• magketing
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : magketing.editor@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-01-01
  • จำนวนเรื่อง : 457
  • จำนวนผู้ชม : 244704
  • ส่ง msg :
  • โหวต 7 คน
magketing
“Mag+keting” E- Magazine Free download
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/magketing
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
Posted by magketing , ผู้อ่าน : 264 , 17:29:58 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แม้ว่าปริมาณขยะในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะมีปริมาณลดลงจาก 10,500 ตัน/วัน ลดลงเป็น 9,600 ตัน/วัน เฉลี่ยลดลง 1,000 ตัน/วัน แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกจะพบว่าภาพรวมของปริมาณขยะลดลง จะแฝงมาด้วยจำนวนขยะพลาสติกที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 1,000 ตัน/วัน  ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหารเดลิเวอรี่ ซึ่งเป็นขยะทีรีไซเคิลไม่ได้เช่นถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องบรรจุอาหารชนิดบาง ถุงแกง ช้อนและส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ซองขนม บะหมี่สำเร็จรูป ซอง ถ้วยบรรจุอาหารใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 หรือ“ขยะเดลิเวอรี"จะเป็นอีกหนึ่งNew Normal

ขณะเดียวกันยังพบว่าจากสถานการณ์โควิด19 จะมีต่อปรากฏการณ์ความปกติรูปแบบใหม่หรือที่ New Normal เช่น การWork from Home (WFH) ซึ่งแนวโน้มจะต่อเนื่องถึงครึ่งปีหลัง ขณะที่หลายๆธุรกิจอาจให้ความสำคัญ WFHไปในระยะยาวโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการรองรับความต้องการใหม่ของผู้บริโภค เช่น การลงทุนเพื่อขยายจัดจำหน่ายช่องทางออนไลน์ในทุกๆแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบเดลิเวอรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มจุดขายแบบไดร์ฟ ทรู เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ฯลฯ ซึ่งธุรกิจรูปแบบเหล่านี้มีโอกาสที่จะทำให้"ขยะเดลิเวอรี" กลายเป็นอีกหนึ่ง New Normal ของคนไทย

จับตาแผน“กำจัดขยะ”

จากแนวโน้มปริมาณขยะที่จะมาจากการซื้อสินค้าออนไลน์หรือฟู้ด เดลิเวอรี่ เช่น กล่องพัสดุ วัสดุกันกระแทกจากพลาสติก ถุงพลาสติกบรรจุสิ่งของ กล่องอาหาร แก้วพลาสติก ฯลฯ ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องมีมาตรการกำจัดขยะที่สามารรถรองรับสภาพของสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนไป ขณะที่เดียวกันจะต้องเป็นกระบวนการที่ไม่ซ้ำเติมปัญหามลภาวะ เช่น ฝุ่น อากาศ ฯลฯ รวมถึงสามารถที่จะนำมูลฝอยกลับมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ซึ่งปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้วางแนวทางกำจัดมูลฝอยในหลายมิติ โดย 12 % ถูกกำจัดด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและขยะมูลฝอย 5% กำจัดที่โรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ขนาด 300-500 ตันต่อวัน ในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ส่วน 83% เป็นการจ้างเหมาเอกชนขนไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างสุขลักษณะในที่ดินของเอกชนที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งแต่ละกระบวนการยังมีจุดอ่อน  โดยในส่วนของการฝังกลบขยะมูลฝอยข้อดีคือช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากมลพิษทางอากาศ เช่น กลิ่นการปลิว ฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอยได้ รวมทั้งป้องกันการเป็นแหล่งอาหารและที่เพาะพันธุของสัตว์ แมลงนำ โรคดต่าง ๆ และป้องกันสภาพที่ไม่น่าดูด้วยสุดท้าย แต่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอยเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และเริ่มมีอัตราเต็มพื้นที่ตามการออกแบบและการหาพื้นที่ใหม่ทำได้ยากมากขึ้นหรือกล่าวง่าย ๆว่าต้องสิ้นสุดการดำเนินการ ซึ่งพื้นที่เดิมจะต้องมีการปลูกพืชคลุมดินป้องกันการการกัดเซาะและปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะสามารถพัฒนาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียวหรือสวนสาธารณะต่อไป

ขณะที่การกำจัดขยะด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ยไม่สามารถที่นำมามาใช้ได้กับขยะมูลฝอยทุกประเภทและมีกำลังที่จะสามารถรับมูลฝอยในส่วนนี้ได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ตัน/วัน จึงยังคงเหลือขยะมูลฝอยบางประเภทที่ต้องนำไปกำจัดต่อไปด้วยการเผาในเตาเผาซึ่งภายหลังการเผายังคงเหลือกากขี้เถ้าที่ต้องนำไปกำจัดอีกก่อนจะถูกนำไปหมักบ่มประมาณ 40 วัน ก่อนนำไปร่อนเพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงดิน

เปลี่ยนขยะเป็น “พลังงานไฟฟ้า”

สำหรับการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นกระบวนการที่ยังมีสัดส่วนการนำมาใช้เพียง 5% เท่านั้น โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะคือการอบแห้ง การเผาและมอดดับแล้ว ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่ถูกเผาภายใต้อุณหภูมิสูงประมาณ 850 -1100 องศาเซลเซียส ควบคุมอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยสภาวะและระยะเวลาของการเผาไหม้ขยะมูลฝอยในเตาเผาสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของมวลขยะและเป็นการหลีกเลี่ยงความสูญเสียความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงในเตาเผาซึ่งสามารถนํามาเปลี่ยนสภาพเป็นไอร้อน เพื่อนําไปขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟฟ้าหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เป็นการใช้ทรัพยากรขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนก๊าซที่ได้จากกระบวนการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาจะถูกบําบัด ด้วยอุปกรณ์บําบัดมลพิษทางอากาศรวมทั้งปูนขาว ผงถ่าน และสารอื่น ๆ เพื่อดูดซับมลสารทําให้อากาศที่ปล่อยออกมาได้มาตรฐาน ส่วนน้ำเสียที่ไหลมาจากการกองขยะจะได้รับการบําบัดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนํามาใช้หมุนเวียน ซึ่งทั้งหมดเป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด  สําหรับขยะมูลฝอย จากการกําจัดในเตาเผาจะเหลือน้ำหนักเพียงแค่ 15-20% ภายหลังจากการเผาซึ่งสามารถนําเถ้าที่เกิดขึ้นบางส่วนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย โดยการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้

 ปัจจุบันได้มีดำเนินการโดยโรงกำจัดขย่ะเพื่อผลิตไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมขนาด ขนาด 300-500 ตันต่อวัน    แต่สามารถขยายกำลังการทำงานได้อีกในการที่จะรองรับปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของสังคมเมือง ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้งบประมาณลงทุนสูงและต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการด้านการกำจัดมูลฝอย (Private Public Partnership) ภายใต้ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มปริมาณการกำจัดมูลฝอยของกทม.ได้เพิ่มขึ้น และจะช่วยกำจัดมูลฝอยที่เกิดขึ้นในยุคที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ในยุค New Normal เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]