*/
  • ศณีรา
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : areebe@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2008-10-17
  • จำนวนเรื่อง : 803
  • จำนวนผู้ชม : 2495761
  • จำนวนผู้โหวต : 689
  • ส่ง msg :
  • โหวต 689 คน
<< เมษายน 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

[ Add to my favorite ] [ X ]


ในประเทศไทย อาชีพใด น่าเชื่อถือมากที่สุด..
นักการเมือง
9 คน
นักการทหาร
159 คน
นักปกครอง
2 คน
นักวิชาการ
18 คน
นักธุรกิจ
7 คน
นักการศาสนา
16 คน
สื่อมวลชน
1 คน
ข้าราชการ
6 คน

  โหวต 218 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558
Posted by ศณีรา , ผู้อ่าน : 1433 , 23:37:55 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน แม่หมี โหวตเรื่องนี้

โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า 2557 

              โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มกิจกรรมที่ดีในการะหว่างปิดภาคเรียนของเยาวชนในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าฮาลา-บาลา ของเยาวชนในตำบล โดยครั้งแรกจัดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.ท.พิทักษ์ เอียดแก้ว เป็น ผบ.กองร้อย ตชด.ที่ 445 และนายอับดุลรอนิง ลงซา เป็นประธานกรรมการบริหารองค์หารส่วนตำบลอัยเยอร์เวงในปี พ.ศ. 2545   และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
              จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 ผู้เขียนได้รู้จักกับ “สำนักหัวใจเดียว” องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและประชาชน ในด้านการสืบสานอนุรักษ์สิงดีงามไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงทรัพยากรอันมีค่าในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงแง่มุมที่แตกต่างจากสิ่งที่เห็นในสื่อหลักที่ที่ผูกขาดการเผยแพร่ข่าวสารใรขณะนั้น
              “สำนักหัวใจเดียว” ภายใต้การนำของ นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงานที่สำคัญ คือ นายชวิน ถวัลย์ภิยโย ช่างภาพฝีมือดี เลือดพัทลุง และนายธนาคม พจนาพิทักษ์ นักสื่อสารมวลชน เลือดสตูล อาจารย์พิเศษมหาวิทยากรุงเทพ ในขณะนั้น กำลังร่วมกันทำค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียน ณ มูลนิธิ ดร.รุ่ง แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนสาระโครงการฯ ควรจะเพิ่มหลักสูตรที่น่าดึงดูดเยาวชน และสามารถจุดประกายให้เยาวชนเติบใหญ่ เป็นกำลังหลักในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ประจวบกับแนวทางของ สำนักหัวใจเดียวกัน ที่มุ่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีในสังคม “ทักษะการเขียนและการถ่ายภาพเบื้องต้น”จึงเป็นคำตอบโจทย์ที่ดีที่สุด ในการปรับโครงการเยาวชน ให้เหมาะสมในยามนั้น 
              การนำข้อดีของค่ายวรรณกรรมเยาวชนนักเขียนฯมาผนวกกับค่ายอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าที่ปากคลองป่าฮาลา-บาลา ได้รับการตอบรับโดยดีจากนายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ และทีมงาน  โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถูกกำหนดขึ้น ขึ้นมาโดยเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าจึงถือกำเนิดขึ้น  โดยยังคงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเสริมเยาวชนให้รู้รักสามัคคี  และวัตถุประสงค์ใหม่ในขณะนั้นก็ คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในการเขียน การถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน สำหรับเป็นพื้นฐานในการเป็นนักเขียน หรือสื่อมวลชลที่ดีในอนาคต
              และในในปี พ.ศ. 2553 เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากกองการศึกษาเทศบาลเบตง สำหรับวิทยากรสันทนาการมืออาชีพที่จะเข้ามาช่วยละลายพฤติกรรม ช่วยเยาวชนในการปรับตัว ลดความกดดัน หรือความตื่นเต้นของเยาวชนเมื่อเข้ามา เพราะเด็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ ขาดโอกาส ไม่กล้าแสดงออก ทำให้กิจกรรมไม่ไหลลื่น หากเข้าไปในค่าย ตชด.ที่ปากคลองฮาลา รวมไปถึงเพิ่มทักษะทางด้านศิลปะ โดยเพิ่มวิชาศิลปะในการปะติดจากวัสดุธรรมชาติอันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยในการพัฒนาสมองซีกขวา ที่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จในอาชีพการในอนาคต      
              โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าทุกครั้งที่ผ่านมา  จะมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯอยู่เสมอ โดยเฉพาะตัวชี้วัดสำคัญ คือ จิตสำนึกในการรักษ์ป่า ความรู้สึกอยากจะรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้น  รวมไปถึงจำนวนเยาวชนมีความสนใจ ความต้องการที่จะเข้าไปศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาความอุดมสมบูรณ์ ของป่าฮาลา-บาลามากขึ้นทุกปี
              ในอนาคตอันใกล้ หลักสูตรคาดว่าจะได้การบรรจุเพิ่มเติม คือ ความรู้เกี่ยวกับพฤษาศาสตร์ในท้องถิ่น อันต้องใช้นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรขึ้น รวมไปถึงการขยายโครงการฯไปถึงถึงบุคคล เยาวชนภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการขยายแนวคิด เมล็ดที่ดีในสังคม ให้ยิ่งกว้างขึ้นไป อันจะเป็นพลังในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าฮาลา หรือป่าอนุรักษ์ใดๆ อันเป้นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่สำคัญนั่นเอง   
              ในปี 2556 โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า เราก็โชคดีที่มีทีมงานวิทยากรฝีมือดี จิตใจเยี่ยม เข้ามาร่วม อธิ เช่น นายเกริ่น เขียนชื่น ช่างภาพรุ่นใหญ่ นายสุไลมาน ยาโม ศิลปินรุ่นใหม่ไปแรง กลุ่มเฌอบูโด มาร่วมงานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทีมงานเดิมอย่าง ทีมฝึกวินัยของ ตชด. ทีมงานสำนักหัวใจเดียวกัน ทีมงานสันทนาการจากกองเทศบาลเมือง และสต๊าฟขององค์การบริหารส่วนตำบล เกือบ 30 คน  เด็กและเยาวชน ภายในตำบลอัยเยอร์เวง อายุ 11-18 เข้าร่วมจำนวน  50  คน  รวมทั้งสิ้น  ประมาณ 80  คน จัดอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน โดยการอบรมแบ่งเป็นการอบรมสัมมนาในห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 445  อำเภอเบตง  เป็นเวลา  1  วัน และเดินทางไป  ณ  หน่วยอนุรักษ์สวนป่าพระปรมาภิไธย ที่ 2 (ปากคลองอาลา)  เป็นเวลา  3  วัน 
              ผู้เขียนหวังอย่างยิ่ง ผู้อ่านคงพอจะเข้าใจในสาระที่มาของโครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างนักเขียนและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่าพอสมควร อนึ่งหากผู้ใดสนใจรายละเอียดอยากดำริทำโครงการในแนวทางนี้ ไม่ว่าในแง่มุมใด ผู้เขียนดีจะให้ความร่วมมือทุกประการ โดยสามารถติดต่อได้ ผ่านอีเมล areebe@hotmail.com ผ่านเฟชบุ๊ค sanira ok nation หรือ จดหมายที่อยู่ อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 เบอร์โทร 073-285111 ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงหรือประสานงานผ่าน นายชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์ เจ้าของ “สำนักหัวใจเดียว” ก็ไม่ถือว่าผิดกติกาแต่อย่างใด ขอให้มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนาเยาวชน เพื่อการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะป่าไม้ เป็นพอ. ศณีรา..รายงาน

*หมายเหตุ โครงการอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ป่า ประจำปี 2558 จะจัดขึ้นระหว่าง 22-25 เมษายน 2558 แล้วจะนำภาพมาเล่าความกันอีก เช่นเคยครับ


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ศณีรา วันที่ : 17/04/2015 เวลา : 20.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     

ความคิดเห็นที่ 2 ขอบคุณครับแม่หมี

ความคิดเห็นที่ 2 ศณีรา ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี วันที่ : 17/04/2015 เวลา : 09.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

น่าชื่นชมที่ผู้ใหญ่จัดโครงการดีๆแบบนี้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ศณีรา วันที่ : 16/04/2015 เวลา : 23.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/localbetong
  สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ " การที่คนดีนิ่งดูดาย "     


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน