• Jusminey
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : monliga.may@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2018-11-27
  • จำนวนเรื่อง : 42
  • จำนวนผู้ชม : 12970
  • ส่ง msg :
  • โหวต 1 คน
myblogger
ข่าวสารอัพเดรตใหม่
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/myblogger
วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562
Posted by Jusminey , ผู้อ่าน : 580 , 16:26:47 น.  
หมวด : รถยนต์

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  

            พร บ รถยนต์    คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันเป็นกฎหมายบังคับให้รถทุก ๆ คันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารการทำ พ.ร.บ เอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับรถทุก ๆ คันและเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน ได้รับสิทธิความคุ้มครองที่มาจากเงินกองกลางอันได้มาจาก พ.ร.บ ของรถทุกคัน ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความคุ้มครองต่อชีวิตและได้รับค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือการประสบภัยที่มาจากรถไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นประกันภัยภาคบังคับที่หากรถคันใดไม่ได้ทำไว้จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยมีรูปแบบความคุ้มครองของ พ.ร.บ ดังนี้ กรณีได้รับบาดเจ็บในขณะสัญจรบนท้องถนน จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีได้รับอุบัติเหตุถึงขั้นทุพพลภาพ จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน กรณีได้รับทั้งอาการบาดเจ็บร่วมกับการทุพพลภาพ ผู้เสียหายจะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน ส่วนกรณีที่ประสบเหตุจนถึงแก่ชีวิตจะได้รับเงินชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 35,000บาทต่อคน แต่หากเป็นการเสียชีวิตในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว ต้องได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 65,000 บาท อันเป็นวงเงินที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจในการสัญจรบนท้องถนนได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการหาตัวแทนที่ให้บริการเพื่อทำ พร บ รถยนต์ จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนจะต้องใส่ใจและควรพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

1.  ความสะดวกในการทำสัญญา การ ทำ ประกัน รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับหรือภาคสมัครใจก็ตาม ควรได้รับความสะดวกในการทำสัญญาประกันที่เหมาะสม ยิ่งในปัจจุบันที่ระบบอินเทอร์เนต และสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวัน ตัวแทนที่ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ จึงควรอำนวยความสะดวกในรูปแบบของการ ทำ ประกัน รถยนต์ ผ่านระบบออนไลน์หรือมีตัวแทนมาประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อความรวดเร็วของผู้สนใจทำสัญญา

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการเมื่อประสบเหตุ อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นคือสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และย่อมส่งผลต่อสภาพทางจิตใจของผู้ประสบเหตุเป็นอย่างมาก ดังนั้นตัวแทน จำหน่าย พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ หรือ ประกัน รถยนต์ ชั้น 2  ที่ดีนั้นควรเข้าให้บริการผู้ทำสัญญาประกันในทันทีที่ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประสานงานที่พร้อมรับเรื่องตลอดเวลา สามารถพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำสัญญาประกันได้เป็นอย่างดี  ไปจนถึงเจ้าหน้าที่หน้างานที่ควรเข้ามาให้บริการในเวลาไม่เกิน 30 นาที นับจากเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ทำสัญญาประกัน

3.  ความชัดเจนด้านราคา ราคาค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ของตัวแทน ทำ ประกัน รถยนต์ ควรมีการแสดงรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะราคาของ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์แต่ละประเภทนั้นมีราคาที่แตกต่างกันอย่างรถเก๋งจะมีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ ที่ 645.21 บาท รถกระบะจะมีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ 967.28 บาท และรถตู้ (ไม่เกิน 15 ที่นั่ง) มีค่าใช้จ่ายในการทำ พ.ร.บ 1,182.35 บาท ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทำสัญญาสามารถคำนวณและเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนของ  ราคา ประกัน รถยนต์  ต่อไปได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะ  ราคา ประกัน ชั้น 1  ที่นอกจากชี้แจงราคาแล้วควรชี้แจงรายละเอียดความคุ้มครองด้วย

4.  ประวัติความเป็นมาที่น่าเชื่อถือ บริษัทที่ให้บริการทำ พ.ร.บ สำหรับรถยนต์ที่ดี ควรมีที่มาที่ไปที่ชัดเจน ผู้สนใจหรือผู้ทำสัญญาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นของบริษัทได้อย่างสะดวก ชัดเจน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ทำสัญญาประกันรถยนต์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริษัทอย่าง Directasia ที่มีประสบการณ์มาจากประเทศสิงคโปร์ ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ทำสัญญากับบริษัทจึงสามารถเชื่อมั่นในรูปแบบการให้บริการที่รวดเร็วและความชัดเจนในการเคลม ประกัน รถยนต์ ชั้น 2 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการเสนอ ราคา ประกัน รถยนต์ ที่ยุติธรรม

5.  ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม เนื่องจาก พ.ร.บ  สำหรับรถยนต์นั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยไม่มีความคุ้มครองในส่วนของตัวรถ ทั้งรถของผู้ทำสัญญาและคู่กรณี ดังนั้นจึงควรพิจารณา ราคา ประกัน ชั้น 1 หรือ ประกัน รถยนต์ ชั้น 2 และ 3 ที่เหมาะสมกับงบประมาณของผู้ทำประกันได้อย่างเหมาะสม

6.  รางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ บริษัทที่ให้บริการ พร บ รถยนต์ นั้น ควรได้รับรางวัลที่การันตีถึงคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐาน อันเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้อย่างชัดเจน ยิ่งมีเอกสารยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมของหน่วยงานภาครัฐ ก็ยิ่งเป็นการรับประกันให้ผู้ทำสัญญาเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการได้ดี ใน ราคา ประกัน รถยนต์ ที่เหมาะสม

7.  ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย การใช้ช่องทางติดต่อเพียงโทรศัพท์ทางเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีเป็นจำนวนมาก บริษัทที่ให้ความใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้าจึงมักจัดเตรียมช่องทางในการติดต่อเอาไว้อย่างหลากหลาย ทั้งทางอีเมล์ และสื่อสังคมออนไลน์       

        ด้วยหลักการเลือกใช้บริการกับบริษัทรับทำ พร บ รถยนต์ เช่นนี้ เชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการย่อมได้รับความเชื่อมั่นในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี ทำสัญญาภายใต้ ราคา ประกัน ชั้น 1 ที่เป็นธรรม เพราะการทำ  พ.ร.บ  สำหรับรถยนต์ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถ เป็นความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ร่วมทางทุก ๆ คน ทั้งยังช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ถือ พ.ร.บ ด้วยว่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นอย่างดี ทั้งนี้หากต้องการความคุ้มครองที่เพิ่มมากขึ้นก็สามารถ เช็คเบี้ยประกันรถยนต์แล้วเลือกทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้

 

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]