• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 521455
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 909 , 11:42:12 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน รวงข้าวล้อลม โหวตเรื่องนี้

“แหลมโพธิ์” กับข้อเสนอว่าด้วย “บ้านเพื่อความมั่นคงในชีวิต”

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

“เรื่องที่อยู่อาศัยโยงใยกับหลาย ๆ เรื่อง มากกว่าเรื่องบ้านแน่นอน บ้านเป็นเพียงวัตถุเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น เราอาจจะนึกถึงคำพูดที่สื่อถึงความหมายที่แตกต่างในเชิงระดับและความซับซ้อน คำว่าที่อยู่อาศัยคงจะมีความหมายที่แคบที่สุด เรามีการใช้คำว่าการอยู่อาศัยมากขึ้น และกว้างกว่านั้นคือ การอยู่ร่วมกัน ที่อยู่อาศัย ก็คงจะหมายถึง ตัวบ้าน (H ousing) การอยู่อาศัย หมายถึง อาณาบริเวณ (S ettlements) ส่วนการอยู่ร่วมกัน คือ การใช้ชีวิตร่วมกัน (L iving T ogether) มีความหมายโยงไปถึงชีวิตจิตใจของทุกคน นั่นก็เป็นสามคำพูด ซึ่งสื่อถึงมิติและอาณาเขตของการพิจารณาเลือกที่อยู่อาศัย”  (ข้อมูลจาก “ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย” โดย นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ค้นจาก www.gotoknow.org/posts/96884)

“บ้าน” คือ ปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นสถานที่ที่เราทุกคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครอบครัวมากที่สุด บ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างสุขในครอบครัว เมื่อครอบครัวอบอุ่น ชาติก็มั่นคง

“บ้าน” ยังเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม อารยะธรรมของแต่ละชุมชน แสดงถึงประวัติความเป็นมา บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน นครรัฐ เป็นบ้านเป็นเมืองของกลุ่มชนในแต่ละภูมิประเทศ

การมีบ้านสักหลัง สำหรับคนโดยทั่วไป อาจจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้เลย แต่สำหรับคนจนแล้วการมีบ้านสักหลังในชีวิตกลับเป็นเรื่องยากมากและต้องดิ้นรนแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจทั้งชีวิต

ดังนั้น จึงจำเป็นที่รัฐจะต้องช่วยให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในชาติ

“บ้าน” คือ หนึ่งในความต้องการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่ประชาชนต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่ง  โครงการ สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง ภายใต้มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้รับจากการลงพื้นที่กว่า 85 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นของชาวบ้าน ปัญหาของแต่ละจังหวัดและความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ และจะนำมารวบรวมจัดเป็นนโยบายหลักของชาติ

ดังเช่น 24 เมษายน 2560 โครงการฯ ได้ลงพื้นที่บ้านแหลมโพธิ์ ต.พุ่มเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอที่สำคัญของผู้เข้าร่วมเวที คือ ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

บ้านแหลมโพธิ์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมายานานและน่าศึกษา

ข้อมูลจาก มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต กล่าวว่า “แหลมโพธิ์” ในอดีต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส และสร้างศาลาไว้ ซึ่งได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มาจนทุกวันนี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพทอผ้า ผ้าทอพุมเรียง เป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทอง ลวดลายที่สวยงาม จึงเป็นลักษณะเด่นของผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอพุมเรียง จึงเป็นสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการโบราณคดี ประเทศไทย (ภาคใต้) สำรวจ เมื่อ พ.ศ. 2525 พบซากเรือ บริเวณแหลมโพธิ์ แสดงให้เห็นว่า คงเป็นที่จอดเรือ ของชาติต่างๆ อาจมีการพักชั่วคราว เพื่อการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า กับเมืองโบราณไชยา ทั้งหาเสบียงอาหาร และน้ำจืด เพื่อทำการเดินเรือ ค้าขายกับ ชาติอื่นไกลออกไป

โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้) จึงได้ขุดค้นเป็นหลุม ทดสอบเพื่อสุ่มตัวอย่าง 2 หลุมจากการศึกษาหลักฐานที่ขุดพบ แหลมโพธิ์ เป็นเมืองท่าทางพาณิชย์นาวี ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-18

สภาพภูมิประเทศ เป็นชุมชนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอำเภอไชยา ตั้งอยู่จุดเหนือสุดของอ่าวบ้านดอน บริเวณปากคลองพุมเรียงใหญ่ เป็นที่ดอนจุดกึ่งกลางสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 10 เมตร

ผ้าไหมพุมเรียง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจ แสดงถึงอัตตะลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่

“การทอผ้าไหมพุมเรียง  เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ของกลุ่มคนไทยมุสลิม  ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหัวเลน หมู่ที่ 2 บริเวณคลองพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งได้สืบทอดกันหลายชั่วอายุคนจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามและมีลักษณะเด่นที่ต่างไปจากผ้าไหมอื่นๆ คือ การทอยกดอกด้วยไหมและดิ้น ผ้ายกดอกที่มีชื่อเสียงได้แก่  ผ้ายกชุดหน้านาง ผ้ายกดอกถมเกสร และผ้ายกดอกลายเชิง เป็นต้น

ชาวไทยมุสลิมตำบลพุมเรียงในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากแขกเมืองสงขลาเขาแดง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเป็นพวกมลายูที่อพยพมาจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย บางส่วนอาจมีเชื้อสายแขกปัตตานีและไทรบุรี ที่อพยพเข้ามาที่ตำบลพุมเรียงในช่วงรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพวกแขกเมืองสงขลาหัวเขาแดง เมืองปัตตานีและไทรบุรี ทำให้เกิดการผสมผสาน ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับชาวไทย แต่ส่วนใหญ่พวกแขกเหล่านั้นยังคงรักษาเอกลักษณ์ดังเดิมไว้ โดยเฉพาะการทอผ้าไหมยกดิ้นเงินดิ้นทองหรือยกไหม ซึ่งต่างไปจาการทอผ้าที่ทอโดยคนไทยสมัยนั้น และสิ่งเหล่านั้นได้สืบทอดมาสู่ทายาทที่เป็นชาวไทยมุสลิม” (จาก “ประวัติผ้าไหมพุมเรียง”, ค้นจาก www.gotoknow.org/posts/444146)

เวทีรับฟังข้อเสนอจากชุมชนในพื้นที่บ้านแหลมโพธิ์ ต.พุ่มเรียง ปัญหาส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านนำเสนอ คือ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ประมงพื้นบ้าน และการเอารัดเอาเปรียบระหว่างคนมีเงินกับคนยากจน

“อยากให้แก้ปัญหาชุมชนชาวบ้านที่มีรายได้น้อย ต้องการผู้นำที่เห็นแก่ประชาชน ไม่เห็นแก่ตัว”

“อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สวยงามที่น่าอยู่อาศัย บ้านน่าอยู่และมีระเบียบ เป็นหมู่บ้านที่สวยงามน่ารัก สมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเมือง อยากเสนอให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่น่าอยู่ น่าอาศัย”

โดยมีแนวทางการปัญหาเบื้องต้นเสนอเวทีและภาครัฐที่เกี่ยวข้องคือ ให้รัฐสำรวจผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยตามความเป็นจริง ช่วยเหลือประมงพื้นบ้านอย่างจริงจังและช่วยเหลือคนจนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

“อยากให้แก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแออัด เรื่องขยะ เรื่องผู้มีรายได้น้อย”

ข้อเสนอเชิงนโยบายของชาวบ้านส่วนหนึ่ง อยากให้แก้ปัญหาท้องถิ่น เร่งให้มีการเลือกตั้ง

 “ให้ผู้นำท้องถิ่น ต้องฟื้นฟูกิจกรรมวัฒนธรรมในท้องท้องถิ่นอย่างจริงจัง ติดตามความเดือดร้อนในชุมชน เช่น มีตู้ ปณ.ให้ชาวบ้านส่งเรื่องร้องเรียน ทำข้อมูลท้องถิ่น และลงพื้นที่ให้ความสำคัญฐานราก”

“อยากให้มีการเลือกผู้นำ และตั้งวาระการอยู่ในตำแหน่งของผู้นำ ต้องให้ไม่นานเกินไป เพราะหากนานเกินเหมือนยืดเวลาให้เขากอบโกย แทนที่จะวางแผนพัฒนาเมือง พัฒนาบุคคล พัฒนาประเทศ”

การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับปัญหาของชาติบ้านเมือง ด้วยการนำความต้องการของประชาชนตามข้อมูลความเป็นจริงในพื้นที่มาจัดทำเป็นนโยบายหลักของชาติ คือทางออกในการแก้วิกฤติ

การทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจะทำให้คนในชาติช่วยกันสร้างประเทศให้รุ่งเรือง

ดังคำรณรงค์ วันที่อยู่อาศัยโลก 2559 ว่า “ประชาชนทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/Ourprosperity/
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
มุสิกะตะวัน วันที่ : 05/04/2017 เวลา : 15.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee

ขอบคุณครับ รวงข้าวล้อลม

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
รวงข้าวล้อลม วันที่ : 05/04/2017 เวลา : 14.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/roungkaw
กัลยาณมิตร    เป็นสิ่งหาง่ายเสมอ   แค่รู้จักคำว่า....ให้....และคำว่า...รับ 

แวะเข้ามาอ่านค่ะ น่าสนใจทีเดียว

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All