*/
  • ท้องทะเลสีคราม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2017-09-20
  • จำนวนเรื่อง : 75
  • จำนวนผู้ชม : 25463
  • จำนวนผู้โหวต : 3
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563
Posted by ท้องทะเลสีคราม , ผู้อ่าน : 230 , 11:09:47 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ใกล้วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน จะมีตัวเลขต่าง ๆ ลอยมาเข้าหูเข้าตาอยู่เสมอ แต่ตัวเลขที่ได้ยินได้เห็นบ่อย ๆ ในข่าวช่วงนี้ เห็นจะเป็นตัวเลขจากแนวคิด 4 ประสาน 3 ประโยชน์” ที่เจ้าสัวซีพีให้สัมภาษณ์สื่อถึงเรื่องการตอบจดหมายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถามว่าธุรกิจใหญ่ ๆ ในประเทศไทยจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติ ประชาชน ในช่วงระหว่างและหลังวิกฤติโควิด-19 บ้าง

 

โดยเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตอบไปว่า เครือซีพีได้ทำ กำลังทำ และจะทำหลายประการ ตามที่มีข่าวไปแล้ว ซึ่งอย่างหนึ่งที่ตั้งใจทำก็คือ การช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยรูปแบบของเกษตรกรรมผสมผสาน ภายใต้แนวคิด “4 ประสาน 3 ประโยชน์”ซึ่งซีพีเคยทำสำเร็จมาแล้วหลายโครงการทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน จาโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ฉะเชิงเทรา, โครงการไก่ไข่ครบวงจร 3 ล้านตัวผิงกู่, โครงการเกษตรกรรมทันสมัยฉือซี และโครงการเกษตรกรรมทันสมัยตงอิ๋ง

 

 

 

“4 ประสาน 3 ประโยชน์” มาจากสองส่วนรวมกัน ก็คือ

 

3 ประโยชน์ เป็นหลักคิดในการดำเนินธุรุกิจของเครือซีพี ที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เริ่ม ๆ ดำเนินธุรกิจ ซึ่งเจ้าสัวขยายความให้ฟังว่า การดำเนินธุรกิจใด ๆ ของซีพี จะต้องคำนึงถึงการผนึกกันของประโยชน์ 3 ประการ คือ ประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ ประชาชนต้องได้ประโยชน์ เพราะเมื่อสองส่วนนี้ได้ประโยชน์ บริษัทก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย แต่หากเมื่อใดที่สองส่วนแรกไม่ได้รับประโยชน์แล้ว ไม่มีวันที่บริษัทหรือองค์กรใด ๆ จะได้ประโยชน์เลย เจ้าสัวซีพีย้ำว่าจะไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน การทำธุรกิจใด ๆ หากประโยชน์ไม่เกิดกับประเทศชาติและประชาชน ธุรกิจนั้นก็ไม่ควรทำ

 

“อย่างเช่นผมทำเรื่องเกษตร เราจะไม่แย่งอาชีพเกษตรกร ถ้าเราไปประเทศไหน หรือประเทศไทยก็ตาม เราไปทำหน้าที่เกษตรกร แล้วเกษตรกรตกงาน รัฐบาลก็ไม่ชอบเราแน่นอน คุณมาทำให้เกษตรกรผมเดือดร้อน ประโยชน์ของประเทศก็ไม่เกิดแล้ว ประโยชน์ของประชาชนก็ไม่เกิดแล้ว คนซื้ออาจจะพอใจว่าคุณมาทำของถูก แต่เกษตรกรตกงาน คุณมาแย่งอาชีพเขา อย่างนี้ไม่ถูกต้อง”

 

เจ้าสัวยังบอกด้วยว่า แนวคิด 3 ประโยชน์นี้ เป็นสิ่งที่ทำได้จริงและประสบความสำเร็จจริง โดยทุกบริษัท ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำหลักคิดนี้ไปใช้ได้เหมือนกันหมด แม้แต่ในแผนกต่าง ๆ ขององค์กร ก็ใช้หลักการนี้ได้เช่นกัน เป็นต้นว่า หัวหน้าแผนกต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและประโยชน์ของพนักงานก่อนประโยชน์ของตนเอง

 

 

ส่วน 4 ประสาน เป็นรูปแบบความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ รัฐบาล เอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร เพื่อรองรับการพัฒนาเกษตรกรรมทันสมัย เพราะต่อไปในยุค 4.0 ทุกอย่างต้องอินติเกรต (บูรณาการ) ทุกส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน แบ่งงานกันทำ จึงต้องประสานกันทุกฝ่าย ผู้ที่มีหน้าที่หรือความสามารถด้านใด ก็เป็นผู้นำและช่วยเหลือด้านนั้น ๆ เช่น

 

หน้าที่ของรัฐบาลต้องทำให้เกษตรกร “เงยหน้า อ้าปากได้” มีรายได้สูงขึ้น เมื่อเกษตรกรขาดความรู้ ขาดเงินทุน ขาดตลาด สถาบันการเงินจึงต้องช่วยเกษตรกรด้านเงินทุน ซีพีมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการตลาด ก็ช่วยสนับสนุนเกษตรกรด้านนี้ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสอนเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้สินค้ามีคุณภาพ และช่วยเกษตรกรนำผลผลิตไปขายทั้งในและต่างประเทศ

 

“ในยุค 4.0 ทุกส่วนต้องมาร่วมมือกันลดขั้นตอนความสูญเสียที่เกิดจากการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้า และทุกส่วนได้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้สังคมอยู่รอดไปด้วยกัน ไม่ใช่ ซีพี ได้ประโยชน์อยู่คนเดียว เพราะหากคนอื่นไม่ได้ด้วย ซีพี ก็ไม่ได้ประโยชน์เช่นกัน”

 

เจ้าสัวซีพีพูดเสมอว่า ไม่ว่าจะไปทำธุรกิจในประเทศใด ประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์ ประชาชนของประเทศนั้นต้องได้ประโยชน์ บริษัทจึงจะได้ประโยชน์ และไม่ว่าซีพีจะไปทำธุรกิจที่ประเทศใด จะต้องนำธงชาติไทยและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดที่สำนักงานหรือโรงงานในประเทศนั้น ๆ ด้วย ซึ่งมุมมองและแนวคิดของเจ้าสัวซีพีก็ยังเดินตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่าด้วยประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

 

“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเอง”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓

 

"...ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัวที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ การทำงานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง..."

คัดตัดตอนจากพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๐
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

 

จากนี้คงต้องรอดูพร้อมเอาใจช่วยให้ซีพีแปลงแนวคิด 4 ประสาน 3 ประโยชน์” ออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ดังเช่นโครงการต่าง ๆ ในอดีตที่ซีพีเคยทำสำเร็จมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ  

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน