• Jusminey
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : monliga.may@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2018-11-27
  • จำนวนเรื่อง : 42
  • จำนวนผู้ชม : 21367
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
myblogger
ข่าวสารอัพเดรตใหม่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/myblogger
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562
Posted by Jusminey , ผู้อ่าน : 718 , 22:42:00 น.  
หมวด : รถยนต์

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

              เรื่องที่ผู้ขับขี่ทั้งหลายจำเป็นต้องรู้นอกเหนือจากเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเมื่อมีรถยนต์ในครอบครองแล้วคือ การสร้างความคุ้มครองให้กับทั้งตัวผู้ขับและรถยนต์ด้วยวิธีการทำประกันภัย เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

 

            เรื่องของการทำประกันภัย จะทราบกันอย่างดีแล้วว่าหลักการทำประกันสามารถทำได้ 2 ชนิด ได้แก่ ประกันภัยภาคบังคับหรือ พร บ รถยนต์ และประกันภัยภาคสมัครใจ  ซึ่งประกันภัยทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันทั้งเรื่อง ราคา ประกัน รถยนต์ และความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

 

การทำ พร บ รถยนต์ภาคบังคับ

            ต้องอธิบายก่อนว่า ประกันภัยทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นในการทำที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พ.ร.บ. หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นการ ทำ ประกัน รถยนต์ภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นการกระทำที่จำเป็นของผู้ขับรถยนต์ทุกคันทุกประเภทต้องปฏิบัติ เพื่อการคุ้มครองตัวผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณีและผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุภายนอกรถยนต์ ซึ่งการคุ้มครองนี้เป็นสวัสดิการของรัฐบาลที่จะสามารถช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาล รวมถึงกรณีเสียชีวิตโดยไม่ระบุความถูกผิดของการเกิดอุบัติเหตุนั้นและหากนักขับท่านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติจะมีโทษปรับตามกฎหมายไม่เกิน 10,000 บาทอีกด้วย

 

การ ทำ ประกัน รถยนต์ภาคสมัครใจ

การ ทำ ประกัน รถยนต์ คือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการทำประกันภัยเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเภทที่จะสามารถช่วยคุ้มครองในกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือเสียหายได้ทั้งตัวบุคคล ตัวรถยนต์ รวมถึงกรณีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ ประกันภัยประเภทนี้จึงไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตัวกฎหมาย  นั้นหมายความว่า ผู้เอาประกันจะดำเนินการจัดทำหรือไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งการทำประกันภัยภาคสมัครใจนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของ ราคา ประกัน รถยนต์ ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่ผู้เอาประกันเลือกทำและวงเงินความคุ้มครอง สามารถแบ่ง ราคา ประกัน รถยนต์ ตามระดับชั้นได้ดังนี้

 

            ประกันรถยนต์ชั้น 1

            ให้การคุ้มครองในทุกกรณี ไม่ว่าอุบัตินั้นจะเกิดขึ้นแบบมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการคุ้มครองต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของทั้งผู้เอาประกัน คู่กรณีและบุคคลภายนอกตัวรถด้วยและยังให้ความคุ้มครองในการซ่อมแซมความเสียหายของตัวรถและครอบคลุมถึงกรณีความเสียหายที่เกิดจากการถูกโจรกรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย

 

            ประกัน รถยนต์ ชั้น 2

            เป็นประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองเหมือนชั้นที่ 1 ทุกประการ ยกเว้นแต่จะไม่มีการคุ้มครองตัวรถของผู้เอาประกันหากเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม แต่จะไปเน้นให้การคุ้มครองในกรณีถูกโจรกรรมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่า

 

            ประกันรถยนต์ชั้น 3

            ประกันรถยนต์ชั้นนี้จะให้ความคุ้มครองในด้านของการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันและคู่กรณีส่วนความเสียหายของตัวรถจะคุ้มครองเฉพาะในส่วนของคู่กรณีเท่านั้นและไม่มีการคุ้มครองในกรณีของการถูกโจรกรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

          ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+

             ประกันภัยทั้งสองชนิดนี้เป็นประกันเพิ่มเติมพิเศษที่ให้การคุ้มครองคล้าย ๆ กับประกันชั้นอื่น ๆ แต่มีข้อกำหนดที่แตกต่างคือ จะสามารถคุ้มครองได้เฉพาะในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นเครื่องยนต์ด้วยกันเท่านั้น หากคู่กรณีไม่ใช่เครื่องยนต์จะไม่ให้การคุ้มครองใด ซึ่งประกันชั้น 2+ จะให้ความคุ้มครองเหมือน ประกัน รถยนต์ ชั้น 2แต่เพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย ส่วนชั้น 3+ จะมีความคล้ายคลึงกับชั้น 2+ แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีถูกโจรกรรมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อประกันแต่ละระดับชั้น

หากถามว่าการเลือกซื้อประกันควรเลือกอย่างไรดี ค่าใช้จ่ายและความคุ้มครองย่อมเป็นตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจซื้อประกัน ปัจจุบันการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้รับความนิยมสูง เพราะแม้ ราคา ประกัน ชั้น 1จะราคาสูงกว่าระดับอื่นทว่าให้ความคุ้มครองอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามคนงบน้อยหรือต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อนซื้อประกันสามารถ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ พร้อมพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดังนี้

 

            1. พฤติกรรมผู้ขับขี่และความเสี่ยงอื่น

            หากผู้ขับขี่เป็นนักขับประเภทที่เพิ่งหัดขับรถยนต์ใหม่ ๆ หรือเพิ่งถอยรถออกมาใหม่ หรือจำพวกชอบขับรถเร็ว ไม่ค่อยมีความระมัดระวัง ชนขอบฟุตบาท ชนต้นไม้บ่อย หรือจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางระยะไกลบ่อยๆ ควรเลือกทำเป็นประกันภัยชั้นที่ 1 เพื่อการครอบคลุมทุกกรณี

 

หากเป็นกรณีที่ไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นประจำและมีความชำนาญในการขับขี่พอสมควร หรือใช้รถยนต์บ่อยแต่ใช้ในเส้นทางที่ชำนาญหรือพูดง่าย ๆ คือมีพฤติกรรมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อย ก็สามารถเลือกทำประกันชั้น 3 ได้ เพราะประกันชั้นนี้จะให้คุ้มครองแต่เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อประกัน

 

หากรถยนต์หรือสถานที่พักอาศัยอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม หรืออยู่ในภูมิภาคบริเวณพื้นที่ที่มักจะเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง ให้เลือก ประกัน รถยนต์ ชั้น 2 หรือชั้น 2+ ดีที่สุด เพื่อการคุ้มครองได้ในกรณีรถหายหรือโดนภัยธรรมชาติได้ด้วย

 

            2. อายุหรือประสบการณ์ในการขับรถยนต์

            เรื่องของอายุและประสบการณ์ในการขับรถยนต์ ก็ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกประกันเช่นกัน เพราะบ้างคนคิดว่าตัวเองจับรถบ่อยแล้ว ชำนาญแล้ว ก็ยังควรเลือกทำประกันชั้น 1 อยู่ดี เนื่องจากวุฒิภาวะของคนในระดับช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันจึงส่งผลถึงความคิดและการตัดสินใจด้วย แต่ถ้าเป็นพวกนักขับมืออาชีพมีประสบการณ์ มีความชำนาญมามากพอสมควร เลือกทำเป็นชั้น 2+ หรือ 3+ ก็น่าจะเพียงพอกับความต้องการแล้ว

 

            3. บริษัทรับประกันและค่าเบี้ยประกัน

            การเลือกบริษัทที่จะรับทำประกันนั้น ผู้เอาประกันควรเลือกบริษัทที่มีคุณภาพในการให้บริการ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงศูนย์บริการหรืออู่รับซ่อมที่ผูกพันกับบริษัทรับประกันนั้น ๆ เพราะยิ่งบริษัทประกันมีแหล่งหรือสถานที่ให้บริการซ่อมรถยนต์มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เอาประกันมากยิ่งขึ้น และอีกประเด็นคือเรื่องของค่าเบี้ยประกันภัยที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองในแต่ละระดับชั้น เช่น ราคา ประกัน ชั้น 1ก็จะอยู่ที่ราว ๆ 15,000 – 35,000 บาท หรือถ้าเป็นชั้น 3 ก็จะอยู่ประมาณ 3,000-5,000 บาท ซึ่งมีความแตกต่างจาก ราคา ประกัน ชั้น 1 เป็นต้น แนะนำว่าหากรถยนต์ยังไม่เคยมีประกันภัย อยากให้เปรียบเทียบราคาจากหลาย ๆ บริษัทก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะวงเงินการคุ้มครองที่เท่ากันแต่ราคาขายประกันจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท

 

            เช่นนั้นแล้ว หากถามว่าควรเลือกทำประกันภัยแบบ พ.ร.บ. หรือ ทำ ประกัน รถยนต์ ภาคสมัครใจดีกว่ากัน คงไม่สามารถตอบได้อย่างตายตัว แต่ที่แน่ ๆ รถยนต์ทุกคันจำเป็นต้องมี พ.ร.บ. ตามกฎหมาย แต่ส่วนประกันชั้นอื่น ๆ ก็ขอให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ขับขี่ซึ่งหากมีไว้ก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับนักขับได้ไม่น้อยเหมือนกัน
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]