วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่องที่มีคนแสดงความคิดเห็นล่าสุด

  เรื่อง วันที่โพสต์ บล็อกเกอร์ จำนวน
เป็นสัตว์โลกย่อมดีกว่าเป็นเปรต! 2021-10-17 15:39:34 อาโป 2
หยาดน้ำตาพระอานนท์ 2021-10-17 15:37:29 อักษราภรณ์ 9
ต้น_กรรม_เวร 2021-10-15 14:22:50 อาโป 20
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 2021-10-13 12:50:03 อักษราภรณ์ 15
ประโยชน์ 2021-10-12 19:38:58 อาโป 30
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร : ผู้ปฏิบัติธรรม จะไม่เป็นทาสตัณหา 2021-10-12 18:56:22 อักษราภรณ์ 4
กรรม : ผู้ตกแต่งบุคคล 2021-10-12 18:54:44 อาโป 28
สมมติ 2021-10-12 18:53:13 อาโป 32
°°๓​ ตุลาคม​ ๒๕๖๔°° 2021-10-03 21:21:17 ..เวลาสวัสดิ์.. 4
ตถาคตโพธิสัทธา 2021-10-03 21:00:38 อาโป 16
ฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา 2021-10-03 20:58:01 อักษราภรณ์ 20
ทุกข์สองชั้น : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรฯ 2021-10-03 20:56:38 อักษราภรณ์ 9
ภพ_ชาติ 2021-10-03 20:35:07 อาโป 4
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร : ที่สุดของโลกอยู่ที่ใจ 2021-10-03 20:34:07 อักษราภรณ์ 16
แสงเพลิงสุดท้าย... 2021-10-03 13:59:41 อักษราภรณ์ 19
วันนี้....ที่วัดบวรนิเวศวิหาร.... 2021-10-03 13:58:33 อักษราภรณ์ 50
๐..ร อ ย ธ า ร .. ร อ ย ธ ร ร ม..๐ 2021-10-03 13:55:33 ..เวลาสวัสดิ์.. 14
สัจจธรรม (ธรรมที่เป็นจริง) 2021-09-28 18:38:59 อาโป 38
ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม 2021-09-28 17:36:15 อักษราภรณ์ 21
หลวงปู่มั่น : มุตโตทัย 2021-09-28 10:03:48 อักษราภรณ์ 13
พระภาวนาเขมคุณ วิ. : แนวทางการเจริญสติวิปัสสนา 2021-09-21 19:50:34 อักษราภรณ์ 6
ทาน_เมตตา บารมี 2021-09-21 19:47:45 อาโป 2
มอง สัญโญชน์ 2021-09-20 10:06:29 อาโป 69
หลวงปู่บุญฤทธิ์ สนทนาธรรมกับ หลวงปู่หล้า 2021-09-08 07:18:15 อักษราภรณ์ 11
_ไม้ใบเดียว 2021-09-08 07:17:16 อาโป 43
มิจฉาทิฏฐิ 2021-09-08 07:16:22 อาโป 18
_ทาง_ 2021-09-07 19:30:47 อาโป 6
พระคิริมานนทสูตร 2021-09-06 20:29:13 อักษราภรณ์ 19
..วิชชา (ปัญญา) 2021-09-06 19:05:31 อาโป 3
_ศรัทธา 2021-09-06 19:04:36 อาโป 22

© Copyright 2013 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)