*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2505513
  • จำนวนผู้โหวต : 689
  • ส่ง msg :
  • โหวต 689 คน
<< พฤษภาคม 2011 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2554
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 3624 , 10:31:22 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน BlueHill โหวตเรื่องนี้

ผู้เขียนกับท่านวรเดช วีระเวคิน กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

                  หลังจากที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะกรรมของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2553 เพื่อจัดทำร่างโครงการเพื่อการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ในวิชาสัมมนาฯของ รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา
ดังนั้นในฐานะเป็นบุคคลที่นำเสนอการมาศึกษาดูงานในสหพันธรัฐมาเลเซีย เพราะเห็นว่า รัฐบาลไทยเรา เราเคยพยายามดำเนินโครงการความร่วมมือสามฝ่ายภายใต้กรอบ IMT-GT ระหว่างสมาชิกทั้งสามประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ประกอบกับ มีความพยายามร่วมกันที่จะผลักดันให้ภูมิภาคนี้เป็นประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ.2558 แล้ว ประชาคมอาเซียน คืออะไรกันแน่ ทำไมต้องประชาคมอาเซียน

เพื่อนๆหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2553


             "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ "อาเซียน" ที่ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศในภูมิภาค ได้รับรองเอกสาร "วิสัยทัศน์อาเซียน 2020" กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ เพื่อมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community)ให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบด้วย "เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา" ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆเพื่อสร้างและพัฒนามาสู่สภาพการเป็น "นิติบุคคล" ซึ่งเป็นที่มาของการนำหลักการนี้ไปร่างเป็น "กฎบัตรอาเซียน" ซึ่งทำหน้าที่เป็น "ธรรมนูญ" การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศซึ่งผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า "สิบชาติ หนึ่งอาเซียน"

งานนี้ น้องเดะ หน้าห้องนายกฯคุณวุฒิ มงคลประจักษ์

ประสานนัดพบท่านท่านกงสุลใหญ่ ..ครับ

                โดยจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมได้สร้างความ เป็น "ประชาคมอาเซียน" เกิดขึ้นภายหลังจากการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช้ "กฎบัตรอาเซียน" (ASEAN Charter) จะมีวิถีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ คือเป็นการปรับองค์กรในการทำงานแบบ การรวมกลุ่มที่มี "กฎ" เป็นฐานที่สำคัญ (Rule-Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะต้องปฏิบัติตามพันธะข้อตกลง มีการกำหนด "กลไกระงับข้อพิพาท" พร้อมกับสร้าง "อาเซียน" ให้มีสถานะเป็น "นิติบุคคล" มีการปรับให้เป็นองค์กรที่มี "ประชาชน" เป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้น ทำให้เกิด "กระบวนการตัดสินใจ" จาก การประชุมระดับผู้นำ ซึ่งจะปรากฏเป็น คณะมนตรี หรือ (Councils) ของอาเซียนขึ้นทำหน้าที่เป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิ่มอำนาจ "สำนักเลขาธิการ" (Secretariat) และผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (Secretary General) นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และลดช่องว่างระหว่างสมาชิกของอาเซียนลงวัตถุประสงค์ที่ปรากฏใน
"กฎบัตร" แยกตามเสาหลักที่สำคัญทั้ง 3 เสา อันได้แก่ 1. เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน 2. เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ 3. เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน (ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

เสวนา ครั้งนี้ได้ความรู้มากเลยครับ


                  ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า ปัจจุบันรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการมุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเต็มตัวภายในปี 2563 ซึ่งสอดรับกับโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และประชาคมอาเซียน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสหพันธรัฐมาเลเซียมียุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม จึงทำให้สามารถก้าวนำประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างรวดรวดเร็ว จึงนำเสนอ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อได้ให้โอกาสนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษาดูงานยังประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 21 -24 มิถุนายน 2554 โดยมีรายละเอียด กำหนดเป้าหมายศึกษาดูงาน ดังนี้

'หลักพุทธ' เมืองอะลอ สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ขอบคุณภาพ Bg ปราณชลี


               • ศึกษาดูงานวัดนิโคลธารม รัฐอลอสตาร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ วิถีชีวิตคนไทยตกค้างในมาเลเซีย, นโยบายชนของรัฐต่อกลุ่มน้อยในมาเลเซีย และวิธีพุทธในมาเลเซีย

ภาพนี้น่ารักดี..มาเลย์เขา การคมนาคมดีมากๆ

ทางด่วนเขา มอเตอร์ไซด์ ก็วิ่งได้..เท่าเทียมกันดี

วงเวียนศิลปกรรมนิโอ

ความเจริญที่ไม่ทำลายธรรมชาติ

ต้องยกนิ้วให้จริงๆ

ชีวิต..ชีวาริมส่วนสาธารณะใกล้ทะเล..

ป้อมปืน มีคู่รักฝรั่งสวีทกัน กลางวันแสกๆ

ทุกอิริยาบท...มีให้เห็นที่นี่

ทะเลสะอาด...เป็นระเบียบ


               • เข้าพบกงสุลใหญ่ ประจำรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น.ไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ นโยบายด้านการต่างประเทศระหว่างไทยกับมาเลเซีย และความเป้นได้ใน “ประชาคมอาเซียน”
               • ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ นโยบายด้านการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นรัฐปีนัง, การบริหารจัดการการด้านการจัดเก็บรายได้และภาษี, โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐบาลกลาง และการบริหารด้านการศึกษา


              • ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มะละกา ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 14.30 น.ไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรัฐมะละกา, ประวัติศาสตร์การประกาศเอกราชของมาเลเซีย, วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในมะละกา และกระบวนการขับเคลื่อนอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของเมืองขึ้นเป็น เมืองแห่ง “ มรดกโลก”
             • ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ แนวคิดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองใหม่ปุตราจายา, ระบบการบริหารราชการส่วนกลางของสหพันธรัฐมาเลเซีย
            • ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ศึกษาดูงายกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ ตึกแฝด (KLCC,PETRONAS) , พระราชวังราชธบดี, จัตุรัสเมอเดก้า และ เวลา 18.30 น. ไปยังเก็นติ้ง ศูนย์รวมสถาน บันเทิง คาสิโน ของภาคเอกชน บนยอดเขาสูง เพื่อเสริมวิสัยทัศน์ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม

ท่านกงสุลใหญ่ ใจดีจริงๆ


                 ล่าสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ผู้เขียน ได้มีโอกาสเข้าพบ ท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นายวรเดช วีระเวคิน พร้อมกับคณะซึ่งประกอบด้วยนายจงเจริญ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองกงสุล, นายภานุฤทธิ์  จำรัสโรมรัน กงสุล และนางรัชนี  ศานติกร กงสุล ผู้เขียนได้รับการตอนรับอย่างดียิ่ง มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทัศนะได้ความรู้มากมาย มีหลายเรื่องที่ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆ กับประเทศไทยมากมาย งานนี้ ผู้เขียนอยากให้ถึงเวลาศึกษาดูงาน เร็วที่สุด อยากสรุป ผลการศึกษาเพื่อมาเผยแพร่ให้กับผู้อ่านจริงๆ.. ..

 

นายจงเจริญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองกงสุล, นายภานุฤทธิ์ จำรัสโรมรัน กงสุล


                 ท้ายนี้ ผู้เขียนก็ขอวอนให้ว่าที่รัฐบาล ไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหน รวมไปถึงข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้ หากมีการเปลี่ยนขั่วหรือเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เมื่อไหร่ ขอซักทีเถิด ประเภทที่ชอบถือศักดิ์ศรี นโยบายของรัฐบาลเก่า เราไม่ตาม หรือประเภทชอบกระแนะกระแหน ว่า ก๊อปปี๊นโยบายของพรรคตนไป คิดเองไม่เป็น มันทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่องและหยุดฉะงัก ต่างชาติเขาเบื่อเราเต็มที ทั้งภาครัฐและเอกชน ถ้าเรายังไม่นิ่งแบบนี้ ใครเขาจะมาคบหาเจรจาด้วย อะไรที่เป้นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ทำต่อเถอะ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ล้วนดีๆทั้งนั้น มันไม่เกิดเพราะพวกคุณมัวแต่ถือศักดิ์ศรี หรือเล่นเกมอคติแบบนี้นั่นเอง เราหยุดนิ่งมานานเพราะการมีมุมมองคับแคบแบบนี้มานานเต็มทนแล้ว ขอให้มีวุฒิภาวะเสียที รักษาแนวทางหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

คนไทยกับคนมาเลย์ไม่ต่างกันเลย

ส่วนเรื่องที่ผู้เขียนยังติดค้าง เพราะบางเรื่องต้องใช้เวลาครับ..ถ้าสรุปได้แบบมีเนื้อมีหนังเมื่อไหร่ รับรองว่า ต้องนำมาเสนอในโอเคเนชั่นแน่นอนครับ... ศณีรา รายงาน

เรือข้ามฝาก

วัดพม่า 

พี่สมชาย ทองพูล กับวัดไทยในปีนัง

วัดไทยกับวัดพม่า ประจันหน้ากันเลย

(ซ้าย)แบซอ พขร.เทศบาลเมืองเบตง ผู้เชี่ยวชาญมาเลย์ละ

มะละกา "มรดกโลก" เราจะไปศึกษาดูงานอีกครั้ง

สาวฮินดูกือริงนั่งรอรถด้วยเสื้อสีสด


วงเวียนน้ำพุบริเวณหน้าโบสถ์คริสต์ศูนย์กลางเมืองมะละกา

สัญลักษณ์ชาติตะวันตกที่เห็น

พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง หรือพระราชวังมะมุดห์ในอดีต

สีสันมะละกา ไม่ได้นั่งเหมือนไปไม่ถึงมะละกา

ฉากที่หลากหลายวัฒนธรรม

มัสยิดทรงจีนก็มี

ห้องแถวทรงโปรตุเกส

ประตูไชน่าทาว์น

ขบวนเราเหมือนขบวนแห่ขันหมากเลย

ถนนแคบและวันเวย์เยอะมาก

ถ้ามีดอกดาวเรืองอย่างที่เห็นคือ ฮินดู แน่นอน

สายน้ำประวัติศาสตร์

มีบ้างที่ดัดแปลงตามยุคสมัย

สมาคมชาวจีน

มัสยิดเก่าที่สุดของอินเดียทมิฬ มัสยิดกำปงกือริง

ที่อาบน้ำละหมาด

นี่แหละมัสยิดแรกสุดของคาบสมุทรมลายู

สมัยก่อนสุสานอยู่ในมัสยิดเลย

ในมัสยิด มีโบราณวัตถุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี

1 ใน 5 ของสุสานองค์รักษ์สุลต่านอาหมัด ซาร์

1 ใน 5 ของสุสานองค์รักษ์สุลต่านอาหมัด ซาร์

ซ้ายสุดสุสานองค์รักษ์สุลต่านอาหมัด ซาร์ ที่ตัวสูงใหญ่มาก

1 ใน 5 ของสุสานองค์รักษ์สุลต่านอาหมัด ซาร์

หมวย..มะละกา น่ารักตามแบบฉบับ

ประตูไชน่าทาว์น

ศาลเจ้าจีนตรงข้ามกูโบร์..เป๊ะ

เริ่มจัดตลาดนัดในตอนเย็น

ร้านของชำของมาเลเซีย

ป้ายของเขาจะเป็นจุดๆ ไม่เหมือนบ้านเรา เสรีเกินไป

สะพายลอย สูงและยาวมาก

ที่ทำการมะละกาในปัจจุบัน

เก็นติ้ง ปาหัง

เขาสร้างได้อย่างไร..

ตึกโรงแรม..มหึมาจริงๆ


บรรยากาศ สุดโรแมนติก

เหมาะแก่การฮันนีมูน..อย่างยิ่ง

สวรรค์บนดิน..

สวนน้ำบนเขา

ขอขอบคุณ Malay Song จาก YouToub

เอ็นทรี่แนะนำ

ตามรอยมะละกา มาเลเซีย กับศณีรา ตอน ๑

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/01/19/entry-3

ตามรอยมะละกา ตอน ๒ ฮูลูเปรัค

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/02/06/entry-1

ตามรอยมะละกา ตอน ๓ เปรัค-อิโปร์

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/03/27/entry-1

ตามรอยมะละกา ตอน ๔ เก็นติ้ง-ปาหัง

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2010/03/28/entry-2


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 15
ใส่ไข่ด้วยครับ คุณชบาตานี

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 15
ใส่ไข่ด้วยครับ คุณชบาตานี

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 15
ใส่ไข่ด้วยครับ คุณชบาตานี

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ชบาตานี วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 18.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ไม่ธรรมดาเลยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 14.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 12
เพลงนี้เป็นความภาคภูมิใจอของมาเลเซียเขาครับ คุณฐารตี เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ดังทั่วโลก แต่อย่าไปคิดถึงคาราเร่ สาวประเภทสองละกัน เขาจะเอามาแสดงกันขรม.. ลองคิดถึงเพลงหม้อลำ เพลงฉ่อย เพลงหนังตะลุง..แล้วจะเข้าถึงครับ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 13.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 9
ขอบคุณครับคุณ navavee

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ฐารตี วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tharatee

น้าๆ โผม ชอบเพลงคับ .. ^^

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
ฐารตี วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 13.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tharatee

น้าๆ โผม ชอบเพลงคับ .. ^^

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ฐารตี วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 13.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tharatee

น้าๆ โผม ชอบเพลงคับ .. ^^

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
navavee วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 13.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navavee

แนะนำมัสยิดริมน้ำที่มะละกาค่ะ ตั้งอยู่ริมฝั่งมะละกา มองไปเห็นเกาะอินโดนีเซียค่ะ สวยมาก และห้องน้ำสะอาดมาก สามารถไปนั่งอ่านหนังสือในห้องน้ำได้เลย แปลกที่ห้องน้ำตั้งอยู่หน้ามัสยิดเลยค่ะ มัสยิดก็สวยมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 7
จะพยายามครับ พี่ชาลี

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
BlueHill วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ขอบคุณครับท่านปลัด แสดงว่ายังไม่ได้ไป งั้นดีเลยครับ
ผมสนใจข้อมูล เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการที่ทันสมัยภายใต้ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม ของทางมาเลเซีย นะครับ

รบกวนท่านปลัดเก็บข้่อมูลมาฝากด้่วยนะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 4
เป็นเดือนมิถุนายน 2554 จริงๆครับ พี่ชาลี ครั้งไปประสานงาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ครับ แล้วหากกลับมา จะมาเล่าผลที่ได้ดูงานอีกครั้งครับ..

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 3
สวัสดีครับ คุณพัชรวิภาวรรณ ผมไม่เหมาะเป้นนักการเมืองจริงๆครับ วันหน้า หากเติบโต อาจไปดำรงตำแหน่งปลัด ที่นั่น ยังพอไหวครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติขนาดนั้นด้วยใจจริงครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
BlueHill วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ศึกษาดูงานวัดนิโคลธารม รัฐอลอสตาร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ท่านปลัดเขียนผิดหรือว่า เป็นเดือนมิถุนายนจริง ๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พัชรวิภาวรรณ วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 12.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tommychan

ขอบคุณนะครับที่ เพิ่มเติม ความรู้ให้เราๆ ท่านๆ ได้ทราบความเคลื่อนไหวในแง่มุมประเทศเพื่อนบ้าน มีแววเป็นนักการเมืองสูง น่าจะลงเล่น การเมืองสักตั้งนะครับ ดีไม่ดีได้รับเลือกเป็น นายกเทศมนตรีอำเภอเบตง ในเดือน ธันวาคม 2554 นี้นะครับ ประชาชนทีอยู่เบตงเขารู้จัก คุณนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ศณีรา วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 11.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 1
สวัสดีครับ พี่ลูกเสือหมายเลข 9

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ลูกเสือหมายเลข9 วันที่ : 26/05/2011 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chai
<<==แวะไปทัก..แล้วคุณจะรักหนุ่มคนนี้

โกอินเตอร์จริงๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน