• ครูแมน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : manrit1121@thaimail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-29
  • จำนวนเรื่อง : 51
  • จำนวนผู้ชม : 254943
  • ส่ง msg :
  • โหวต 55 คน
งานวิจัยครูแมน
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/manrit
วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2550
Posted by ครูแมน , ผู้อ่าน : 3771 , 19:22:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แบบสอบถามเพื่อศึกษาความเป็นไปได้

สำหรับงานวิจัยเรื่อง

การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทาง

สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

โดย

นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น

การศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำชี้แจง 

๑.  แบบสอบถามศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยชุดนี้เป็น แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงาน ในการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสารมารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต คำตอบของท่านจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเป็นรายบุคคล แต่จะนำเสนอเป็นภาพรวมของทั้งหมด ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สำเร็จ จึงขอได้โปรดตอบตามความเป็นจริง เพื่อให้ผลในการศึกษาวิจัยเชื่อถือได้และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสารมารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต ต่อไป

๒.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๔ ตอน

                   ตอนที่ ๑    ถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

                   ตอนที่ ๒    ถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร

                   ตอนที่ ๓  ถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินงาน วิจัย ประกอบด้วยข้อคำถามเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ๒ ด้าน คือ  ด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามโครงการ และ ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัย

                  ตอนที่ ๔   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาขีดความสารมารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง   กรุณาเขียนเครื่องหมาย (  ü) ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความจริง เพียงข้อเดียว

๑.๑  ความเกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัย

(     ) ๑.  บุคลากรทางการศึกษา   (     ) ๒.  บุคลากรของสถานประกอบการ     

๑.๓  ประสบการณ์ทำงาน

(     ) ๑.  น้อยกว่า ๑๐ ปี    (     ) ๒.  ๑๑-๒๐ ปี   (     ) ๓.  มากกว่า ๒๐ ปี

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

๒.๑  จำนวนพนักงานผู้ใช้เครื่องจักรที่ต้องการพัฒนาทักษะการบำรุงรักษา

(     ) ๑.  น้อยกว่า ๒๐๐ คน  (     ) ๒.  ๒๐๐-๕๐๐ คน  (     ) ๓. มากกว่า ๕๐๐ คน

๒.๒  จำนวนวิศวกรและหัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายใน

(     ) ๑.  น้อยกว่า ๕ คน  (     ) ๒.  ๕-๑๐ คน  (     ) ๓.  มากกว่า ๑๐  คน

ตอนที่ ๓.  ถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินงาน ศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาขีดความสารมารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

ข้อคำถามความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ด้านการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

๑.  การใช้วิทยากรจากภายนอกเหมาะสำหรับเนื้อหาที่เป็นวิทยาการใหม่ๆ หรือไม่มีผู้รู้/ผู้ชำนาญที่จะถ่ายทอดได้

 

 

 

 

 

๒.  การพัฒนาทักษะการบำรุงรักษาสำหรับพนักงานผู้ใช้เครื่องจักร โดยวิทยากรภายใน จะได้ทักษะตรงความต้องการเฉพาะทางมากขึ้น

 

 

 

 

 

๓.  เนื้อหาและสื่อที่ใช้ฝึกอบรมในรูปแบบ A ไม่สอด คล้อง กับการพัฒนาทักษะการบำรุงรักษา เท่ากับของรูปแบบ B

 

 

 

 

 

๔.  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันควรเป็นลักษณะการพัฒนาเฉพาะทางตามสาขาอาชีพ

 

 

 

 

 

๕.  วิทยากรภายใน สามารถช่วยปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นได้ เช่น กิจกรรมพี่เลี้ยง (Coaching) เป็นต้น

 

 

 

 

 

๖.  รูปแบบ B เป็นรูปแบบที่ใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีความยั่งยืนต่อไปได้

 

 

 

 

 

๗. รูปแบบการวิจัยนี้ หน่วยงานของรัฐและเอกชน สามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อขยายผล หรือนำไปเป็นต้นแบบได้

 

 

 

 

 

ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัย

๘.  การเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในหน่วยงานของท่าน

 

 

 

 

 

๙.  โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของท่าน

 

 

 

 

 

๑๐.  ท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านควรเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๔.  ข้อเสนอแนะ

๔.๑  ด้านรูปแบบการดำเนินงานพัฒนาขีดความสารมารถเฉพาะทางสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรม

....................................................................................................................

๔.๒  ความคาดหวังของท่านกับโครงการวิจัยนี้

....................................................................................................................

๔.๓  อื่นๆ

....................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ทุกท่านเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม

 

 
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2007 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]