• มุสิกะตะวัน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : matahareesun@yahoo.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-15
  • จำนวนเรื่อง : 547
  • จำนวนผู้ชม : 519509
  • ส่ง msg :
  • โหวต 243 คน
สุนทรียะขัดขืน
ถ่องแท้แลเที่ยงธรรม
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mataharee
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 866 , 17:04:01 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โนนดินแดง วิบากกรรมของราษฎรของผู้ยากไร้ในป่าดงใหญ่   สุริยันต์ ทองหนูเอียด             หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนจน คนยากไร้ที่ทำดินทั่วประเทศ           แม้ต่อมา คสช.จะมีคำสั่งที่ 66/2557 ที่ระบุว่า “การดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 1017 , 19:06:43 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แก่งเสือเต้นกับความไร้เหตุผลของนักปกครอง   สุริยันต์ ทองหนูเอียด   การต่อสู้เพื่อปกป้องวิถีชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาชีวิต ความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของชุมชนเป็นสิทธิขั้นฐานของประชาชนไทย เป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา การต่อสู้อย่างสันติของประชาชน ด้วยรวมพลังเคลื่อนไหว เพื่อเจรจาต่อรอง ด้วยข้อมูลเอกสาร ตามหลักเหตุและผล สร้างการยอมรับทางสาธารณะ ยกระดับข้อเรียกร้อ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 1054 , 08:12:19 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

บูรณาการ ดิน น้ำ ป่า แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน   สุริยันต์ ทองหนูเอียด   ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัญหาภัยแล้งยังเป็นกระแสที่สังคมกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความการน้ำของชาวนาในหลายพื้นที่ของประเทศ และข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆ ทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและมอบหมายให้ส่วนราชกา....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 882 , 15:05:15 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การบริหารจัดการน้ำของรัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน สุริยันต์ ทองหนูเอียด   น้ำ คือ ทรัพยากรที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ในอดีตชุมชนมีเครื่องมือและอำนาจในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม เมื่อสถานการณ์สังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย อำนาจรัฐเข้ามามีบทบาทในชุมชมเพิ่มมากขึ้น พร้อมๆ กับ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตรแผนใหม่ ทำให้การจัดการน้ำตกไปอยู่ใ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558
Posted by มุสิกะตะวัน , ผู้อ่าน : 2425 , 09:01:29 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นโยบายปลูกยางพารากับการทวงพื้นที่ป่าของรัฐ   สุริยันต์ ทองหนูเอียด   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 26 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมติดังนี้ 1.ให้ยกเลิกมติ ครม.เมื่อ 15 พฤษภาคม 2533 เฉพาะเรื่องสวนยางที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติและให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุญาตเข้าทำ....

อ่านต่อ


/36
ดนตรีชนเผ่า

บทเพลงจากเผ่าพันธุ์อินเดียแดงที่หลงเหลืออยู่

View All