• Supalak
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : supalak@nationgroup.com
  • วันที่สร้าง : 2007-06-24
  • จำนวนเรื่อง : 361
  • จำนวนผู้ชม : 625927
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2141 คน
Mekong Corridor
All about Mekong basin
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mekong
วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2558
Posted by Supalak , ผู้อ่าน : 1756 , 13:30:55 น.  
หมวด : ต่างประเทศ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ลูกเสือหมายเลข9 , BlueHill โหวตเรื่องนี้

ทรงฤทธิ์ โพนเงิน

 การประชุมครั้งที่ 21 ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ในปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาและทบทวนเกี่ยวกับสภาพการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน 14 ประเทศ ที่รวมถึงลาวด้วยนั้น ได้เสนอข้อแนะนำต่อคณะผู้แทนของรัฐบาลลาวที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยถึง 196 ข้อที่เป็นการแสดงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาว และได้เสนอแนะให้รัฐบาลลาวดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างจริงจังและรีบด่วน

 แต่ที่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการเสนอแนะในครั้งนี้ ก็คือการเน้นย้ำให้รัฐบาลลาวจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลลาวได้ลงนามรับรองไปแล้วนั้นให้ปรากฏเป็นจริงทุกฉบับ ทั้งก็ยังได้เสนอให้รัฐบาลลาวรับรองสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนทุกฉบับของสหประชาชาติอย่างครบถ้วน เช่นฉบับที่ว่าด้วยการบังคับให้หายสาบสูญอีกด้วย

 ทั้งนี้โดยที่ประชุมฯได้เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงกรณีของ สมบัด สมพอน นักพัฒนาลาวที่ดีเด่นในอาเซียน ที่ได้ถูกลักพาตัวไปนับเป็นเวลากว่า 2 ปีมาแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีจากทางการตำรวจลาวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมฯจึงได้แนะนำให้ทางการลาวดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ที่เป็นอิสระจากรัฐบาลลาวขึ้นมาสืบหาความจริง และจับผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด

 การเสนอแนะดังกล่าวนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวขององค์การ Human Right Watch ที่ได้นำเสนอกรณีการหายตัวไปของ สมบัด สมพอน เข้าสู่ที่ประชุมครั้งล่าสุดนี้ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ได้มุ่งเน้นความสำคัญถึงความไม่ใส่ใจและไม่จริงใจของรัฐบาลลาวต่อปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน 82 องค์กรจากทั่วโลกได้ร่วมกันลงนามในแถลงการณ์และได้ส่งถึงบรรดารัฐบาลของประเทศสมาชิกของอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวา 2014 อันเป็นวันครบรอบ 2 ปีของการหายตัวไปอย่างบ่มีร่องรอยของ สมบัด สมพอน

 ทั้งนี้โดยแถลงการณ์ดังกล่าวได้เรียกร้องขอให้รัฐบาลของทุกประเทศในอาเซียนจงได้ร่วมกันกดดันรัฐบาลลาวต่อกรณีที่ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลาวอย่างรุนแรง ทั้งก็ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการสืบสวนหาความจริงและติดตามหา สมบัด สมพอน ที่ถูกควบคุมตัวไปจากด่านตำรวจแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทน์ นับตั้งแต่เย็นวันที่ 15 ธันวาคม 2012 เป็นต้นมาและก็ยังไม่รู้ชะตากรรมจนเท่าทุกวันนี้อีกด้วย

 ซึ่งบรรดาองค์การปกป้องสิทธิมนุษยชนสากลได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่รัฐบาลอาเซียนทั้งกลุ่มจะต้องกดดันต่อรัฐบาลลาวนั้นก็เพราะว่ากรณีการหายตัวไปของ สมบัด สมพอน นี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องภายในลาวเท่านั้น หากเป็นภาระหน้าที่ของอาเซียนทั้งกลุ่มที่จะต้องร่วมกันเพื่อค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นในลาวในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนด้วย

 โดยนอกจากการเสนอข้อแนะนำให้รัฐบาลลาวปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่างๆให้ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมฯครั้งนี้ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลลาวต้องเร่งปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อทำให้ลาวเป็นรัฐที่การปกครองด้วยกฎหมายอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพทางการเมือง ห้ามปราบปรามประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรม และอนุญาตให้ผู้แทนสหประชาชาติเข้าไปสำรวจและตรวจสอบการนับถือและปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในลาวอีกด้วย

 ยิ่งไปกว่านั้น สหภาพยุโรปในฐานะหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของลาวในการประชุมโต๊ะกลม (Round Table Meeting) ยังได้ออกแถลงการณ์ประจำปี 2014 ที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาวดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติแผนงานประจำปี 2014-2015 ใน 6 ด้านจากทั้งหมด 9 ด้านที่เป็นเป้าหมายสหัสวรรษการพัฒนาที่รัฐบาลลาวได้ตกลงกับองค์การสหประชาชาติไว้แล้วนับตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นมา

โดยในนี้ก็มีถึง 4 ด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเพศหญิงและเด็กในลาว ก็คือการลบล้างปัญหาขาดสารอาหารของเด็ก การลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี การลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีขณะตั้งครรภ์หรือคลอดและการลดอัตราการหยุดเรียนกลางครันของเด็ก เนื่องจากการปฏิบัติในระยะที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 ส่วนอีก 2 ด้านที่เหลือก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสหภาพยุโรปเห็นว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของลาวในระยะที่ผ่านมานั้น ถึงแม้ว่าจะมีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม หากแต่ก็ได้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากมายในขณะที่ประชาชนลาวกว่า 1.5 ล้านคนนั้นยังอยู่ภายใต้สภาพการณ์ที่ยากจนอย่างยิ่งอยู่เรื่อยมา

 สำหรับด้านสุดท้ายที่สหภาพยุโรปได้แถลงการณ์เรียกร้อง ก็คือการปรับปรุงการปฏิบัติของทางการลาวที่มีต่อหลักการสิทธิมนุษยชนภายในลาวให้มีความโปร่งใส และได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง เนื่องจากยังปรากฏมีการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพลเมืองลาวเกิดขึ้นอยู่เรื่อยมา ซึ่งก็รวมถึงกรณีการหายตัวไปของ สมบัด สมพอน ด้วยนั่นเอง

 ก่อนหน้านี้ คณะผู้แทนรัฐสภายุโรปได้เดินทางไปลาวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2013 ซึ่งนำโดย Werner Langen ประธานรัฐสภายุโรป ซึ่งก็ได้พบปะเจรจาร่วมกับคณะผู้แทนของสภาแห่งชาติลาวที่มี ไซสมพอน พมวิหาน รองประธานสภาแห่งชาติลาว เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายลาว โดยคณะของรัฐสภายุโรปก็ได้เน้นย้ำให้ทางการลาวเร่งดำเนินการสืบสวนหาความจริงในกรณีการหายตัวไปของ สมบัด สมพอน อย่างจริงจังเช่นเดียวกัน

 แต่ว่านับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าในกรณีการหายตัวไปของ สมบัด เกิดขึ้นแต่อย่างใด จึงทำให้บรรดาองค์การสิทธิมนุษยชนสากล มองว่าทางการลาวไม่เอาจริงกับการสืบค้นหาความจริงในกรณีดังกล่าวนี้ ซึ่งแน่นอนว่าภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมจะทำให้รัฐบาลลาวนั้นจะต้องถูกกดดันจากนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากยังคงไม่มีการตอบสนองต่อกระแสกดดันเหล่านี้ก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือที่ลาวยังต้องพึ่งพาจากต่างประเทศอย่างแน่นอน!!!
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หมอลำลาว-สาละวัน

ลำสาละวันอยู่ในแขวงภาคใต้ของลาว

View All
<< กรกฎาคม 2015 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]