• ฺBuddhistPA
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2018-07-29
  • จำนวนเรื่อง : 10
  • จำนวนผู้ชม : 8898
  • ส่ง msg :
  • โหวต 3 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mcukkpa
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562
Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 275 , 17:19:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร   ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ยุตโต ) (2540: 14) ได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็น ภาพของจิตใจกล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม ให้เป็นจิตใจที่สูง ประณีตและประเสริฐ เช่น เมตตา คือ ความรักปรารถนาดี เป็นมิตร อยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณา คือ ความสงสารอยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุข มุทิตา คือ ความพลอยยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบความสำเร็จให....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 1186 , 16:32:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  บทที่ ๑  บทนำ  พุทธธรรมกับการบริหาร ๑.๑ ความเป็นมาของพุทธธรรม        ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจาก ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธเริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ประกาศศาสนาและเป็นศาสดาของศาสนาพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะหรือเดือน 6 ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 237 , 16:28:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ. ๓) รายวิชา ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร (Buddha Dhamma and Administration)   ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัยสงฆ์/ภาควิชา/สาขาวิชา    สังคมศาสตร์/ขอนแก่น/รัฐศาสตร์/หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป ๑.รหัสและชื่อรายวิชา      ๔๐๒ ๒๒๐  พุทธธรรมกับการบริหาร....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 204 , 16:20:01 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มอบนิสิตทำกิจกรรม โดยบันทึกเป็น VDO Clip  ละ 3 นาที่ รวม 4 คลิป  4 เฟรม  โดยให้นิสิตส่งทาง messenger หรือ line ก้ได้ ภายในวันจันทร์ที่  9  กันยายน  2562  ....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561
Posted by ฺBuddhistPA , ผู้อ่าน : 461 , 10:35:07 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 8:30 เวลา 16.00 น ได้เข้าร่วมโครงการวันรพี พระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การเปิดป้ายหลักสูตรนิติศาสตร์ และการมอบตู้เก็บเอกสารเป็นที่ระลึกของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคบัณฑิต จากนั้นเป็นพิธีเปิดโครงการโดยพระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.,ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ได้....

อ่านต่อ

เรื่องวันนี้ปิดแสดงความคิดเห็น


/2