*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2411796
  • จำนวนผู้โหวต : 685
  • ส่ง msg :
  • โหวต 685 คน
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2554
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 2033 , 11:51:10 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน market , ฐารตี โหวตเรื่องนี้

คณะสัมมนาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีฯ2554

                 บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรีในพื้นที่สามจังหวัดฯ ที่มักจะได้ยินการสรท้อนปัญหาจากการทำงานว่า คนที่นี่พัฒนายาก เขาไม่ให้สตรีออกนอกบ้าน พุทธกับมุสลิมไปกันยาก เขาอคติไม่ให้ความร่วมมือ เขาปฏิเสธโครงการฯและงบประมาณจากภาครัฐ   ซึึ่งในความเป็นจริง สตรีที่นี้ ส่วนใหญ่เขายังขาดโอกาส ภายในก้นบึ้ง เขาก้อยากมีส่วนร่วม อยากได้รับการพัฒนา อยากลืมตาอ้าปากทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องอยู่ในกรอบแนวทางตามหลักศาสนาหรือวิถีปฏิบัติแบบอย่างอิสลาม ดังนั้นปัญหาที่แท้จริงก็คือ "กลยุทธ์" หรือวิธีการดำเนินการ ในกระบวนการพัฒนา ที่ยังไม่สามารถได้รับความมั่นใจจากประชาชน ว่า "จริงใจในการทำงานหรือเปล่า" หรือแค่เข้ามาทำงานสนองนโยบายจากเบื้องบน โดยไม่เข้าไม่ถึงตัวตนของคนในพื้นที่ เข้าไม่ถึงแก่นแท้ของนโยบาย เข้าไม่ถึงเป้าประสงค์ หรือผลลัพธ์อันสูงสุด ของภารกิจทั้งปวงอันเป้นเครื่องมือในการปกครองของรัฐ ซึ่งก็คือ "ความอยู่ดีมีสุข" ของประชาชนนั่นเอง 

                โดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ตามลำดับ จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งจะต้องมรการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา 3 ปี ทุกๆปี โดยจะต้องตั้งคณะกรรมการตั้งแต่จัดทำ จนกระทั่งประเมินผล โดยมีนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ จนกระทั้งแผนแม่บทตำบลที่จะต้องสอดคล้อง แต่ต้องสอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย และแผนกระจายอำนาจฯ

 

แผนที่แสดงกลุ่มอาชีพต่างๆของตำบลอัยเยอร์เวง
                           

                     องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ก็ไม่มีข้อยกเว้นในการดำเนินการตามระเบียบที่เป็นเหมือนแนวทางในการจัดทำแผนข้างต้น ซึ่งแผนงานพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของตำบลอัยเยอร์เวง ซึ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักในการพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงก็ให้ความสำคัญในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตระหนักดีถึงความสำคัญของ “สตรี” เพราะ "สตรี"ในสังคมสามจังหวัดฯเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ หรือเป็นครูคนแรกของคนทุกคน  สตรีเป็นเสาหลักของครอบครัวไม่แพ้บุรุษเพศ เป็นด่านแรกในการเตรียมความพร้อมบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม  กอปรกับองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงมีนโยบาย ยึดชุมชนคือศูนย์กลางในการพัฒนา ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย อันต้องมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ การรับฟังปัญหา ความต้องการ และค้นหาศักยภาพต่างๆในชุมชน ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือจัดทำโครงการใดๆลงไปในชุมชน

ปลัด ปรเมทย์ ประธานพิธีเปิด แทนนายอำเภอเบตง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ

บรรยาการค่อนข้างเครียด ในห้องบรรยาย


                   โดยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ดำเนินการด้านแผนการพัฒนากลุ่มสตรีนั้น การประชุมหารือ สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา เสนอความต้องการ และค้นหาศักยภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องดำเนินการทุกปี และเมื่อได้ข้อสรุป ได้โจทย์ตามที่ต้องการ การนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาฯ 3 ปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง จับต้องได้เกือบทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนงบประมาณแต่ละด้าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสตรีต้องทราบตั้งแต่ขั้นตอนการสรุปปัญหาเลยทีเดียว

บรรยากาศบนรถ..เมื่อออกเดินทางไปดูงาน

ไปตลาดโรงเกลือ เศรษฐกิจชายแดนฝั่งสระแก้วก่อน ไต่ลงมา


                     โดยผลในการดำเนินงานตามกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน โปร่งไส ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง มีต้นทุนสูงพอสมควร กลุ่มสตรีที่อ่อนแอ เป็นหัวคะแนนของผู้นำ เป็นแหล่งซักฟอกงบประมาณ ทยอยหดตัวลง เพราะเรามีข้อมูลต่อเนื่องและเป็นจริง และคงหมดไปในอนาคตอันใกล้ 

                       ปัจจุบันเรามีกลุ่มสตรีที่ค่อนข้างเข้มแข็งเกือบทุกหมู่บ้าน เรามีแผนงานสตรีที่สามารถรองรับ แผนงานงบประมาณกับทุกหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมสตรีทั้งที่เป็นเฉพาะกิจและถาวร ซึ่งเราสามารถแยกแยะระดับการพัฒนาของกลุ่มสตรีตามคสวามพร้อมได้ 3 ระดับ อันได้แก่ ระดับ1.กลุ่มที่มีความพร้อมเฉพาะด้านทักษะวิทยาการ และการผลิต ระดับที่ 2 กลุ่มฯที่ความพร้อมในระดับ 1 และมีความพร้อมด้านวัตถุดิบ ครุภัณฑ์และสถานที่  และ ระดับที่ 3 คือกลุ่มที่มีความพร้อมทั้งระดับ 1 และระดับ 2 และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ความพร้อมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมีการบริหารจัดการด้านตลาดด้วย ซึ่งในการจำแนกแยกแยะ ก็ดำเนินการโดยการประเมินจากเจ้าหน้าที่และตัวแทนชมรมกลุ่มสตรีเอง เพื่อความเหมาะในการกำหนดระดับในการพัฒนา และการวางแผนพัฒนาในอนาคต 

รับประทานอาหาร..ต้องอาหารมุสลิม..

แต่งกายกันพร้อมเพรียง

                       ยกตัวอย่างโครงการในแผนประจำปี ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความตั้งใจในการเข้ามารับพัฒนา คือ “โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอรืเวงจัดขึ้นทุกปี โดยมีกระบวนการดำเนินการ ตามกระบวนการขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเมื่อคราวจัดครั้งแรกๆนั้น จะเป็นโครงการร่วมระหว่างกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มอาชีพเยาวชน แต่เมื่อกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ผ่านการประเมินหลังจากดำเนินการไปซักระยะ ประกอบกับอาจมีปัญหาเรื่องชู้สาวซึ่งในพื้นที่ละเอียดอ่อนมาก และปัญหายาเสพติดในเยาวชน จึงได้แยกกลุ่มในการดำเนินการ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาดังที่กล่าว ตามคำแนะนำของผู้นำชุมชนและข้อเสนอของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
                          สำหรับการตั้งโจทย์เพื่อไปกำหนดสถานที่ศึกษาดูงาน เพื่อความประหยัด เบื้องต้นควรสอดคล้องกับผลการประเมินกลุ่มอาชีพสตรีทุกระดับ  แต่อาจจะแยกเฉพาะกลุ่มฯที่ต้องใช้ทักษะ หรือเทคนิคพิเศษ มีความแปลกใหม่หรือแตกต่างจริงๆ อธิ เช่น กลุ่มผลิตน้ำแร่ กลุ่มผลิตสุราพื้นบ้าน หรือกลุ่มผลิตดอกไม้จันทร์ ที่จำเป็นต้องจัดอบรมและดูงานเฉพาะกลุ่มฯ (อ่านต่อ ตอน 2)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เลี้ยงตนเองได้

ทุเรียนทอด ขายดีไม่มีตก
                     

ทุเรียน ราชาผลไม้

ลองกองก็มี

ผลผลิตจันทบุรีแทบไม่แตกต่างกับในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง


                 

คลิป ศึกษาดูงานสตรี 2554

ขอบคุณเพลง รูเมาะกีตอ แฮมเมอร์

ซูไฮมี มีนา

ผช จนท.พัฒนาชุมชน

บันทึกภาพ

กูซำ จพง.พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ(แทนผู้เขียน)

มลและบ๋อม ส่วนการศึกษา ก็เป็นทีมงานโครงการฯ

นี่แหละทีมงานรุ่นใหม่ๆ ทำด้วยหัวใจ..จึงจะได้ใจ
                          


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 20.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 12
ขอบคุณครับ คุณ market

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 20.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 11
ขอบคุรครับ ลุงตุ่ย

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
market วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

ชื่นชมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ลุงตุ่ย วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/THAMRONG

กิจกรรมดีน่าชื่นชมครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 17.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
การเมืองหรือเปล่า พี่ชาลี..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
BlueHill วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 17.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 7
แผ่นเสียงทองคำเอเชียเชียวครับสำหรับต้นแบบเพลงนี้ คุณฐารตี

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ฐารตี วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 15.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tharatee

เพลงเพราะฮับ!! ^_^

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 15.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 5
ขอบคุณครับคุณ เบดูอิน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
เบดูอิน วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 13.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somdej

เยี่ยมมาก

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 12.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2
ขอบคุณครับ คุณชบาตานี

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศณีรา วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 12.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
ขอบคุณครับคุณเกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ พวกเขามีความสุขที่ได้ทำครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชบาตานี วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

กิจกรรมดีๆที่ควรปรบมือให้ดังๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 22/05/2011 เวลา : 11.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่
แบกโลกนี้ไว้อีกครึ่งหนึ่งครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน