• ท่านคมสรณ์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : dr.khom@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-09-04
  • จำนวนเรื่อง : 816
  • จำนวนผู้ชม : 1874404
  • ส่ง msg :
  • โหวต 606 คน
โดยพระธรรมทูตอินเดีย
ข่าวสาร,งานชีวิต, ศาสนกิจพระธรรมทูตอินเดีย รู้เรื่องอินเดียเพื่อรู้เรื่องชีวิต
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2556
Posted by ท่านคมสรณ์ , ผู้อ่าน : 2455 , 17:26:55 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน ก้อนหินยิ้ม , นายเขียว โหวตเรื่องนี้

                                  งานในความคิด..สร้างวัดสุวรรณภูมิ - พุทธชยันตี ณ บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

             จากแนวคิดเพื่อขอใช้สถานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อการสร้างวัดตามโครงการ ฯ โดยการปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้มีข้อจำกัดหลายอย่างลำบากต่อการดำเนินการ และได้ประสานติดต่อวัดหลายแห่งในบริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขอใช้สถานที่สร้างศูนย์อำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศก็มีข้อจำกัดหลายด้านโดยเฉพาะสถานที่ การบริหารจัดการ ท่านพระอาจารย์คมสรณ์ ได้นำเรื่องนี้กราบเรียนหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเพื่อทราบ มีแนวคิดเรื่องการจัดที่ดินสร้างวัดเป็นแนวทางสุดท้ายที่จะดำเนินการคือ การจัดหาซื้อที่ดินเนื่อที่ประมาณ ๖ - ๑๒ ไร่ เพื่อการสร้างวัดใกล้สนามบินสุวรรณภูมิตามแผนที่ระบุสีแดง ๒ แห่ง ติดถนนลาดกระบัง และมอเตอร์เวย์ ห่างสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ ๕ นาที จึงแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เผื่อว่าจะมีท่านผู้สนใจศรัทธาร่วมสานต่อแนวคิดให้สำเร็จต่อไป 

            ภาพออกสำรวจพื้นที่ตามวัดต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ กับ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

                                                                             เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

.....................................
          โครงการสร้างวัดสุวรรณภูมิ -พุทธชยันตี 

    ณ บริเวณใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ

                                                                   .....................................................

              ด้วยปัจจุบันด้วย พระพุทธศาสนา มีพุทธศาสนิกชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกผู้ศรัทธานับถือมากกว่า ๖๒ ประเทศ มีจำนวนศาสนิกชนทั่วโลกกว่า ๔๐๐ ล้านคน องค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก ระหว่างวันที่ ๑๘ –๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ มีมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก มีพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นสำนักงาน ประเทศไทยในฐานะเป็นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา ได้ส่งพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปประกาศพระพุทธศาสนายังต่างแดนของ นับวันมีงานขยายเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุก ๆ ปี และมีพระภิกษุ สามเณร เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยควรมีสถานที่รองรับสถานะของพระพุทธศาสนาที่แพร่หลายไปยังนานาอารยประเทศ เพื่อการดูแลงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศอย่างทั่วถึงเป็นระบบ และปัญหาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศผู้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย เมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศระยะเวลานาน เมื่อกลับมายังประเทศไทย มีปัญหาเรื่องที่พัก ณ วัดที่สังตนสังกัด สถานที่ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง หน้าที่รองรับ หรือกรณีเจ็บอาพาธป่วย ควรมีสถานที่รับรองเพื่อดูแลพักฟื้นหลังการรักษาแก่พระภิกษุเหล่านั้น อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งใช้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหลัก มีข้อจำกัดบางครั้งเมื่อพระภิกษุ สามเณร เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จะต้องรอเวลาขึ้นเครื่อง เครื่องล่าช้าเสียเวลา ยกเลิกการบิน การเปลี่ยนเครื่อง การรอโดยสารต่อโดยเครื่องบินภายในประเทศหรือทางรถยนต์ มีปัญหาเรื่องสถานที่และการขบฉันหรือในบางกรณีเลื่อนการเดินทาง ทำให้พระสงฆ์ สามเณร ผู้จะเดินทาง โดยเฉพาะจากต่างจังหวัด ต้องไปเช่าหาที่พักพื้นที่บริเวณใกล้สนามบิน เช่น โรงแรม หรือเกสต์เฮ้าสต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม 

โครงการสร้างวัดพุทธสุวรรณภูมิ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสแห่งพุทธชันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร และผู้ติดตาม ที่จะเดินทางไกล มาจากทางไกล ด้านภัตตาหาร (อาคันตุกะภัตร – คมิกะภัตร) เสนาสนะที่พักและยานพาหนะรับ - ส่ง
๒.   เพื่อส่งเสริมงานคณะสงฆ์  ตามมติให้พุทธมณฑล จ.นครปฐมเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  และเป็นที่สังกัดพระธรรมทูตต่างประเทศ ในกรณีกลับเมืองไทยแล้วไม่มีวัดที่ตนสังกัดเป็นหลักแหล่ง
๓.   เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ติดต่อ ประสานงาน ส่งเสริมงานพระสงฆ์ธรรมทูตสายต่างประเทศก่อนการออกไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดน
๔.  เพื่อเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการ ผลงานการไปประกาศพระศาสนาในต่างประเทศของพระธรรมทูตไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และอำนวยความสะดวกพระภิกษุ สามเณร ผู้เดินทางไปต่างประเทศ และกลับจากต่างประเทศ
ปีละกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป
๕. เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้เข้าสู่ระดับ AEC ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รองรับ ต้อนรับพระสงฆ์ทั้งสายเถรวาทและมหายาน จากประเทศเมืองพุทธต่าง ๆ ทั่วโลก
๖.  เพื่อสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลอง สัญญลักษณ์เชิงพุทธ ณ บริเวณใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ให้โดดเด่น สมฐานะแผ่นดินรุ่งโรจน์เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก สามารถมองเห็นจากถนนมอเตอร์เวย์ และขณะเครื่องบินขึ้น - ลง

                  ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๕ ปี งบประมาณ ๑๐๘ ล้านบาท พุทธบริษัทผู้ศรัทธาทั่วไป นำศรัทธาสร้างโดยคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล กองทุนพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ และคณะผู้แสวงบุญอินเดีย-เนปาล

                                                                  ท่านคมสรณ์ - พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย
                                                          ผู้คิดโครงการสนองงาน งานพระธรรมทูตไทยเพื่อพระธรรมทูตโลก
                                                 ....................................................................................

หมายเหตุ:

            โครงการนี้เป็นเพียงโครงการในาแนวความคิด หาแนวร่วม ความเป็นไปได้เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการ ผ่านช่องทางโอเคเนชั่นนี้ เพื่อผู้ศรัทธาเห็นความสำเร็จแห่งประโยชน์ได้มาร่วมดำเนินการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จต่อไป

ศรัทธาสนใจ ติดต่อได้ที่อีเมล์ท่านคมสรณ์ = dr.khom@gmail.com

โทร India  +919935030696 , Thailand 0860395005

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
journey วันที่ : 20/09/2013 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dhammavoice

ขอให้สำเร็จค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ก้อนหินยิ้ม วันที่ : 20/09/2013 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konhinsmile

สนับสนุน..เจ้าค่ะ
พระอาจารย์หลายๆ ท่าน ก็มีปัญหาอย่างนี้แหละเจ้าค่ะ
เมื่อไปปฏิบัติภาระกิจ..ที่อื่นๆ นาน กลับวัดก็ไม่มีที่จำวัดแล้วเจ้าค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

บทคาถาพาหุง..ทำนองอินเดียแท้

เพราะมาก..อยากให้ฟัง..น้อมรับพลังแห่งชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีก

View All
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]


พระเขียนบล๊อกแบบไหนที่โยมอยากเข้ามาอ่าน ?
เรื่องการเมืองแต่แทรกคำสอนเพื่อให้นักการเมืองได้เข้าถึงธรรม
5 คน
ตลกขำขันแต่มีคติธรรมนำปฏิบัติได้
15 คน
เนื้อหาที่อ่านง่ายคมชัดได้คติไม่ต้องอธิบายขยายความ
31 คน
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองหน้าหนังสือพิมพ์รายวันกับคำสอนดำเนินชีวิต
7 คน
เน้นแก่นสาร แก่นแท้ของธรรมะจริง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงสัจจะธรรมได้จริง
93 คน

  โหวต 151 คน