• downrai
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-03-27
  • จำนวนเรื่อง : 28
  • จำนวนผู้ชม : 189165
  • ส่ง msg :
  • โหวต 100 คน
สมุดบันทึกของฉัน...
เ พ ร า ะ เ ป็ น ค น ขี้ ส ง สั ย *** ช อ บ ท่ อ ง เ ที่ ย ว *** จึ ง ต้ อ ง จ ด บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น (._.)
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary
วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2550
Posted by downrai , ผู้อ่าน : 7132 , 09:45:38 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

" ทุ่งรังสิตฉากชีวิตผู้ใหญ่ลีกับนางมา * ตอนที่ 3 * "

เราได้คลายข้อสงสัยไปแล้วว่า เหตุใดผู้ใหญ่ลีกับนางมาจึงมีความผูกพันกับคลองมาก เรียกได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างในเรื่องจะพูดถึงคลองตลอดเลยใช่ไหม

ในตอนนี้เรามาดูต่อกันนะว่า เหตุผลที่ท่านผู้อ่านบอกว่าชอบบรรยากาศท้องทุ่งในเรื่องนี้ มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

 

 

ผู้ใหญ่ลีกับนางมาทำนาอยู่ที่ "เมืองแห่งข้าว"

ก่อนที่จะมีโครงการขุดคลองในพื้นที่ทุ่งรังสิต ในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ได้มีการขุดคลองแสนแสบและคลองสาขามาบ้างแล้ว ผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยตามแนวคลองตั้งแต่ขุดคลองเสร็จใหม่ๆ แต่ก็มีไม่มากนัก และเรียกบริเวณนั้นว่า "ทุ่งแสนแสบ"

 

" รูปบ้านริมคลองแสนแสบสมัยก่อน "

 

ภายหลังเมื่อมีการขุดคลองอีกที่หนึ่งในพื้นที่ทุ่งรังสิต ผู้คนจึงอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณ ทุ่งแสนแสบ และทุ่งรังสิต กันอย่างขนานใหญ่ โดยเริ่มมาเข้าอยู่ที่ทุ่งแสนแสบก่อน แล้วไล่จากทางด้านใต้ ขึ้นไปทางด้านเหนือของทุ่งรังสิต

ตามที่มีการสำรวจกันได้ระบุว่าเมื่อปีพ.ศ.2431 หลังจากขุดคลองแสนแสบไปได้ 8 ปี บริเวณทุ่งแสนแสบต่อกับตอนใต้ของทุ่งรังสิตยังปรากฏว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่ มีคนอยู่บ้างแต่ก็อยู่อย่างบางตา

แต่ถัดมาอีก 7 ปี  เมื่อกลับไปสำรวจพื้นที่แห่งนั้นอีกครั้ง กลับพบว่าพื้นที่กลายเป็นชุมชนที่อยู่ของชาวบ้าน และแหล่งเพาะปลูกไปแล้ว ส่วนช้างป่าได้ถูกขับไล่ จนถอยร่นออกไปยังพื้นที่อื่น

" ช้างป่าที่ฉะเชิงเทรา "

 

สาเหตุที่ทำให้คนหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ทุ่งรังสิต อย่างมากมายและอย่างรวดเร็ว  นอกจากผลพวงจากความต้องการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ และการเลิกทาสที่ฉันเคยกล่าวมาบ้างแล้วข้างต้น ก็มีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยนะด้วยเช่น


- การที่ราคาที่ดินภายในกรุงเทพฯ ในขณะนั้นถีบตัวสูงขึ้น ทำให้คนต้องไปหาที่ทำกินแหล่งใหม่อย่างที่ทุ่งรังสิต ซึ่งขณะนั้นราคาที่ดินยังถูกอยู่

- หรือการที่ชาวนาที่อยู่ในเขตชายฝั่งทะเลตอนใต้ หนีปัญหาดินเค็มมาหาที่แห่งใหม่

- และอีกประการหนึ่งคือ เมื่อขุดคลองเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็สามารถปลูกบ้านบริเวณสองฝั่งคลองที่เป็นเนินดินใหม่ได้ ไม่เหมือนกับในอดีตที่บริเวณนี้ จะมีแต่หนองบึง ถ้าจะสร้างบ้านได้ก็ต้องไปสร้างในบริเวณที่เป็นโคกซึ่งอยู่ไกลๆ กัน

คลองแปดวา (นอกจากขุดคลองแล้ว ต่อมาภายหลังริมคลองหลายสาย ก็มักจะทำถนนเลียบริมคลองคู่ขนานไปด้วย)

โดยให้ชื่อเมืองที่อยู่ในเขตทุ่งแสนแสบว่า "เมืองมีนบุรี" มีความหมายว่า "เมืองแห่งปลา"

ขณะเดียวกันให้ชื่อเมืองที่อยู่เขตทุ่งรังสิตว่า "เมืองธัญญบูรี" หมายถึง "เมืองแห่งข้าว"

ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่ลีกับนางมาของเราจึงอยู่ใน เมืองแห่งข้าว เมื่อฉันรับรู้เรื่องนี้ครั้งแรก ฉันรู้สึกขนลุก รู้สึกถึงอดีตที่ยิ่งใหญ่ของที่นี่ในทันที...

" ทุ่งนาในเมืองแห่งข้าว "

เมืองธัญญบูรีตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2445 มีนายพันโทพระฤทธิจักรกำจร ราชองครักษ์ประจำการ เป็นผู้ว่าราชการเมืองคนแรก ในระยะแรกเมืองธัญญบูรีแบ่งเขตการปกครองเป็น 4 อำเภอ ด้วยกันคือ อำเภอเมือง อำเภอคลองหลวง อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา(อำเภอที่ตั้งที่เป็นฉากในเรื่องไง)

ประชากรที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในเมืองธัญญบูรีประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ มีทั้งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม

ปัจจุบันคลองสิบเอ็ดก็ยังมีโบสถ์คริสต์ปรากฏให้เห็นนะ อยู่ระหว่างคลองสิบเอ็ดและคลองสิบสอง และพื้นที่อำเภอลำลูกที่ติดกับเขตหนองจอกก็เป็นชุมชนชาวมุสลิม

จำนวนประชากรที่อาศัยในเมืองธัญญบุรีขณะนั้น  มีประมาณ 35,000 คน ถ้าเทียบกับประชากรของประเทศในขณะนั้นที่มี 8 ล้านคน ถือได้ว่าเมืองธัญญบูรีเป็นเมืองที่มีขนาดไม่เล็กเลย

กระแสการอพยพเข้ามายังทุ่งรังสิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งแห่งนี้มากตามไปด้วยจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ผลผลิตข้าวที่นี่ในขณะนั้นต่อปีสูงถึง 100,000 เกวียน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิตข้าวในเขตภาคกลาง

ประกอบกับยุคนั้นหน่วยงานภาครัฐ มีความตื่นตัวเป็นอย่างมากมีโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเช่น ในปี พ.ศ.2449 ได้มีการนำเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้เป็นครั้งแรกที่คลองหนึ่ง และในปีต่อมาก็จัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการคัดเลือกพันธุ์ข้าว จนในที่สุดก็มีการจัดตั้งสถานีทดลองพันธุ์ข้าวที่รังสิต

แทบจะเรียกได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของปลูกข้าวเลยก็ได้ สมกับที่ได้ชื่อว่า "เมืองแห่งข้าว" จริงๆ

" สมัยก่อนเราใช้ควายไถนา "

แต่ถึงกระนั้นทุ่งรังสิตก็มีควายเหล็กใช้งานกัน 

เป็นไง กับความไม่ธรรมดาของคนที่ทุ่งรังสิต...

ฉันจึงไม่แปลกใจเลย ที่ในหนังสือเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมา ได้กล่าวถึงผู้ใหญ่ลีว่าเป็นคนหัวสมัยใหม่ใช้รถไถนา รถแทรกเตอร์ มาขุดดิน ไถนา และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทำนา

เพราะรัฐบาลได้ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ ในงานเกษตรมาโดยตลอดนี่เอง

และก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากเอาการอยู่ถ้าผู้ใหญ่ลีจะใช้วัวใช้ควายไถนา เพราะที่นาของบ้านผู้ใหญ่ลีมีนับร้อยๆ ไร่ ถ้าใช้ควายไถคงตัวดำปิดปี๋ เหมือนนายปื๊ดลูกชายจอมซนของแกนั่นแหละ คุณมาคงไม่ชอบแน่ อิ อิ.....

แม้ในขณะนั้นประเทศไทยยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศล้าหลัง แต่ในเรื่องการปลูกข้าวแล้วประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียง มีผลผลิตข้าวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว   ฟังดูยิ่งใหญ่ไหม...

" ชาวนาสมัยก่อน "

" รูปนาข้าว ที่คลองรังสิตในปัจจุบัน "

เมืองธัญญบูรีขึ้นกับมณฑลกรุงเทพ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยโอนไปสังกัดมณฑลกรุงเก่า  กระทั่งปี พ.ศ. 2475 เมืองธัญญบูรีถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอชั้นเอก โดยให้อำเภอเมืองหรืออำเภอรังสิตเดิมก็มาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี เรียกว่า อำเภอธัญบุรี

ท่านผู้อ่าน ถึงตรงนี้ฉันมีความรู้สึกว่าทำไม "ความเจริญ" ต่างๆ ที่เราได้มานั้นต้องแลกกับ "ความสูญเสีย" โดยเฉพาะเราต้องไปเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติ ไปเสียทุกครั้งหรือ ? .....

แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ ในที่สุดทุ่งรังสิต ก็เป็นไปตามวัฎของมัน.....

ครั้นเมื่อทุ่งแสนแสบกับทุ่งรังสิตมีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้น ก็จะมีอีกสิ่งที่ต้องตามมาเสมอคือ  ปัญหาสังคมด้านต่างๆ  (นี่คงเป็นผลกรรมที่เราต้องชดใช้จากการบุกรุกบ้านของสัตว์ป่ากระมัง)

ปัญหาที่เกิดในทุ่งรังสิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทำกิน หรือปัญหาโจรผู้ร้าย ที่มีตั้งแต่คนอพยพมาใหม่ๆ และมีี่มากขึ้นทุกวัน

จนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเขตทุ่งทั้งสอง ขึ้นเป็นเมืองใหม่สองเมืองคู่กันเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล

ส่วนของอำเภอลำลูกกา ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ใหญ่ลี เมื่อไม่ได้ขึ้นกับเมืองธัญญบูรีแล้ว ก็ย้ายมาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีเช่นกัน

การปรับเปลี่ยนการปกครองในครั้งนี้ เพื่อให้เข้ากับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เราเริ่มใช้กัน ใช่ว่าจะเป็นผลมาจากประชากรที่ทุ่งรังสิตอพยพออกนอกพื้นที่ หรือคนไม่ทำนากันแล้วนะ คนที่ทุ่งรังสิตเริ่มทิ้งคันไถ ภายหลัง ...หลังจากไทยอยากเป็น NIC หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่...ของทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีขึ้นย่อมมีลง เมืองธัญบูรี ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้

ถึงตรงนี้ผู้อ่านทุกท่านคงทราบแล้วนะ ว่าทุ่งรังสิตเกิดมาได้อย่างไร ทำไมที่นี่จึงมีคลองกันเยอะนัก ทำไมคนที่นี่จึงทำนากัน ฯลฯ

...ซึ่งเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในหนังสือ ก็ล้วนแต่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของทุ่งรังสิตทั้งสิ้น...

ฉันคิดว่าต่อไปเมื่อท่านผู้อ่านหยิบหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาอ่านอีกครั้ง ท่านก็จะสามารถซึมซับบรรยากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรื่องได้เป็นอย่างดี มีผลให้การอ่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน

และที่สำคัญท่านจะมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่ผู้เขียนได้พยายามบอกผ่านมาทางตัวละคร และฉากในเรื่อง ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในตอนหน้า (ตอนที่ 4) ซึ่งจะเป็นตอนจบของเรื่องนี้แล้ว ฉันไม่อยากให้ท่านผู้อ่านพลาดเลย  เพราะฉันจะมาเฉลย ว่าเรื่องนี้ผู้แต่งมีแรงบรรดาลใจอย่างไรจึงเขียนเรื่องนี้  ตัวละครทุกตัวเป็นใคร มาจากไหน  และมารู้จักผู้เขียน(คุณกาญจนา นาคนันท์)กัน รับรองว่าทุกท่านจะเกิดความอบอุ่นในดวงใจ..........

จบตอนที่ 3

..................................
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
PostAmorndern วันที่ : 13/05/2007 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/amorn

ลองเขียนใน word แล้วแปะใน notepad ครับ แก้จะปัญหาการสลับไปมาของตัวอักษรได้
เด๊ยวไปอ่านต่อตอนจบครับ

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
moosiam วันที่ : 01/05/2007 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mypicnews
***  รัก  กัน  วัน  ละ  นิด  จิต  แจ่ม  ใส ***

บล็อกยอดเยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
นายสิบหมื่น วันที่ : 19/04/2007 เวลา : 08.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/namsean
หากแม้นไม่ตายเสียก่อน...ฉันจะคืนสู่รากเหง้าลูกชาวนา

ดูภาพ อ่านเรื่องแล้วนึกถึงเพลงนี้ครับ
"แสนแสบเจ็บแสบแปลบเหมือนชื่อคลอง นี่คือโลงทองของเรียม ขวัญ เขาฝากชีพจม"
อดีตไม่เคยหวนคืน เหลือไว้เพียงความทรงจำ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
downrai วันที่ : 18/04/2007 เวลา : 14.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary

ความจำที่ดีในอดีต จะติดตามเราไปตลอดเลย ใช่ไหมคุณ U

k.เสดพีร์ ; ยินดีครับ

k.บันทึกเทปโทรทัศน์ ; ยอมรับว่ามีความรู้ด้านนี้น้อย อย่าให้สอนเลย ฉันอายตัวเองน่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
เสดพีร์ วันที่ : 18/04/2007 เวลา : 09.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chao
*+* เพียงแวะเข้าไปทัก..เราก็แอบฮักคุณอยู่ ในใจ._/|\_.

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
u วันที่ : 17/04/2007 เวลา : 19.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/unussorn
รวมเรื่องสั้นสีเขียว

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา!!!
จำได้ว่าตอนอ่านครั้งแรก นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียว
คนเขียน นำเสนอบรรยากาศบ้านๆได้เห็นภาพมาก
เดี๋ยวหามาอ่านอีกรอบดีกว่า

ขอบคุณครับที่ทำให้หวนถึงอดีต (พูดอย่างกะคนแก่)

ปล. ยังจำบุคลิกนายเหว่า, ไอ้ปื้ด, คุณประดิษฐ์และตัวละครอีกหลายตัวได้อยู่เลย

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
บันทึกเทปโทรทัศน์ วันที่ : 17/04/2007 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wetv

ว่างๆสอน ใส่รูป ใน ได หน่อยนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
downrai วันที่ : 17/04/2007 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary

สวัสดีปีใหม่ทุกๆ

คุณรุสสกี้; เรื่องที่จะเขียนต่อไป ฉันยังไม่ได้กำหนดไว้เลย เพราะเล็งไว้หลายเรื่อง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังกาย กำลังทรัพย์ และที่สำคัญคือ เวลา เพราะที่ทำมาใช้เวลาไปหาข้อมูล และเสาะแสวงหาสถานที่ต่างๆ อยู่มากมาย หลายเที่ยวทีเดียว

ฉันสมมติว่าฉันเป็นอินเดียนาโจน กำลังตามหาขุมทรัพย์ตามลายแทงที่อยู่ในหนังสือ สมบัติที่พบคือความจริง น่ะครับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
รุสสกี้ วันที่ : 16/04/2007 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/russky
รุ่งอรุณ.....ที่นี่เงียบสงบ

อยากทราบว่า นิยายเรื่องต่อไปที่ท่านจะหยิบมาเขียน ชื่อเรื่องอะไรครับ ประทับใจคอนเซ็ปต์ผู้ใหญ่ลีของท่านมาก เอาไป 1 โหวตละกัน

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สวยเสมอ วันที่ : 16/04/2007 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lila


สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะ
ดีใจที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม แล้วจะแวะมาอีกนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
downrai วันที่ : 16/04/2007 เวลา : 10.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mydiary

ขอบคุณ คุณแก้วกุดั่นมากๆ ที่แนะนำ ฉันมักมีปัญหามันทุกครั้ง บางครั้งโพสแล้ว กดมาดู ตัวหนังสือ รูปภาพ มักสลับที่ไปมาน่าเวียนหัว

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แก้วกุดั่น วันที่ : 16/04/2007 เวลา : 10.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/finchy
แล้วโลกจะสวยงาม...

ลองไปที่ setting แล้ว ช่องที่ 2 เลือกเป็นจำนวนเรื่องซิคะ ทางขวาของบล็อกจะได้มีรายชื่อเรื่อง list ยาวลงมา เห็นเป็นตอนๆด้วย คลิกอ่านง่ายค่ะ..

แวะมาเยี่ยมจ้า...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อัญชา วันที่ : 16/04/2007 เวลา : 10.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ancha
between the line

รอติดตามตอนต่อไปค่ะ ^ ^

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2007 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]