*/
  • mayajit
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : mayajit@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2010-06-06
  • จำนวนเรื่อง : 64
  • จำนวนผู้ชม : 64641
  • จำนวนผู้โหวต : 8
  • ส่ง msg :
  • โหวต 8 คน
<< พฤศจิกายน 2010 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2553
Posted by mayajit , ผู้อ่าน : 1047 , 11:48:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในพระไตรปิฎกอรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสติปัฏฐานสูตร หน้า ๕ โพชฌงคบรรพ
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273&p=5
เป็นองค์ของการตรัสรู้ ๗ อย่างละเอียด แต่บันทึกนี้ตัดส่วนที่เป็นเหตุให้เกิด มาสรุป มีดังนี้

 

๑. สติสัมโพชฌงค์
ธรรม ๔ ประการ เป็นเหตุเกิดสติสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. สติสัมปชัญญะ 
     ๒. การเว้นบุคคลผู้มีสติหลงลืม 
     ๓. การคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคง 
     ๔. ความน้อมจิตไปในสติสัมโพชฌงค์นั้น

๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
ธรรม ๗ ประการ เป็นเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. การสอบถาม 
     ๒. การทำวัตถุให้สละสลวย 
     ๓. การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกัน 
     ๔. เว้นบุคคลมีปัญญาทราม 
     ๕. คบหาบุคคลผู้มีปัญญา 
     ๖. พิจารณาสอดส่องด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง 
     ๗. ความน้อมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงค์นั้น

๓. วิริยสัมโพชฌงค์
ธรรม ๑๑ ประการ เป็นเหตุเกิดวิริยสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย 
     ๒. การเห็นอานิสงส์ 
     ๓. การพิจารณาวิถีทางดำเนิน 
     ๔. ความเคารพยำเกรงในบิณฑบาต 
     ๕. การพิจารณาความเป็นใหญ่แห่งการรับทรัพย์มรดก 
     ๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเป็นใหญ่ 
     ๗. การพิจารณาความมีชาติเป็นใหญ่ 
     ๘. การพิจารณาความมีสพหมจารีเป็นใหญ่ 
     ๙. การงดเว้นบุคคลเกียจคร้าน 
     ๑๐. การคบหาบุคคลผู้ปรารภความเพียร 
     ๑๑. ความน้อมจิตไปในวิริยสัมโพชฌงค์นั้น

๔. ปีติสัมโพชฌงค์
ธรรม ๑๑ ประการ เป็นเหตุเกิดปีติสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. พุทธานุสสติ 
     ๒. ธัมมานุสสติ 
     ๓. สังฆานุสสติ 
     ๔. สีลานุสสติ 
     ๕. จาคานุสสติ 
     ๖. เทวตานุสสติ 
     ๗. อุปสมานุสสติ 
     ๘. เว้นบุคคลผู้เศร้าหมอง 
     ๙. คบหาบุคคลผู้หมดจด 
     ๑๐. การพิจารณาความในพระสูตร เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 
     ๑๑. ความน้อมจิตไปในปีติสัมโพชฌงค์นั้น

๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์
ธรรม ๗ ประการ เป็นเหตุเกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. เสพโภชนะอันประณีต 
     ๒. เสพฤดูเป็นที่สบาย 
     ๓. เสพอิริยาบถเป็นที่สบาย 
     ๔. ประกอบความเป็นกลาง 
     ๕. เว้นบุคคลผู้ไม่สงบกาย 
     ๖. เสพบุคคลผู้สงบกาย 
     ๗. น้อมจิตไปในปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้น

๖. สมาธิสัมโพชฌงค์
ธรรม ๑๑ ประการ เป็นเหตุเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. ทำวัตถุให้สละสลวย 
     ๒. การปรับปรุงอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ 
     ๓. ฉลาดในนิมิต 
     ๔. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง 
     ๕. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 
     ๖. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 
     ๗. เพ่งเฉยในสมัยที่ควรเพ่งเฉย 
     ๘. เว้นบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 
     ๙. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 
     ๑๐. พิจารณาและวิโมกข์ 
     ๑๑. น้อมจิตไปในสมาธิสัมโพชฌงค์นั้น

๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์
ธรรม ๕ ประการ เป็นเหตุเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ คือ
     ๑. วางตนเป็นกลางในสัตว์ 
     ๒. วางตนเป็นกลางในสังขาร 
     ๓. เว้นบุคคลผู้ยึดถือสัตว์และสังขาร 
     ๔. คบหาบุคคลผู้วางตนเป็นกลางในสัตว์และสังขาร 
     ๕. น้อมจิตไปในอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้น

 

เรื่องนี้มีผู้รู้หลายๆ ท่าน นำมาอธิบายขยายความให้พวกเราเข้าใจ ตัวอย่างเช่น เสียงเทศน์ของพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก จาก www.bodhiyalai.org ให้รายละเอียดข้างต้นค่อนข้างลึกซึ้ง และยังมีหลายๆ ช่วงที่น่าสนใจ ทำให้เรากระจ่าง สามารถนำปริยัติไปเสริมการปฏิบัติได้ อาทิ
- ไฟล์ที่ 18 นาทีที่ 21 กุศลแบบไหนที่ที่เป็นไปเพื่อยังอยู่ในวัฏฏะ และกุศลแบบไหนที่เป็นไปเพื่อวิวัฏฏะ
- ไฟล์ที่ 34 นาทีที่ 14 หลังจากที่มีอารมณ์กระทบจิต แล้วกลับมาพิจารณาอารมณ์ที่ค้างสะสมมาเป็นนิวรณ์ แล้วนำมาทำปริญญา
- ไฟล์ที่ 36 ทำไมการเพียร ต้องมีความรู้ ต้องมีการศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนา หรือเจริญขึ้น
- ไฟล์ที่ 38 นาทีที่ 24 วิธีการพิจารณาขันธ์ห้า, การพิจารณาอัสสาทะ(น่ายินดี) และอาทีนวะ(โทษ)
- ไฟล์ที่ 40 นาทีที่ 18 การโยนิโสมนสิการ ทุกขสัจ
- ไฟล์ที่ 40 นาทีที่ 21 การโยนิโสมนสิการ สมุทัยสัจ
- ไฟล์ที่ 42 นาทีที่ 05 จิต และกรรม ที่ทำให้มีขันธ์
- ไฟล์ที่ 51 อินทรีย์ที่อ่อน จะแก้ด้วยโพชฌงค์ ข้อไหน

 

นอกจากนี้แล้ว การโยงเนื้อหาธรรมะเรื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน ยังประโยชน์ให้กับผู้ฟัง ๒ ประการ
๑. ทำให้เรามีความเข้าใจในภาพรวมของธรรมะมากขึ้น
๒. กระตุ้นให้เรามีความอยากรู้ธรรมะส่วนอื่นอีก เป็นการทำให้จิตเราฝักไฝ่อยู่แต่ในเรื่องธรรมะ ซึ่งเป็นการดีอย่างยิ่ง จิตจะได้มีแต่กุศล สร้างแต่ปัญญา ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ต่อต่อไป
 

* หมายเหตุ ความรู้ของท่านที่สามารถจับธรรมะหลายๆ ส่วนมาโยงใยกัน อยา่งลึกซึ้ง ทำให้นึกถึงพระนาคเสน ที่วิสัชนา พระเจ้ามิลิน


แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน