*/
  • มะลิซ้อนซ่อนรัก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2014-05-03
  • จำนวนเรื่อง : 48
  • จำนวนผู้ชม : 9308
  • จำนวนผู้โหวต : 2
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2 คน
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562
Posted by มะลิซ้อนซ่อนรัก , ผู้อ่าน : 237 , 12:59:43 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ม.สยาม ก้าวทันเทรนด์โลก จับมือ   ดีป้า ปั้นหลักสูตร​ “MBA Digital Executives”      

    เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วเราจะก้าวทันเทรนด์โลกกันอย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Business Management เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหาร หรือการทำงานในรูปแบบต่างๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก   

 

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดทำหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผู้บริหารยุคทิจิทัล  “ MBA Digital Executives”  ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกแบบ Degree Program ในประเทศไทย และเป็นสถาบันการศึกษา 1 ใน 2 ที่ได้รับความร่วมมือจาก Havard’s MOC Affiate Network อย่างเป็นทางการ           

 

   รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช  รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า- -    ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาแรง เพราะเศรษฐกิจยุคใหม่ ต้องสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา เป็นความท้าทายที่ต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทุกโอกาส เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตยุคใหม่ ดังนั้นความต้องการบุคลากรด้านการบริหารในยุคดิจิทัลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดเป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรผู้บริหารยุคดิจิทัล (MBA Digital Executives)’ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงเกิดความแตกต่างในการบริการให้กับลูกค้าอย่างเท่าทันสังคมโลกวันนี้         

  

      ...และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่หลักสูตร MBA Digital Executives มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up, Fail Forward (ความล้มเหลวเพื่อก้าวต่อไป) และ Microeconomics  of Competitiveness  (เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Harvard Business School  จาก ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์ตเตอร์  นักเศรษฐศาสตร์มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจของโลกยุคใหม่           

 

  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า- -   ในโลกปัจจุบันจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่โดน Disruptive โดยตัวดิจิทัลเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเอง หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cloud computing  เรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยี VR, AR หรือ MR ในอนาคต หรือเรื่องของ Blockchain  เรื่องของไฟท์ TF แอพพลิเคชั่นที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทย และในอนาคตอีก 5 ปี 10 ปี  และจะมีเรื่องของ Quantum Computing  ความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ระหว่าง​ มหาวิทยาลัยสยาม MBA และ DEPA ได้พัฒนาหลักสูตร MBA Digital Executives ร่วมกัน ทั้งที่เป็นคณะกรรมการในการร่วมจัดทำตัวร่างหลักสูตร การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกัน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DAPA   มีหลักสูตรที่เรียกว่า Digital CEO ซึ่งคนที่มาเรียน Digital CEO  ก็สามารถไปต่อยอดได้ปริญญาโท ในระดับ MBA ของมหาวิทยาลัยสยามได้ ขณะเดียวกันเรายังใช้เครือข่ายความร่วมมือคนที่เป็น Start Up หรือคนที่เป็น Speaker ที่มีชื่อเสียงในเทคโนโลยีต่างๆ มาพูดให้กับผู้บริหารเหล่านี้ได้รับทราบด้วย           

 

 

       ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวเสริมว่า   หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้จากทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน และหลักสูตรเราจะร่วมกับ DEPA  ในการออกแบบรายละเอียดวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Digital Start Up ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะทำโครงการขึ้นมา แล้วนำโครงการนี้ไปขอทุนกับทาง DEPA  เพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ และDigital Tranformative ซึ่งเป็นการเรียน Captone Project ก็จะมีทุนจากทาง DEPA เช่นกัน  หรือ Design Thinking and Innovation โดยจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดการ การแปรสภาพธุรกิจ หรือ Cyber Resillience เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น

 

 พร้อมกันนี้ยังได้เติมเต็มเรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลอีกหลากหลายมุมมองจาก Speaker ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับมืออาชีพ   อาทิ พันเอก ดร.เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตประธานกรรมการ กสทช./ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ CEO บริษัท ไอโครา จำกัด / รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช จากมหาวิทยาลัยสยาม และ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร  CEO Z.Com เป็นต้น       

  

      ด้วยหลักสูตรที่เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารยุคทิจิทัล  ‘ MBA Digital Executives ’ ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1 ปี 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท  โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) เป็นเรียนแบบรายวิชา Mudule หรือจะเทียบโอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ Harvard, MIT และ Stanford ผ่าน Platform ของ EdX Cours Era ได้ด้วย

    ก้าวให้ทันโลก ก้าวให้ทันเทรนด์ ขอเชิญมาร่วมเป็นหนึ่งสู่ ผู้นำยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจของคุณ  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2562 ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0 2868 6866, 08 9303 9999

                              

 แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน