• ลุงแจ่ม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : loongjame@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-01-31
  • จำนวนเรื่อง : 5755
  • จำนวนผู้ชม : 4632521
  • ส่ง msg :
  • โหวต 347 คน
อยากจะพูดคุยหรือมีปัญหาคับใจ ปรึกษา"ลุงแจ่ม" ที่หมวดหมู่ : ร้องทุกข์..กับลุงแจ่ม หรือ คุยกับลุงแจ่มสดๆทาง MSN ที่นี่ loongjame@hotmail.com
เวทีของชาวบ้านธรรมดา แลกเปลี่ยนทุกข์สุข แสดงความคิดเห็นความเป็นไปในชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ปกป้องสิทธิและผู้บริโภค
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/loongjame
วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2553
Posted by ลุงแจ่ม , ผู้อ่าน : 1146 , 15:11:08 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ต้องพูดมาก แต่ให้ลงมือทำ

สัมภาษณ์
นายงามรัก จานทอง
นางสาว ทัศนีย์วรรณ แสงอรุณ
คณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า ตำบลปากทรง

 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร - ตำบลนำร่อง โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง  โดยนายงามรัก จานทอง คณะกรรมการโครงการรักษ์ป่า ตำบลปากทรง และเลขานุการเครือข่ายของรักษ์ป่าภาคใต้ เป็นตำบลนำร่องมาตั้งแต่ปลายปี 50 ที่ชุมชนได้ร่วมกันวางแผนและหาข้อสรุปเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการฯ

 

 แผนตำบลตามแนววิถีพอเพียง ได้ถอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกมาเป็นหลักการพึ่งตนเองของชุมชน เพื่อให้ครบ 4 องค์ประกอบหลักในการดำรงชีวิตโดยมีเป้าหมายว่า ท่ามกลางวิกฤต ถ้าหากต้องปิดตำบล ชุมชนจะอยู่ได้อย่างไร?

 ชุมชนสรุปบทเรียนของตนเองแล้วว่า จะต้องเน้นหลักการพึ่งตนเองได้นั่น ต้องมีครบปัจจุบัน  4 อย่างคือ คือ ปัจจัยด้านอาหาร ปัจจัยด้านพลังงาน ปัจจัยการผลิต และองค์ประกอบความรู้เรื่องการจัดการและนำไปสู่การทำแผน การปฏิบัติในแต่ละหมู่บ้านของตำบล

 

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน คนอยู่กับป่าของตำบลปากทรง จึงเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ทที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปากป่า เริ่มจากการตั้งฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ ฐานจัดการดิน น้ำ ป่า คน มี 20 กิจกรรม

 แผนงานแรกเริ่มจากแผนงานอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การทำกิน พึ่งตนเอง เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง คัดสรรคนที่อยูในพื้นที่ที่ทำเรื่องวิถีพอเพียงเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางกับคนอื่นๆ จากนั้น จึงเริ่มแผนจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ล่องแก่ง แผนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และเชื่อมเครือข่าย “รักษ์ป่าสร้างคน วิถีพอเพียง ภาคใต้” ขึ้น ตามปฏิญญา เกาะสาหร่าย 

 

 นางราศรี หนูนุ้ย เป็นครัวเรือนที่ทำเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการคัดสรรเป็นครัวเรือนต้นแบบ สามารถพึ่งตนเองได้ ปลูกพืชผักหลากหลาย ปลูกต้นทำมัง ใบทำมังเอามาตำน้ำพริกกลิ่นเหมือนน้ำพริกแมงดา ใบทำแกงเผ็ดได้ เผ็ดได้ ส้มแป้น ใบส้มป่อย เน้นปลูกผักป่า ผักพื้นบ้านและนำมาทำอาหาร เป็นสมุนไพร เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เตาเผาถ่าน ปลูกผักหวานตัดดอกเหมือนแปลงกุหลาบ ทำปุ๋ยหมัก เป็นครัวเรือนต้นแบบ 

 ครอบครัวนี้ ได้รับรางวัลครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 

 บ้านคุณราตรี อยู่ริมสวนก็เป็นบ้านตัวอย่าง อากาศปลอดโปร่ง บ้านนี้เน้นมากเรื่องความสะอาด มีอาหารพอกิน สามารถหยิบของใกล้บ้านมาทำเป็นอาหาร เช่น ผัก ปลา ไก่ มีอาหารพอเพียงพึ่งตัวเองได้ ปลูกผักเป็นสวนหย่อม 

 นอกจากกินได้ยังประดับบ้านสวนงาม เป็นครัวเรือนต้นแบบของ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ

 โดยเฉพาะ ต.ปากทรง อ. พะโต๊ะนี้ เป็นแหล่งต้นน้ำ เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางน้ำ มีสภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อน สวยงามสมบูรณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งทำเหมืองแร่ ปัจจุบันส่วนใหญ่ ปลูกกาแฟ สวนผลไม้ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

 ผลงานของ คุณวน วงษ์ศรีนาค หรือพี่แจ่ม ได้รางวัลยอดเยี่ยมด้านเกษตรอินทรีย์ ของ ต.พะโต๊ะ บ้านอยู่กลางป่าหน้าบ้านปลูกข้าวแทนหญ้าญี่ปุ่น เอาไว้พอกินในครัวเรือนในแต่ละปี นำไม้ไผ่มาทำเป็นแปลงปลูกผัก เจาะและใส่ดินปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ขุดคูรอบบ้าน ทำให้บ้านเย็น เลี้ยงปลารอบบ้านและนำน้ำรดผักได้ด้วย 

 

 คุณวน ได้พัฒนาสร้าง “แบรนด์” กาแฟบ้านคลอง กาแฟอินทรีย์ตาแจ่ม กาแฟโรบัสต้า ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ใส่ยาฆ่าแมลง กระบวนการผลิตทั้งหมดทำเองทุกอย่างตั้งแต่คั่ว มีโฮมสเตย์ให้พัก  

 ต.ปากทรงมีกิจกรรมท่องเที่ยว ป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าต้นน้ำพะโต๊ะ ช่วงฤดูน้ำหลาก ก.ค. - ก.ย. ล่องแก่งสนุกมาก กิจกรรมล่องแก่งมีแก่งหลักๆ 7-8 แก่ง ระยะทาง 10 กม. หรือจะเดินป่าที่หน่วยจัดการและอนุรักษ์ต้นน้ำพะโต๊ะ เรียนรู้เรื่องการจัดการป่าต้นน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วม ที่นี่มีที่เดียว ดอกบัวผุดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 ซม. ต.พะโต๊ะเป็นสันคาบสมุทรมาลายู กระโถนฤาษี มีที่หมู่บ้านลองเรือ 

 

 ก้าวต่อไปของพะโต๊ะ คือ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชน มีการรณรงค์เพื่อรักษาป่าเอาไว้ ต้นไม้ไม่ใช่ปลูกและทิ้งเอาไว้ แม้ว่ารัฐบาลจะไม่เห็นด้วย นั่นคือ โครงการธนาคารต้นไม้ ภาคประชาชนตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง ต้องตัดก่อนถึงจะมีค่า 

 หลักวิถีพอเพียงเน้นให้ต้นไม้มีค่าตั้งแต่ปลูก โดยให้รัฐส่งเสริมให้ “ต้นไม้มีค่า” เป็นการนำร่องโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ แล้วพัฒนาเป็นธนาคารต้นไม้  เริ่มตั้งแต่ปี 49 เปิดเวทีธนาคารต้นไม้ 50 จังหวัด 1,000 กว่าสาขา สมาชิก 500,000 คน ปลูกต้นไม้ประมาณ 3 ล้านต้น ไม่ต้องถางป่าปลูกในพื้นที่เดียวกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่ ต.ปากทรง 

 หลักการคือต้องมีที่ดินเป็นของตัวเอง ต้องปลูกในที่ของตัวเอง เข้าเป็นสมาชิก ต้องดูแลเอง คิดมูลค่าและตัดเพื่อเป็นสินค้า ถ้าจ้างพนักงานป่าไม้ไปดุแลป่าเงินเดือนๆ ละเท่าไหร่ ค่าเพาะ ค่ากล้า ค่าดูแลรักษา ปีละประมาณ 100 บาท คืนเป็นมูลค่า กรรมการไปตรวจ รอด ก็ 100 ช่วงแรกอยู่ในช่วง 10 ปีก่อน ผืนแผ่นดินที่ปลูกได้รับการรับรองสิทธิ 

 ตอนนี้กรรมการธนาคารต้นไม้รับรอง บันทึกไว้ ต้นไม้ทุกต้นแก้ปัญหาโลกร้อนได้
 แนวคิดที่ใหเอาไปใช้หนี้ได้ โดยเฉพาะ ธกส. ปีละ 500 เอาต้นไม้ค้ำประกัน พอต้นมไมีมูลค่าเท่าหนี้ ก็เอาไปคืน ก้าวค่อไปคือทำให้รัฐบาลรับรองทั้งกระทรวงการคลัง กองทุนฟื้นฟูเกษตร เป็นต้น

เรื่อง ลุงแจ่ม คมชัดลึก

ภาพ ณัฐสิทธิ์ แก้วแจ่ม

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

สุสานช้างไทย

บ้านหลังสุดท้ายของช้างไทยที่ได้รับบาดเจ็บและพิการอยู่กลางป่า อ.งาว จ.ลำปาง

View All
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]