• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 521348
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2553
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 1387 , 09:01:31 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มากกว่าโค่นล้มอภิสิทธิ์ ทักษิณคิดล้มล้างใคร

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

สองสัปดาห์ของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ผ่านมานั้น หากเราใช้สามัญสำนึกของความเป็นคนไทยโดยทั่วไป ก็ย่อมเข้าใจได้ว่าการชุมนุมนี้มิได้มีเจตนาแค่เพียงจะโค่นล้มรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เท่านั้น

ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมและเนื้อหาการปราศรัยของผู้ชุมนุม นับจากวันแรกจนถึงขณะนี้ เลยไปกว่าการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนั้นแล้ว

หลายประเด็นที่ปราศรัยบนเวทีเต็มไปด้วยคำพูดที่ก้าวร้าวและหยาบคาย ก้าวล่วงและจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านสื่อสารมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์อย่างจงใจและเปิดเผย

โดยเฉพาะคำปราศรัยของพ.อ. อภิวันทน์ วิริยะชัย ส.ส. นนทบุรี พรรคเพื่อไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่กล่าวปราศรัยบนเวทีสะพานผ่านฟ้าของคนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมาว่า 

“ผมขออาสาเป็นตัวแทนไปเจรจากับพวกมัน แต่ผมจะไม่เจรจากับนายอภิสิทธิ์ เพราะว่า นายอภิสิทธิ์ไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัวจริง ผมจะขอเจรจากับคนๆ เดียว คือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ แต่ขณะนี้ท่านเข้าโรงพยาบาล ผมจะเจรจา 3 ข้อโดยหลักของประชาธิปไตย เมื่อมีปัญหาต้องคืนอำนาจให้ประชาชนผ่านการเลือกตั้งโดยการยุบสภา คืนความเป็นธรรมให้กับบ้านเมืองและไพร่ และพล.อ.เปรมต้องลาออกจากตำแหน่ง พร้อมเมื่อไรให้โทรหาผม…”

ซึ่งสอดคล้องกับการโฟนอินของทักษิณทุกครั้งที่ผ่านมาที่ปลุกระดมคนเสื้อแดงให้ลุกขึ้นมาโค่นล้มระบบอำมาตย์ที่มากว่าพลเอกเปรม นั่นคือสิ่งที่สังคมไทยต้องทำความเข้าใจถึงเจตนาเช่นนี้ให้แจ่มชัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาล ฝ่ายความมั่นคงของรัฐ ทั้งทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนทั่วไป จะต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเจตนาล้มล้างทั้งหมดนี้ได้มีการตระเตรียมและวางแผนเป็นลำดับ

คนที่คิดการเช่นนี้ ก็ได้ดำเนินการคอรัปชั่นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน ทั้งการสะสมเงินงบประมาณ สะสมกำลัง สะสมอาวุธและขับเคลื่อนคนออกมาที่พร้อมจะแตกหักในสงครามล้มอำมาตย์ในทุกรูปแบบ

การต่อสู้กับเจตนาคิดการของคนพวกนี้ จึงไม่ใช่การหาทางออกด้วยการเจรจาเพื่อยุบสภา ตามข้อเรียกร้อง แต่ต้องดูว่าเจตนาเช่นนี้ ก้าวล่วงกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองที่จะต้องดำเนินการเช่นไรบ้าง

อย่าลืมว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๖) ว่าด้วย “ใช้กำลังประทุษร้าย” หมายความว่า

“ทำการประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีการอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทำให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใด อันคล้ายคลึงกัน”

ผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่า เจตนาของการคิดการเช่นนี้ มีความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือไม่

ทั้งนี้เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำ การประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต…

ผู้ใดกระทำการใดอันเป็นการตระเตรียมเพื่อประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ หรือรู้ว่ามีผู้จะกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์ หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์ กระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบหกปีถึงยี่สิบปี”

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จะต้องพิจารณาว่า พฤติกรรมของการคิดการเช่นนี้มีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรหรือไม่  ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๓ บัญญัติว่า 

“ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ

(1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ

(2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ

(3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดการดังกล่าวนี้เข้าข่ายกระทำผิด ตามมาตรา ๑๑๔ หรือไม่ ซึ่งบัญญัติว่า 

“ผู้ใดสะสมกำลังพลหรืออาวุธ ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบกันเพื่อเป็นกบฏ หรือกระทำความผิดใดๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อเป็นกบฏ หรือยุยงราษฎรให้เป็นกบฏ หรือรู้ว่ามีผู้จะเป็นกบฏ แล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”

เจตนาที่เกินเลยของคนที่คิดการเช่นนี้ ย่อมไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อประเทศในขณะนี้ไม่มีความละอายและใส่ใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อภาพพจน์และเกียรติภูมิของประเทศชาติประชาชน

ความต้องการยึดประเทศมาเป็นสมบัติตนของคนเช่นนี้ จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่ประชาชนผู้รักชาติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศจะต้องมาสละแผ่นดิน เพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติของเขา เพียงคนๆ คนเดียว  

การลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของคนไทย ทุกชุมชน ทุกเครือข่ายทุกอาชีพ จึงเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนที่จะร่วมกันนำพาความสันติสงบสุขคืนประเทศโดยเร็ว

 

--------------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2553

ขอขอบคุณภาพจาก voicetv.co.th
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
ดีเจกหนุ่มก๊อต วันที่ : 29/03/2010 เวลา : 20.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/djgod

ต่างคน ต่างความคิด แต่..ประเทศไทย ของเรากำลังถูกแบ่งแยกด้วย สี อายต่างประเทศเค้า เพราะเรามาทะเลาะกันเอง เสียดายโอกาส เสียดายเวลาที่ผ่านไป .. แทนที่เราจะช่วยกันพัฒนา แต่กลับหยุดอยู่กับที่..และ นับวันถอยหลัง...เศร้าใจครับ กับการเมือง ในปัจจุบัน

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
indexthai วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/indexthai

ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจไทยดี แล้วอยากจะเป็นปธานาธิบดีไปทำไม ?: http://bit.ly/8WTtfq

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
เพลงผ้า วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charothon
" เพลงผ้า ปรพากย์  " ฉันจะร่ายรินจินตนาให้สาสม

ทักษิณ ชัดเจนมานานแล้ว กับการล้มล้าง..???..

แต่ฟ้าดินต้องลงโทษ มันไม่มีวันทําสําเร็จหรอกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
chompoopookha วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 12.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

แม้วจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พลาญชัย วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 11.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chulaluck

เบื่อกิเลสคนคะ..

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
เด็กการะเกด วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kara
จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยหัวใจที่ร่าเริง..... 

ทักษิณใส่เสื้อเหมือน กิ้งก่า แดงเนอะ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 11.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

เดรัจฉานทักษิณคิดทำลายสถาบันสูงสุดของชาติไทยเราชัดเจน มันกล้าแม้กำหนดอายุของอำมาตย์ว่า 80 ปี มันแม้เปลี่ยนสัญชาติมันก็ยังหมายที่จะมาสถาปนารัฐไทยใหม่ ยิ่งกว่าความคิดของคอมมิวนิตส์ เดรัจฉานสุดๆ..

คนไทย 60 กว่าล้านคน ช่วยรัฐบาลอภิสิทธิ์ จัดการกับเปรต เดรัจฉาน ทักษิณ กันเถอะ..

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ฉันท์ชนก วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 10.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/juab77
oe!l

คิดมากทำไมครับ
นปช ล้มอำมาตย์
แดงสยาม ล้มเจ้า

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
captain.Jack วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 10.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mafia

ขบวนการล้มเจ้า...มีจริงครับ...รัฐไทยใหม่ของ..ไอ้หน้าบีบก็มรแนวความคิดจริง ๆ...แต่ขอให้เชื่อเถอะ...มันก้อแค่กลุ่มเปรตชิงหมาเกิดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น...หาได้เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของชาติแต่อย่างใด...
ขอพระราชอำนาจแห่งบูรพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีต...และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในไตรภพ...จงดลบันดาลอภิบาล...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง...รอดพ้นจากภัยพาลทั้งหลายทั้งปวง..
ขอเดชะ..ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
pui_contact วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/contact
เด็กน้อยขุนหาญ

สวัสดีครับ
ผมทนฟังคลื่นเสื้อแดง คำพูดที่ได้ยินบ่อยๆ มีอยู่สองคำครับ อำมาตย์ กับ ไพร่ฟ้าประชาชน แต่ที่ยังมีอีกคำที่ได้ฟังแล้วอดคิดไม่ได้ คือคำว่า ประชาชนจงเจริญ!!!
ผมว่าพี่น้อง คนเสื้อแดง เขาคิดไปไกลแล้วครับ.

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ณดาว วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/petpetpe

ก็คงมีแต่พี่น้องเสื้อแดงที่ไม่รู้...และเขามาเพราะถูกป้อนข้อมูลผิดๆ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
Supawan วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/supawan

ได้ฟังการแถลงข่าวเช้านี้ ด้วยความเป็นห่วงสถานะการณ์ในบ้านเมือง ...

ช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อนำความสงบสุข และนำบ้านเมืองที่เราคุ้นเคยกลับมาให้คนไทยโดยเร็ว ...

ช่วยกันถนอมบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน อย่าให้เลวร้ายไปกว่านี้เลยค่ะ ...

ช่วยกันเพื่อบ้านของเรา เพื่อเมืองไทยที่เรารัก

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

พวกเขาทั้งหลายและนายใหญ่ในต่างแดน ต้องการสร้างสถานการณ์ ต้องการสร้างความวุ่นวาย เพื่อหวังจะดึงใครมาเจรจา นี่จุดยืนที่เขาไม่เคยเปลี่ยน จึงไม่น่าแปลกใจที่แม้ระเบิดจะทำให้คนบาดเจ็บ เวที นปช.ยังเฮ เสมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับความเป็นมนุษย์

นี่หรือ คือ สงบ สันติ อหิงสา

ขอบคุณทุกความเห็นและทุกท่านที่มาเยือน

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
152503 วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.21 น.

ทำไม ญาติผู้ใหญ่ ที่รักชาติบ้านเมืองจริงๆ ไม่มีแล้วหรือ หรือว่า ชินวัตรมันเลวทั้งโคตร

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
Payont วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/payont

".....และพล.อ.เปรมต้องลาออกจากตำแหน่ง พร้อมเมื่อไรให้โทรหาผม…”

โถ อภิวัน ไอ้ขี้... สำคัญตนผิดมากไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
roselobster วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°

ไม่อยากจะคิดต่อเลยค่ะพี่
ว่าทักสินจะคิดการใหญ่อะไรต่อไป

คนเสื้อแดงสู้เพื่อทักสิน เพื่อให้อำนาจจะตกไปอยู่กับ
ทักสินแต่ตอนนี้เปลี่ยนสัญชาติไปแล้วก็ยังงงๆ
ว่าแล้ว"ท่าน" ของคนเสื้อแดงจะกลับมาบริหารประเทศได้อย่างไร?
เพราะ "ท่าน" ของคนเสื้อแดงก็ไม่ได้ใช้ สัญชาติไทย อีกต่อไปแล้ว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พิราบเงา วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kenrama8

เห็นด้วยกับข้อความที่หนึ่งครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ภาณุมาศ_ทักษณา วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/netmom
เฒ่า..เล่าเรื่อง

ผมก็คลางแคลงใจเหมือนกันครับ

http://www.oknation.net/blog/netmom/2010/03/27/entry-1

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เกริกบุระวนะวงศ์วรวิวัฒน์ วันที่ : 28/03/2010 เวลา : 09.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cottonhut
 เธอเคยไหมฟังเสียงในใจร่ำร้อง  ถ้วนทั่วทุกท่วงทำนองของถ้อยคำ 

ยุบสภาแค่กิโลเมตรแรก
โค่นอำมาตย์แค่กิโลเมตรถัดไป
ความกำเริบเสิบสานของนักโทษรายนี้
คงไม่มีคำว่าหยุดอยู่แค่นั้น

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All