*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2409375
  • จำนวนผู้โหวต : 685
  • ส่ง msg :
  • โหวต 685 คน
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2554
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 977 , 01:30:27 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน Surakant , น้ำทะเล และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

เราจะไปต่อกันอย่างไร..

                     และแล้ว วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ก็ถูกกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง คงไม่มีใครปฏิเสธว่า สีสันของการแข่งขันลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ อยู่ที่ผู้นำพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค ที่ต่างถูกตราหน้าว่าเป็นแค่นอมินีทั้งคู่ ไม่มีอำนาจตัดสินใจที่แท้จริง คนที่มีอำนาจเบื้องหลังต่างหาก ที่คือคนที่กำหนดนโบาย ทิศทางการบริหารประเทศ
                    ดังนั้นผู้เขียนจึงขอมีส่วนร่วมโดยนำสาระสำคัญเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร ในระดับเขต และคุณสมบัติของพรรคการเมือง มาเพื่อเป็นองค์ประกอบในการเลือกหรือกาบัตรเลือกตั้ง ดีกว่าใช้ความรู้สึก ที่โหนไปตามกระแส ของสื่อ(แอบ) หรือหัวคะแนน ที่ล้วนแต่มีธงในใจ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งสิ้น ส่วนเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาเสริมต่อจากนั้น คือ ทัศนคติ พฤติกรรม ประวัติการทำงาน และนโยบาย ซึ่งตรงนี้ อาจพิสูจน์ยาก เพราะส่วนใหญ่ คนคิด คนเขียน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้สมัครนั่นเอง
                    ส่วนตัวชี้วัดที่ผู้เขียนกล่าวถึงนั้น แม้จะเคยนำเสนอมาแล้ว แต่ก็ยังคงมี เที่ยงตรง คมชัด ในการแยกแยะน้ำหนัก ความแตกต่าง ระหว่างน้ำหอมกับอุจาระ ระหว่างเทวดากับซาตาน หรือระหว่างนางฟ้ากับนางมารได้ดี ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นผลงานของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งในทุกระดับต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยกล่าวถึง


คุณสมบัติของพลเมืองที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้

                  1. ประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม รวมทั้งไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มมิจฉาชีพ
                  2. ไม่เป็นและไม่คบหาอันธพาล เกะกะระราน ข่มขู่ คุกคาม
                  3. เสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้อง ไม่หลบเลี่ยงภาษี
                  4. ไม่หลบเลี่ยงหน้าที่ตามกฎหมาย
                  5. รักษาศีลห้าอยู่เป็นนิจ หรือรักษาคุณธรรมตามศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือ
                  6. ยึดมั่นในอุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้


                 1. เป็นพลเมืองดี
                 2. มีประวัติการทำงานหรือผลงานที่ผ่านมาดีและเป็นที่ยอมรับของประชาชน และไม่มีประวัติด่างพร้อย
                 3. เคารพกฎหมาย ระเบียบและกติกาของบ้านเมือง
                 4. มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
                 5. มีการหาเสียงหรือการแนะนำตัวอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ทำผิดกติกาเลือกตั้ง (ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงการเลือกตั้ง ไม่กล่าวร้ายป้ายสี)
                 6. เข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาแก้ไข โดยเสนอเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
                 7. เป็นแบบอย่างของการรู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ของพรรค/ทีมและส่วนตัว
                 8. กระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักรวมกลุ่มและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
                 9. เป็นแบบอย่างในความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กล้าหาญ เสียสละและรู้จักกาลเทศะ ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร/ท้องถิ่น/ประเทศ
               10. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

พรรคการเมืองที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

                1. นโยบายของพรรคการเมืองจะต้องชัดเจน เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและมีแนวทางปฏิบัติให้เป็นจริงได้
                2. ระบบบริหารของพรรคยึดหลักการประชาธิปไตย
                3. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
                4. ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
                5. เป็นพรรคที่รวมคนทุกกลุ่มในสังคม/ท้องถิ่นเป็นสมาชิก ไม่ใช่ยึดติดเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
                6. ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น/ประเทศชาติโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง รวมทั้งไม่มีข้อบังคับที่กำหนดให้ สมาชิกฯต้องลงมติที่ขัดต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
               7 เคารพและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม หลักคุณธรรม หลักจริยธรรม และหลักกฎหมาย


                เป็นยังไงบ้างครับ ผู้อ่านลองพิจารณาผู้ที่เสนอตัวรับสมัครรับเลือกตั้งดูว่า ขณะนี้เขาเป็นพลเมืองดีแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ช่วยเอาเท้าสะกิดและกระซิบคนข้างๆตัวว่า “อย่าไปเลือกมันมันเลย เป็นพลเมืองดียังไม่ได้ มันจะเป็นตัวแทนที่ดีของเราได้ยังไง..” และถ้าผ่านเกณฑ์พลเมืองดีแล้ว ก็ลองพิจารณาดูว่า เขาเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่ดีของนักการเมืองหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ขอร้องให้เขาพิจารณาถอนตัวเถิด มิเช่นนั้น เขาจะไม่เหลือซึ่งความเป็นพลเมืองดี


                สุดท้ายก็คุณสมบัติที่ดีพรรคการเมืองที่ดี ไว้สำหรับพิจารณาเลือกสมาชิกสภาผู้แทนในระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งในวันนี้ มีพรรคการเมืองเสนอตัวมากกว่า 26 พรรคฯ จนยากที่ประชาชนจะจำชื่อได้ครบถ้วน ก็ขอนำมาฝากสำหรับบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองไว้นำไปปรับใช้ในบริหารจัดการหรือดำเนินกิจกรรมพรรคการเมืองด้วย หากนำตัวชี้วัดของภาวะผู้นำของแต่ละหัวหน้าพรรคมาพิจารณาประกอบ การเมืองไทยคงเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์เป็นแน่แท้.. แต่ถ้ายังคงวนเวียนกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือเฉพาะกลุ่ม เอาอารมณ์ความรู้สึกนำเหตุผล ประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นวิบากกรรมของประเทศไทยละครับ....ศณีรา รายงาน

ล้างบาง คาราบาวอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 13
คนตั้ง 65 ล้าน ครับพี่ชาลี หาแค่ 500-600 คนไม่ได้เชียวหรือ น่าเศร้าประเทศไทย

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
BlueHill วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผมดูคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดี ในบล็อกของท่านปลัดแล้ว

ไม่รู้ว่าอีกกี่ี้ร้อยปี จะได้คุณสมบัติครบถ้วนครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 11
เพราะเราไม่ริเริ่มคัดสรรเองก่อนครับ คนดีถึงไม่มีที่ยืน และคนชั่วจึงได้เติบโตเป้นผู้นำยั่วเยีียะในสังคม จนไม่น่าเชื่อว่า ในสภาฯทุกวันนี้ แค่คุณสมบัติพลเมืองดี ยังหาผ่านยากเลย คุณ ตาเรน แล้วเราจะมีปัญญาไปปฏิรูปประเทศได้อย่างไร ในเมื่อ คนที่ไม่ต้องการปฏิรูป เป็นคน คนเดียวกับที่มีหน้าที่ปฏิรูป...ช้าหน่อยแต่ปลายทางชัดเจนดีกว่า ล่องลอยครับ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ตาเรน วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 08.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sammaapii
เรียนฟรีจริง ๆ  ขอเชิญแวะเยี่ยมตาเรนที่  >>> http://www.webudon.net

โธ่...แล้วจะหาที่ไหนได้เนี๊ยะ...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 08.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
มีหลักยึด จะได้ไม่หลุดครับ ลุงวอ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลุงวอ วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/welder

มีเกณฑ์ไว้พิจารณาดีมากครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 07.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 4
อ่านแล้วเอาไปแปะฝาที่ร้าน @ปัตตานี ด้วยครับ ป่าโซ...

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
ขอบคุรครับคุณลุงคนช่างเล่า..เป็นภาระลุงละครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2
คนที่จะเป็นผู้แทน มันต้อง มีมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นๆมิใช่หรือปรับ คุณชบาตานี มิเช่นนั้น อย่าเสนอตัวเลย..อายเขา

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศณีรา วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
อรุณสวัสดิ์ครับ คุณสยุมพร

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
น้ำทะเล วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 06.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/soda
เ พ ร า ะ พี่ เ ป็ น พี่ ... ที่ ... ว่ า ง เ ป ล่ า 

ศณีรา : รายงาน

ป๋าโซ : อ่าน

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 05.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

คุณสมบัติของนักการเมืองที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
10 ข้อ
พรรคดี อีก
แต่ละข้อหาทำยายากจัง
วันนี้

อย่าลืม ก่อน เลือกตั้ง 15 วัน
ท่านจะได้รับ แจก ส.ส.11 หรือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้่านของท่าน
มีชื่อตกหลน มีผีเข้ามาอาศัยอยู่รีบๆแจ้ง
เมื่อได้รับ ส.ส.11 จากบุรุษไปรษณีย์แล้วรีบแกะอ่าน
ว่าท่านเลือกตั้งหน่วยไหน
มีชื่อใคร อยู่ลำดับที่เท่าไร

ไม่ใช้ไปร้องแรก ในวันเดินทางไปเลือกตั้ง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ชบาตานี วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 05.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

โถ......คุณปลัดขา....คุณสมบัติของ ส.ส.หลายข้ออย่างนี้ จะมี ส.ส.ดีๆ เหลืออีกหรือเปล่าละเนี่ย? แค่คุณสมบัติ ข้อ สองข้อก็หายากแล้วนา.....

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สยุมพร วันที่ : 24/05/2011 เวลา : 04.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ooddee

สวัสดีค่ะ คุณศณีรา
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน