป็นก้าวแรกของการเข้ามาของสถาบันทางการศึกษา ที่หันมาพยุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดให้สามารถลุกขึ้นมายืดหยัด ต่อสู่กับข้อจำกัดมากมาย ในการปฏิบัติหน้าที่

            งานนี้ผู้เขียนในฐานะมีส่วนร่วมทั้งวิทยาลัยชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็หวังว่า งานนี้คงไม่สูญเปล่า งานนี้คงมีจุดเริ่มต้นดีๆในสามจังหวัดชายแดนใต้ จุดเริ่มต้นดีๆในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท้องถิ่น

             ดังนั้นใครที่รู้จัก หรือมีญาติพี่น้องเป็นบุคลากรอยู่ในนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้กับสี่อำเภอในจังหวัดสงขลา ไม่วาจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการท้องถิ่น หากท่านคิดว่าท่านอยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัด  ทางวิทยาลัยชุมชนยินดีเสมอตามวันและเวลาดังกล่าว โดยท่านอาจท่านส่งแบบตอบรับที่ทางวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ส่งไปถึงสำนักงานของท่าน ทางโทรสาร.073-216-648 หรือแจ้งทาง e-mail : training_ycc@hotmail.com หรือจะมาลงทะเบียนหน้างานก็มิเป็นไร 

           งานนี้ศณีรา...คิดว่า อาจเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดเลยทีเดียว ไม่ชื่อคอยดู. 

 

 
หมายเหตุ ขออภัยที่ตั้งชื่อเรื่องเหมือนจะหลอก 

เบตงวันนี้...

 http://www.oknation.net/blog/localbetong/2011/01/06/entry-2

รางวัลแด่คนช่างฝัน

จรัล มโนเพ็ชร


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 21.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณครับลุงตุ่ย ที่หมายเหตุไว้เพราะ "ตั้งชื่อเรื่อง"กำกวมครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

อ่านครับ
แต่ไม่ค่อยได้เม้นท์

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 5 - 6
ขอบคุณพี่ชาลี และพี่ลูกเสือมากครับ อย่างที่บอก จะนำเสนออีกมิติหนึ่งของสามจังหวัดฯ คนอ่านต้องได้ครับ แม้จะยาก ลำบากใจก็ตามครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมยังตามอ่านเสมอครับ...แม้บางเรื่องจะหนัก
และเพราะเรื่อง"หนัก"นั่นแหละ บ่อยครั้งเลยไม่คอมเมนต์
เขียนต่อไปเถอะครับ ..มีคนอ่านแน่ๆ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 12.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

ผมยังตามอ่านเสมอครับ...แม้บางเรื่องจะหนัก
และเพราะเรื่อง"หนัก"นั่นแหละ บ่อยครั้งเลยไม่คอมเมนต์
เขียนต่อไปเถอะครับ ..มีคนอ่านแน่ๆ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 11.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

คนไทยมีข้อแปลกอยู่ประการหนึ่ง คือ ไม่ชอบอ่านอะไรที่มีเนื้อหาในเชิงวิชาการ และเรื่องหนัก ๆ ที่มีความเฉพาะตัวสูง

ดังนั้น จึงเป็นภารกิจของผู้เขียนเองที่จะต้องค้่นหาวิธีการนำเสนอ เพื่อให้การส่งสารให้ถึงมือผู้รับสารในวงกว้างมากที่สุด

จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากนะท่านปลัด ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะความสนใจของคนรับสารและคนส่งสารนั้น อาจไม่ตรงกันก็ได้ครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 08.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2-3
งานครับป๋า...17-19 ม.ค. ตอนนี้ยอดที่ปัตตานียังน้อยอยู่ ป๋าช่วยจิก อบต.ที่ปัตตานีให้ที..จะได้ช่วยกันผลักดันสิ่งดีๆครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

17-19 นี้เอง
โหยยยยยยยยยยยยย
ทำไมเพิ่งมาบอก (ฟ๊ะ)
ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ชวนชม หล๊บกุงเต็ปไปแระ
ไม่งั้น ... เบตง สวยยยยยยยยยยยยยย

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 14/01/2011 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ป๊าดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ศณีรา วันที่ : 13/01/2011 เวลา : 22.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     


พบกันแน่ที่เบตง...ฮ่า..อ่า

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน