• หมอเด่น
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-04-07
  • จำนวนเรื่อง : 313
  • จำนวนผู้ชม : 437221
  • ส่ง msg :
  • โหวต 234 คน
C.E.O. DEN.COM INTERNATIONAL
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว สุขภาวะที่ดี ของคนไทยที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/moh-den
วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
Posted by หมอเด่น , ผู้อ่าน : 1840 , 16:06:04 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 

                           วัยรุ่นเป็นวัยแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อ  ของการเสริมสร้างสิ่ง  ดีๆ  และการเกิดปัญหาต่าง  ๆ เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ  คือรูปร่างลักษณะเหมือนผู้ใหญ่  มีความต้องการแสดงออก  ซึ่งความเห็นของตนเองให้ผู้อื่นยอมรับ  ต้องการอิสระ  มีการปลีกตัว  ออกจากการเกี่ยวพันกับทางบ้าน  ไม่ชอบให้ผู้อื่นมายุ่งกับเรื่องส่วนตัว  เช่นการแต่งกาย  การคบเพื่อน  การเที่ยวเตร่  รักและต้องการเพื่อนมาก  ต้องการอยู่กับเพื่อนมากว่าอยู่กับบ้าน  เชื่อเพื่อนมากกว่า  เชื่อพ่อแม่  เลียนแบบซึ่งกันและกัน  ทั้งด้านการแต่งกาย  บุคลิกลักษณะ  การพูดจา  การแสดงพฤติกรรมต่าง    เพื่อให้เพื่อนยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม  ต้องการค้นพบความถนัด  ความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง  มีความเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่  สามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่าง    ได้ด้วยตนเอง  ชอบแสดงออกในลักษณะ  ที่แสดงความเด่น  ความดัง  เป็นต้น

            เนื่องจากการปราบปรามและการลงโทษเยาวชนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมักเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ             การศึกษาพฤติกรรมของวัยรุ่น  รวมทั้งปัจจัยต่าง    ทีมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมีความจำเป็นอย่างมาก  เพื่อศึกษาหาปัจจัยและความสัมพันธ์  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง  ๆที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น  อีกทั้งการเข้าใจปัญหาและสาเหตุ  การให้โอกาสและสนับสนุน วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง  ยังเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หรือ

 To Be Number One Friend Corner คืออะไร

             ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น หรือ To Be Number One Friend Corner จัดตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการ To Be Number One เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ โดยเฉพาะจากผู้ที่มีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกัน ช่วยเหลือให้คำแนะนำในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน และให้วัยรุ่นมีสถานที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย ได้รับประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาภาวะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีแนวคิด

“ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ”

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นมีบริการอะไรบ้าง
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นให้บริการโดยอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่มีวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกันกับวัยรุ่น ซึ่งมีบริการดังนี้
1. บริการให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มีบริการ 2 ลักษณะ คือ บริการปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยอาสาสมัครประจำศูนย์ ฯ และบริการปรึกษาทางโทรศัพท์
2. บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง มีบริการด้วยกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยคอมพิวเตอร์จากคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงการเรียนรู้ทางระบบอินเตอร์เนต นอกจากนี้สามารถศึกษาหรือประเมินตนเองจากแบบประเมินต่าง ๆ เช่น แบบประเมิน EQ แบบประเมินความเครียดที่สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้ผู้ใช้บริการ ทราบผลได้ทันที หรือจากจุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการยังไม่สามารถค้นพบตัวเอง หรือค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับที่พึงพอใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน โดยอาสาสมัครจะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวจะสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด ซึ่งนอกจากจะทำให้วัยรุ่นได้รับความสนุกสนาน ได้รู้จักเพื่อนแล้วยังทำให้วัยรุ่นได้พัฒนา EQ ของตนเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัยจากยาเสพติด
3. บริการกิจกรรมเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุข เป็นบริการแนะนำ และฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของเยาวชน โดยอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ DJ และอื่น ๆ เป็น

 สื่อและเทคโนโลยีประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

สื่อและเทคโนโลยีประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นประกอบด้วย หนังสือคู่มือและ CD ชุดเทคโนโลยีสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นและเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน
2. เพื่อนช่วยเพื่อน
3. สานสายใยหัวใจรัก
4. สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด
5. คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ
6. คู่มือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน 

 สถานที่ติดต่อโครงการ โครงการ To Be Number One และ To Be Number One Friend Corner
1. สำนักงานโครงการ To Be Number One กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
    โทรศัพท์ 0 2951 1373 , 0 2950 8888 โทรสาร 0 2951 1365 , 0 2951 1374
2. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นมาบุญครองเซ็นเตอร์ บริเวณชั้น 6 โซนแฮนด์
    โทรศัพท์ 0 2877 6140 , 0 2877 6205-8
3. ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นแฟชั่นไอล์แลนด์ บริเวณชั้น 2 ฝั่งโฮมโปร
    โทรศัพท์ 0 2877 6256-8
4. ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บริเวณชั้น 4 ฝั่ง EGV
    โทรศัพท์ 0 2864 1727-9
5. ศูนย์ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 3 โซน Feel Fit
    โทรศัพท์ 0 9580011 ต่อ 1496-7อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สักรินทร์ วันที่ : 28/02/2008 เวลา : 22.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/CMU-BANCHUAN
รพสต.บ้านชวน

เนื้อหาเข้ากับวัยจริงๆนะ หมอเด่น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
กนิษฐ์ วันที่ : 27/02/2008 เวลา : 17.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kanis
แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า  แต่จิตวิญญาณยังแข็งแกร่ง

ไม่มีปัญหาสุขภาพจะปรึกษาคุณหมอด้วยสิค่ะ จะปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
หมอเด่น วันที่ : 27/02/2008 เวลา : 16.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moh-den
...D....dEn....N...

ประการแรกต้องตรวจก่อนว่าแพ้สิ่งใด
และพยายามอยาไปใกล้สิ่งที่แพ้
แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จำเป็นต้องทานยาเพื่อให้อาการภูมิแพ้ทุเลาลง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สิปาง วันที่ : 27/02/2008 เวลา : 16.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plas

เป็นภูมิแพ้ รักษาอย่างไรดีคะ...หาหมอให้แต่ยาแก้แพ้

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สิปาง วันที่ : 27/02/2008 เวลา : 16.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/plas

เจิม..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

เทศกาล.....................พาช้างกลับชัยภูมิ

งานกาชาดชัยภูมิ 12 -20 ม.ค. 2554

View All
<< กุมภาพันธ์ 2008 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณคิดว่าวัดความสำเร็จของครูจากอะไรดีที่สุด
จำนวนนักเรียนที่สอบเข้า
14 คน
จำนวนนักเรียนที่จบ
35 คน
ผลงานของนักเรียนระหว่างเรียน
27 คน
ผลงานนักเรียนหลังจบ
49 คน
เงินเดือนของครู
23 คน

  โหวต 148 คน