• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 511569
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 848 , 11:26:29 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 “โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Panel Discussion จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อชี้แจงโครงการ รับฟังปัญหาความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและรณรงค์คุณธรรม 12ประการ อันเป็นเครื่องมือที่ใช้คัดสรรคนดีมารับใช้ชาติบ้านเมือง โดยผู้เข้าร่วมประกอบ เด็กนักเรียน คุณครู อสม.ผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านดงยาง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

คุณครูได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า จังหวัดร้อยเอ็ด แม้เป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีการบริโภคหรือกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยภายในเยอะ เนื่องจากคนในจังหวัด ออกไปรับจ้างส่งเงินกลับมาในพื้นที่มากนั่นเอง

จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งหลายพื้นที่ในภาคอีสาน กำลังปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศ ฝนตกชุกมากขึ้นทำให้สภาพพื้นที่โดยรวม มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

ดังคำขวัญประจำจังหวัดว่า “สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงผลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”

โรงเรียนบ้านดงยาง ซึ่งเป็นสถานการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นการศึกษาคู่คุณธรรม ดังคำขวัญ “สุวิชาโณ คุณวาภวํ โหนติ ผู้รู้ดี มีคุณธรรม เป็นผู้เจริญ”

การจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นจากผู้นำชุมชนซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กนักเรียน ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งเด็กนักเรียนที่ทำกิจกรรมเชิงคุณธรรมและพ่อแม่ที่นำเสนอนโยบายหน้าเวที

ผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอว่าปัญหาประเทศส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบราชการแบบเจ้าคุณมูลนาย ปัญหาการกำจัดขยะ ปัญหาการว่างงาน อยากได้ผู้นำที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตน บริหารประเทศอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุข

“อยากให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกินที่เท่าเทียมกัน ให้สินค้าทางการเกษตรมีราคาที่เป็นธรรม มีนโยบายปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็ก”

นี่คือรูปแบบ “ร้อยเอ็ดโมเดล” ในการทำกิจกรรมเชิงคุณธรรมและรับฟังความต้องการของชาวบ้านเพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่มาจากประชาชน ซึ่งจะรณรงค์ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

ต่อมาผู้เขียน ในนามโครงการฯ ร่วมกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ในฐานะตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อชี้แจงบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 อาคารตึกวุฒิสภา

ผู้เขียน ได้ร่วมกันนำเสนอที่มาของโครงการนี้ว่า  ประเทศไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เพราะสังคมขาดคุณธรรม ไปทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น การเริ่มปลูกคุณธรรมให้กับผู้เยาว์วัย กลางวัย และสูงวัยไป พร้อม ๆ กัน จะนำบ้านเมืองกลับมาสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในอนาคต

ที่ผ่านมา เมื่อสังคมขาดคุณธรรม จึงเกิดข้อบกพร่องในสังคม เช่น การฉ้อโกง ทุจริต หรือ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ  แต่ถูกกำหนดโดยผู้บริหารประเทศระดับสูงเท่านั้น ปัจจัยเช่นนี้ ทำให้บ้านเมืองวิกฤติ คนดีหมดโอกาสที่จะได้รับใช้ชาติบ้านเมือง

เครือข่ายประชาสังคม  อันประกอบด้วย มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว สมัชชาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  ครูบาอาจารย์ ข้าราชการบำนาญ และภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้ปรึกษาหารือในสถานการณ์ดังกล่าว เห็นว่า การแก้ปัญหาต้องแก้จากฐานล่างให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดนำเสนอสู่โครงสร้างส่วนบน จึงจัดให้มี “โครงการสร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559

โดยมีเป้าหมาย ให้ประชาชนได้นำเสนอความต้องการ ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ อันจะเป็นการสร้างนโยบายหลักของชาติที่มาจากความต้องการของประชาชนครั้งสำคัญ

อีกเป้าหมายหนึ่ง คือ การรณรงค์คุณธรรม 12 ประการ เพื่อให้ประชาชนใช้หลักคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสรรหาคนดี คัดเลือกผูhที่มีคุณธรรม มีความสามารถเข้ามารับผิดชอบชาติบ้านเมือง

เป้าหมายทั้งสองประการ สอดคล้องต่อเนื่องกัน นโยบายที่ดีที่มาจากความต้องการของประชาชน และคนดีที่เข้ามาบริหารประเทศ ย่อมบริหารนโยบายนั้นนำพาชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน

โดยเน้นการทำกิจกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างความเข้าใจกับประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท ผ่านการสื่อสารหลายรูปแบบ สร้างรากฝอยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมือง และเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยยืนยันว่า การเป็นประชาธิปไตยของไทย จะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลว 

“จะต้องเป็นประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นใน “หลักธรรมาภิบาล” นำพาให้ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้  โดยผมอยากฝากประเด็นคำถามไว้ 4 ข้อ เพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน และนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานต่อไป คือ (1) ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ (2) หากไม่ได้ จะทำอย่างไร (3) การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น เป็นความคิดที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง และ (4) ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาซ้ำอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร”

โดยขอให้ประชาชนส่งคำตอบและความคิดเห็นมาทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัด แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งมาให้นายกรัฐมนตรี ยินดีรับฟังนั้น (จากเวปไซต์ www.thaigov.go.th) นั้น

ผู้เขียนเชื่อว่า ผลจากการทำงานของโครงการฯ  ภายใต้มูลมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายและคุณธรรม 12 ประการได้ตอบคำถามดังกล่าวแล้ว เพียงแต่ท่านจะนำไปใช้หรือไม่

--------------------------------------------------

 

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/suriyan.tonghnueid
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All