*/
 • บินมูซา
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : naichumpon@gmail.com
 • วันที่สร้าง : 2011-01-09
 • จำนวนเรื่อง : 10
 • จำนวนผู้ชม : 23207
 • จำนวนผู้โหวต : 5
 • ส่ง msg :
 • โหวต 5 คน
วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2556
Posted by บินมูซา , ผู้อ่าน : 2003 , 20:48:23 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คอลัมม์ ส่งเสริม ธุรกิจมุสลิม

บริษัททัวร์ฮาลาลหลินปิง ชวนท่องเที่ยว สู่จาการ์ตา-ย็อคยาการ์ต้า -บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 

 

เที่ยวอินโดนีเซีย

โปรแกรมทัวร์

วันพุธที่ 4 ธ.ค. 56      สนามบินสุวรรณภูมิ- ย็อคยาการ์ต้า   (วันแรก)

 

04.00.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4เคาน์เตอร์ G 16-19สายการบินการูด้า

อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น

 *กรุณานำกระเป๋าใบใหญ่แจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อติดป้ายชื่อ และทำการโหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง*

06.35 น.          ออกเดินทางสู่จาการ์ตา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

10.15น.          ถึงสนามบินจาการ์ตา  แวะเปลี่ยนเครื่อง

12.10 น.          ออกเดินทางสู่เมืองย็อคยาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 208

13.30 น.          ถึงสนามบินเมืองย็อคยาการ์ต้า มืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดโลก 

                          หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น รถโค้ชรอรับท่าน

15.00 น.         นำท่านเข้าชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุด ท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง    อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง    แล้วนำท่านชม ตามัน สารี  (WATER CASTLE)  อุทยานน้ำ และสวนพักผ่อนของสุลต่าน และเหล่าข้าราชบริพาร  

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก ที่ Ibis Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันพฤหัสฯที่ 5 ธ.ค. 56 /  ย็อคยาการ์ต้า- บุโรพุทโธ- วัดพรามบานันมรดกโลก  /(วัน 2)

 

 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางชม  บุโรพุทโธ  วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก    ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของ

ตัวเอง  ไม่เหมือนที่ใด   ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี พ.ศ. 2534  บุโรพุทโธ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา  (Sailendras)   ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน   ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก   บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวาในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิด

โดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก   และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง นำท่านเดินทางกลับยังตัวเมือง  

11.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.00 น.         นำชมวัดพรามบานัน มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม   ชมต้นกำเนิดรามายณะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม   ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า  จากนั้น อิสระให้ท่านชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า  ย่าน มาลีโอโบโร่   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก   สินค้าพื้นเมือง  เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก ที่ Ibis Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 56  

ย็อคยาการ์ต้า- บินเข้า บันดุง- ภูเขาไฟกาวาปูติ- ไร่สตอเบอรี่ ช้อปปิ้งตลาดส่งออก  (วัน 3)

 

06.00 น.         เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก เดินทางไปสนามบินย็อคยาการ์ต้า

08.10 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองบันดุง โดยสายการบิน Merpati Nusantara เที่ยวบินที่ MZ 3451

09.20 น.          ถึงเมืองบันดุง ทุกท่านรับสัมภาระ จากนั้น รถโค้ชรอรับท่าน

10.00 น.          รับประทานอาหารเช้า

                          นำท่านสู่ ภูเขาไฟกาวาปูติ ( Kawah Putih )ที่มีความสวยงามกันคนละแบบ และนำ

                          ท่านชมและชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่, ชมทะเลสาบPatenggang และชมไร่ชาที่มีชื่อเสียงของบันดุง

13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                          จากนั้น นำท่านสู่..ย่านตลาดส่งออก และเป็นแหล่งผลิตสินค้ามากมายในตลาดบันดุง อาทิ รองเท้า เสื้อผ้า เกมส์ แผ่นดีวีดี และสินค้ามากมาย ให้ท่านได้สัมผัสตลาดที่ใหญ่ที่สุดและโรงงานผลินสินค้าแบรนด์เนม ทั่วโลกช้อปปิ้งให้จุใจที่เสิ้นเจิ้นชวา เมืองบันดุง แหล่งผลิตและส่งออกที่ติดอันดับ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาขายส่งอาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า ของต่างๆ

18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                          นำท่านเข้าที่พัก ที่ Holiday Inn Bandung ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 sto

วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 56 / ชมเมือง- ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต - มัสยิดอากุง- การแสดงอังกะลุง /(วัน 4)

 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          หลังอาหาร นำท่านชมรอบเมืองบันดุง, บันดุง เป็นเมืองที่ราบสูง มีอากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่บนแอ่งที่ราบขนาดใหญ่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 755 เมตร รายล้อมด้วยยอดภูเขาไฟตระหง่าน ก่อนสงคราม โลกครั้งที่ 2 เป็นศูนย์กลางการบริหารของดัตช์มีประชากรอาศัยราว 150,000 คน ได้รับสมญาว่าปารีสแห่งชวา เพราะมีถนนกว้างขวาง มีต้นไม้สองข้างทางและบ้านเรือนสวยงาม แม้ปัจจุบันจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่บันดุงยังคงเขียวขจีและดึงดูดใจดังสมญา “เมืองแห่งดอกไม้”  นำท่านชม อนุสาวรีย์ Bandung Sea of Fire อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวบันดุงที่เรียกร้องเอกราชจากชาวดัชช์ ด้วยการจุดไฟเผาบ้านตัวเองพร้อมกันทั้งเมือง จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนม  ที่ FACTORY OUTLET เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาโรงงาน อาทิเช่น Adidas, Bossini, Giordano, Prada, Christian Dior, หลุยส์ วิคตอง, Roxy, Versace, Polo, Armani และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาที่คุณคาดไม่ถึง

เที่ยง                 นำท่านละหมาด ที่ มัสยิดอะกุง (Agung Mosque) พบปะท่านอิหมามประจำมัสยิด

บ่าย                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.30 น.         นำท่านชมการแสดงอังกะลุง พื้นบ้าน Saung Angklung Udjo Performance

18.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก ที่ Holiday Inn Bandung ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 56  ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู- น้ำพุร้อนจียาเตอร์- จาการ์ต้า/(วัน 5)

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู (ภูเขารูปเรือคว่ำ) เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว เมฆยามเช้าคละเคล้าด้วยไอกำมะถันที่พวยพุ่งจากศูนย์กลางปล่องภูเขาไฟรูปชาม กลายเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในอาณาบริเวณนี้มีปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กกว่าปีนได้สะดวก นำท่านได้ชม น้ำพุร้อนจียาเตอร์ (Ciater Hot Spring)  ซึ่งเป็นน้ำพุที่ไหลผ่าน มาจากภูเขาไฟกูบัน เปอราฮู

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  ออกเดินทางสู่ เมืองจาการ์ต้า โดยรถโค้ช ( ใช้เวลาเดินทางระมาณ 3.30 ชั่วโมง )

เย็น                   ถึงกรุงจาการ์ต้า  นำท่านอิสระได้ช้อปปิ้งที่ THAMRIN CITYตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                          นำท่านเข้าที่พัก ที่ Pullman Jakarta Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 56  จาการ์ต้า- ชมเมือง- มัสยิดอิสติกัล- สนามบินสุวรรณภูมิ/(วัน 6)

 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม ท่าเรือเก่าซุนดา เกลาปา (Sunda Kelapa, old Harbour) ท่าเรือเก่าแก่ของ

จาการ์ตาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 จากนั้นมีการบูรณะเพิ่มเติมและขยายขนาดขึ้นในปี 1817 ชื่อ

Sunda Kelapa หมายถึงท่าเรือ Bugis Schooner Harbor ซึ่งเป็นแหล่งของ pinisi prahu (เรือใบสินค้า) แบบดั้งเดิม ในสมัยก่อนพ่อค้ากลุ่ม Bugis และ Makassarese จะเป็นกลุ่มเดินเรือหลัก เรือที่สวยงามนำท่านชมรอบเมือง

                          จาการ์ต้า ผ่านชมที่พักประธานาธิบดี ชมย่านเมืองเก่า จากนั้น นำท่านเยี่ยม มัสยิด อิสติกัล (Istiqlal Mosque)มัสยิดแห่งนี้สร้างด้วยหลังจากได้รับประกาศอิสระภาพจากชาวดัชช์ ซึ่งมัสยิดนี้เป็นมัสยิดหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในจาการ์ต้าและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถบรรจุผู้เข้าละหมาดได้ 2 แสนคน

13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                          สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางส่งสนามบิน

16.40 น.          ออกเดินทางจากจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 864

20.10 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

,,,,,,,,,,

อัตราค่าบริการ :

 

คณะเดินทาง 15 ท่านพร้อมหัวหน้าทัวร์

ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2- 3ราคาท่านละ

41,900.-

พักเดี่ยว เพิ่มราคาท่านละ

7,900.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม ( ที่ระบุตามรายการ )

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  ตั๋วกรุ๊ปเดินทางไปกลับพร้อมกันทั้งคณะ โดยสายการบินการูดาร์ อินโดนีเซีย
 • ค่าตั๋ว ภายในประเทศ ย็อคยา-บันดุง โดยสายการบิน Merpati Nusantara
 • ค่าอัตราเชื้อเพลิง,ค่าประกันภัยทางอากาศและค่าภาษีสนามบินเฉพาะ กทม. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราตาม

สายการบินกำหนด

 •  ค่าภาษีสนามบินขาออก
 • ค่าที่พัก พักห้องละ 2-3 ท่าน จำนวน  5 คืน โรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันกรณีอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน *ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์*
 • ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง บริษัทฯ มีบริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดอังกฤษ) ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด

 • ค่าทำใบอนุญาต และวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าทิปซึ่งเป็นสินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น  คนขับรถ  และหัวหน้าทัวร์

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง วันสุดท้ายของการจอง 1 พ.ย. 2556

 พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท ภายใน 2 วันนับจากวันจอง

โดยนำเงินเข้าบัญชี             ธนาคารกสิกรไทย    เลขที่บัญชี : 4072402788    สาขา ถนนช้างคลาน 

 ชื่อบัญชี : ทิพวัลย์ มาสกุล   ประเภท   ออมทรัพย์  

           เมื่อดำเนินการแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินและหนังสือเดินทาง ที่เบอร์: 053-205134  หรืออีเมล์   linpingtour@gmail.com

 • · ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

การยกเลิก 

 • · แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ้ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • · แจ้งล่วงหน้า 20-29 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท
 • · แจ้งล่วงหน้า 10-20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50% ของราคาทัวร์
 • · ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

หมายเหตุ

  โปรแกรมการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัท ฯ จะถือประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และตามความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศ  กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางในรายการหนึ่งรายการใด เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของท่านบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนนั้น

 โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมี จำนวนผู้โดยสาร คือ ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นรอรับท่าน)

  เอกสารสำคัญในการเดินทาง :  หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง

 

-sli

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

www.muslimchiangmai.netแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน