*/
  • PRMan
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-01-11
  • จำนวนเรื่อง : 2542
  • จำนวนผู้ชม : 1243076
  • จำนวนผู้โหวต : 509
  • ส่ง msg :
  • โหวต 509 คน
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560
Posted by PRMan , ผู้อ่าน : 1051 , 10:10:20 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 “ปทุมธานีโมเดล” แก้ปัญหาการรุกล้ำริมคลองสาธารณะ  “รัฐราษฎร์ร่วมใจ คืนคลองน้ำใสให้แผ่นดิน”

 

วันนี้ (20 กันยายน 2560) เวลา 9.00 น.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เทศบาลเมืองท่าโขง  เทศบาลเมืองคลองหลวง  ฯลฯ  รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนทั้งในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ  จัดงาน “พิธียกเสาเอกบ้านประขารัฐสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด” บริเวณที่ดิน 30 ไร่  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี   โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธี   พร้อมนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ทำพิธียกเสาเอกเพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านเฟสที่ 1 ต่อไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เปิดเผยว่า บริเวณ "คลอง 1" คลองชลประทานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 1 ใน 13 คลองระบายน้ำหลักของจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันประชาชนเริ่มหนาแน่นมากขึ้นประกอบกับพื้นที่ชุมชนมีจำกัด ทำให้เริ่มมีการรุกล้ำก่อสร้างบ้านลงไปในแนวคลองเป็นจำนวนมาก ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวงนั้น  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ทำความเข้าใจให้กับชาวชุมชน และเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ในนามของสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ แห่งนี้มีสมาชิก จำนวน ๒๒๓ ครัวเรือน โดยมาจากชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงจำนวน ๖ ชุมชน ๙๔ ครัวเรือน และจากชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวง จำนวน ๕ ชุมชน ๑๒๙ ครัวเรือน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๑,๐๘๔ ครัวเรือน มีเงินออม ๔,๐๗๖,๗๔๖.๗๕ บาท และได้รับอนุมัติงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในการพัฒนาโครงการ จำนวน ๓๗,๕๒๐,๐๐๐ บาท งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ จำนวน ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาทและงบประมาณสินเชื่อประเภทพัฒนาที่อยู่อาศัย จำนวน ๕๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมอาคารที่ ๑ จำนวน ๒๓ ครัวเรือน

นอกจากนี้ ในด้านแผนพัฒนาชุมชนนั้น ก็จะมีการจัดขบวนองค์กรชุมชน จะมีการส่งเสริมการออมทรัพย์และจัดประชุมสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน , การออกแบบและก่อสร้าง จะมีการออกแบบที่อยู่อาศัยให้แก่ชุมชนที่จะต้องพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินใหม่ขนาด ๓๐ ไร่ รูปแบบอาคารสูง ๓ ชั้น สามารถจัดผังรองรับที่อยู่อาศัยในระยะแรก เฟส ๑ จำนวน ๑๔๙ ครัวเรือน โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑, ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน จะมีการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกเพื่อให้มีรายได้ โดยอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินในการใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพค้าขายให้กับสมาชิกในชุมชน  และหากการสร้างบ้านแล้วเสร็จ และชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ชาวบ้านจะมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแหล่งเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความยั่งยืน และเพื่อคืนคลองสู่สาธารณะต่อไป อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลตามแนวทางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปทุมธานีโมเดล   

 

 เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น