• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 815
  • จำนวนผู้ชม : 1740772
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2556
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 1228 , 13:01:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สายธาร โหวตเรื่องนี้

 ตามที่ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้เสนอไปแล้วนั้น http://www.oknation.net/blog/mylifeandwork/2012/09/22/entry-2

บัดนี้มีผลการศึกษาของนักเรียนที่รับทุน ทางโรงเรียนแจ้งรายงานมาและคณะผู้ศรัทธาได้พิจารณาจัดเพิ่มทุนอีก ๔ ทุน ๆ ละ ๖๐๐๐ บาทต่อปี เป็น ๑๐ ทุนต่อปี โดยจักสนับสนุนให้นักเรียนมีระดับการศึกษาที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป เพื่อให้ระดับสติปัญญาของเยาวชนไทยพัฒนา เด็กฉลาดชาติพัฒนา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและอนุโมทนา

...............

ผลการเรียนปลายปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

เด็กหญิงสรัญญา  แขรัมย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

85

4

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

80

4

 

3

คณิตศาสตร์

64

2

 

4

วิทยาศาสตร์

80

4

 

5

สังคม

82

4

 

6

ประวัติศาสตร์

78

3.5

 

7

สุขศึกษา

82

4

 

8

ศิลปะ

78

3.5

 

9

งานอาชีพ

80

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

73

3

 

รวมเฉลี่ย

78.20

3.5

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                     

เด็กหญิงวนัสสนันท์   เพ็งพิทักษ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

88

4

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

87

4

 

3

คณิตศาสตร์

89

4

 

4

วิทยาศาสตร์

86

4

 

5

สังคม

86

4

 

6

ประวัติศาสตร์

87

4

 

7

สุขศึกษา

86

4

 

8

ศิลปะ

85

4

 

9

งานอาชีพ

87

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

80

4

 

รวมเฉลี่ย

86.10

4

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เด็กหญิงกัญญารัตน์   เมืองศรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

93

4

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

95

4

 

3

คณิตศาสตร์

94

4

 

4

วิทยาศาสตร์

89

4

 

5

สังคม

88

4

 

6

ประวัติศาสตร์

90

4

 

7

สุขศึกษา

85

4

 

8

ศิลปะ

87

4

 

9

งานอาชีพ

87

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

76

4

 

รวมเฉลี่ย

88.40

4

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เด็กชายภานุพล  ทุยดอย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

51

1

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

56

1.5

 

3

คณิตศาสตร์

52

1

 

4

วิทยาศาสตร์

55

1.5

 

5

สังคม

56

1.5

 

6

ประวัติศาสตร์

55

1.5

 

7

สุขศึกษา

60

2

 

8

ศิลปะ

60

2

 

9

งานอาชีพ

63

2

 

10

ภาษาอังกฤษ

50

1

 

รวมเฉลี่ย

55.80

1.5

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับพอใช้

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

ผลการเรียนปลายปีการศึกษา 2555  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

เด็กหญิงลลนา  มณีฑูรย์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

70

3

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

76

3.5

 

3

คณิตศาสตร์

83

4

 

4

วิทยาศาสตร์

71

3

 

5

สังคม

75

3.5

 

6

ประวัติศาสตร์

75

3.5

 

7

สุขศึกษา

82

4

 

8

ศิลปะ

78

3.5

 

9

งานอาชีพ

80

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

81

4

 

รวมเฉลี่ย

77.10

3.5

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เด็กหญิงกานดา  กล่ำดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

63

2

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

70

3

 

3

คณิตศาสตร์

67

2.5

 

4

วิทยาศาสตร์

74

3

 

5

สังคม

81

4

 

6

ประวัติศาสตร์

71

3

 

7

สุขศึกษา

79

3.5

 

8

ศิลปะ

74

3

 

9

งานอาชีพ

86

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

75

3.5

 

รวมเฉลี่ย

74.00

3

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดี

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เด็กชายวิทวัส  สารสุข   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

76

3.5

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

76

3.5

 

3

คณิตศาสตร์

82

4

 

4

วิทยาศาสตร์

80

4

 

5

สังคม

76

3.5

 

6

ประวัติศาสตร์

78

3.5

 

7

สุขศึกษา

80

4

 

8

ศิลปะ

80

4

 

9

งานอาชีพ

80

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

78

3.5

 

รวมเฉลี่ย

79

3.5

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

เด็กหญิงชนิดา  สำรวมจิต   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

82

4

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

77

3.5

 

3

คณิตศาสตร์

83

4

 

4

วิทยาศาสตร์

81

4

 

5

สังคม

82

4

 

6

ประวัติศาสตร์

84

4

 

7

สุขศึกษา

89

4

 

8

ศิลปะ

84

4

 

9

งานอาชีพ

81

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

83

4

 

รวมเฉลี่ย

83

4

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                                             

เด็กหญิงภัทรนันท์   เจิมรัมย์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

78

3.5

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

76

3.5

 

3

คณิตศาสตร์

72

3

 

4

วิทยาศาสตร์

77

3.5

 

5

สังคม

78

3.5

 

6

ประวัติศาสตร์

78

3.5

 

7

สุขศึกษา

83

4

 

8

ศิลปะ

80

4

 

9

งานอาชีพ

80

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

73

3.5

 

รวมเฉลี่ย

78

3.5

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เด็กชายธนาวุฒิ  ฤาเดช   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ที่

สาระการเรียนรู้

คะแนนที่ได้

เต็ม 100 คะแนน

ระดับ

ผลการเรียน

หมายเหตุ

1

ภาษาไทย

80

4

 

2

ภาษาไทย(เพิ่มเติม)

85

4

 

3

คณิตศาสตร์

90

4

 

4

วิทยาศาสตร์

92

4

 

5

สังคม

86

4

 

6

ประวัติศาสตร์

90

4

 

7

สุขศึกษา

89

4

 

8

ศิลปะ

85

4

 

9

งานอาชีพ

88

4

 

10

ภาษาอังกฤษ

86

4

 

รวมเฉลี่ย

87.10

4

 

-          ผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

-          ความประพฤติเรียบร้อย  มีความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

                                                                           นายวุฒิกร    พุทไธวัฒน์

                                                                                  ครู  ชำนาญการพิเศษ

                                                                 งานวิชาการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา- ผู้รายงาน

 

 ขออนุโมทนา

ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตไทยในอินเดีย

๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สายธาร วันที่ : 21/04/2013 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cyberfrogy
 http://www.facebook.com/groups/dhammayatrahttps://www.facebook.com/BAAN.RAI.SAITHARN http://www.oknation.net/blog/DigitalTour

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ความคิดเห็นที่ 1 สายธาร ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สายลมที่ผ่านมา วันที่ : 21/04/2013 เวลา : 16.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/swongviggit
“เพียงสัจจะ ชนะได้” (Truth alone triumphs.)  

อนุโมทนาสาธุค่ะท่าน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< เมษายน 2013 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

[ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
92 คน

  โหวต 150 คน