• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 511271
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 2099 , 13:13:56 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด

 

“เยาว์ ถ้าเธอจะเป็นกวี นั้นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตอันสูงสุดที่พึงจะเทิดทูน นั่นเป็นเพียงเครื่องมือ เธอต้องเอาความเป็นกวีไปรับใช้ประชาชน ไปเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเคลื่อนไหวของประชาชน เธอจึงจะได้รับเกียรติอันสูงสุด กล่าวคือถ้าเป็นกวี คำว่ากวีเฉยๆ ยังไม่เพียงพอ เธอต้องเติมคำว่า ประชาชน เข้าไปด้วย คือ เป็นกวีของประชาชน เธอต้องอย่าลืมว่า การต่อสู้และเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชน แต่ละครั้ง ตัวมันเองก็คือ บทกวีอันเสนาะเพราะพริ้ง และเต็มไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ ถึงเธอจะเป็นอย่างอื่น ก็เช่นเดียวกันทั้งสิ้น !”  (หนังสือ “ชีวิตและความใฝ่ฝัน” โดยบรรจง บรรเจิดศิลป์”

เยาวชน คือ ความหวังของมวลมนุษยชาติ หลายคนเปรียบเทียบเยาวชนเสมือนแสงแห่งรุ่งอรุณ ซึ่งบ้านเมืองใดให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนแล้วไซร้ บ้านเมืองนั้น ย่อมมีอนาคตที่สดใสแน่นอน

ปัญหาเยาวชนของบ้านเมืองเรา ก็คงเหมือนกับปัญหาใหญ่ๆๆ ของประเทศ คือ ปัญหาโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม ทั้งการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ โภชนาการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเยาวชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งเวทีในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและเวทีชนบทในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการโอกาสความเท่าเทียมทั้งสิ้น

เสียงสะท้อนจากเวทีนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศูนย์การศึกษาชัยนาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 อยากให้รัฐมีนโยบายเรียนฟรีถึงอายุ 25 ปี เพราะเยาวชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงินหรือบางคนไม่มีเงินเลย จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยเขาเห็นว่าหากเยาวชนเหล่านี้เรียนจบ ก็จะสามารถช่วยเหลือสังคม ทำให้ประเทศรุ่งเรืองได้ เพราะจะได้นำความรู้ไปพัฒนาประเทศได้

เวทีรับฟังข้อเสนอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ส่วนใหญ่อยากให้รัฐมีนโยบายเรียนฟรีถึงอุดมศึกษา ส่วนการกู้เงินเพื่อการศึกษา ควรให้โอกาสนักศึกษากู้ยืมอย่างทั่วถึง และควรมีทุนเรียนฟรี เช่น ทุนเรียนฟรีถึงอุดมศึกษา “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งกองทุน” จัดเป็นทุนประจำปี ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความภูมิใจในการเรียน

เวทีรับฟังข้อเสนอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นักศึกษาส่วนใหญ่ สะท้อนโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เท่าทียมกัน ระหว่างคนในเมืองใหญ่กับเด็กต่างจังหวัด อยากได้นโยบายเรียนฟรี และกระจายมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่ ลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้

เวทีสมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์กว่า 400 คนจาก 5 อำเภอชายแดนได้แก่ พบพระ, อุ้มผาง, แม่ระมาด, ท่าสองยาง และแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อำเภอแม่สอด เยาวชนส่วนใหญ่นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนชาติพันธุ์ โดยมีข้อเสนอให้รัฐมีนโยบายให้เยาวชนชาติพันธุ์มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม รวมทั้งข้อเสนอด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องและสมดุลตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ล่าสุด ผู้เขียนได้เข้าร่วมเวทีเยาวชนสร้างสรรค์เสริมสุขภาวะทางเพศ (วัยจิ้น...ฟินเวอร์) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายเยาวชนและครู 4 จังหวัดอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ข้อมูลจาก “โครงการหนุนเสริมศักยภาพเยาวชนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ (วัยจิ้น...ฟินเวอร์”  โดยสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนา(กลุ่มก่อการดีเลย) ในนาม “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.” สำนักสร้างสรรค์โอกาส และนวัตกรรม (สำนัก 6) โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย) กล่าวถึง แนวคิดของโครงการว่า

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น ผ่านการลงมือปฏิบัติในรูปแบบของแต่ละกลุ่มตนเอง ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน โดยมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 กลุ่ม เกิดแกนนำหลักที่ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพ จำนวน 130  คน แล้วขยายผลไปสู่เยาวชนกว่า 1,300 คน โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็น ครู นักกิจกรรมเพื่อสังคม นักพัฒนา เป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนดูแลอย่างอย่างใกล้ชิด 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร กล่าวว่า ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้สร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน โดยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างดีในหลายระดับ ทั้งระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับชุมชน

จากการที่เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบของแต่ละกลุ่ม ในรูปแบบ กิจกรรมละคร การฝึกอบรม ดนตรี ดีเจ วัยทีน การโต้วาที หนังสั้น และสื่ออื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือให้เกิดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ  การทำงานเป็นทีม การสร้างการมีส่วนร่วม และความมีจิตอาสา

“การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาส เพื่อหนุนเสริมให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านกระบวนการทำงาน พัฒนาความมีจิตอาสา เพิ่มทักษะชีวิต อันนำไปสู่ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ หรือ Active Citizen เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมสุขภาวะในอนาคต”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สุนัข

 

บทสรุปข้อเสนอของเยาวชนในเวทีดังกล่าว คือ ความต่อเนื่องของกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยมีข้อเสนอต่อภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ

ท่ามกลางการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสทางสังคมอย่างเข้มข้น เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง เด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีฐานะ มักจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของสังคม

แน่นอนความเหลื่อมล้ำทางสังคม มิอาจแก้ไขให้ทุกคนมีฐานะเท่ากันในเวลาอันสั้นได้ แต่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทั้งทักษะการอ่าน การคิด การพูด และการปฏิบัติจริงอย่างช่ำชอง

รัฐต้องสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งระบบการศึกษาปัจจุบัน จำเป็นต้องปฏิรูปปรับปรุงใหม่ เพื่อสร้างคนหรือผลิตบุคลากรที่ดี ออกไปประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของประเทศ

การสร้างศักยภาพในการพัฒนาเยาวชน จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องทำให้เยาวชนมีคุณภาพอยู่ในศีลในธรรม มีวินัยในชีวิต มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้เขารับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

 

--------------------------------------------------------

  

หมายเหตุ ตีพิมพ์ครั้งแรก ในหนังสือพิมพ์แทบลอยด์ ไทยโพสต์

คอลัมน์ชานชาลาประชาชน ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ภาพจาก www.facebook.com/suriyan.tonghnueid
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All