• หมอยุ่น
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : moryoon@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-02-18
  • จำนวนเรื่อง : 94
  • จำนวนผู้ชม : 69833
  • ส่ง msg :
  • โหวต 761 คน
ซื้อต้นไม้ ขายต้นไม้ รับจัดสวน
ซื้อต้นไม้ ขายต้นไม้ รับจัดสวน อินแอนด์เอ้าท์แลนด์สเคป 086 3647000
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon
วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2550
Posted by หมอยุ่น , ผู้อ่าน : 2208 , 17:38:41 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายแพทย์ษัษฐบุตร  พฤทธิพันธุ์

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2536 - 2537

สาขาสุขศึกษาในชุมชน 

บทบรรยาย ของ การแสดง Multivision Slides

                                                                     

ในพิธีมอบรางวัล                                            

                                                                     

นักสุขศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.2536-2537                   

                                                                      

จัดทำโดย  กองสุขศึกษา  กระทรวงสาธารณสุข  


         หากในวันนี้ไม่มีบทบาทของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์,การสาธารณสุข

คอยเกื้อหนุนเยียวยา เอาใจใส่สังคมไทยของเรา เชื่อแน่ว่าหลากหลายชีวิตต้อง

เผชิญต่อโศกนาฏกรรมการเจ็บป่วยทั้งทางกายทางจิตใจอย่างไม่รู้จบ

        กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่ได้ปฏิบัติงาน


ทั้งงานส่งเสริมสุขภาพ,งานควบคุมและป้องกันโรค,งานรักษาพยาบาลและ
งาน


ฟื้นฟูสมรรถภาพของเพื่อนมนุษย์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรบุคคลของชาติ

        ด้วยปณิธาน  ที่แน่วแน่จริงใจและจริงจังต่อการดำเนินงานสาธารณสุข

เสมอมา

        ผลจากการเสียสละ  อุทิศแรงกาย,แรงใจ,หยาดเหงื่อและไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรค

        ผลจากความรักใคร่สามัคคี,ทุ่มเทเสียชีวิตจิตใจเพื่อช่วยยกระดับ

ความเป็นอยู่
ของประชาชนที่ด้อยโอกาสให้อยู่ดีกินดี, ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ,

ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก

       ด้วยความคิดกว้างไกล, ความรับผิดชอบสูง ชอบช่วยเหลือและ


ให้บริการผู้อื่นให้มีความสุข  

       ผลจากความเพียรพยายาม นี้เองก่อให้เกิดผลแห่งความสำเร็จ

อย่างมากมายซึ่ง
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จเหล่านี้ คือ บุคคลที่

ชาวสาธารณสุขควรแก่การยกย่อง, สรรเสริญ, ภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะร่วมฝ่าฟัน

      นำแบบอย่างอันดีงาม เพื่อช่วยกันสานต่อคลังปัญญาและแนวความคิด

เจตนารมณ์บนเส้นทางของสาธารณสุขไทยให้ยืนยงตลอดไป

       หมอชาวบ้าน คำคำนี้ปรากฏอยู่บนแผงหนังสือมานานแสนนานแล้ว

จนเป็นคำที่คุ้นหูในวงการหมอหมอหรือชาวสาธารณสุข แต่คนที่ซึ้งกับคำนี้

และทำตัวเพื่อชาวบ้านให้เห็นเป็นรูปธรรม สมคำว่า
“ หมอชาวบ้าน ”
  

นั้นขุดหาแสนยากยิ่ง

           ยิ่งถิ่นทุรกันดารด้วยแล้ว คำนี้คงเป็นความฝันลมลมแล้งๆเท่านั้น

ทั้งที่รัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขพยายามทุกๆวิถีทางในการส่งเสริมสนับสนุน

ไม่ว่าเป็นรูปแบบต่างๆหรือสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายตลอด

จนถึงการจัดระบบ พบส.หรือหลายๆ  รูปแบบก็ยิ่งยากที่จะหาคนสมัครไป

เพื่อ “ ชาวบ้าน ”

            พะโต๊ะ เป็นอำเภอเล็กๆ มี 4 ตำบล, 39 หมู่บ้าน แต่เป็นอำเภอที่


ห่างไกลจากจังหวัดและเป็นอำเภอกันดารพอสมควรทางราชการยื่นมือเข้าไป


ไม่ถึงในบางฤดูกาล ส่วนใหญ่ชาวบ้านอาศัยอยู่ในป่าลึก ,ขาดการติดต่อ


และอยู่มานานแสนนานนับ 10 ปี
  ปัญหาที่มีอยู่ก็คงมีอยู่ตลอดไป

 

          หมอชาวบ้าน, หมอติดดิน หรือ หมอที่ชาวบ้านขนานนามว่าเป็น


“ เพชรเม็ดงามของชาวพะโต๊ะ ” ที่ตราตรึงอยู่ในจิตใจของชาวบ้าน


ตลอดกาล คือ  นายแพทย์ษัษฐบุตร  พฤทธิพันธุ์  เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ,


มีมนุษยสัมพันธ์
เป็นเลิศ , ขยันขันเข็งในการทำงาน , อุทิศเวลาให้กับราชการ ,


เป็นหมอหนุ่มไฟแรง ,
มีความตั้งใจที่จะทำงานเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติ


ของนักคิดวางแผนริเริ่มสร้างสรรค์ ,
ทุ่มเททำงานที่ได้รับมอบหมาย


ให้รับผิดชอบด้วยความจริงจัง , เต็มสติปัญญากำลังและความสามารถเสมอต้น

เสมอปลาย,เป็นนักพัฒนาที่สร้างความเจริญก้าวหน้า , มีความคิดริเริ่ม


โครงการใหม่ๆไว้มากมาย เช่น โครงการพะโต๊ะสดใส มีส้วมใช้ถ้วนหน้า ,


โครงการสายสัมพันธ์แม่ลูก ,โครงการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ,


โครงการครอบครัวทั่วไทยสู้ภัยเอดส์ และโครงการจากโรงเรียนสู่บ้าน


หรืออื่นๆอีกมากที่ทำเป็นตัวอย่างไว้ดีเยี่ยมอันเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทย ,


แก่กลุ่มบุคคล , สังคมส่วนรวมและแก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี ......................


นายแพทย์ษัษฐบุตร  พฤทธิพันธุ์  จึงได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น


นักสุขศึกษาดีเด่น  สาขาสุขศึกษาในชุมชน
           
อนาคต...วิวัฒนาการของงานสาธารณสุขไทยย่อมเปลี่ยนไปตาม


กระแส
โลกาภิวัฒน์ ปัญหาของสังคมและสุขภาพก็ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น


เรื่องโรคเอดส์,
งานคุ้มครองผู้บริโภค, งานอนามัยสิ่งแวดล้อม, อุบัติเหตุแล


สาธารณภัย, ปัญหาผู้สูงอายุและสุขภาพจิต 


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะหยุดอยู่หรือพวกเราจะทำอย่างไรให้คำว่า

“ สุขภาพดีถ้วนหน้า ” สามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นลูกหลาน

เปรียบเสมือนเป็น มรดก สืบทอดประจำชุมชนของชาวไทยนั้นตลอดไป


 

         สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เห็นคุณค่าผลงานท่านสร้างสรรค์

           จึงขอมอบ โล่เกียรติคุณ เป็นรางวัลเทิดเกียรติท่าน

         เป็นตัวอย่างสร้างความดี มอบโล่เป็นอนุสรณ์สังวรว่า

         เป็น นักสุขศึกษาดีเด่น สมศักดิ์ศรี ก่องานเลิศบังเกิดผลชุมชนดี

         เป็นคนที่ชาวบ้านรักเพื่อนฝูงชม  จงรักษาความดีเช่นนี้ไว้

         ให้ลูกหลานชื่นใจเป็นสุขสมแล้วสร้างงานสานออกไปให้นิยม

         สร้างสังคมสุขถ้วนหน้าอย่างถาวร  ขอเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

         ให้พลังอิทธิฤทธิ์ดั่งสิงขร ให้คิดกว้างสุดขอบฟ้าสุดสาคร 

          ชื่อเสียงขจรดุจสายลมชื่นชมเอย.


          จากแบบอย่างอันดีงามทั้งหมดนี้  คือ

ทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่เราควรภูมิใจ 

วันนี้พวกเราชาวสาธารณสุขทุกท่านจะขอยึดวิถีแห่งการดำรงตนและ

ชีวิตการทำงานมาเป็นแบบแห่งความสำเร็จ

          ด้วยปณิธานที่แน่วแน่...พร้อมที่จะสืบสานต่อบนเส้นทาง


สายนี้เพื่อให้  จิตวิญญาณแห่งความเป็นนักสาธารณสุขดำรงอยู่

สร้างสรรค์สังคมไทย  สู่ 

สิ่งดีงามตลอดไป.  
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
tongzhou วันที่ : 19/07/2008 เวลา : 21.59 น.

สวัสดีค่ะ คุณอา หมอยุ่น สบายดีนะค่ะ ขออนุญาต เรียกคุณหมอ ว่า อาหมอ นะค่ะ และแทนตัวเองว่าตอง
หนูชื่อใบตองค่ะ จาก จ.ชุมพร อาหมอคงจำไม่ได้ ตอนนี้คือว่าตองจะต้องส่งอาจารย์ เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 22 ก.ค.51
จึงขอรบกวนสัมภาษณ์ อาหมอ
ในเรื่อง "มุมมองต่อชีวิต" ว่า
คุณอาหมอ มีมุมมอง ความคิดเห็นต่อชีวิตตนเอง และ ต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง
ตองขอรบกวน อาหมอ ให้คำตอบและ ส่งคำตอบไปยัง
e-mail : tong_zhou@hotmail.com ค่ะ ถ้าคุณอาหมอได้อ่านข้อความนี้แล้วตองหวังอย่างยิ่งว่า อาหมอจะตอบคำถามในหัวข้อที่กล่าวไป ตองคิดว่าอาหมอ มีงานที่ต้องทำเยอะ แต่ขอความกรุณา อาหมอตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ^_^!

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
นิธินันท์ วันที่ : 21/06/2007 เวลา : 00.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nithinand

มาให้กำลังใจเรื่อยๆ ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
หมอยุ่น วันที่ : 18/06/2007 เวลา : 18.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moryoon

สวัสดีครับ คุณ Golf
และชาว Blogger ทุกท่าน

ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเช่นกันครับ

ไปดูสวนผลไม้ที่ อ.พะโต๊ะ , จ.ชุมพร

มีโอกาสเพื่อนๆ มาตามรอยพุทธทาส และ

แวะมาเที่ยวชมสวนได้ ( รกมาก )


ตอนเด็กๆ ผมชอบตีแบดมาก , โตขึ้นก็มา

ตีเทนนิส ตอนนี้เพิ่งเริ่มหัด Golf

( อายเด็กอยู่เหมือนกัน )

หมอยุ่น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
Maruko วันที่ : 17/06/2007 เวลา : 18.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/goly

คุณหมอยุ่น เองก็คงยุ่งๆเหมือนกันเนอะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ToeflThailand วันที่ : 14/06/2007 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

แวะมาอ่านและทักทายเพื่อนชาว Blog ครับ :)

เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี้ !!! http://www.ToeflThailand.com

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Freedomheart วันที่ : 14/06/2007 เวลา : 03.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Freedomheart

..วันนี้ ฉันขออภัย ที่ไม่สะดวก Comment แต่จะมาอวยพร วันพระ นะ..
___________________________________________________
.....วันนี้ " วันพระ "
.....ฉันขอภาวนา ...
.....ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองเธอให้มีจิตใจ สว่าง - สะอาด - สงบ
.....ตลอดวัน เลยนะ ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
Maruko วันที่ : 09/06/2007 เวลา : 18.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/goly

สวัสดีค่ะ คุณหมอยุ่น ช่วงนี้งานเยอะน่ะค่ะ

อืม... คนดีโดยเฉพาะคุณหมอ ในบ้านเราหาที่เสียสละจริงๆก็มี แต่มีไม่มาก ถ้ามีคุณหมอแบบ นายแพทย์ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ หลายๆท่าน ก็คงเป็นโชคดีของคนไทยที่รายได้ม่มากนะค่ะ

สวัสดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2007 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณทำอะไร ? ในยามว่างจากการงาน / การเรียน
นอน
11 คน
เดินเที่ยวห้าง
58 คน
ออกกำลังกาย , เล่นกีฬา
353 คน
ดูทีวี , หนังแผ่น
203 คน
ดูหนังโรง
34 คน
ฟังเพลง
70 คน
หาอะไร ? อร่อยกิน
12 คน
ปลูกต้นไม้
25 คน
ร้องเพลง , คาราโอเกะ
10 คน
เต้นรำ
6 คน

  โหวต 782 คน